Sunteți pe pagina 1din 2

Adverbul-fisa de lucru

1. . Identifică adverbele din următoarele texte.


Grupează-le într-un tabel ca mai jos.
a). Acolo era un păr care făcea pere aşa de bune[...].
( M. Sadoveanu, Domnu' Trandafir)
b). Dar tu să ştii că eu dorm iepureşte; şi pe lângă işti ochi, mai am unul la ceafă, care şade pururea deschis şi
cu care văd noaptea şi ziua, tot ce se face prin casă.
( I. Creangă, Soacra cu trei nurori)
Adverbe de loc Adverbe de timp Adverbe de mod

2. Indică prin săgeată cuvântul determinat de fiecare adverb din textele de mai sus..

3. Completează cu verbe la diferite timpuri, persoane şi numere spaţiile punctate:


acolo: 1. m-am plimbat toamna:1. ......................... oriunde:1.......................... dimineaţa:1....................
2. ... ............ 2. ......................... 2.......................... 2.....................
3.......................... 3........................... 3.......................... 3......................
departe:1. ................... oricând:1. ........................... repede: 1......................... ...............................: asa
2................... 2............................ 2.......................... .................................
3................... 3............................. 3........................... ................................
4. Indică modul, timpul şi persoana verbelor din enunţurile cu care ai exemplificat la ex. 3.

5. Construieşte propoziţii în care cuvintele date mai jos să fie, pe rând, adverbe şi substamtive:
seara ....................................... ...........................................................................
primăvara ........................................... ........................................................................
dimineaţa ............................................... .........................................................................
luni ................................................ .. .......................................................................
noaptea ................................................... ...............................................................................
duminica ..................................................... ............................................................................

6. Alcătuieşte propozţii în care cuvintele date să determine,pe rând,un substantiv şi un verb:


dificil ............................................................. repede ............................................................
vesel ............................................................ .calm.................................................................
fericit ........................................................... ursuz................................................................

7. Alcătuieşte propoziţii în care să cuprinzi adverbele formate prin derivare cu ajutorul sufixelor
–eşte de la cuvintele de mai jos:
român ..................................................... bărbat....................................................................
muntean ..................................................... iepure ....................................................................
oltean ...................................................... om .....................................................................
tânăr ....................................................... prieten .....................................................................
voinic ....................................................... şcolar ......................................................................

8. Transcrie adverbele din textele de mai jos,precizând în dreptul fiecăruia:


•cum s-a format; •cuvântul determinat •funcţia sintactică.
a). Cu ochii de sânge,cu barba vâlvoi b). Ce să fac?Unde-mi stă capul?
El zboară şoimeşte. Grabnic,hai să-nchid dulapul.
(G. Coşbuc,Paşa Hasan) (G. Coşbuc,La oglindă)
9.Scrie antonimele următoarelor adverbe şi alcătuieşte propoziţii cu acestea:
bine/..................................................... frumos/.............................................................
aici/...................................................... repede/..............................................................
des/....................................................... afară/................................................................
sus/....................................................... dimineaţa/.........................................................
ziua/..................................................... târziu/..............................................................
înainte/.................................................. pretutindeni/ ....................................................
adeseori/................................................
9. Alcătuieşte un text dialogat în care să foloseşti şase adverbe.