Sunteți pe pagina 1din 2

Nume, prenume______________________________________Data_____________Clasa a V-a

EVALUARE SUMATIVĂ, SCRISĂ. Unitatea a III-a.


Narațiunea. Verbul.
Se dă textul:
Învățasem să citesc înainte de a merge la școală. Intram în camera înțesată cu cărți
până în tavan și citeam la întâmplare tot ce-mi cădea în mână. După un timp, am observat că
volumele care-mi plac cel mai mult fac parte dintr-o colecție numită ”Cutezătorii”. Erau cărți
de aventuri și, citindu-le, visam ore întregi la nemaipomenitele întâmplări, urmăriri, lupte,
răzbunări pe care le trăiau eroii din acele pagini.
Și într-o iarnă, în biblioteca friguroasă, am dat peste o carte intitulată ”Toate pânzele sus!”
de Radu Tudoran. Am deschis-o și n-am mai lăsat-o din mână. Ce aventuri! Ce locuri
minunate! Ce eroi adevărați! Simțeai în aceste pagini cum foșnește și miroase marea, trăiai
furtuni, explorai locuri periculoase, luptai, salvai prieteni și așa mai departe.
( Ioan Groșan, ”Cartea copilăriei mele”, în vol. Care-i faza cu cititul ?)

Nr. ITEMI: PUNCTAJ


1. Transcrie cuvintele care arată unde și când are loc acțiunea. 2 p.
----------------------------------------------------------------------------------------
2. Formulează ideea principală a textului dat. 2 p.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
3. Pe baza textului de mai sus, scrie în spațiul punctat litera care corespunde 6 p.
enunțurilor din stânga.
1.Citea la întâmplare. A. Încărcată.
2.Personajul rememorează B. Radu Tudoran
experiențe...
3.Sinonimul cuvântului ”înțesată” C. în biblioteca friguroasă.
este...
4.Cartea ”Toate pânzele sus!”este D. din copilărie.
scrisă de...
5.Personajul a găsit cartea ”Toate E. cum foșnește și miroase marea.
pânzele sus!”...
6.În paginile cărții simțea... F. tot ce-i cădea în mână.
4. Completează enunțurile, alegând dintre paranteze cuvântul sau structura 8 p.
corectă.
1.A plecat cu părinții-----------------teatru. La/l-a
2.Bunicii-----------------au plecat la câmp. Săi/să-i
3.Amicii lui------------------dus în curte. s-au/sau
4.Vreau să----------------pâine. i-au/iau
5.Mă întreb---------------deranjează în acest moment. Ce-l/cel
6.Discută și tu cu fata-----------------. Aceia/aceea
7.-----------te uită! Ia/i-a
8.M-am dus la ea pentru----------da o mână de ajutor. Ai/a-i
5. Scrie , în spațiul rezervat, enunțuri obținute prin modificarea formei verbului, 4 p.
de la modul indicativ la modul imperativ.
1.Tu vii cu mine spre școală.-----------------------------------------------------
2.Tu nu scrii cu greșeli.------------------------------------------------------------
3.Tu faci gimnastică.---------------------------------------------------------------
4.Voi ascultați cu atenție.---------------------------------------------------------
6. Scrie două verbe la modul indicativ, care exprimă acțiuni, făcute de 4 p.
personajul textului și modifică-le forma la participiu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
7. Scrie patru verbe la modul infinitiv. 4 p.

8. Dovedește, prin trei argumente, că textul dat este narativ. 6 p.

S-ar putea să vă placă și