Sunteți pe pagina 1din 27
CEA MAI MARE LECȚIE DIN LUME Timp Total Aprox. 60 min Segment de vârstă 8

CEA MAI MARE LECȚIE DIN LUME

Timp Total Aprox. 60 min

Segment de vârstă 8 - 14 ani

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR COPILULUI

8 - 14 ani ZIUA INTERNA ȚIONALĂ A DREPTURILOR COPILULUI Scriem Viitorul Copil ăriei : Pentru

Scriem Viitorul Copilăriei:

Pentru fiecare copil, toate drepturile0

Rezultatele învățării

Să începem să înțelegem Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului (CRC)

Să înțelegem legătura dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și Convenție

Să gândim un viitor al copilăriei unde toate drepturile copiilor sunt respectate

Să vorbim deschis despre drepturile lor și să luăm măsuri pentru Ziua Internațională a Drepturilor Copilului

Resurse

Copii ale materialelor date elevilor – fie că sunt alese pentru activități de grup, fie individuale

Notă pentru Profesori Pentru resurse suplimentare de învățare în limba engleză, axate pe legăturile dintre drepturile copilului și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, dați click aici:

Planul Lecției Cum să facem din fiecare zi iua mondială a copilului (How to Make Every Day World Children’s Day Lesson Plan) http://worldslargestlesson.globalgoals.org/make-every-school-safe-to-learn/ Puteți găsi un plan de lecție aici: http://worldslargestlesson.globalgoals.org/introduce-the-global-goals/ și video https://vimeo.com/138852758 prin care li se prezintă elevilor Obiectivele Globale.

Planul lecției lllLLESSesson Plan at a GlanceLesson Plan at a Glance Pasul 1: Crearea contextului copilăriei Elevii sunt rugați să se gândească la ce înseamnă copilăria pentru ei și să discute diferite interpretări ale copilăriei.

Pasul 2: Prezentarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului Elevilor li se prezintă 5 drepturi ale copilului.

Pasul 3: Înțelegerea Evoluției și Provocărilor Copilăriei

O activitate interactivă îi ajută pe elevi să înțeleagă unele din evoluțiile și provocările care

rămân pentru copilărie.

Pasul 4: Cum ar trebui să arate copilăria

Elevii sunt invitați să își imagineze copilăria așa cum le-ar plăcea să o vadă pentru toți copiii

și să aleagă o modalitate creativă pentru a exprima acest lucru.

Pasul 5: Treceți la fapte și sărbătoriți-vă drepturile! Idei pentru ca elevii să sărbătorească Ziua Internațională a Drepturilor Copilului și să treacă

la acțiune printr-o activitate #KidsTakeover.

Cum se folosește acest plan Acest plan de lecție poate fi adaptat și extins astfel încât să se potrivească contextului dumneavoastră educațional. Mai jos este un ghid pas-cu-pas sugerat elevilor pentru a-și crea propria viziune cu privire la Viitorul Copilăriei. Există sugestii opționale de preluat pentru extinderea învățării.

Pasul 1: Crearea contextului copilăriei

10 min.

Notă pentru cadrele didactice Acest prim pas este o discuție cu elevii despre ce înseamnă copilăria pentru ei. Poate fi un început scurt pentru lecția dumneavoastră sau poate doriți să aveți o discuție mai lungă cu privire la toate întrebările sugerate mai jos.

Întrebați elevii: Ce înseamnă cuvântul copilărie pentru tine?

Definiția din Dicționarul Oxford: starea sau perioada de a fi copil.

Rugați elevii să scrie câteva idei pe o foaie de hârtie. Nu trebuie să le împărtășească cu altcineva din clasă dacă nu vor.

Purtați o discuție cu clasa și obțineți feedback și idei de la diferiți membri ai clasei.

Apoi, arătați-le ilustrațiile din Anexele 1, 2, 3 & 4 cu diferite perspective asupra copilăriei aparținând unor artiști din întreaga lume.

Întrebați elevii – Sunt acestea imagini ale copilăriei? Ce asemănări vedeți între copilăria voastră și descrierea făcută de artist? Ce diferențe vedeți?

Alte întrebări pentru a deschide discuția sunt:

Când începe și când se termină copilăria?

Ce înseamnă copilăria?

Credeți că copilăria este la fel pentru copiii de pretutindeni?

Cum ar putea copilăria din România) să fie diferită și/sau asemănătoare cu copilăria din (numiți o altă țară decât cea în care predați).

Ce este important pentru o copilărie ‘bună’?

Notă pentru profesori Termenul copil” se referă la orice ființă umană cu vârsta de la 0 la 18 ani.

După discuția cu clasa, cereți elevilor să se gândească la ideile despre copilărie pe care le-au scris la începutul lecției. S-au schimbat ideile lor despre copilărie? Ar dori să mai adauge ceva? Discuțiile din clasă i- au făcut să se gândească la vreo idee nouă? Identificați niște teme-cheie pe care toți cei din clasă le consideră importante pentru copilărie.

Mai multe informații:

• Dollar Street este o resursă minunată pentru a vedea cum arată diferitele locuințe ale copiilor din întreaga lume. Explorați împreună cu elevii pentru a găsi asemănări între ei și alții.

Pasul 2: Prezentarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului

10 min.

În continuare, explicați elevilor că nu sunt singurii care se gândesc la copilărie și la ce înseamnă să fii copil. În urmă cu treizeci de ani, Națiunile Unite (aproape toate guvernenle din lume) au convenit asupra unui document juridic numit Convenția cu privire la Drepturile Copilului. Acesta cuprinde 54 de articole care descriu drepturile copiilor și modul în care guvernele ar trebui să colaboreze pentru a le asigura tuturor copiilor. În 2019 sărbătorim a 30-a aniversare a Convenției.

Afișați Anexa 5 și/sau Anexa 6. Cereți elevilor să se gândească la ideile lor inițiale despre copilărie de la începutul lecției. Pot să vadă cum se leagă discuțiile lor inițiale de Convenția cu privire la Drepturile Copilului?

Petreceți un timp citind cu voce tare și discutând mai multe articole cu clasa. Explicați elevilor , deși toate drepturile sunt la fel de importante și toate au legătură între ele, veți începe prin a analiza 5 teme.

Dreptul de a fi ascultat și luat în serios - (Articolul 12, Articolul 13 Dreptul Copilului de a

Căuta, Primi și Transmite Informații, Articolul 14 Libertatea de Gândire, Coștiință și Religie, și Articolul 15 Libertatea de Asociere)

Dreptul de a fi tratat corect - (Articolul 2 Principiul Nediscriminării)

Dreptul la educație - (Articolul 28 și Articolul 29 Obiectivele Educației)

Dreptul de a trăi și a se dezvolta sănătos - (Articolul 6 și Articolul 24 Dreptul la Asistență de Sănătate de Bună Calitate)

Dreptul la joacă - (Articolul 31 Dreptul la Relaxare, Joacă și Cultură)

Cereți-le să identifice modul în care accesează aceste drepturi în propria lor copilărie făcând legătura cu descrierile de mai sus.

Notă pentru cadrele didactice: Dacă doriți să analizați Convenția privind Drepturile Copilului mai în detaliu și drepturile care sunt în mod special pertinente în contextul vostru, vă rugăm consultați:

https://home.crin.org/rights-gallery-the-convention

Pasul 3: Înțelegerea evoluției și a provocărilor

20 min.

Explicați elevilor că, deși s-au înregistrat mari progrese în ultimii 30 de ani pentru îmbunătățirea copilăriei pentru toți copiii de pretutindeni, încă mai sunt multe provocări cu care se confruntă copiii.

Opțiunea 1: Elevii explorează unele din progresele și provocările pe care copiii le trăiesc în copilărie. Materiale distribuite.

Anexa 7 Apoi elevii decid care element de progres corespunde cărui drept. Apoi, repetă aceasta cu elementul de provocare corespunzător. Ei pot apoi fie să taie și să lipească, fie să scriematerial.

Anexa 9.

Opțiunea 2: Cereți elevilor să caute progresul și provocările existente privind drepturile copilului.

Anexa 8 și Anexa 10 pentru a susține cercetarea elevilor. Elevii pot apoi să completeze Anexa 9 singuri, introducând fapte și date cheie în triunghiurile de progres sau provocare ale fiecărui articol privind drepturile copilului.

După ce elevii își termină cercetarea, cereți-le să discute împreună la clasă. Întrebați elevii:

Există statistici sau cifre pe care le-au găsit și care i-au surprins?

Explicați elevilor că lumea este în continuăschimbare: Cred ei că copilăria s-a schimbat în timp? Există noi provocări cu care se confruntă acum copiii în copilărie față de acum 30 de ani? Sunt drepturi ale copilului pe care elevii consideră că lipsesc?

Notă pentru educatori: Copiii ar putea pune aici probleme legate de conexiunea digital/online, de ex. “dreptul de a accesa Internetul”, “dreptul de a fi protejat online” etc. Deși Convenția nu se referă explicit la lumea digitală, există, totuși, multe articole care acoperă acest aspect, de ex. Articolul 17 (accesul la informații) și Articolul 13 (libertatea de exprimare).

Apoi, întrebați elevii: Cum am putea schimba toate provocările în roșu și datele negative despre drepturile copilului în povești pozitive marcate cu verde? Ce plan ar trebui să facem? Lăsați elevii să discute câteva idei inițiale și apoi afișați.

Anexa 1 Cum ar putea Obiectivele de Dezvoltare Durabilă să ne ajute în a ne asigura toate drepturile copiilor sunt respectate?

Explicați elevilor că, precum Convenția, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă au fost și ele asumatede multe guverne (193) care astfel au responsabilitatea de a se asigura că ele sunt atinse. Fiecare din Obiectivele de Dezvoltare Durabilă are un număr de ținte concentrate pe acțiuni pentru a atinge Scopul. Aceste Obiective de Dezvoltare Durabilă vor ajuta și la implementarea Convenției. Ca și drepturile copilului, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt interdependente, fiecare obiectiv, ca fiecare articol, fiind la fel de importante. Deși mai pot exista provocări pentru copii, Obiectivele reprezintă un plan de acțiune pentru a ajuta la respectarea drepturilor copiilor de pretutindeni.

Poate doriți să conectați Obiectivele de Dezvoltare Durabilă la dreptul copilului fie ca o clasă întreagă, individual sau în grupuri. Apoi, cereți elevilor să scrie numărul corespunzător Obiectivului de Dezvoltare Durabilă lângă triunghiul drepturilor copilului folosind templateul din Anexa 9. Vedeți un exemplu de activitate completă a elevului în Anexa 12. Vă rugăm să observați că multe Obiective de Dezvoltare Durabilă se suprapun cu fiecare din drepturile copilului, de aceea elevii ar putea dori să completeze activitatea lor cu diferite Obiective de Dezvoltare Durabilă arătate în exemplu.

Mai multe informații Aceasta poate fi o bună ocazie pentru a prezenta testul lui Hans Rosling - Factfulness la care să participe elevii. http://forms.gapminder.org/s3/test-2018 pentru a creea o imagine bazată pe fapte nu doar despre aspect legate de copilărie, ci și despre probleme globale.

Pasul 4: Exprimarea Viitorului Copilăriei

20 min.

Explicați elevilor că acum au o mai bună înțelegere asupra unora din provocările cu care se confruntă copiii. De aceea îi invitați să își creeze propria lor viziune asupra copilăriei unde drepturile tuturor copiilor sunt respectate. Permiteți elevilor să aleagă modul în care vor să exprime viitorul copilăriei. Câteva idei:

Scrierea unui articol despre provocările cu care se confruntă copiii pentru a se bucura de

drepturile lor sau un titlu sugestiv “Știri din viitor” și un articol datat 30 de ani de acum

înainte când toți copiii vor avea acces egal la toate drepturile lor în întreaga lume, precum și cum s-a realizat acest lucru.

Compunerea unei poezii despre propria lor viziune asupra viitorului copilăriei.

Desenarea/pictarea unui tablou care să reprezinte lumea în care toți copiii au ocazia să

trăiască o copilărie cu respectarea drepturilor lor – puteți face referire la ilustrațiile din

Anexele 1, 2, 3 și 4.

Scrierea unei melodii rap sau a unui cântec care descrie viziunea elevului despre viitorul

copilăriei.

Scrierea unui scurt capitol/paragraf despre viziunea lor asupra viitorului copilăriei, care ar putea fi compilate și ar forma o carte a clasei.

Pasul 5: Treceți la acțiune și sărbătoriți-vă drepturile!

T receți la acțiune și sărbătoriți - vă drepturile ! Ziua Internațională a Drepturilor Copilului Ziua

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este ziua în care UNICEF organizează anual acțiuni ‘pentru copii, de către copii.’ În fiecare an pe 20 noiembrie aniversarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului copii din toată lumea își asumă roluri în politică, afaceri, presă, sport, divertisment, școli și alte instituții conduse în mod normal de adulți.

O activitate #KidsTakeover (copiii preiau conducerea) este o modalitate de a susține și a crește nivelul de conștientizare a celor mai presante probleme cu care se confruntă copiii. Sunt o manifestare a drepturilor copiilor și o formă de a arăta că fiecare copil are dreptul de a fi auzit, de a participa și de a juca un rol în viața civică a societății. Sunt multe moduri în care puteți să vă alăturați celebrării drepturile copiilor de Ziua Mondială a Copiilor. Iată câteva idei!

Întrebați-i chiar pe elevi: Ce oportunități și activități ar dori să aibă în școală pentru a demonstra că au dreptul de a fi auziți și luați în serios.

Elevi profesori: Elevii își împărtășesc cunoștințele, aptitudinile sau ideile conducând un atelier de lucru pentru alți elevi sau chiar pentru profesori.

Consilii sau comitete ale elevilor: Elevii au ocazia să vorbească cu reprezentanții

consiliului de elevi și să discute diferite probleme sau idei.

Ziua Porților Deschise: Profesorii își lasă ușa deschisă pentru ca orice elev să intre și să

discute despre un aspect legat de drepturile copilului.

Invitați un ziar local sau un post de radio la școala voastră: Pentru ca elevii să aibă ocazia

să împărtășească activitățile aniversare și cunoștințele învățate unui public mai larg.

Spuneți comunității extinse a școlii: Invitați părinți sau tutori să vină la școală să asculte o prezentare a Convenției făcută de un elev.

Găzduiți o dezbatere școlară: Organizați o dezbatere la școală pe tema drepturilor

copilului.

Mentori pentru elevi: Puneți împreună un elev mai mic și unul mai mare pentru mentorat

mutual.

Acționați în cadrul comunității: Sprijiniți elevii să-și exercite drepturile în cadrul

comunității locale prin șansa de a-și exprima opiniile în fața reprezentanților administrației locale.

Faceți școala albastră: Cereți elevilor și profesorilor să se îmbrace în albastru sau decorați școala pe 20 noiembrie pentru a sărbători Ziua Internațională a Drepturilor Copiilor!

Activitățile Kids Takeovers nu sunt doar o joacă. Gândiți-vă cum ar putea fi implementate deciziile și acțiunile elevilor din Ziua Internațională a Drepturilor Copilului la școala voastră după ziua respectivă și cum ar putea acest lucru să ajute la extinderea oportunităților de participare constantă a copiilor. Cel mai important, vă rugăm să angrenați copii și tineri pe parcursul întregului proces, de la planificare la execuție, pentru a păstra spiritul zilei și anume pentru copii, de către copii. Pentru a asigura o experiență pozitivă, în siguranță și cu respect pentru toți cei implicați, activitatea #KidsTakeover ar trebui să țină seama de îndrumarul detaliat disponibil de la UNICEF. https://uni.cf/kidstakeoversafeguarding

Împărtășiți cu noi munca creativă a elevilor dumneavoastră!

Accesați www.qie.ro și încărcați pe platformă fotografii și alte materiale rezultate în urma activității didactice. După acest pas, va fi eliberat un certificate de participare în format electronic.

Trimiteți fotografii cu un elev care învață astfel ca noi să putem să le amplificăm vocile! Contactați-ne la e-mail lesson@project-everyone.org

Tweet us @TheWorldsLesson @UNICEF Folosiți hashtag #ForEveryChild #KidsTakeover#WorldChildrensDay pentru a ne spune ce spun elevii voștri despre Viitorul Copilăriei!

Anexa 1

Ilustrații pentru copilărie

Anexa 1 Ilustra ț i i pentru copilărie Ilustra ț ie de: Vijaya Rajendra Barge

Ilustrație de: Vijaya Rajendra Barge

Anexa 2

Ilustrații pentru copilărie

Anexa 2 Ilustrații pentru copilărie Ilustra ț ie de Alfie Luna Montesinos

Ilustrație de Alfie Luna Montesinos

Anexa 3

Ilustrații pentru copilărie

Anexa 3 Ilustrații pentru copilărie Ilustra ț ie de: Aneta Pacholska

Ilustrație de: Aneta Pacholska

Anexa 4

Ilustrații pentru copilărie

Anexa 4 Ilustrații pentru copilărie Illustration by: Chris Gadbury

Illustration by: Chris Gadbury

ANEXA 5

         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
         
         
 
         
         
 
         
         
         
 
         
         
 
         
         

CINE ESTE COPIL

INTERZICEREA

INTERESUL

PUNEREA

SUSŢINEREA OFERITĂ

SUPRAVIEŢUIRE

NUME ŞI CETĂŢENIE

 

DISCRIMINĂRII

SUPERIOR

ÎN PRACTICĂ

PĂRINŢILOR

ŞI DEZVOLTARE

 
 

AL COPILULUI

A

DREPTURILOR

   
         
         
         
         
         
 
         
         
         
         
 
         
         
         
         
 
         
         
         
         
 
         
         
         
 
         
         
         

PROTECŢIA

SEPARAREA

REUNIFICAREA

PROTECŢIA

RESPECTUL ARĂTAT

LIBERTATEA

LIBERTATEA DE GÂNDIRE, DE CONŞTIINŢĂ ŞI RELIGIE

IDENTITĂŢII

DE PĂRINŢI

FAMILIEI

ÎMPOTRIVA RĂPIRII

 

OPINIILOR COPILULUI

DE EXPRIMARE

     

ŞI

SECHESTRĂRII

   
                 
                 
                 
 
                 
                 
 
                 
                 
                 
                 
                 
   
                 
                 
 
                 
                 
 
                 
   
                 
                 
 
                DREPTUL PROTEJAREA VIEŢ II ACCESUL
                DREPTUL PROTEJAREA VIEŢ II ACCESUL
                DREPTUL PROTEJAREA VIEŢ II ACCESUL

DREPTUL

PROTEJAREA VIEŢII

ACCESUL

RESPONSABILITATEA

PROTECŢIA

COPIII FĂRĂ FAMILIE

ADOPŢIA COPIILOR

 

LA ÎNTRUNIRI

PRIVATE

LA INFORMAŢII

PĂRINŢILOR

ÎMPOTRIVA

   

PUBLICE, PAŞNICE

ADECVATE

 

ABUZURILOR

 
         
         
         
         
         
 
         
         
         
         
 
         
 
         
         
 
         
         
         
 
         
         
         
         

COPIII REFUGIAŢI

COPIII

SERVICII MEDICALE,

VERIFICAREA PERIODICĂ A ÎNGRIJIRII COPILULUI CARE NU CREŞTE CU PĂRINŢII NATURALI

 

ASISTENŢA SOCIALĂ

ALIMENTAŢIE,

ACCES LA EDUCAŢIE

 

CU DIZABILITĂŢI

APĂ, ALIMENTAŢIE,

MEDIU

ŞI ECONOMICĂ

ÎMBRĂCĂMINTE,

LOCUINŢĂ

 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           
 
           
           
           
           
 

ROLUL EDUCAŢIEI

CULTURA, LIMBA,

ODIHNA, JOACA, ARTA ŞI CULTURA

 

PROTECŢIA

PROTECŢIA

PROTECŢIA CONTRA

 

PROTECŢIA CONTRA VÂNZĂRII ŞI TRAFICULUI DE PERSOANE

RELIGIA

ÎMPOTRIVA MUNCII

ÎMPOTRIVA

ABUZULUI SEXUAL

MINORITĂŢILOR

 

ÎN EXCES

DROGURILOR

 
         
         
         
         
 
         
         
         
 
         
         
         
 
         
         
         
         
 
         
         
         
 
         
         

PROTECŢIA CONTRA

COPIII ÎN DETENŢIE

PROTECŢIA ÎN RĂZBOI ŞI CONFLICTE ARMATE

REABILITARE

JUSTIŢIA

APLICAREA LEGII

TOATĂ LUMEA TREBUIE SĂ CUNOASCĂ DREPTURILE COPIILOR

ALTOR FORME

ŞI

INTEGRARE

PENTRU COPII

CELEI MAI BUNE PENTRU COPII

 

DE EXPLOATARE

     
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului  

Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului

 
    Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului   CUM SE APLICĂ CONVEN Ț

CUM SE APLICĂ CONVENȚIA

Anexa 6 Convenția Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului – Carduri

CINE ESTE COPIL Copilul este orice persoană cu vârsta sub 18 ani.
CINE ESTE COPIL
Copilul este orice
persoană cu vârsta
sub 18 ani.
INTERZICEREA DISCRIMINĂRII
INTERZICEREA
DISCRIMINĂRII

Toți copiii au aceste drepturi, indiferent de cine sunt, unde trăiesc, ce limbă vorbesc, ce gândesc, cum arată, dacă sunt băieți sau fete, dacă suferă de o

dizabilitate, dacă sunt bogați sau săraci și indiferent de cine sunt sau ce credințe au părinții sau familiile lor.

INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI
INTERESUL
SUPERIOR
AL COPILULUI

Când adulții iau decizii, aceștia trebuie să se gândească la modul în care acele decizii vor afecta copiii. Toți adulții trebuie să facă ce este mai bine pentru copii. Guvernele trebuie să susțină protecția și îngrijirea copiilor de către părinți sau, atunci când este necesar,

de către alte persoane. Guvernele trebuie să vegheze ca oamenii și instituțiile care răspund de protecția și îngrijirea copiilor să își îndeplinească îndatoririle așa cum trebuie.

PUNEREA ÎN PRACTICĂ A DREPTURILOR
PUNEREA
ÎN PRACTICĂ
A DREPTURILOR

Guvernele trebuie să facă tot ce le stă în putere pentru ca toți copiii din țările lor

să se bucure de

drepturile recunoscute

prin această Convenție.

SUSŢINEREA OFERITĂ PĂRINŢILOR
SUSŢINEREA OFERITĂ
PĂRINŢILOR

Guvernele trebuie să lase familiile și comunitățile să își îndrume copiii astfel încât, pe măsură ce se dezvoltă, aceștia să învețe să își exercite drepturile cât se poate de bine. Cu cât copiii sunt mai mari,

cu atât vor avea nevoie de mai puțină îndrumare.

SUPRAVIEŢUIRE ŞI DEZVOLTARE
SUPRAVIEŢUIRE
ŞI DEZVOLTARE

Fiecare copil are dreptul la viață și la supraviețuire. Guvernele trebuie să asigure condițiile în care copiii să se poată

dezvolta în cel mai bun mod.

NUME ŞI CETĂŢENIE
NUME ŞI CETĂŢENIE

Nume și cetățenie - Copiii sunt înregistrați la naștere și primesc un nume recunoscut de stat. Copiii trebuie să aibă o naționalitate (să aparțină unei țări). În măsura posibilului, copiii au dreptul de a-și cunoaște părinții și de a

fi îngrijiți de aceștia.

PROTECŢIA IDENTITĂŢII
PROTECŢIA
IDENTITĂŢII

Protecția identității - Copiii au dreptul la propria identitate – o dovadă oficială care arată cine sunt, inclusiv naționali- tatea, numele și relațiile de rudenie. Nimeni nu ar trebui să încalce acest drept al copilulului la identitate, dar dacă acest fapt se întâmplă, guvernele trebuie să ajute copiii și să asigure asistența necesară pentru ca identitatea

acestora să fie restabilită.

SEPARAREA DE PĂRINŢI
SEPARAREA
DE PĂRINŢI

Copiii nu trebuie să fie separați de părinții lor, cu excepția cazului în care copiii nu sunt îngrijiți corespunzător, de exemplu, dacă un părinte îi face rău copilului sau îl neglijează. Copiii ai căror

părinți locuiesc separat trebuie să păstreze legatura cu ambii părinți, cu excepția cazului în care contactul cu părinții ar dăuna copiilor.

REUNIFICAREA FAMILIEI
REUNIFICAREA
FAMILIEI

Dacă un copil locuiește în altă țară decât cea în care locuiesc părinții săi, guvernele trebuie să permită copilului

și părinților să călătorească, astfel încât familia să poată menține legătura și să fie împreună.

PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RĂPIRII ŞI SECHESTRĂRII
PROTECŢIA
ÎMPOTRIVA RĂPIRII
ŞI SECHESTRĂRII

Guvernele trebuie să împiedice scoaterea din țară a copiilor în condiții ilegale, cum ar fi răpirea de către o persoană sau sechestrarea în altă țară de către un

părinte, în condițiile în care celălalt părinte nu este de acord.

RESPECTUL ARĂTAT OPINIILOR COPILULUI
RESPECTUL ARĂTAT
OPINIILOR COPILULUI

Copiii au dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îi privește. Adulții ar trebui

să îi asculte pe copii și țină cont de părerile acestora.

LIBERTATEA DE EXPRIMARE
LIBERTATEA
DE EXPRIMARE

Copiii au dreptul de a se exprima liber și de a primi și comunica informații despre ceea ce învață, gândesc sau simt, în formă orală, scrisă, tipărită sau artistică ori prin orice alte

mijloace, cu excepția cazului în care prin aceasta încalcă drepturile altor persoane.

LIBERTATEA DE GÂNDIRE, DE CON Ş TIIN ŢĂ ŞI RELIGIE CONŞTIINŢĂ ŞI RELIGIE

Copiii au dreptul la propriile gânduri, opinii și la alegerea unei religii, dar prin acesta nu trebuie să îngrădească dreptul altora de a se bucura de drepturile lor. Părinții pot să îndrume copiii

astfel încât, pe măsură ce cresc, să învețe să își exercite acest drept în mod corespunzător.

DREPTUL LA ÎNTRUNIRI PUBLICE, PAŞNICE
DREPTUL
LA ÎNTRUNIRI
PUBLICE, PAŞNICE

Copiii au dreptul de

a se asocia sau de

a înființa grupuri

sau organizații și

au dreptul de a se

întruni cu copii,

atât timp cât prin aceasta nu pun în pericol drepturile altora.

Fiecare copil are

dreptul la viață privată.

Legea trebuie să protejeze viața privată, familia, domiciliul, corespondența și

reputația copilului împotriva oricăror atacuri.

PROTEJAREA VIEŢII PRIVATE
PROTEJAREA VIEŢII
PRIVATE
ACCESUL LA INFORMAŢII ADECVATE
ACCESUL
LA INFORMAŢII
ADECVATE

Copiii au dreptul la informare prin Internet, radio, televiziune, ziare, cărți și alte surse. Adulții au datoria de a se asigura că informațiile la care au acces copiii nu sunt dăunătoare. Statele trebuie să încurajeze media să

difuzeze informații din cât mai multe surse, în limbi pe care copiii le pot înțelege.

Părinții sunt principalele persoane responsabile pentru creșterea copilului. Dacă un copil nu are părinți, această responsabilitate va fi

preluată de un alt adult, denumit „tutore”. Părinții și tutorii trebuie întotdeauna să se gândească la ce este mai bine pentru copil. Guvernele trebuie să îi ajute pe părinți și pe tutori. Când un copil îi are pe ambii părinți, amândoi sunt responsabili pentru creșterea copilului.

RESPONSABILITATEA PĂRINŢILOR
RESPONSABILITATEA
PĂRINŢILOR
PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR
PROTECŢIA
ÎMPOTRIVA
ABUZURILOR

Guvernele trebuie să îi protejeze pe copii împotriva violenței, abuzurilor și a neglijenței din partea persoanelor care îi îngrijesc.

COPIII FĂRĂ FAMILIEOrice copil care nu poate fi îngrijit de familia sa are dreptul să fie îngrijit

Orice copil care nu poate fi îngrijit de familia sa are dreptul să fie îngrijit corespunzător de persoane care respectă religia, cultura, limba și alte aspecte ale vieții copilului.

ADOPŢIA COPIILOR ŢIA COPIILOR

Când un copil este adoptat, cel mai important lucru este ca acest fapt să servească bunăstării sale. Dacă un copil nu poate fi îngrijit corespunzător în țara sa (locuind, de exemplu, cu altă familie decât cea naturală), acesta poate fi adoptat în altă țară.

COPIII REFUGIAŢI
COPIII REFUGIAŢI

Copiii care ajung din țara natală în altă țară, ca refugiați (pentru că nu sunt în siguranță acolo unde s-au născut), trebuie să primească ajutor, să fie

protejați și să beneficieze de aceleași drepturi pe care le au copiii născuți în țara în care au ajuns.

COPIII CU DIZABILITĂŢI
COPIII
CU DIZABILITĂŢI

Fiecare copil cu dizabilități trebuie să se bucure de cele mai bune condiții de viață posibile în societate. Statele trebuie să îndepăr- teze toate obstacolele care

pot împiedica copiii cu dizabilități să devină independenți și să participe activ la viața comunității.

SERVICII MEDICALE, APĂ, ALIMENTAŢIE, MEDIU
SERVICII MEDICALE,
APĂ, ALIMENTAŢIE,
MEDIU

Copiii au dreptul la cea mai bună îngrijire medicală posibilă, la apă potabilă, la alimentație sănătoasă și la viață într-un mediu curat și sigur. Toți adulții

și copiii trebuie să aibă acces la informații despre siguranța și sănătatea lor.

VERIFICAREA PERIODICĂ A ÎNGRIJIRII COPILULUI CARE NU CREŞTE CU PĂRI N ŢII NATURALI TE CU PĂRINŢII NATURALI

Fiecare copil plasat în afara familiei (pentru îngrijire, protecție sau însănătoșire) are dreptul

la verificarea și reevaluarea

periodică a situației sale pentru

a se constata dacă totul este în

regulă și dacă locul unde se află continuă să fie cel mai bun pentru el.

ASISTENŢA SOCIALĂ ŞI ECONOMICĂ
ASISTENŢA SOCIALĂ
ŞI ECONOMICĂ

Guvernele trebuie să acorde bani sau alte forme de sprijin pentru a ajuta copiii din familii vulnerabile.

ALIMENTAŢIE, ÎMBRĂCĂMINTE, LOCUINŢĂ
ALIMENTAŢIE,
ÎMBRĂCĂMINTE,
LOCUINŢĂ

Copiii au dreptul la alimente, îmbrăcăminte și un loc sigur în care să locuiască, astfel încât să se poată dezvolta în cel mai bun mod posibil. Statul trebuie să ajute familiile

și copiii care nu își pot permite aceste condiții.

ACCES LA EDUCAŢIE
ACCES LA EDUCAŢIE

Fiecare copil are dreptul la educație. Învățământul primar trebuie să fie gratuit. Studiile gimnaziale, liceale, vocaționale și cele universitare trebuie să fie accesibile fiecărui copil. Copiii trebuie încurajați să urmeze școala până la cel mai înalt nivel posibil. Măsurile de disciplină în școli trebuie să respecte

drepturile copiilor și niciodată să nu fie violente.

ROLUL EDUCAŢIEI
ROLUL EDUCAŢIEI

Educația copiilor trebuie să îi ajute să își dezvolte pe deplin personalitatea, talentele și abilitățile. Trebuie să îi ajute să își înțeleagă propriile drepturi și să respecte drepturile, cultura și aspectele diferite ale celorlalți oameni. Trebuie să îi ajute să trăiască în pace și să

protejeze mediul înconjurător.

CULTURA, LIMBA, RELIGIA MINORITĂŢILOR
CULTURA, LIMBA,
RELIGIA
MINORITĂŢILOR

Copiii au dreptul de a își folosi propria limbă, cultură și religie, chiar dacă acestea sunt minoritare în țara în care trăiesc.

ODIHNA, JOACA, ARTA ŞI CULTURA
ODIHNA, JOACA,
ARTA ŞI CULTURA

Oricare copil are dreptul la odihnă și la timp liber și să participe în activități culturale și artistice.

PROTECŢIA ÎMPOTRIVA MUNCII ÎN EXCES
PROTECŢIA
ÎMPOTRIVA MUNCII
ÎN EXCES

Fiecare copil are dreptul să fie protejat de orice formă de muncă periculoasă sau care ar putea dăuna educației, sănătății sau dezvoltării sale. În cazul în care copiii muncesc, aceștia au dreptul la protecție și la plată corectă /

cinstită / rezonabilă.

Guvernele trebuie să protejeze copiii împotriva consumului, PROTECŢIA producerii, ÎMPOTRIVA DROGURILOR
Guvernele trebuie
să protejeze
copiii împotriva
consumului,
PROTECŢIA
producerii,
ÎMPOTRIVA
DROGURILOR
transportului
sau traficului de droguri.
PROTECŢIA CONTRA ABUZULUI SEXUAL
PROTECŢIA CONTRA
ABUZULUI SEXUAL

Guvernele trebuie să protejeze copiii împotriva exploatării și abuzului sexual inclusiv împotriva persoanelor care constrâng copii să întrețină relații sexuale contra unor sume de bani sau care contrâng copiii să se fotografieze sau

filmeze în ipostaze intime.

PROTECŢIA CONTRA VÂNZĂRII ŞI TRAFICULUI DE PERSOANE
PROTECŢIA CONTRA
VÂNZĂRII ŞI TRAFICULUI
DE PERSOANE

Guvernele trebuie să ia toate măsurile posibile pentru a preveni răpirea, traficul sau transportarea copiilor în alte țări sau locuri

în scopul exploatării.

PROTECŢIA CONTRA ALTOR FORME DE EXPLOATARE
PROTECŢIA CONTRA
ALTOR FORME
DE EXPLOATARE

Copiii au dreptul la protecție contra oricăror forme de exploatare, chiar dacă acestea nu sunt explicit menționate în această Convenție.

COPIII ÎN DETENŢIE
COPIII ÎN DETENŢIE

Copiii acuzați de încălcarea legii nu trebuie să fie uciși, supuși torturii, tratamentelor sau pedepselor crude și nu trebuie condamnați pe viață sau încarcerați împreună cu adulții. Pedeapsa cu închisoarea trebuie să fie ultima opțiune și doar pe cea mai scurtă durată posibilă. Copiii privați de libertate trebuie să beneficieze de asistență juridică și să poată păstra legătura cu familia.

PROTECŢIA ÎN RĂZBOI ŞI CONFLICTE ARMATE
PROTECŢIA ÎN RĂZBOI
ŞI CONFLICTE ARMATE

Copiii au dreptul să fie protejați pe timp de război. Guvernele au datoria de a oferi protecție specială copiilor afectați de război. Niciun copil sub 15 ani nu

poate să fie înrolat în armată și nici să participe în război.

REABILITARE ŞI INTEGRARE
REABILITARE
ŞI INTEGRARE

Copiii victime ale abuzului, maltratării, neglijării, exploatării ori unui conflict armat au dreptul să primească asistență care să le

permită recuperarea fizică și psihologică.

JUSTIŢIA PENTRU COPII
JUSTIŢIA
PENTRU COPII

Copiii acuzați de încălcarea legii au dreptul la asistență juridică și la a fi tratați echitabil. Trebuie să existe soluții pentru a-i ajuta pe acești copii să devină membri

buni ai societății. Pedeapsa cu închisoarea trebuie să fie ultima soluție.

APLICAREA LEGII CELEI MAI BUNE PENTRU COPII acele legi.
APLICAREA LEGII
CELEI MAI BUNE
PENTRU COPII
acele legi.

În cazul în care legile unei țări protejează drepturile copiilor la un nivel superior față de această Convenție, atunci se vor aplica

TOATĂ LUMEA TREBUIE SĂ CUNOASCĂ DREPTURILE COPIILOR
TOATĂ LUMEA TREBUIE
SĂ CUNOASCĂ
DREPTURILE COPIILOR

Guvernele trebuie să facă larg cunoscute copiilor și adulților prevederile acestei Convenții, astfel încât toată lumea să fie informată cu privire la

drepturile copiilor.

CUM SE APLICĂ CONVENȚIA
CUM SE APLICĂ
CONVENȚIA

Aceste articole explică modul în care statele, Organizația Națiunilor Unite – inclusiv Comitetul pentru drepturile copiilor și UNICEF –

și alte organizații depun eforturi pentru a se asigura că toți copiii se bucură de toate drepturile pe care le au.

Anexa 7 - Date pentru elevi

Pe pagina urmatoare este traducerea textului din sectoarele de cerc, în ordinea acelor de ceasornic, pornind de la “ora 12”.

Globally, 264 million In 2016, children and there were young people 98 million do not
Globally,
264
million
In
2016,
children
and
there
were
young
people
98
million
do
not
have
fewer
boys
the
opportunity
and
girls
being
to
enter
or
exploited
than
finish
school.
in
2000.
T
H
E
R
I
G
A
Y
H
L
T
P
T
O
T
T
H
G
I
R
E
In
2017,
H
T
There
were
AL 11
160
million
more
children
theIn
and
adolescents
world’s
enrolled
in
poorest
pre-primary,
countries,
primary
and
around
secondary
schools
children4in1
around
the
world
engagedare
than
there
were
labour.childin
just 10
years
ago.
E
D
U
C
A
TI
O
N
346
million
youths
T
do
Child
Y
H
not
have
A
fromdeaths
LI
access
E
to
preventable
N
E
H
the
internet.
R
diseases
V
D
T
I
I
cutbeenhave
L
T
L
G
sincehalfin
A
A
H
2000.
O
E
K
T
T
H
E
T
T
N
P
O
H
GO
O
S
G
B
GOAL
L
E
I
E
R
E
R
H
I
V
E
O
E
E
H
U
A
D
T
2GOAL
S
R
D
L
D
Y
N
A
1GOAL
Over
million1.5
Nearly 40
countries
have joined the
Child Friendly Cities
diechildren becanthat
5
Initiative
Y
LI
fromannually
opportunities
E
diseases
for
child providing
voices
H
V
T
to be heard.
I
L
L
byprevented
A
O
vaccination.
T
T
H
thanMore
marriage
students3in1
countriesof decreasedhas Child
between
80%aboutin
years15and13
experienceold
lasttheover
bullying.
years.25
E
R
I
G
H
T
T
O
B
E
T
R
E
O
A
T
T
T
E
H
D
G
I
A
F
5OAL
R
E
I
H
T
Y
L
R

18

Writing the Future of Childhood:

For Every Child, Every Right

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Anexa 7 (traducere)

- Căsătoria în cazul minorilor a scăzut în aproximativ 80% din țări în ultimii 25 de ani.

- Mai mult de 1 din 3 elevi între 13 și 15 ani a fost hartuit de alți elevi.

- Aproape 40 de țări s-au alăturat Inițiativei Orașe Prietene ale Copiilor care oferă oportunități pentru ca vocile copiilor să fie auzite.

- 346 milioane de tineri nu au acces la internet.

- În 2017, erau cu 160 milioane de copii și adolescenți înscriși în sistemul pre-școlar, școli elementare și gimnaziale în întreaga lume față de doar cu 10 ani în urmă.

- La nivel global, 264 milioane de copii și tineri nu au oportunitatea de a intra sau termina școala.

- În 2016, erau cu 98 milioane mai puțini copii exploatați decât în 2000.

- În cele mai sărace țări din lume, aproximativ 1 din 4 copii este angrenat în muncă infantilă.

- Decesele în rândul copiilor din cauza unor boli ce pot fi prevenite au scăzut la jumătate față de anul 2000.

- Peste 1,5 milioane de copii mor anual din cauza unor boli ce pot fi prevenite prin vaccinare.

Anexa 8

Date despre Starea Copilăriei1

Pentru mai multe date despre multe drepturi ale copilului, vă rugăm consultați www.data.unicef.org

346 milioane de tineri nu au acces to the internet.*

ILO raportează că aproximativ 152 milioane de copii cu vârste între 5 și 17 ani muncesc.**

În cele mai sărace țări din lume, aproximativ 1 din 4 copii sunt angrenați în muncă infantilă.*

114 milioane de copiii care muncesc au vârsta sub 14 ani.**

În 2016, erau cu 98 milioane mai puțini băieți și fete exploatați decât în 2000.**

93% din ccopii au spus că joaca îi face să se simtă mai fericiți.***

Joaca este una din cele mai importante moduri prin care copiii mici dobândesc cunoștințe și deprinderi esențiale.*

În fiecare zi, vor supraviețui 18.000 de copii care ar fi murit din cauza unor boli ce pot fi prevenite.*

Poliomielita a fost eradicată mai puțin în trei țări din lume.****

Mortalitatea infantilă din cauza unor boli ce pot fi prevenite a scăzut la jumătate față de anul 2000.****

Vaccinarea salvează 2-3 milioane de copii în fiecare an de la boli mortale ca rujeola, diareea și pneumonia.*

Vaccinarea contra rujeolei a prevenit un număr estimate de 17,1 milioane decese între anii 2000 și 2014.*

Din 2000, 2,5 miliarde de copii au fost vaccinați și numărul cazurilor de poliomielită a scăzut cu peste 99 procente, până la doar 22 de cazuri în 2017.*

Aproximativ 15.000 de copii sub vârsta de 5 ani mor în fiecare zi.*

31% din școli nu au apă curată.*

Peste 1,5 milioane de copii mor anual de boli care pot fi prevenite prin vaccinare.*

În 2017 erau cu 160 milioane mai mulți copii și adolescenți înscriși în sistemul pre-școlar, școli primare și gimnaziale în întreaga lume decât erau cu doar 10 ani în urmă.*

La nivel global, 264 milioane de copii și adolescenți nu au oportunitatea de a intra sau

termina școala.*

63 milioane de copii în vârstă de școală primară (tipic în vârstă de 6-11 ani) nu merg la

școală.*

61 milioane de adolescenți de școală gimnazială (tipic în vârstă de 12-14 ani) nu merg la

școală.*

Adolescenții de vârstă pentru liceu, între 15-17 ani, reprezintă categoria cea mai mare din cei care nu merg la școală. Aproximativ 139 milioane (53 % din total) nu merg la școală.*

Mai mult de jumătate din copiii care nu merg la școală sunt în Africa sub-Sahariană.*

Aproape 1 din 4 copii care nu merg la școală trăiesc în țări afectate de crize.*

Un număr estimativ de 617 milioane de copii și adolescenți din întreaga lume sunt incapabili să ajungă la un nivel minim de competențe de citire și matematică.*

1 din 4 copiii care nu merg la școală din lume trăiesc în țări afectate de crize.*

Mai mult de 100 milioane de tineri nu știu să citească.*

Din 2015, peste 20 de țări au luat măsuri pentru a pune capăt căsătoriei în rândul copiilor.****

25 milioane de căsătorii de copii au fost împiedicate în ultimul deceniu.*

Căsătoriile între copii s-au diminuat în aproximativ 80% din țări în ultimii 25 de ani.***** În fiecare an, 12 milioane de fete sunt măritate înainte de vârsta de 18 ani.*

75% din copiii cu vârste între 2 și 4 ani sunt supuși în mod regulat unei discipline violente de către îngrijitorii lor.*

Mai mult de 1 din 3 elevi cu vârsta între 13 și 15 ani este hărțuit de alți elevi.*

1 Notă privind sursele datelor: *=UNICEF data www.unicef.org, **= ILO www.ilo.org, ***= Real Play Coalition, www.realplaycoalition. com, ****= UN data www.un.org, *****= Girls Not Brides www.girlsnotbrides.org

Anexa 9: Template pentru elevi

A

N

D

Y

L

R

I

D

A

F

E

D

V

E

T

E

A

L

E

O

T

R

H

P

T

E

H

R

E

I

B

G

E

H

A

O

T

L

T

T

T

O

T

H

H

I L

LI

G

V

Y

I

E

R

E

H

T

Y

L

R

I

A

A

F

N

D

D

E

T

D

T

H

E

A

E

V

E

R

E

R

L

I

T

G

O

H

E

P

B

T

H

T

O

E

O

T

A

T

L

L

I

T

H

V

H

G

E

LI

I

R

Y

E

H

T

D

Y

T

R

L

H

A

S

E

E

U

H

R

O

I

E

I

G

R

B

H

E

T

O

S

T

T

N

O

T

E

H

K

P

G

L

A

A

I

T

R

Y

D

E

N

H

A

T

D

R

Y

T

A

L

H

E

S

E

H

U

R

E

O

I

B

G

I

R

H

O

E

T

T

S

T

T

N

O

H

E

G

P

K

I

L

R

A

A

T

E

Y

H

D

T

N

A

T

N

H

O

E

TI

R

A

I

G

C

U

H

D

T

E

T

O

N

A

A

N

O

T

E

T

D

H

U

G

C

I

A

R

TI

E

H

O

T

N

Instrucțiuni: Completați triunghiurile pentru evoluție (verde) și provocări (roșu) ale Drepturilor Copilului. Apoi, decideți care Obiectiv de Dezvoltare Globală corespunde cărui drept al copilului și scrieți-l pe inelul exterior al cercului.

Pe pagina următoare găsiți traducerea textului din sectoarele de cerc, în ordinea acelor de ceasornic, pornind de la “ora 12”

20

Writing the Future of Childhood:

For Every Child, Every Right

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Anexa 9 (traducere)

DREPTUL DE A FI TRATAT CORECT

DREPTUL DE A FI TRATAT CORECT

DREPTUL DE A FI ASCULTAT ȘI LUAT ÎN SERIOS

DREPTUL DE A FI ASCULTAT ȘI LUAT ÎN SERIOS

DREPTUL LA EDUCAȚIE

DREPTUL LA EDUCAȚIE

DREPTUL LA JOACĂ

DREPTUL LA JOACĂ

DREPTUL DE A TRĂI ȘI A SE DEZVOLTA SĂNĂTOS

DREPTUL DE A TRĂI ȘI A SE DEZVOLTA SĂNĂTOS

Anexa 10 Link-uri la pagini de internet utile pentru cercetări cu date despre Drepturile Copilului

Linkuri pentru Dreptul la educație

https://www.obama.org/globalgirlsalliance/take-action/

https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/missed-opportunities-the- high-cost-of-not-educating-girls

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs48-one-five-children-adolescents-

youth-out-school-2018-en.pdf

https://www.unicef.org/mena/reports/education-under-fire

http://datatopics.worldbank.org/education/country/afghanistan

Link-uri pentru Dreptul de a fi tratat corect

https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/

https://www.obama.org/globalgirlsalliance/take-action/

https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/missed-opportunities-the-

high-cost-of-not-educating-girls

https://www.unicef.org/mena/reports/child-marriage-middle-east-and-north-africa

Link-uri pentru dreptul la joacă

https://www.realplaycoalition.com/value-of-play-report/

https://www.antislavery.org/slavery-today/child-slavery/

https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm

https://www.unicef.org/protection/57929_child_labour.html

Link-uri pentru dreptul la sănătate

https://www.gatesfoundation.org/

https://www.who.int/gender/documents/gender_health_malaria.pdf

https://www.who.int/

https://www1.wfp.org/

https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report

Link-uri pentru dreptul de a ascultat și luat în serios

https://sdg-tracker.org/

https://www.unicef.org/

https://www.globalcitizen.org/en/

Anexa 11

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Anexa 11 Obiectivele d e Dezvoltare Durabilă 1 . FĂRĂ SĂRĂCIE 2 . ZERO FOAMETE 3

1. FĂRĂ SĂRĂCIE

2. ZERO FOAMETE

3. SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE

4. EDUCAȚIE DE CALITATE

5. EGALITATE DE GEN

6. APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE

7. ENERGIE ACCESIBILĂ ȘI CURATĂ

8. MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ

9. INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ

10. INEGALITĂȚI REDUSE

12.

CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE

13. ACȚIUNEA CLIMEI

14. VIAȚA SUB APĂ

15. VIAȚA PE PĂMÂNT

16. PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII PUTERNICE

17. PARTENERIATE PENTRU OBIECTIVE

Anexa 12: Exemplu de activitate completa a elevului

7GOAL

14GOAL

10GOAL

A

N

15GOAL

D

Y

L

R

I

D

A

F

E

D

V

E

T

E

A

L

E

O

T

R

H

P

T

E

H

R

E

I

B

G

E

H

A

O

T

L

T

T

T

O

T

H

H

I L

LI

G

1GOAL

V

Y

I

E

R

E

H

T

vaccination.

Y

L

2GOAL

R

byprevented

I

A

A

years.25

F

N

D

D

5GOAL

diechildren becanthat

lasttheover

E

T

D

T

H

E

A

diseases

E

countriesof decreasedhas Child

V

3GOAL

E

R

E

R

fromannually

L

I

80%aboutin

T

G

O

H

E

P

B

T

H

T

O

E

O

million1.5

T

marriage

A

sincehalfin

T

L

2000.

L

6GOAL

experienceold

cutbeenhave

bullying.

I

T

H

V

Over

H

years15and13

G

E

LI

I

diseases

preventable

R

Y

E

students3in1

fromdeaths

between

H

T

thanMore

Child

D

Y

T

R

L

Nearly 40 countries have joined the Child Friendly Cities

H

child providing

A

S

labour.childin

E

children4in1

E

U

voices

engagedare

opportunities

H

R

to be heard.

O

countries,

GOAL 9

I

poorest

around

E

I

GOAL 17

world’s

G

R

theIn

B

H

E

T

O

S

T

Initiative

T

N

O

T

E

H

K

P

for

G

L

A

A

I

T

R

Y

D

E

N

H

A

T

In

there

million

2016,

98

2017,

fewer

do

and

In

were

were

million

exploited

have

youths

There

346

girls

to

million

internet.

boys

access

160

D

children

not

in

Globally,

being

R

2000.

Y

T

adolescents

A

more

L

264

H

than

E

S

E

H

million

the

U

and

children

in

R

enrolled

E

O

I

B

G

I

young

R

pre-primary,

and

H

O

E

GOAL 11

T

T

and

GOAL 16

S

people

do

T

T

N

not

primary

O

schools

H

the

have

E

G

P

K

opportunity

I

L

world

R

secondary

A

A

to

T

E

Y

the

H

D

enter

around

finish

were

T

N

A

or

there

ago.

school.

than

years

10

just

T

N

H

O

E

TI

R

A

I

G

C

U

H

D

T

E

T

O

N

A

A

GOAL 13

N

O

GOAL 4

T

E

T

D

H

U

G

C

I

A

R

TI

E

H

O

T

N

GOAL 12

GOAL 8

Pe pagina următoare se află traducerea textului din sectoarele de cerc, în ordinea acelor de ceasornic, pornind de la “ora 12”

23

Writing the Future of Childhood:

For Every Child, Every Right

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Anexa 12 (traducere)Exemplu de Activitate Completă a Elevului

OBIECTIVUL 10

DREPTUL DE A FI TRATAT CORECT

Căsătoria copiilor a scăzut în aproximativ 80% din țări în ultimii 25 de ani

OBIECTIVUL 5

DREPTUL DE A FI TRATAT CORECT

Mai mult de 1 din 3 elevi între 13 și 15 ani au experiența hărțuirii de către alți elevi.

OBIECTIVUL 7

DREPTUL DE A FI ASCULTAT ȘI LUAT ÎN SERIOS

Aproape 40 de țări s-au alăturat Inițiativei Orașe Prietene ale Copiilor care oferă oportunități pentru ca vocile copiilor să fie auzite.

OBIECTIVUL 16

DREPTUL DE A FI AUZIT ȘI LUAT ÎN SERIOS

346 milioane de tineri nu au acces la Internet

OBIECTIVUL 12

OBIECTIVUL 13

DREPTUL LA EDUCAȚIE

În 2017, erau cu 160 milioane de copii și adolescenți înscriși în sistemul pre-școlar, școli elementare și gimnaziale în întreaga lume față de doar cu 10 ani în urmă.

OBIECTIVUL 4

OBIECTIVUL 8

DREPTUL LA EDUCAȚIE

La nivel global, 264 milioane de copii și adolescenți nu au oportunitatea de a intra sau

termina școala.

OBIECTIVUL 9

DREPTUL LA JOACĂ

În cele mai sărace țări din lume, aproximativ 1 din 4 copii sunt angrenați în muncă

infantilă.

OBIECTIVUL 11

DREPTUL LA JOACĂ

În 2016, erau cu 98 milioane mai puțini băieți și fete exploatați decât în 2000.

OBIECTIVUL 1 OBIECTIVUL 2 OBIECTIVUL 3 OBIECTIVUL 6

DREPTUL DE A TRĂI ȘI DE A SE DEZVOLTA SĂNĂTOS

Mortalitatea infantilă din cauza unor boli ce pot fi prevenite a scăzut la jumătate față de anul 2000.

OBIECTIVUL 7

OBIECTIVUL14

OBIECTIVUL 15

DREPTUL DE A TRĂI ȘI DE A SE DEZVOLTA SĂNĂTOS

Peste 1,5 milioane de copii mor annual de boli care pot fi prevenite prin vaccinare.