Sunteți pe pagina 1din 2

Test inițial (VARIANTĂ)

Clasa a VIII-a

PARTEA I(48 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor:
„Murmur lung de streşini, risipite şoapte
Cresc de pretutindeni şi se pierd în noapte.
Rareori prin storuri o lumină scapă
De-mi aprinde-n cale reci oglinzi de apă
Şi-mi trimite-n faţă raza ei răsfrântă...

Ploaia bate-n geamuri, streşinile cântă. (...)

Până când o rază de argint în zare,


Lămurind pe boltă straturi de ninsoare,
Lin desface umbra şi de crengi anină
Scânteieri albastre, boabe de lumină.
Iar acum din taina cerului deschis,
Peste firea mută cad lumini de vis
Şi-n troiene albe norii se desfac...

Dar când iese luna, streșinile tac,”


(George Topârceanu- „Noapte de toamnă”)
A.
1. Precizează rolul cratimei în structura „bate-n geamuri”.
2. Indică procedeele prin care s-au format cuvintele: rareori, desface, deschis.
3. Construieşte două enunţuri în care verbul „a bate” să aibă sensuri diferite.
4. Construieşte enunţuri în care substantivul “ploaie” să aibă funcţii sintactice de complemente
diferite.
5. Selectează câte un verb pentru fiecare conjugare.
B.
1. Numeşte două motive pentru care poezia lui G. Topârceanu s-ar încadra în genul liric.
2. Transcrie un vers ce conţine o imagine artistică auditivă.
3. Menţionează rima şi măsura primelor două versuri.
4. Identifică în text o figură de stil și comenteaz-o.
Varianta 2

1) Precizează grupurile de sunete din prima strofă a poeziei.


2) Explică modul de formare al cuvintelor: risipite, răsfrântă, rareori.
3) Explică rolul virgulei în primul vers al poeziei date.
4) Indică valoarea morfologică, funcţia sintactică şi cazul cuvintelor: răsfrântă, în faţă,
lin, luna.
5) Construieşte enunţuri în care substantivul “ploaie” să aibă funcţii sintactice de
complemente diferite.
6) Menţionează rima, ritmul şi măsura primelor două versuri.
7) Transcribe cinci figure de stil diferite.
8) Explică în 3-5 rânduri relaţia dintre titlul textului şi conţinutul acestuia.
9) Redactează o compunere de 20-30 de rânduri în care să povesteşti o întâmplare
imaginară petrecută în ploaie. Vei da un titlu expresiv compunerii tale.