Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

______ / _______________

TEST INIŢIAL
Limba şi literatura română

I (60p) Citeşte cu atenţie textul de mai jos, iar apoi răspunde cerinţelor:

Se-ntorc iar zilele noroase,


Cu ceţurile somnoroase,
Şi-amurgurile timpurii-
Vin dimineţile urâte,
Şi nopţile posomorâte,
Şi lungi, şi negre, şi pustii.

Copacii, despuiaţi şi uzi


Şi trişti ca cerşetorii blânzi,
Gem biciuiţi de vânt şi ploi-
Podoaba lor de-odinioară
O zdreanţă putredă-i ce zboară
Şi-i tăvălită în noroi…
(Ştefan Octavian Iosif – Se-ntorc iar zilele noroase)

1. (4p) Ce anotimp este prezentat în această poezie?


.....................................................................................................................................................................

2. (6p) Scrie, într-o propoziţie dezvoltatǎ, ideea de bazǎ a textului de mai sus:

.....................................................................................................................................................................

3. (4x2p=8p) Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru aceste cuvinte din text :

posomorâte ........................... podoaba..............................

odinioară ............................. noroi ...................................

4. (4x4p=16p) Analizează cuvintele din text ca părţi de vorbire şi ca părţi de propoziţie:

parte de vorbire parte de propoziţie


zilele
somnoroase
gem
lor

1
5. (2x5p=10p) Construieşte câte un enunţ în care cuvântul somnoros să fie, pe rând, substantiv, respectiv,
adjectiv.
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

6. (4x4p=16p) Scrie propoziţii cu următoarele cuvinte:

v-ar.......................................................................................................................................................................

var........................................................................................................................................................................

laş.........................................................................................................................................................................

l-aş.........................................................................................................................................................................

II. (30p) Redactează o compunere de 10-15 rânduri, în care să realizezi portretul unui prieten real sau
imaginar.
…………………………..................................

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..............................................................

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.


Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru: 50 de minute.