Sunteți pe pagina 1din 36

CHEREJI MARIA

Exersǎm, aprofundǎm!
Limba şi literatura românǎ
Auxiliar pentru clasa a III-a

ISBN 978-973-0-28033-3

Şimleu Silvaniei, 2018


Spiriduşul cel bun al cărţii
după Ada Teodorescu

1) Completează următorul rebus:


A

B
1) El apare în …………… copiilor.
2) Părinţii sau bunicii le citesc ………. .
3) Scriu poveşti.
4) Zulufi ………..
5) Spiriduşul cel rău apare în ……….. copiilor.
6) Prenumele autoarei
7) Spiriduşul are grijă să nu se ………………….. cuvintele.
8) În vis personajele haine îi ……………. pe copii.
9) Băieţelul vrea ……………. .
10) Scriitorul povesteşte cât mai …………… .
Povestea pământului şi a muncii

1) Citeşte cu atenţie lecţia şi realizează corespondenţa între cuvintele celor două


coloane:
cerul să lumineze noaptea
soarele să hrănească toate vietăţile
luna să adăpostească peşti şi alte vietăţi
mările loc de petrecere pentru zburătoare
pământul să încălzească aerul, pământul şi apele

2) Ce i-a poruncit Creatorul pământului?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...

3) De ce a refuzat pământul să-i hrănescă pe oameni?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4) Dacă ai fi o floare, cui ai mulţumi şi pentru ce? Completează enunţurile pe


petalele florii.
Cu nasul în carte
de Nina Cassian

1) Completează în rebus cuvintele potrivite ale versurilor de mai jos.


A

B
1) o ţară de foarte ………………
2) anotimpuri cu …………….. şi ploaie
3) venea câte-un ………………
4) hai, domniţă, la ……………..
5) cu ……………….. şi flori
6) cu nasul în ……………..
7) mielul intra în ……………….
2) Alcătuieşte enunţuri folosind cuvintele: stână, ţâfnoasă, urdă, fără preget.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3) Notează în tabelul următor asemănările şi deosebirile dintre tine şi domniţa cu


nasul în carte.
Asemănări Deosebiri
………………………………….......... …………………………………..........
……………………………………….. ………………………………………..
……………………………………….. ………………………………………..
……………………………………….. ………………………………………..
……………………………………….. ……………………………………….
Furtuna
după R. S. Gannett

1) Alcătuieşte propoziţii folosind cuvintele: feroce, învolburată, devastator, maree.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2) Completează enunţurile cu informaţiile potrivite.


Elmer şi dragonul zburau pe deasupra ………………………………….. .
Pe stâncă ei au mâncat …………………………………………………… .
Ei s-au înălţat pentru că ……………………………………………………
………………………………………………………………………………. .
……………………………… abia mai răsufla.
Lui Elmer îi venea să plângă deoarece ………………………………………
……………………………………………………………………………… .
Au aterizat ………………………………………………………………… .

3) Din acest text am învăţat următoarele lucruri: ……………………………….


……………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………
…………………………………………………….................................................

4) Cum ai fi procedat dacă erai în locul lui Elmer?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Ţara lui Vreau-şi-primesc
de A. Maurois

1) Realizează corespondenţa între cuvintele celor două coloane.


Mişeta purta o rochie neagră
avea ochelarii pe cioc
corbul avea bucle argintii
intra în lumea visului
Celesta se înălţă în văzduh
primise certificatul de zână
Jupiter purta un fes negru
aduse în cioc ţesătura

2) Descrie drumul Mişetei până la etajul trei.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3) Completează tabelul de mai jos, precizând ce asemănări şi deosebiri sunt între


tine şi Mişeta.
Asemănări Deosebiri

4) Imaginează-ţi că eşti în Ţara lui Vreau-şi-primesc.


a) Ce dorinţă ai vrea să ţi se îndeplinească?
b) Formulează câte o întrebare pentru fiecare personaj.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
O vizită la Cumuleta
de G. Ricus

1) Scrie cuvinte cu înţeles asemănător pentru:


răzleţiţi – ……………………………...
năzărire – ……………………………..
dibace – ……………………………….
încântarea – …………………………..

2) Ordonează enunţurile conform întâmplărilor din text.


Deodată apăru un zid de abur.
Cumulus o luă pe Andreea la o plimbare.
Andreea îşi reveni, gândindu-se la cele întâmplate.
La masa cu oaspeţi a apărut Cumuleta.

3) Imaginează-ţi că eşti la ospăţul Cumuletei. Completează răspunsul tău la urarea


de bun venit a acesteia.
– Fii bine-venită printre noi, norii, fiinţă pământeană!
– ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Ruxi
de M. Lipman

1) Ce fel de întâmplǎri sunt povestite în text?


………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

2) Care sunt personajele textului?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3) Unde au mers copiii împreunǎ cu domnul învǎţǎtor?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

4) Care este motivul pentru care Victor nu vorbea?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..............

5) Scrie un text despre vizita ta la Grǎdina Zoologicǎ.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Cocoş de munte fotografiat
de Ionel Pop

1) Formuleazǎ propoziţii folosind cuvintele: peliculǎ cǎlǎuzǎ, acvilǎ, fotograf.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

2) Unde se petrec întâmplǎrile povestite în text?


………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

3) Care sunt personajele textului?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

4) Scrie 2-3 enunţuri despre momentul cel mai hazliu din text.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

5) Scrie ideile principale ale lecţiei sub formǎ de întrebǎri.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Perla de scoicǎ

1) Formuleazǎ propoziţii folosind cuvintele: veritabile, valve, impuritǎţi, dens.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

2) Care era dorinţa tânǎrului?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3) Cum se formeazǎ perlele adevǎrate?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4) Scrie sub formǎ de titlu ideile principale ale lecţiei.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Casa lui Tomi
de A. Oprescu

1) Uneşte cuvintele cu înţeles asemǎnǎtor.


şopron ţeapǎnǎ
rebelǎ adǎpost
înşfǎcat dezordonatǎ
rigidǎ liniştit
domolit însoţit
secondat înhǎţat

2) Cum a reuşit stǎpânul sǎ îl determine pe Tomi sǎ intre în cuşcǎ?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3) Povesteşte fragmentul care te-a impresionat.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Povestea florii-soarelui
de T. Pamfile

1) Subliniază răspunsurile potrivite:


a) Fata a pornit în căutarea:
puiului fraţilor Soarelui
b) Ea a ajuns:
pe câmp în codru la castel

c) Mama Soarelui a preschimbat fata într-o:


sămânţă carte rază

2) Numerotează ideile în ordinea derulării întâmplărilor, apoi scrie-le sub formă de


propoziţii:
Transformarea fetei
În căutarea Soarelui
La scara cerului
Puişorul din cuib
Plimbarea pe un nor

3) Scrie numele personajelor cărora le aparţin replicile următoare:


Mama e împărăteasa ceţurilor. …………………………………..
Du-mă pe tărâmul Soarelui! …………………………………..
Din ce fel de lighioană te tragi? …………………………………..
Dă-te la o parte să mănânc puiul! …………………………………..
Cum să-ţi mulţumesc? …………………………………..

4) Completează versurile cu cuvintele potrivite:


Pe un ………….., în depărtare
Se vede o mândră ……………
………………… e la culoare
Frumoasă nevoie …………….
Şi se uită după soare.

5) Alcǎtuieşte un scurt text, dând un alt sfârşit povestirii.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Puiul de elefant
după R. Kipling

1) Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele să aibă alt sens decât în text:


apucă –....................................................................................................................
................................................................................................................................
tare – ......................................................................................................................
................................................................................................................................

2) Ce s-ar fi întâmplat dacǎ puiul de elefant nu ar fi plecat de acasǎ?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3) Selectează din text însuşirile fiecărui personaj-animal:


Puiul de elefant lung-de-picioare
Struţul pântecos
Girafa încolăcit
Hipopotamul cu pielea bălţată
Pitonul ca un trunchi de copac
Crocodilul cu nasul borcănat

4) Ordonează ideile-titlu.
....... Încercarea Crocodilului de a-l înşela pe elefant
....... Apariţia trompei
....... Întrebarea cea mai năstruşnică
....... Elefantul fără trompă
....... Curiozitatea puiului de elefant

5) Greşea puiul de elefant punând atât de multe întrebări?


Cred că ..............................................., deoarece .......................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Dacă ai fi în locul puiului de elefant pe care dintre animale ţi l-ai alege ca
prieten? De ce?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Semnul de iarbǎ
după S. Kerim

1) Alcătuieşte enunţuri flosind cuvintele: falnic, tranşee, sfârtecate, învrǎjbiţi,


revoltǎ.
……….........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
…….............................................................................................................................
.....................................................................................................................................

2) Scrie însuşiri pentru fiecare personaj din text:


Luna – ……………………………………………………………………………….
Pǎmântul – …………………………………………………………………………..
Oamenii – …………………………………………………………………………...
Iarba – …………………………………………………………………………….…

3) Ordonează ideile-titlu ale lecţiei.


....... Admiraţia ....... Frǎmântarea
....... Rǎnile ....... Schimbarea
....... Necazul ....... Durerea

4) Formuleazǎ ideile principale sub formǎ de enunţuri şi sub formǎ de întrebǎri.


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

5) Compune câte un mesaj pentru Pǎmânt şi pentru Lunǎ.


Dragul nostru Pǎmânt, ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Dragǎ Lunǎ, …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Substantivul

* Substantivul îl recunoaştem astfel:


 îl numărăm: o fetiţă-două fetiţe;
un băiat-doi băieţi;
un dulap-două dulapuri;
 îi alăturăm o caracteristică (însuşire):
fetiţă cuminte, fetiţe cuminţi;
mac roşu, maci roşii;
 verificăm dacă poate fi precedat de cuvintele: acest, aceşti, această, aceste;
această minge, aceste mingi;
acest brad, aceşti brazi;

1) Subliniază substantivele şi scrie altele cu înţeles asemănător:


Zăpada s-a aşternut peste ţară.

……………………………………………………………………………………
Ograda este plină cu orătănii.

……………………………………………………………………………………
Pe potecă erau nenumărate gângănii .

……………………………………………………………………………………

2) Scrie corect substantive:


câţiva toţi

3) Completează tabelul:
o soră unei surori a surorii
o femeie
o carte
o ţară
o mare
o tigaie
Substantivul – exerciţii

1) Subliniazǎ substantivele din cuvintele: ceaţǎ, sanie, aleargǎ, strǎlucitoare,


Dana, vrǎbiuţe, zidar, opt, zideşte, omǎt, iarna, geroasǎ, brunet, Sinaia, ghiocei,
iarba, alb.

2) Scrie câte patru substantive care denumesc :


 flori: ……………………………………………………...…………….….
 fructe: ………………………………………………….....………………..
 anotimpuri: ………………………………………………………………..
 rechizite: …………………………………………………………………..
 fiinţe: …………………………….………………………………………..
 fenomene ale naturii: …………………………..…………………….…....

3) Scrie patru substantive care sǎ înceapǎ cu silabele date :


ma –………………………………………….…………..................................
ca – ……………………………………………………………………………
sa – ……………………………………………………………………………
pe – ……………………………………………………………………………

4) Subliniazǎ substantivele din versurile de mai jos:


,,Dar ninsoarea înceteazǎ, norii fug, doritul soare
Strǎluceşte şi dezmiardǎ oceanul de ninsoare
Iat-o sanie uşoarǎ care trece peste vǎi…
În vǎzduh voios rǎsunǎ clinchete de zurgǎlǎi.”
(Iarna – V. Alecsandri )

5) Completeazǎ substantivele potrivite:


……………………. se joacǎ în curtea şcolii. Bǎieţii aleargǎ dupǎ …………… .
Fetele au …………………….. şi ……………………. . Sunǎ …………………… .
Ei intrǎ în ……………………. . Începe ……….. de ……………………………... .
Alcǎtuim o ……………………… despre ……………………………. .

6) Alcǎtuieşte propoziţii folosind substantivele: bande, benzi, coate, coţi, coturi,


capete, capi.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Substantive comune şi proprii
1) Să observăm!
- meseria – morar, plugar, croitor, zugrav, olar;
- numele de familie – Morar, Plugaru, Croitoru, Zugravu, Olaru;

2) Subliniază cu o linie substantivele comune şi cu două linii substantivele


proprii:
Elevii Şcolii Generale Nr. 1 din Iaşi au plecat în excursie prin ţară. Au
vizitat oraşele: Cluj-Napoca, Oradea, Arad, Timişoara, Bucureşti şi Constanţa.
– Aici, în Constanţa, le-a spus doamna învăţătoare, avem cel mai mare port
românesc la Marea Neagră. Mâine vom pleca spre Sulina. Vom vedea Delta
Dunării. Frumuseţile ei le veţi întâlni în paginile scrise de Mihail Sadoveanu.

3) Scrie substantivele comune corespunzătoare substantivelor proprii date:


România – român Europa – ..................................
Banat – ........................ Arad – ......................................
Şimleu – ........................ Sǎlaj – .....................................
Cluj – ............................ Iaşi – .......................................
Bacǎu – ......................... Zalǎu – .....................................

4) Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti:


două substantive comune care denumesc fenomene ale naturii;
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

numai substantive comune;


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

un substantiv propriu, nume de oraş şi unul, nume de persoană;


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

numai substantive proprii;


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Numǎrul substantivului

1) Subliniază substantivele:
Într-o seară copiii stăteau în casă. Peste sat se lăsase liniştea. Din când în când
lătra câinele. Bunicul se odihnea după munca de peste zi. Îi plăceau serile liniştite
de iarnă.
2) Completează propoziţiile cu substantive proprii:
........................... şi ................................ hrănesc păsărelele.
Nenea ........................................... plantează pomi în livadă.
........................................ citeşte o carte interesantă.
........................................ aleargă fără astâmpăr.
3) Eu spun una, tu spui multe!
casă – ............................. ciocolată – .............................
carte – ........................... om – ......................................
chibrit – ......................... cratiţă – .................................
4) Scrie forma corectă a substantivelor:
Mănuşile .................................. sunt ude. băieţi
Frumuseţea .............................. este de nedescris. natură
Glasurile.................................răsună în vale. copil
Mă gândesc la .............................. vacanţei. bucurii
.................................... citesc cu atenţie lecţia. elevul

5) Alege forma corectǎ pentru pluralul substantivelor:


tablǎ – table, tǎbli sanie – sanii, sǎnii
casǎ – cǎşi, case streaşinǎ – streşini, streaşine
ramǎ – rame, rǎmi oglindǎ – oglinzi, oglinde
lighean – ligheanuri, lighene sorǎ – sore, surori
coalǎ – coale, coli cratiţǎ – cratiţe, crǎtiţi
roatǎ – roate, roţi hotel – hotele, hoteluri
ghem – gheme, ghemuri acoperiş – acoperişuri, acoperişe

6) Grupează substantivele după număr:


Bătrânii cred că apa lacului este fermecată. Pe ţărmul său a plâns o zână multe
zile şi nopţi. Lacrimile sale amare au curs în lac. Apa s-a prefăcut precum erau
lacrimile. Deodată se întoarse voinicul dintr-o luptă cu nişte zmei.
singular plural
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Substantivul – Exerciţii aplicative

1) Subliniază cu o linie substantivele comune şi cu douǎ linii pe cele proprii:


,, Lizuca se simţi puţin înfricoşatǎ.
– Ce ne facem noi, Patrocle ? îl întrebǎ ea pe cǎţel. Drumul nu se mai
cunoaşte .
Prin uşoara întunecime viorie, cǎţelul îi atinse mâinile cu botul şi o
privi amical.”
2) Scrie forma de plural a substantivelor urmǎtoare :
a) carte-........................ b) îngheţatǎ-....................................
masǎ-....................... ciocolatǎ-....................................
stilou-....................... farmacie-.....................................
corn-........................ exerciţiu-.....................................
mǎtuşǎ-.................... coajǎ - .........................................

3) Completează dupǎ model şi indică substantivele:


a) bucuros – bucurie b) ruginiu – ruginǎ
frumos - ........................... fricos - ......................
harnic - ............................ tânǎr - ........................
cântǎ - ............................. învaţǎ - ......................
gândeşte - ........................ munceşte - .................
viziteazǎ - ........................ cântǎreşte - ................
cǎlǎtoreşte - ..................... mǎnâncǎ - ..................
4) Alcǎtuieşte propoziţii în care cuvintele urmǎtoare sǎ aibǎ înţeles diferit.
Subliniazǎ-le când sunt substantive.
vie
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
mare
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
poartǎ
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Genul substantivului

1) Identificǎ substantivele din urmǎtoarele enunţuri:


Câinele s-a mâniat când vulpea a furat o găină din ograda sa. S-a ghemuit în
cuşca lui şi s-a pus la pândă. Când cumătra s-a apropiat, el s-a repezit cu putere.
Vulpea s-a speriat şi a fugit grăbită spre vizuina ei din pǎdure, unde îşi are
adǎpostul sǎpat lângǎ un tufiş de mǎrǎcini.

2) Numǎrǎ fiecare substantiv, scriindu-l în coloana potrivitǎ:


masculin feminin neutru

3) Completeazǎ versurile urmǎtoare cu substantive de gen diferit.


Eu îţi dau un leu, El a vǎzut un urs
Tu îmi dai o ……………… Iar ea ……………………..
Eu desenez un lup, Noi ne temem de …………………
Iar tu …………………….. Ei se tem de o tigroaicǎ.

4) Descoperǎ intrusul. În fiecare şir de cuvinte trebuie sǎ rǎmânǎ substantive de


acelaşi gen:
a) cascadǎ, iepuri, cǎrţi, fundiţe, şosea, brǎţarǎ;
b) penare, ghiozdane, bomboane, telefoane, coşuri, bidoane;
c) munte, pitic, cerbi, televizor, cocoşi, ingineri.

5) Alcǎtuieşte 3 propoziţii, încât fiecare sǎ conţinǎ substantive de acelaşi gen.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

6) Indicǎ formele diferite de plural ale substantivelor urmǎtoare şi alcǎtuieşte


propoziţii cu ele: zmeu, corn, bob, cap, bandǎ.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Substantivul – exerciţii recapitulative

1) Completează versurile cu substantivele din coloana alăturată:


,,Cavaler împintenat găini ,,Jupâneasă durdulie
Sus, pe ................... stă cocoţat hăinuţa Cu .................. cenuşie,
Şi tot strigă prin vecini papucii Lucrată din pene lucii,
Că e şef peste .................!” gard Caută pe lac ..........................!”

2) Indică substantivele comune corespunzătoare următoarelor însuşiri:


sârguincios - ………………... drept - ……………..........
sănătos - …………........……. lacom - ………………….
rău - ……………..........……. urât - ……………….……
bun - …………..........……… frumos - …………….......

3) Pune substantivele din paranteză la forma corectă:


Rochia (fată) …….........….. e frumoasă.
Cartea (Carmen) …..........………………. este la fel ca a (Maria) .........……………
Lumina (stea) ……………….. este ca o mângâiere pe pământ.
Marginea (stradă) ………………… este umbrită de copaci.
Palatul (zâne) .................................. era apǎrat de soldǎţei curajoşi.

4) Schimbă numărul substantivelor date:


om - ........................................
caiet - ......................................
păpuşă - .................................
îngheţatǎ - ...............................
grijǎ - .....................................
pietre - ..................................
brazi - ...................................
muşuroaie - ..........................
tricouri - ...............................
surori - ..................................

5) Analizează substantivele, precizând felul, numǎrul, genul:


a) „Ca să nu mai rămâie repetent şi anul acesta, mam’ mare, mamiţica şi tanti Miţa au
promis tânărului Goe să-l ducă-n Bucureşti de 10 mai.”
(I. L. Caragiale, D-l Goe)

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Fram, ursul polar
de Cezar Petrescu

1) Scrie cuvinte care au legǎturǎ cu circul.

2) Completeazǎ tabelul notând asemǎnǎrile şi deosebirile dintre ursul polar şi ursul


brun.
Ursul polar Asemǎnǎri Ursul brun

3) Eşti de acord cu decizia directorului circului de a-l trimite pe Fram la Polul


Nord? Motiveazǎ rǎspunsul.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4) Scrie substantive pentru a alcǎtui ,,Alfabetul circului”.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

5) Coloreazǎ imaginea în care crezi cǎ Fram se simte cel mai bine.


Valea cu fluturi, cu pǎsǎri şi cu flori
de Fǎnuş Neagu

1) Alcǎtuieşte propoziţii folosind cuvintele: copcǎ, bucǎlatǎ, şalvari, mlǎdios,


cleştar.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2) Scrie cât mai multe adjective pentru prezentarea piticului ieşit din copcǎ.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

3) Ordoneazǎ ideile principale ale textului.


…. Bǎnicǎ a ajuns în faţa Lunii.
…. Într-o noapte de februarie, Luna se transformǎ într-o fatǎ.
…. Piticul a fost trimis dupǎ bǎiat.
…. În valea cu migdali şi smochini au apǎrut fluturii şi pǎsǎrile.
…. Luna şi stelele au urcat spre cer, iar copilul se întoarse în pat.
…. Prin ramurile înmugurite şi înflorite umblau albinele.

4) Scrie ideile principale sub formǎ de titlu.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

5) Care sunt bucuriile primǎverii care te încântǎ cel mai mult?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Pietricica şi caracatiţa
de Henri Cornelus
1) Completeazǎ enunţurile:
Caracatiţa nu vedea frumuseţile pentru cǎ ……………………………………..
………………………………………………….. .Caracatiţa devenea trandafirie
precum …………………………, cenuşie ca o ………………….. sau brunǎ ca o
……………………… . Ea se apǎra de murenǎ ……………………….
……………………………………………………………………………………... .
Caracatiţa şi pietricica s-au întâlnit ……………………………………………. .

2) Prezintǎ adǎpostul caracatiţei.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3) Gǎseşte soluţia rebusului, completând cerinţele sale:

Puiul de caracatiţǎ avea …. tentacule.


Este peşte lacom cu corp alungit.
Aveau culoarea curcubeului.
Nor gros de …………………
Corpul murenei era lung, cenuşiu şi ………….. .
Casa caracatiţei era cǎptuşitǎ cu …………………… .
Murena nu reuşi sǎ ……………………….. pietricica.
Dupǎ furtunǎ, apele se ……………………… .
Creveţii erau transparenţi ca nişte ………………….. curate.
Zǎpada mieilor
de M. Sântimbreanu

Locul şi timpul desfǎşurǎrii acţiunii Personajele textului


........................................................... ........................................................
........................................................... ........................................................
...........................................................

Scrie câte o propoziţie cu


fiecare din cuvintele: Geruleţ,
boare, moinǎ, zǎpada mieilor. Analizeazǎ substantivele
................................................ şi adjectivele.
................................................ Dealurile se vor acoperi
................................................ cu un covor de iarbǎ
................................................ Titlul verde şi moale.
................................................ .......................
....................... ..........................................
................................................ ..........................................
................................................ ..........................................
................................................ ..........................................
................................................ ..........................................
Autorul
....................... ..........................................
...................... ..........................................
..........................................
..........................................
Identificǎ adjectivele din text ..........................................
care exprimǎ culorile zǎpezii. ..........................................
.
................................................
................................................ Realizeazǎ un desen.
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
.
Pronumele personal

1) Uneşte prin săgeţi cuvintele din coloana A cu pronumele personale potrivite din
coloana B:
Cătălina ei
tu, Mihai şi Ioana ele
Cornel ea
eu, Corina şi Elena voi
Marcela, Ana şi Andreea el
Gelu, Marin şi Ion noi

2) Completeazǎ urmǎtoarele propoziţii cu unul din pronumele: eu, tu, el, ea, noi,
voi, ei, ele.
............ citesc o carte cu poveşti. ........... aţi mâncat prǎjitura de pe platou?
.......... este portarul echipei de fotbal. ........... eşti cel mai cuminte din clasǎ.
.............. vom organiza o excursie. .......... sunt colegi de bancǎ. .......... are o
rochiţǎ cu buline roşii. Ieri am fost la film cu ............ .

3) Subliniază pronume din urmǎtoarele propoziţii:


El are haine noi? Voi aţi pictat minunat.
Cu noi nu se plictiseşte nimeni. Mâine voi merge la bunici.

4) Schimbǎ numǎrul pronumelui şi scrie propoziţiile obţinute.


El are caiete ordonate. ………………………………………………….
Tu ai memorat poezia? ………………………………………………….
Noi pictǎm pe pânzǎ. ………………………………………………….
Ele sunt prietenele mele. …………………………………………………

5) Alcǎtuieşte câte o propoziţie în care cuvântul noi să fie adjectiv, apoi


pronume.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

6) Analizeazǎ pǎrţile de vorbire învǎţate:


Ei se plimbǎ cu rolele pe aleile curate ale parcului.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Din greşealǎ
de Lev Tolstoi

1) Completeazǎ enunţurile:
Personajele textului sunt: ………………………………………….……
…………………………………………………..……. . Prǎjitura dǎdacei trebuia sǎ
o ducǎ ……………………………., dar …………………………………………..
…………………………………………………………………………………. . A
explicat cǎ ……………………………………………………………………….. .
Copiii au mers împreunǎ la ……………………………… şi i-au ……….………
……………………………., iar aceasta i-a …………………………………….. .
2) Scrie în tabel câte 4 însuşiri pentru fiecare copil.
Vladimir Tania

3) Ce crezi cǎ i-a spus Vladimir dǎdacei?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4) Analizeazǎ pǎrţile de vorbire învǎţate din propoziţiile:


Bǎiatul poftcios a mâncat prǎjitura. El a plâns.

5) Acătuieşte propoziţii cu sensurile diferite ale cuvintelor mâna şi vesela.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

6) Care este prǎjitura ta preferatǎ?

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Max, Duc şi nava cosmicǎ
de Walt Disney

1) Uneşte cuvintele cu înţeles asemǎnǎtor.


fǎgǎdui întârzie
primejdioasǎ promise
zǎbovi taina
secretul urmele
hoţul periculoasǎ
dârele tâlharul

2) Ce veste a aflat Max din ziar?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3) Ce s-a întâmplat în atelier în lipsa lui Max şi a lui Duc?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4) Ordoneazǎ enunțurile date în ordinea desfășurării lor.


…. Duc şi Max decid să păstreze secretul.
…. Pandele află taina.
…. Max şi Duc fac verificarea finală.
…. Duc se întâlneşte cu Gufy.
…. Pandele pătrunde în atelier.
…. Max citeşte gazeta.
…. Cei doi află de dispariţia navetei.
…. Max, Duc şi Misi pornesc în urmărirea tâlharului.
…. Max şi Duc se pun pe treabă.

5) Povesteşte fragmentul care ţi-a plǎcut cel mai mult.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Verbul

1) Uneşte verbul cu numǎrul corespunzător:


primeşte credeţi lucrau

singular plural

strigăm ai crezut va pleca

2) Subliniazǎ formele corecte:


Greuceanu luă/ luară cu dânsul şi pe fratele său şi merseră / mersem cale
lungă, depărtată, până ce ajunseţi / ajunseră la Faurul pământului, cu care era /
eraţi frate de cruce. Aici ne oprirăm / se opriră şi poposirăm /poposiră trei zile şi
trei nopţi. Au stat/ A stat închişi într-o cămară Greuceanu cu Faurul pământului şi
se sfătuiră/ vă sfătuirăţi.

3) Găseşte câte un verb cu sens asemănător pentru următoarele expresii:


 îi era frică – ........................................................
 aţi băgat de seamă – ...........................................
 au dat ziua bună – ...............................................
 îmi aduc aminte – ................................................

4) Taie forma incorectă a verbelor:


va face/va făcea iau/ieau loăm/luăm
eşti/ieşti erea/era v-a dansa/va dansa

5) Citeşte textul şi analizeazǎ pǎrţile de vorbire indicate.


Un trandafir roşu a înflorit în grădina bunicilor. El are petale catifelate.
a) verbul din prima propoziţie;
................................................................................................................................
b) un adjectiv;
................................................................................................................................
c) un pronume;
................................................................................................................................
d) ultimul substantiv;
................................................................................................................................
6) Alcǎtuieşte câte o propoziţie în care cuvântul ,,vii” sǎ fie:
 substantiv ...................................................................................................
 adjectiv ...................................................................................................
 verb ...................................................................................................
Aurel Vlaicu
de M. Drumeş

1) Alege varianta corectǎ pentru fiecare enunţ:


Aurel Vlaicu dorea sǎ construiascǎ:
a) un avion b) o clǎdire c) un pod.

De proiectul lui Aurel Vlaicu s-a interesat o fabricǎ:


a) româneascǎ b) ruseascǎ c) ungarǎ.

Prietenul sǎu, Romul Boca, locuia la:


a) Oradea b) Orǎştie c) Orşova.

Miniatura avionului era construitǎ din:


a) aluminiu şi oţel b) trestioare, sârme şi pânze.

2) Completeazǎ enunţurile urmǎtoare cu informaţii din text:


Ambiţia lui Aurel Vlaicu era sǎ …………………………………………………
Într-o zi l-a vizitat pe ……………………………………………………………
Aurel Vlaicu nu putea sǎ construiascǎ avionul deoarece ………………………
……………………………………………………………………………………

3) Dacǎ erai în locul lui Aurel Vlaicu ce ai fi fǎcut în momentul în care primeai
propunerea de la fabrica ungarǎ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4) Informeazǎ-te şi completeazǎ urmǎtorul tabel despre alţi inventatori români.


Numele inventatorului Invenţia fǎcutǎ
Matilda
de Roald Dahl

1) Alege varianta corectǎ pentru fiecare enunţ:


Matilda a învǎţat sǎ citeascǎ:
a) cu mama b) din ziare şi reviste c) cu tata.

Fetiţa i-a cerut tatǎlui sǎ îi cumpere:


a) o carte b) o pǎpuşǎ c) o rochiţǎ.

Într-o dupǎ-amiazǎ a pornit singurǎ spre:


a) casa bunicilor b) cofetǎrie c) bibliotecǎ.

Dupǎ câteva sǎptǎmâni, Matilda a terminat de citit:


a) cǎrţile pentru copii b) cǎrţile ştiinţifice c) ziarele.

2) Care era pasiunea Matildei?


…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………

3) Care sunt pasiunile tale?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4) Scrie titlul şi autorul ultimei cǎrţi (sau poveşti) pe care ai citit-o.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5) Imagineazǎ-ţi un dialog între tine şi Matilda.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
O întâmplare deosebitǎ
de Cǎlin Gruia

1) Care este personajul principal al textului?


……………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………….

2) Ce a sfǎtuit-o floarea pe Marina?


………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………..

3) Ce fel de poveşti putea sǎ-i spunǎ ploaia?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4) Scrie motivele pentru care rândunica nu i-a spus fetiţei o poveste.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

5) Povesteşte ultimul fragment al lecţiei.


………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

6) Eşti singur acasǎ. Ce faci pentru a alunga plictiseala?


……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
La scǎldat
de Ion Creangǎ

1) Alege varianta corectǎ pentru fiecare din enunţurile urmǎtoare:


 Întâmplarea din text se petrece aproape de sǎrbǎtoarea:
a) Crǎciunului b) Sfântul Ilie c) Rusaliilor.

 Tatǎl lui Nicǎ era dus la:


a) târg b) petrecere c) coasǎ.

 Mama l-a rugat sǎ:


a) legene copilul b) citeascǎ o carte c) hrǎneascǎ puii.

2) Ordoneazǎ urmǎtoarele titluri, ţinâd cont de derularea întâmplǎrilor:


Joaca lui Nicǎ la baltǎ ….
Întoarcerea bǎiatului acasǎ ….
Plecarea la scǎldat ….
Dispariţia hainelor ….
Rugǎmintea mamei ….
Reîntâlnirea cu mama ….

3) Scrie câte o propoziţie pentru fiecare din titlurile exerciţiului anterior.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4) Povesteşte în scris fragmentul care ţi-a plǎcut cel mai mult.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Aniversarea Gretei
de Sandra Warren

1) Alege varianta corectǎ pentru fiecare din enunţurile urmǎtoare:


 Greta îşi sǎrbǎtorea:
a) majoratul b) ziua onomasticǎ c) ziua de naştere.

 Pentru fiecare invitatǎ, sǎrbǎtorita a pregǎtit:


a) un tort b) o bombonierǎ c) un balon.

 Casa a for împodobitǎ cu baloane:


a) roşii, galbene, verzi b) roşii, albe c) roşii, galbene, albastre.

 Colegele Gretei nu au venit la aniversare pentru cǎ:


a) au fost în vacanţǎ b) aveau prejudecǎţi c) s-au îmbolnǎvit.

2) Completeazǎ enunţurile de mai jos:


Dacǎ aş fi Greta, m-aş simţi …………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Dacǎ aş fi Greta, aş vrea sǎ …………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Dacǎ aş fi prietena Gretei, m-aş simţi ……………………………………...
…………………………………………………………………………………..
Dacǎ aş fi prietena Gretei, aş vrea sǎ ………………………………………
…………………………………………………………………………………..

3) Ce ai vrea sǎ le spui colegelor Gretei care nu au participat la aniversarea ei?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

4) Povesteşte în scris momentul care ţi-a plǎcut cel mai mult.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Vacanţa
de Emilia Cǎldǎraru

1) Explicǎ urmǎtoarele expresii:


,,Vacanţa-i mai întâi o aşteptare”
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
,,Vacanţa-i mai apoi un dor de ducǎ”
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
,,Vacanţa-i un surâs de-ntâmpinare”
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2) Scrie dupǎ autodictare o strofǎ din poezie.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3) Ce îţi propui pentru vacanţa de varǎ?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4) Ilustreazǎ printr-un desen conţinutul poeziei.


James şi piersica uriaşǎ
de Roald Dahl

1) Care sunt personajele participante la cǎlǎtorie?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2) Cu ce au cǎlǎtorit ei?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3) De ce erau fermecaţi cǎlǎtorii Piersicii Uriaşe?


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4) Transcrie enunţurile în care este descris curcubeul.


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

5) Scrie un text, imaginându-ţi cǎ ai fǎcut o cǎlǎtorie pe un covor fermecat.

………………………………………………..

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................

S-ar putea să vă placă și