Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

Gramatica limbii române, Editura Academiei Române, București, 1966.

Gramatica limbii române, Editura Academiei Române, București, 2005.

Gramatica limbii române, Editura Academiei Române, București, 2008.

Avram, Mioara– Gramatica pentru toți, Ed. Academiei române, București, 1986.

Cerghit, Ioan- Gramatica de bază a limbii române, Ed. Albatros, București, 1993.

Cucoș, Constantin- Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Iași,


Ed. Polirom, 1998.

Ilie, Emanuela- Elemente de didactica literaturii române, Ed.Universității „Al. Ioan Cuza”, Iași,
2007.

Pamfil, Alina- Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ed. Paralela
45, Pitești, 2003.

Secrieru, Mihaela- Didactica limbii române, Ed. Ovi-art, Botoșani, 2004.

Secrieru, Mihaela- Bibliografie signalectică de didactică a limbii și literaturii române, Editura


Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2007.

MEN- Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română pentru clasele a–V-a – a-
VIII-a. Conform Planului- cadru de învățământ, aprobat prin OMENCS nr. 3590/05.04.2016,
București, 2017

Manuale și auxiliare didactice:

Șerban, Anca, Ciobanu, Roxana, Barău, Ana-Maria, Băiașu, Iuliana- Limba română-manual
pentru clasa a –V-a, Ed.CD PRESS, București, 2017.

Mariana, Norel, Petru, Bucurenciu, Mihaela, Dragu, Limba și literatura română- manual pentru
clasa a –VI-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018.

Smâhăian, Florentina, Dobre, Sofia, Halaszi, Monica, Davidoiu-Roman, Anca, Corcheș, Horia,
Limba și literatura română- manual pentru clasa a-VII-a, Ed. Art Klett, București, 2019.

Smâhăian, Florentina, Dobre, Sofia, Halaszi, Monica, Davidoiu-Roman, Anca, Corcheș, Horia,
Limba și literatura română- manual pentru clasa a-VII-a, Ed. Art Klett, București, 2020.

S-ar putea să vă placă și