Sunteți pe pagina 1din 2

Modelul 37/ Delfin - 2017/ p.

91

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (40 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor:
Lumea-ntreagă doarme, streşinile plâng. Dormi, iubire dulce!...
Până când o rază de argint în zare, Numai eu întârzii, singur pe cărare,
Lămurind pe boltă straturi de ninsoare, Farmecul acestei clipe călătoare...
Lin desface umbra şi de crengi anină* Gândurile mele vin să te deştepte,
Scânteieri albastre, boabe de lumină. Din pridvorul tainic să cobori pe trepte.
Iar acum, din taina cerului deschis, Să cobori în toamna limpede şi rece
Peste firea mută cad lumini de vis Şi, visând cu mine clipa care trece,
Şi-n troiene albe norii se desfac... Să-mi sporeşti tristeţea ceasului târziu
Dar, când iese luna, streşinile tac. Când, străin de tine, sufletu-mi pustiu
Va porni zadarnic, rătăcind pe drum,
Să sărute urma paşilor de-acum.
George Topîrceanu, Noapte de toamnă
*a anina - a agăţa
A. (24p.) Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. (4p.) Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate:
scânteieri, tainic.
2. (4p.) Menţionează rolul semnului exclamării în secvenţa: Dormi, iubire dulce!...
3. (4p.) Explică modul de formare a cuvântului obţinut prin derivare şi a cuvântului obţinut
prin conversiune din versul: Lin desface umbra şi de crengi anină.
4. (4p.) Precizează două cuvinte care conţin diftong din prima strofa.
5. (4p.) Numeşte un mod de expunere utilizat în poezie.
6. (4p.) Selectează, din text, o metaforă şi un epitet.
B. (16p.) Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care motivezi apartenenţa
poeziei Noapte de toamnă de George Topîrceanu la genul liric.
În compunerea ta, trebuie:
− (4p.) să precizezi două trăsături ale genului liric;
− (8p.) să prezinţi detaliat două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat;
− (2p.) să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
− (2p.) să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor:
America de Sud e un ţinut încărcat de o anume mitologie, la numele căreia lumea încă
reacţionează puternic. Evident, inclusiv eu. Pare că acolo se întâmplă lucruri ieşite din comun,
se trăieşte încă un pic mai haiduceşte, ca să nu mai vorbim de Patagonia... deci, cum a fost
pentru mine?
A fost, în primul rând, altceva, aşa cum percep, de regulă, toate călătoriile în afara
Europei. Europa ne este atât de familiară, până la urmă, datorită unei istorii relativ
asemănătoare. Suntem în marea majoritate creştini, am fost implicaţi aproape toţi în marile
războaie de secol al XX-lea şi suntem din ce în ce mai conectaţi la problemele de secol al XXl-
lea. Nu avem un subiect al populaţiilor „ indigene” * Când am ajuns la Buenos Aires, în prima
seară de ieşit prin oraş pentru o primă impresie, am dat peste un spectacol al comunităţilor
boliviene. M-au frapat fizionomia lor indiană, statura mică, costumele tradiţionale. Era parcă
o altă planetă. în acelaşi timp, trăiam o senzaţie de familiar datorită arhitecturii europene şi
gândului că localnicii sunt urmaşi ai europenilor transplantaţi pe alt continent. De altfel, într-o
mare măsură te simţi ca în sudul Italiei, de unde a venit o parte însemnată a imigraţiei, din
punctul de vedere al infracţiunilor stradale. Eşti avertizat permanent să ai grijă la geantă, la
telefonul mobil, pe care nu trebuie să le laşi la vedere într-un restaurant. E o senzaţie de grijă
permanentă care, din păcate, a atenuat considerabil farmecul oraşului, pentru că Buenos Aires
rămâne un oraş frumos ca arhitectură şi, cu siguranţă, viu, deşi plin de contraste.
Andra Ardeleanu, O lună în America de Sud, în revista „Dilema Veche”
* indigen - persoană care este originară dintr-o anumită ţară, născută într-o anumită ţară
A. (24p.) Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. (4p.) Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
− un motiv pentru care Europa ne este familiară;
− ce anume a atenuat considerabil farmecul oraşului Buenos Aires.
2. (4p.) Scrie numele autoarei şi numele revistei din care este extras fragmentul dat.
3. (4p.) Menţionează numărul şi cazul substantivelor subliniate în textul dat.
4. (4p.) Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire
prin care se exprimă: Când am ajuns la Buenos Aires, în prima seară de ieşit prin oraş pentru o
primă impresie, am dat peste un spectacol al comunităţilor boliviene.
5. (4p.) Transcrie cele două propoziţii subordonate din fraza următoare, precizând felul
acestora: E o senzaţie de grijă permanentă care, din păcate, a atenuat considerabil farmecul
oraşului, pentru că Buenos Aires rămâne un oraş frumos ca arhitectură.
6. (4p.) Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie
subordonată circumstanţială condiţională, introdusă prin locuţiunea conjunc- ţională
subordonatoare în caz că.
B. (12p.) Redactează o naraţiune de 150-300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare reală
sau imaginară petrecută într-o ţară exotică.
În compunerea ta, trebuie:
− (6p.) să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
− (2p.) să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
− (2p.) să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
− (2p.) să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei - 2p.; coerenţa
textului-2p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului-2p.; ortografia -
3p.; punctuaţia — 3p.; aşezarea corectă a textului în pagină — 1 p.; lizibilitatea — 1 p.).

S-ar putea să vă placă și