Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU - VERBUL

1. Scrie forma verbului a pleca la modurile şi timpurile indicate :


a) indicativ, perfect compus, pers. a III-a, pl ..............................
b) indicativ, imperfect, pers. I, sg …………………..
c) indicativ, perfect simplu, pers. I , pl ..............................
d) imperativ, persoana a II-a, sg. ........……………..
e) indicativ, prezent, pers. a II- a, pl. ........……………..

2. Scrie în spaţiul rezervat, modul şi funcţia sintactică a verbelor subliniate:


a) Scrie tema astăzi! ………………………….
b) Ştiu conjuga orice verb. ….……………………………………….
c) Aș intra pe ușă. …………...…………….
d) A învăţa este o plăcere. ............…………………….……………
e) A ieşit fără să salute. ..........................…………………………………

3. Identificaţi şi analizaţi în textele din dreapta:


- un verb la indicativ, imperfect: „Rochiţa de doc albastru stătea strâmbă şi în chip cu
totul nepermis pe trupuşorul ei.” (M. Sadoveanu -
Dumbrava minunată)

- un verb auxiliar: „O povestire e o jucărie. Ţi-am spânzurat de pereţi o


mie de jucării şi toţi copacii din pădurile muntelui alb
- un verb copulativ: Sunt plini de maimuţoi cocoşaţi, de îngeri cu elastic.”
(T.Argezi – Cartea cu jucării)

4. Alege prin subliniere forma corectă: a cade / a cădea, a apare / a apărea, a dispare / a dispărea, a vede / a
vedea, a place / a plăcea.

5.Completează PROPOZIŢIILE de mai jos, respectând cerinţa dată:


Prinţesa era ..............................şi .......................................... ( PREDICAT NOMINAL )
Prâslea era........................................ ( PREDICAT VERBAL )

6. Conjugaţi verbul „a ierta” la modurile: a. indicativ, perfect simplu b. indicativ, mai mult ca perfect c.
imperativ, forma afirmativă

7. Alcătuiţi enunţuri cu ortogramele: ia / i-a al / a-l noi / n-oi ţii / ţi-i ai / a-i.

8. Corectaţi greşelile: Eu crez o poezie. Să fi politicos! Fi atent! Nu fii obraznic! Să nu fi dezordonat!

S-ar putea să vă placă și