Sunteți pe pagina 1din 5

Fişe de lucru clasa a VIII-a

Portofoliul elevului

Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă ( PR )

1. Subliniază predicatele din textul următor şi precizează felul lor:


,, Se ştie că literatura, orală sau scrisă, este fiica mitologiei şi a moştenit ceva din funcţiile
acesteia: să povestească întâmplări, să povestească ceva semnificativ ce s-a petrecut în lume.
(...) Nu suntem nici ca nişte pietre, nemişcaţi, sau ca nişte flori sau insecte, a căror viaţă e
dinainte trasată; suntem nişte fiinţe umane, formate din întâmplări.” ( M. Eliade, Încercarea
labirintului)

2. Identifică predicatele verbale şi precizează prin ce părţi de vorbire sunt exprimate:


a) Florile de cireş înmiresmează grădina.
b) Nu a băgat de seamă absenţa mea.
c) Bătrâna zvrrr! cu o piatră după hoţul merelor.
d) Poate că te voi ajuta.
e) De bună seamă că a ştiut ora stabilită.
f) ,, Întregul deal coboară şi iată-ne pe drum.”( Ion Pillat, Florica)
g) ,, Eşti prins, orice ai face, într-un cerc vicios care tinde să nemulţumească pe toată lumea.”
( Andrei Pleşu, Despre bucurie în est şi vest şi alte eseuri)

3. Subliniază predicatele nominale şi arată prin ce sunt exprimate după model:


,, Toate glasurile se făcură un glas, şi acest glas striga...”( C. Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanul)
Model: se făcură un glas - predicat nominal alcătuit din verbul copulativ ,, a se face” şi numele
predicativ simplu ,, un glas” exprimat prin substantiv comun

a) ,, Dar povestea lui Aliman a rămas mereu vie şi mlădioasă.” (Vasile Voiculescu, Lostriţa)
b) ,,A avea monopolul suferinţei este a vieţui suspendat deasupra unei prăpăstii.”
( Emil Cioran, Pe culmile disperării)
c) ,, Bine e să ştii, la moarte, că o dungă laşi - un nume.” ( Alexandru Vlahuţă, Din prag)
d) ,,Peisajul urban şi personajul colectiv bucureştean îi pare însă urât cronicarului
cinematografic.” ( Ioana Pârvulescu, Întoarcere în Bucureştiul interbelic)

4. Subliniază varianta corectă:


 Majoritatea vor pleca/ va pleca, dar echipa lui Mihai va veni/ vor veni cu siguranţă.
 Hărmălaia vecinilor m-au deranjat/ m-a deranjat.
 Întârzierea invitaţilor a condus/ au condus la anularea petrecerii.
 Patru milioane de lei este / sunt o sumă importantă.
 Lumea întreagă au observat/ a observat lipsa ta.
 Jumătate dintre elevi este bolnavă/ sunt bolnavi.
 O mulţime de copii a sosit/ au sosit din tabere.
5. Alcătuieşte propoziţii în care predicatul să fie exprimat prin verbul a şti la cele trei diateze.

6. Construieşte enunţuri în care predicatul să fie exprimat prin:


- verbul a cosi la persoana a III-a, numărul singular, modul indicativ, timpul mai-mult-ca-
perfectul;
- verbul a crea la persoana a II-a, numărul plural, modul indicativ, timpul perfect simplu;
- verbul a coase la persoana I, numărul singular, modul condiţional-optativ, timpul prezent;
- verbul a agrea la persoana I, numărul plural, modul indicativ, timpul prezent.
Fişe de lucru clasa a VIII-a
Portofoliul elevului

7. Citeşte cu atenţie următoarele fraze:


♦ Pentru omul trecător, galaxiile rămân cum le-a gădit la naşterea sa.
♦ Terra pare să strângă visurile noastre în sufletul ei.
Cerinţe:
1. Subliniază predicatele.
2. Precizează felul acestora.
3. Menţionează felul propoziţiilor subordonate.

8. Realizează expansiunea numelor predicative în propoziţii predicative:


 Dorinţa lui era de a-şi ajuta fratele.
 Studiul înseamnă lectură.
 Omul părea a fi afectat de răspunsul primit.
 Colegul meu a rămas neschimbat.
 După zece ani a ajuns de nerecunoscut.

9. Realizează contragerea predicativelor din fraza ,, Problema era să vorbească el cu tine şi să te


pună exact în faţa gravităţii situaţiei.” ( Marin Preda, Intrusul)

10. Completează frazele urnătoare cu subordonate predicative potrivite regentelor date:


 Şcoala rămâne.................................................................
 Cei doi păreau.................................................................
 Dacă ai întărziat înseamnă...............................................
 Vinovatul este.................................................................
 Mihai a devenit...............................................................
 Visul lui era.....................................................................

11. Alcătuieşte fraze în care subordonata predicativă să fie introdusă prin:


 Locuţiune conjuncţională subordonatoare
.....................................................................................................................
 Pronume relativ compus
....................................................................................................................
 Pronume nehotărât
....................................................................................................................
 Adverb relativ
....................................................................................................................
Fişe de lucru clasa a VIII-a
Portofoliul elevului

Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă ( SB )

1. Subliniază subiectele şi precizează prin ce părţi de vorbire sunt exprimate.


 Ai noştri au câştigat partida. ..........................................................
 Cine bate la uşă? ...........................................................................
 A întrebat / cine bate la uşă. ............................................................
 Amândoi au luat nota 10. .................................................................
 A citi e o plăcere. ............................................................................
 Dumnealui a devenit inginer. ..........................................................
 Harnicul e mereu lăudat. ..................................................................
 Se aude tunând. ...............................................................................
2. Analizează subiectele din fragmentele următoare după modelul dat:
,, În momente şi schiţe, conflictul acesta se petrece sub scutul amabilităţii, al regulii comportării
civilizate. Ipocrizia este arma pe care o are numai vârsta adultă.”
( Ioana Pârvulescu, În ţara Miticilor)
Model: conflictul - subiect simplu, exprimat prin substantiv comun
a ) ,,Cineva făcea atunci observaţia că asta dovedeşte la copilă simţul muzicei.”
( Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată)
b) ,, Ai mei, pierduţi sunt, paşă toţi...” ( George Coşbuc, Paşa Hassan)
c) ,, Şi porniră tustrei teleap, teleap, teleap!”( Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb)
d) ,, A iubi înseamnă, poate, a lumina partea cea mai frumoasă din noi.”
( Octavian Paler, Scrisori imaginare)
e) Binele cu bine se răsplăteşte. ( Folclor)
3. Se dau frazele:
 Se cuvine ca mâine să fim toţi prezenţi.
 E de înţeles dacă a fost corect.
 Fără îndoială că va veni la vară.
 Rămâne să mă mai gândesc la asta.
 Întâmplă-se ce s-o întâmpla.
 Cine fuge după doi iepuri nu prinde niciunul.
 I-a fost scris să aibă soarta asta!
Cerinţe:
1. Delimitează frazele în propoziţii.
2. Precizează felul acestora.
3. Menţionează felul / natura termenului regent.

4. Împarte frazele în propoziţii şi precizează felul lor:


 Impresia mea este că va reuşi.
 Se aude că va reuşi.
 Era mai bine ca tu însuţi să fi venit la mine.
 Datoria ta era ca tu însuţi să fi venit la mine.
 Nu se ştie încă dacă plecăm mâine.
 Întrebarea fusese dacă plecăm mâine.
 S-a întâmplat de a rămas fără bani.
Fişe de lucru clasa a VIII-a
Portofoliul elevului

 Se va vedea cine are dreptate.

Atributul şi propoziţia subordonată atributivă ( AT )

1. Identifică atributele din textul următor şi precizează părţile de vorbire prin care se exprimă:
,, Muma-adoarme, puiul râde,
Teiul vechi i se deschide.
Ies trei zâne ca pe-o poartă,
Câte-o stea în frunte poartă,
Ele-s ursitorile,
Luminând ca zorile,
Mâni uşoare, glasuri slabe,
Pietre scumpe – n mii de boabe
Le încarcă cu podoabe.
Şi prin frunze străvezie
A lor glesne argintie
Mai nu calcă la pământ
Şi-s purtate ca de vânt,
Când uşor de mâni se prind,
Trag un danţ şi mi-l întind,
Şi din gură-ncet cântând.” ( Mihai Eminescu, Povestea Dochiei şi ursitorile)

2. Transformă atributele subliniate în propoziţii atributive:


a) ,, Elinii povesteau că lira lor vrăjită făcea să se desprindă din rădăcini copacii.”
( Alexandru Mitru, Legendele Olimpului)
b) ,, Şi devenind Orfeu flăcău în toată legea, a însoţit eroii plecaţi către Colhida să dobândesacă
lâna berbecului de aur.” ( Alexandru Mitru, Legendele Olimpului)

3. Identifică propoziţiile atributive din textul următor:


,, Nu bănuia, sărmanul, soarta-nspăimântătoare ce-i era hărăzită, peste puţină vreme; căci draga-i
Euridice n-avea să aibă parte, prea mult, de bucuria ce-o răspândea Orfeu prin cântecele sale.”
( Alexandru Mitru, Legendele Olimpului)

4. Construieşte fraze care să conţină propoziţii atributive introduse prin adverbele relative unde,
când, cum, cât şi prin conjuncţia subordonatoare că.
5. Precizează cazul şi funcţia sintactică a pronumelor şi adjectivelor pronominale relative din
exemplele următoare:
 Am ales poezia care mi-a plăcut cel mai mult.
 Am ales poezia la care ţin cel mai mult.
 Am ales poezia ale cărei versuri sună mai bine.
 Poezia cărei îi înţelegi civintele s-ar putea să-ţi placă.
 Mă frământă întrebarea ce poezie să aleg.
6. Găseşte greşelile din enuţurile următoare, dacă există:
 Nucul a cărei umbră se întinde până aproape de fântână e bătrân.
 Pe trunchiul lui au apărut cândva urme a căror poveste s-a pierdut.
 Am întâlnit totuşi unul a cărei memorie păstrează ceva dintr-o poveste romantică.
Fişe de lucru clasa a VIII-a
Portofoliul elevului

 Bătrânii a căror amintiri sunt vii nu ştiu nici ei nimic.

S-ar putea să vă placă și