Sunteți pe pagina 1din 4

Numele

Prenumele Data

Test de evaluare

Nr.1
Se dă textul:

„Un cuc glumeţ mi s-a pitit sub frunză; Şi cum nori albi clădesc pe ceruri schele
Îmi strigă: cu – cu, să-l găsesc în crâng – Şi ape vii îmi cântă pe la mori,
Şi iarba nu mai vrea să se ascunză Am săgetat în sat cu rândunele
În inima pământului nătâng. Şi-ncondeiez poienele cu flori.”
Ion Pillat – Primăvara
1. Care credeţi că sunt sentimentele poetului faţă de anotimpul primăvara? Explicaţi: 1p
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului frunză. Subliniază sufixele şi prefixele: 1p
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Găseşte sinonimele cuvintelor subliniate în textul dat mai sus: 1p
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Numeşte valoarea morfologică a cuvintelor din versul de mai jos: 1p
„nori albi clădesc […] schele”
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
5. Construieşte trei enunţuri în care adjectivul nătâng să fie, pe rând, la toate formele comparativului. 1p
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
6. Alcătuieşte două enunţuri în care adjectivul glumeţ să aibă, pe rând, funcţia sintactică de nume
predicativ şi de atribut adjectival. 1p
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7. Ce tip de descriere apare în textul dat mai sus? Aduceţi două argumente pentru răspunsul ales. 2p

Se acordă 2 puncte din oficiu


SUCCES !!!
Numele
Prenumele Data
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Test de evaluare

Nr.2
Se dă textul:
„Cu soarele azi galben ca fagurii de miere, Prin ramuri desfăcute uşor de mâna mea,
În jurul meu se-nchide un măr boltit de mere, Zăresc comoara viei şi-odihna ei mă vrea.

Sin ram eu rup ca-n basme un rod de aur şi Sub un butuc de viţă rămân culcat pe spate –
O, pom vrăjit de toamnă, nu poţi să mă reţii. Privesc în gol la cerul cu ape neschimbate.”
Ion Pillat – Brumărel
1. Care credeţi că sunt sentimentele poetului faţă de anotimpul toamna? Explicaţi: 1p
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului galben. Subliniază sufixele şi prefixele: 1p
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Găseşte sinonimele cuvintelor subliniate în textul dat mai sus: 1p
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Numeşte valoarea morfologică a cuvintelor din versul de mai jos: 1p
„O, pom vrăjit (de)toamnă”
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
5. Construieşte trei enunţuri în care adjectivul galben să fie, pe rând, la toate formele superlativului. 1p
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
6. Alcătuieşte două enunţuri în care adjectivul vrăjit să aibă, pe rând, funcţia sintactică de nume
predicativ şi de atribut adjectival. 1p
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7. Ce tip de descriere apare în textul dat mai sus? Aduceţi două argumente pentru răspunsul ales. 2p
Se acordă 2 puncte din oficiu
SUCCES !!!
Numele
Prenumele Data
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Test de evaluare

Nr.3
Se dă textul:
„Aburii uşori ai nopţii ca fantasme se ridică Eu mă duc în faptul zilei, mă aşez pe malu-i verde,
Şi, plutind deasupra luncii, printre ramuri se despică. Şi privesc cum apa curge şi la cotiri ea se perde,
Râul luciu, se-ncovoaie sub copaci ca un balaur Cum se schimbă-n vălureţe pe prundişul lunecos,
Ce în raza dimineţii mişcă solzii lui de aur. Cum adoarme la bulboace, săpând malul năsipos.”
Vasile Alecsandri, Malul Siretului
1. Numeşte momentele zilei surprinse de autor în textul dat şi precizează cuvintele care te-au ajutat să
le identifici? 1p
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului aur. Subliniază sufixele şi prefixele: 1p
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Găseşte sinonimele cuvintelor subliniate în textul dat mai sus: 1p
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Numeşte valoarea morfologică a cuvintelor din versul de mai jos: 1p
„adoarme […] săpând malul năsipos.”
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
5. Construieşte trei enunţuri în care adjectivul năsipos să fie, pe rând, la toate formele comparativului. 1p
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
6. Alcătuieşte două enunţuri în care adjectivul magic să aibă, pe rând, funcţia sintactică de nume
predicativ şi de atribut adjectival. 1p
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Se acordă 2 puncte din oficiu


SUCCES !!!
Numele
Prenumele Data
7. Ce tip de descriere apare în textul dat mai sus? Aduceţi două argumente pentru răspunsul ales. 2p
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

Se acordă 2 puncte din oficiu


SUCCES !!!

S-ar putea să vă placă și