Sunteți pe pagina 1din 7

DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Evocare
-moment organizatoric
-rezolvarea unui rebus
REBUS
A

B
1.Ține locul unui substantiv.
2.Partea de vorbire flexibilă care arată însușirea unui obiect.
3.Mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului care constă în alăturarea, sudarea, abrevierea mai multor cu-
vinte.
4.Se realizează cu sufixe și prefixe.
5.Opera literară în care autorul își exprimă sentimentele prin intermediul acțiunii și al personajelor .
6.Modul de expunere folosit într-un text constând în prezentarea trăsăturilor caracteristice ale unui obiect, per-
sonaj, tablou de natură.
7.Figura de stil care constă în repetiție la nivelul consoanelor .
8.Partea de vorbire flexibilă care exprimă un număr sau ordinea obiectelor prin numărare.
9.Semn de punctuație care marchează sfârșitul unei propozitii enuntiative.
10.Două vocale alăturate ce se rostesc în silabe diferite.
11.Figura de stil ce constă în atribuirea de însușiri omenești unor lucruri, plante, animale.
12.Partea de vorbire neflexibilă care se exteriorizează însușiri, stări sufletești, zgomote din natură.
-realizarea unui cvintet cu titlul,, Recapitulare”
Primul vers are un singur cuvânt;
Versul al II-lea are doua adjective;
Versul al III-lea trebuie să aibă trei cuvinte care exprimă acţiuni (verbe la gerunziu);
Versul al IV-lea va fi o propoziţie din patru cuvinte, în care să exprime ce simt ei ;
Versul al V-lea va cuprinde un singur cuvânt (cu rol de constatare, de concluzie), prin care să evidenţieze ce este
recapitularea.
# Realizarea sensului
Elevii se împart pe grupe și primesc bilete cu subiecte

Biletul 1
Citeste cu atentie textul următor:
În păduri trăsnesc stejarii!E un ger amar ,cumplit!
Stelele par înghetate ,cerul pare otelit,
Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare
Pare-un lan de diamanturi
ce scârtie sub picioare.
(V.Alecsandri ,Miezul iernii)
Scrie răspunsul pentru fiecare din cerintele de mai jos:
a)Notează din text două imagini auditive.
(în păduri trosnesc stejarii / ce scârtie sub picioare )
b)Explică, în maxim trei rânduri ,titlul poeziei.
(Titlul sugerează faptul că opera prezintă un peisaj hibernal contemplat chiar în mijlocul iernii ,în momentul de maximă dezlăntuire a
fortelor ei.Poetul surprinde spectacolul inefabil al iernii care pare că încremeneste totul.)
c)Motivează scrierea cu doi ,,i” a cuvântului stejarii
(primul ,,i” face parte din desinentă ,iar al doilea ,,i” este articol hotărât enclitic)

Biletul 2
Citeste cu atentie textul următor:
Bubuitor ,furtuna lung pe zăvoi răsună,
Ca o calească -n goană pe o podiscă ,tună.
Cad firele de ploaie si soarele cu acul
Luminii mi le coase ca să cârpească sacul.
(Ion Pillat , Prier)
a)Transcrie din textul dat, două cuvinte care apartin câmpului lexical al fenomenelor naturii.
(furtună, ploaie)
b)Selectează, din prima strofă a textului citat, un cuvânt ce conține vocale în hiat și două cuvinte ce conțin diftongi.
(hiat: bubuitor / diftongi: zăvoi ,caleasca)
c)Precizează tipul de rimă din textul dat.
(împerecheată)
d)Precizează două trăsături care să justifice faptul că textul aparține genului liric.
(- se exprimă în mod direct gânduri și sentimente,
-imaginile artistice sunt realizate cu ajutorul figurilor de stil)
Biletul 3
Citeste cu atentie textul următor:
E casa amintirii o casă cu cu pridvor
Cu bârne si chilimuri în încăperi zidite,
În drumul către dânsa tin strajă dreaptă plopii,
Si în pereti icoane de morti bătrâni veghează :
Strămosi din altă vreme de cari ,uitând de jocuri ,
Copii ,ne-apropiarăm privind cu ce sfială
La fetele lor sterse de sfinti în mânăstiri...
(Ion Pillat Casa amintirii)
Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:
a)Transcrie, din text, o imagine vizuală.
(Și în pereți icoane de morți bătrâni veghează)
b) Precizează măsura versurilor.
( 13-14 silabe)
c)Explică în maxim 3 rânduri, titlul poeziei.
(Titlul poeziei, format din două substantive comune, precizează spațiul descrierii. Eul liric, adult își exprimă în mod direct
sentimentele și gândurile, cu privire la locul copilăriei. Odată cu trecerea timpului, casa în care a copilărit, a rămas doar o casă cu
amintiri, de care se simte atașat)
Biletul 4
Citeste cu atentie textul următor:
Se uită soarele-napoi ...
Ofi pierdut ceva ,sau ,poate,
Asteaptă în deal vreun
car cu boi,
Să-l plimbe si prin alte sate
Cu gospodari si holde mai bogate?

În sat la noi ,biserica, de veche ce era


În anul când a fost cutremur de pământ
S-a prăbusit cu turlele-n sosea, și -azi casele -atâtea câte sunt-
Par jucării
Pentru copii
Iar plopii,cosuri negre de masini
Ce au treierat
Bucatele din sat
Pentru străini.
( Ion Minulescu, Seară rurală )

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:


a)Transcrie, din text, trei cuvinte care aparțin câmpului semantic al satului.
(car, boi, gospodari, holde, biserica, turlele, casele, plopii)
b)Extrage din text o personificare, o metaforă și un epitet.
(personificare: se uită soarele-napoi, metaforă: plopii, coșuri negre de mașini, epitet: biserica veche)
c)Scrie trei sintagme /construcții care conțin imagini vizuale.
(se uită soarele-napoi / asteaptă-n deal vreun car cu boi /plopii ,cosuri negre de masini)

Biletul 5
Citește cu atentie textul următor:
În fund, pe cer albastru, în zarea depărtată
La răsărit , sub soare, un negru punt s-arată.
E cocostârcul tainic în lume călător,
Al primăverii dulce iubit prevestitor.
(V.Alecsandri, Oaspetii primăverii)

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:


a)Extrage, din text, două inversiuni și un epitet.
(inversiuni: negru punt ,iubit prevestitor / epitet: cocostârcul tainic )
b)Precizați rima și măsura versurilor .
(rima :împerecheată / măsura : 13-14 silabe)
c) Scrie două construcții care conțin imagini vizuale.
(în fund, pe cer albastru ,în zarea depărtată /un negru punt s-arată)

Biletul 6

Citeste cu atentie textul următor:


Se înfătisară înaintea boierului. Bogătașul mândrul si cu pieptul deschis; săracul, umilit si strâns la
piept de sta să-i crape sumanul cel zdrentuit de pe dânsul.
Boierul întreabă pe bogătas:
-Ei, bade, ce este mai gras pe lumea asta?
Bogătașul răspunde cu coraj:
-Apoi de, cucoane,ce să fie mai gras decâ porcul meu din ogradă, care are grăsimea de o palmă
de groasă.
-Minciuni spui răspunse boierul.
Si, întrebând și pe săracul, el răspunse cu sfială :
-Apoi de, cucoane, eu zic cu mintea mea a proastă că pământul să fie maiu gras pe lumea asta,
că el ne dă toate bunătăturile pe care le avem.

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:

a)Alcătuieste două propozitii cu cu omonimele cuvântului dulce.


(Sora mea se duce în târg./ Un duce era un mare senior feudal.)
b)Precizează rolul utilizării semnului întrebării în fragmentul: Ei, bade, ce este mai gras pe lumea asta?
(Semnul întrebării marchează sfârsitul unei propozitii interogative.)
c)Precizează modul de expunere predominant în textul dat.
(Modul de expunere : dialogul)
d) Transcrie,din primul paragraf al textului dat, două fragmente prin care se realizează o antiteză.
(Bogătasul mândrul si cu pieptul deschis; săracul, umilit si strâns la piept )

Biletul 7

Citeste cu atentie textul următor:


„Se-ntorc iar zilele noroase,
Cu negurile somnoroase,
Si-amurgurile timpurii-
Vin diminețile urâte ,
Și noptile posomorâte,
Si lungi, și negre, și pustii...”
(St. O.Iosif –Se –ntorc iar zilele noroase...)

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:


a)Precizează anotimpul descris în versurile de mai jos. Rescrie câteva elemente specifice acestui
anotimp.
b)Numește tipul de imagine artistică ce predomină în versurile prezentate si o personificare.
c) Precizează tipurile de rimă din versurile de mai sus.
d)Transcrie fonetic si precizează câte litere si câte sunete sunt în cuvintele: ceată, macaragiu, cer.
e)Desparte în silabe cuvintele:astmatic, punctuatie, jertfă.
f)Alcătuieste propozitii în care substantivul ,,copil” să fie pe rând subiect, atribut si complement
direct.

Biletul 8

Citeste cu atentie textul următor:


,,Zilele Filmului Românesc, desfăsurate de fiecare dată în ultimile zile ale Festivalului Transilva-
nia, sunt un fel de miez tare (sau dulce) al TIFF-ului. Atunci vin de la București regizori, produ-
cători, scenaristi, actori, directori de imagine, chiar dacă au filme vor fi arătate, chiar dacă vor să
fie văzuti doar ei sau să vadă lume. De fapt, ZFR nu sunt doar o vitrină a celor mai proaspete pro-
ducții autohtone, care sunt arătate uneori (cu mult) înaintea premierei oficiale, dar si un loc de în –
tâlnire a industriei de film de la noi( puneti ghilimelele dacă simtiti nevoia) cu ea însăsi si cu tot
mai multi curiosi din afara granitelor”.
(Iulia Blaga ,articolul Zilele Zilelor Filmului Românesc, în revista de film HBO)
*autohton= care s-a format si s-a dezvoltat pe teritoriul unde trăieste ,care este originar de aici.
Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:
1.Formulează câte un enunt în care să numesti următoarele elemente care privesc articolul citat:
-autorul;
(Autorul articolului este jurnalista Iulia Blaga)
-revista în care a apărut articolul;
(Articolul a apărut în revista HBO)
-personalităti importante care vin la festival;
(La festival vin regizori, producători, scenariști, actori si directori de imagine)

2.Extrage, din text, două propoziții subordonate completive directe aflate în raport de coordonare.
(Propozitii CD în raport de coordonare : să fie văzuti doar ei sau să vadă lume )
3.Transcrie din text un subiect multiplu.
(Subiect multiplu: regizori, producatori,scenaristi ,actori ,directori )

Biletul 9
Citeste cu atenție textul următor:
O văz ca prin vis .
O văz limpede, asa cum era. Naltă, uscătivă, cu părul alb si cret, cu ochii căprui, cu gura strân-
să si cu buza de sus crestată în dinti de pieptene, de la nas în jos.
Cum deschidea poarta, îi săream înainte .[...]
Ii sărutam mâna .
Ea –mi da părul în sus si mă săruta pe frunte .
Ne duceam la umbra dudului din fundul grădinii .
Ea isi infingea furca cu caierul de in in brau si incepea sa traga si sa rasuceasca un fir lung si
subtire. Eu mă culcam pe spate si lăsam alene capul în poala ei.
Fusul imi sfaraia pe la urechi. Mă uitam la cer, printre frunzele dudului. De sus mi se părea că
se scutură o ploaie albastră .
-Ei, ce mai vrei ? imi zicea bunica .
Surasul ei mă gâdila în crestetul capului.
-Să spui ...
Glasul ei dulce mă legăna; genele mi se prindeau si adormeam; uneori tresăream si-o întrebam
câte ceva; ea începea să spuie, si eu visam mai înainte.

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:


1.Scrie trei enunturi pentru a demonstra polisemantismul cuvântului dulce.
(Prăjitura este dulce./ L-a sărutat dulce si a primit o bomboană./ Privirea ei dulce m-a cucerit.)
2.Transcrie, din fragmentul Cum deschidea poarta, îi săream înainte, un cuvânt care contine
diftong si altul care contine vocale în hiat.
(diftong: deschidea , saream /hiat : înainte)
3.Extrage din text o enumeratie.
(enumeratie: Naltă, uscățivă, cu părul alb si cret, cu ochii căprui, cu gura strânsă si cu buza
de sus crestată)
4.Transcrie, din text un fragment de maxim două rânduri în care apare ca mod de expunere des-
crierea.
(Naltă, uscătivă, cu părul alb si cret, cu ochii căprui, cu gura strânsă si cu buza de sus cres-
tată în dinti de pieptene, de la nas în jos. Mă uitam la cer, printre frunzele dudului. De sus mi
se părea că se scutură o ploaie albastră .)
5.Analizati sintactico-morfologic cuvintele glasul si ei din text.
(glasul= subiect exprimat prin subst. com. simplu ,gen neutru ,nr. sg., articulat cu articol hot.
enclitic ,,l” , caz nominativ ;
ei=atribut pronominal exprimat prin pronume personal, persoana a III-a, nr. sg., gen fem.,
caz nominativ. )

Biletul 10
Primul templu din Delfi, constructie modestă si simplă a fost distrus de un incendiu în anul
548 î.e.n. In 1939, au fost descoperite câteva opere de artă care nu fuseseră mistuite de flăcări ,
ascunse sub o piatră de pavaj a drumului sacru. Al doilea templu a fost terminat în anul 510
î.e.n , cu bani proveniti din donatii. Familia Alcmeonizilor, care, expulzată din Antena, trăia la
Delfi , a oferit sume enorme. Cresus si regele egiptean Amasis au luat, de asemenea, parte la sub-
scriptie.
In timpul domniei regelui Amasis, în Tracia trăia o tânără fată, care se numea Rhodopis.
Era sclavă si apartinea unui oarecare Jadmon. Se spune că această Rhodopis a fost cumpărată
de la Jadmon de către un bogat negustor de sclavi din Samos. Tânăra si încântătoarea fată a fost
dusă în centrul comercial Naucratis ,din Egipt, unde negustorul spera să obtină un pret bun pe ea.
S-a găsit repede un cumpărător.Acesta a fost Charaxos din Mytilene, fratele celebrei poete Sapho.
Charaxos a cumpărat-o si apoi a eliberat-o.
(Ivar Lissener,Oracolul din Delfi,în revista Magazin istoric)

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:


1.Formulează câte un enunt în care să numesti următoarele elemente care privesc articolul citat:
-titlul articolului;
-anul in care a fost distrus primul templu din Delfi;
-modalitatea prin care a fost construit cel de-al doilea templudin Delfi;
2.Explica cum a ajuns Rhodopis o persoană liberă;
3.Notează litera corespunzatoare răspunsului corect:
Intre propozitiile frazei Era sclavă si apartinea unui oarecare Jadmon. se stabileste un raport
de:
a)coordonare;
b)subordonare;
c)nici un raport.
4.Transcrie din text trei atribute exprimate prin părti de vorbire diferite.
(din Delfi= substantiv propriu / modestă= adjectiv propriu-zis /al doilea –numeral ordinal cu
valoare adjectivală)

Biletul 11

Citeste cu atentie textul următor:


In timp ce străbat Ţara Făgărașului, mulți turiști admiră de la distantă cei mai înalti munti din
România. Prea putini se încumetă să urce pe creste, până în punctul situat la cea mai mare altitudine,
Vârful Moldoveanu; partea sudică a versantului este încă necunoscută pentru destui amatori de excur
sii pe trasee montane. Luat la pas, drumul spre înălțimi te poartă printr-un peisaj care merită tot efor-
tul de a ajunge în aceste locuri putin umblate.
Am lăsat în urmă meandrele soselei ce urca în munte.Trecusem si de herghelia de cai lipitani,
una dintre atractiile zonei. Printre livezile bătrâne, mă apropii de versantul care pare să câstige în
înăltime cu fiecare pas al meu. Spre sfârsitul după-amiezii, am ajuns în umbra muntelui si m-am oprit
la portile mânăstirii de la Sâmbăta de Sus.Urma <<să atac>> povârnisurile a doua zi de dimineata.
Inainte să mă întind în sacul de dormit , sub cerul liber, mi-am amintit de sfatul unui localnic, care
mi-a spus să-mi depozitez alimentele la o oarecare distantă de mine. In acest fel, nu voi risca să fiu
atacat de ursii care misună în căutarea hranei.
(Alin Totorean , Dincolo de vârful Moldoveanu –Supravietuire pe Valea Rea ,în revista Terra
Magazin)
meandru=cotitură a unui drum
lipitani=rasă de cai ,folosită îndeosebi la călărie si la tractiune usoară

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:


1.Formulează câte un enunt în care să numesti următoarele elemente care privesc articolul citat:
-autorul;
(Autorul textului este jurnalistul Alin Totorean. )
-revista din care a fost selectat fragmentul;
(Fragmentul a fost selectat din revista Terra Magazin )
-vârful cel mai înalt din Tara Făgărasului;
(Vârful cel mai înalt din Tara Făgărasului este vârful Moldoveanu)
2.Mentionează motivul pentrui care autorul a fost sfătuit să-si depoziteze alimentele la distanta de
locul în care va poposi.
(Autorul a fost sfătuit de localnici să-si depoziteze alimentele la distanta de el,pentru că astfel
nu va risca să fie atacat de ursii care misună pe acolo in cautarea hranei)
3.Propozitia subordonată din fraza ,,In timp ce străbat Ţara Făgărasului ,multi turisti admiră de
la distantă cei mai înalti munti din România „ este o propozitie:
a)subiectivă;
b)atributivă;
c)circumstantială de timp.
4.Precizează functia sintactică a cuvintelor subliniate în text.
(necunoscută- nume predicativ , bătrân=atribut adjectival, mânăstirii-atribut subst.genitival)

Biletul 12

Scrie o compunere de 10-15 rânduri în care să relatezi o întâmplare (reală sau imaginară) petrecută
în timpul unei excursii în munti.
In compunerea ta ,trebuie:
-să prezinti ,pe scurt care a fost întâmplarea (reală sau imaginară) la care ai luat parte în această
excursie;
-să-ti exprimi opinia despre cele văzute (imaginate) în această excursie;
-să ai un continut adecvat tipului de text si cerintei formulate;
Daca vei considera necesar , în text poti folosi unulsau mai multe dintre urmatoarele nume
proprii: Mihai , Alin, Elena ,Anca.

Biletul 13

Scrie o compunere de 10-15 rânduri în care să-ti prezinti impresiile cu ocazia unei vizite (real
sau imaginare) la un muzeu.
In compunerea ta ,trebuie:
-să prezinti un tablou descriptiv, prezentand ceea ce ai văzut la muzeu;
-să-ti exprimi sentimentele pe care le-ai avut în timpul vizitei;
-să ai un continut adecvat tipului de text si cerintei formulate;

Biletul 14

Citeste cu atentie textul următor:


,,Traditiile si credintele din perioada marii sărbători a Pastelui practicate în satele oltene
sunt respectate cu sfintenie, an de an. Obiceiul care deschide seria este cel din Duminica Flo-
riilor, atunci când se aduc acasă ramuri de salcie sfintite la biserică si se păstrează tot anul
la icoană . Potrivit traditie, ramurile de salcie sunt simbol al fertilitătii si al renasterii vege-
tatiei de primăvară si se folosesc în momentele de cumpănă cum sunt boala, seceta si inunda
tiile. Timpul a trecut, dar oltenii nu au uitat nici de obiceiurile din Joia Mare, mai ales de
pomana mortilor din această zi. Bătrânii spun că se deschid mormintele,iar spiretele celor
morti vin la familiile lor si petrec Pastele cu cei vi ,unde rămân până la Rusalii. Se mai cre-
de că vin << joimăritele>> si verifică dacă femeile si fetele si-au întors cânepa .Obiceiul
a supravietuit în satul Izbiceni ,sub forma colindului <<Câltii, mâtii>>.”
(Mihaela Iancu ,Obiceiuri si traditii oltenesti de Pasti, în ziarul Adevărul)
Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:
1.Formulează câte un enunt în care să numesti următoarele elemente care privesc
articolul citat:
-autorul;
(Autorul textului este jurnalista Mihaela Iancu)
-ziarul în care a fost publicat articolul;
(Articolul a fost publicat in ziarul Adevarul)
-semnificatia ramurilor de salcie.
(Ramurile de salcie sunt simbol al fertilitătii si al renasterii vegetatiei de primăvară si se
folosesc în momentele de cumpănă cum sunt boala ,seceta si inundatiile. )
2.Mentionează care sunt obiceiurile din Joia Mare în zona Olteniei.
(Obiceiurile din zona Olteniei în Joia Mare sunt ,, pomana mortilor’’ si venirea joimăritelor )
3.Notează litera corespunzătoare răspunsului corect :
Propozitia subordonată din fraza ,, Se mai crede că vin << joimăritele>>’’ este o propozitie:
a)completivă directă;
b)subiectivă;
c)completivă indirectă;
4.Transcrie, din text, un nume predicativ si un atribut si
Notează prin ce sunt exprimate.
(nume predicativ: -simbol =substantiv comun // cu sfintenie //atribut : al fertilitătii-subst.
comun)
REFLECTIE
-se fac aprecieri asupra modului în care elevii au răspuns la lecției ;
-se oferă elevilor un chestionar spre rezolvare;
-se dă tema pentru acasă;

S-ar putea să vă placă și