Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VI-a

Citește, cu atenție, următorul text și rezolvă cerințele date:

- Se zice că odată, Norocul şi Mintea s-au prins tovarăşi şi au plecat amândoi în lume. Ei
merseră ziua întreagă pe un drum de ţară şi noaptea îi apucă pe cei doi călători în mijlocul drumului.
- Ce atâta bătaie de cap? zise în cele din urmă Norocul, hai să ne trântim aici.
- Dar dacă va veni un car peste noi? zise Mintea. Hai să ne odihnim pe pajiştea cea de alături.
- Fă tu cum ştii, zise Norocul, eu unul aici mă culc! Şi zicând acestea se şi trânti în mijlocul
drumului. Mintea, mai cu grijă, ieşi din drum şi-şi găsi un locşor potrivit pe pajiştea moale. Abia
aţipiră şi se auzi o duruitură. Era o căruţă trasă de patru cai ca patru zmei. Norocul se ridică,
speriind caii, care traseră căruţa din drum pe pajişte şi trecu chiar peste picioarele Minţii, rănind-o,
biata de ea. Mintea era amețită.
(I.L.Caragiale, Norocul şi Mintea- adaptat)

A. Nivelul lexical
1. Găsește sinonimele cuvintelor: se zice, odată, grijă, biata.
2. Scrie antonimele cuvintelor: au plecat, noaptea, aici, potrivit.
3. Explică cum s-au format cuvintele: căruță, locșor.
4. Scoate, din text, patru cuvinte din câmpul lexical al călătoriei.
5. Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului a ști.

B. Nivelul fonetic
6. Precizează numărul de litere și de sunete pentru cuvintele:acestea,aici.
7. Transcrie din text un cuvânt monosilabic și unul trisilabic.
8. Desparte în silabe cuvintele: zice, picioarele, locșor, ațipiră.

C. Nivelul morfo-sintactic
9. Precizează valorile morfologice ale cuvintelor: ei, doi, căruță, moale.
10. Scoate, din text, un predicat verbal și unul nominal.
11. Identifică funcția sintactică a cuvintelor subliniate.
12. Numește cazul următoarelor cuvinte: drumului, din drum.
13. Precizează valoarea morfologică a cuvântului noi și alcătuiește o propoziție în care să aibă altă
valoare, pe care să o precizezi.

D. Nivelul de înțelegere și de interpretare


14. Precizați un indice spațial și unul temporal.
15. Enumeră personajele și precizează câte o trăsătură a acestora.
16. Scoate, din text, două figuri de stil diferite, pe care să le precizezi.
17. Explicați, în 2-4 rânduri, înțelesul fragmentului: Norocul se ridică, speriind caii, care traseră
căruţa din drum pe pajişte şi trecu chiar peste picioarele Minţii, rănind-o, biata de ea.
18. Aminteşte-ţi o întâmplare în care ți-a surâs norocul. Povesteşte-o pe scurt în 5-7 rânduri.

S-ar putea să vă placă și