Proiect didactic Data: Cadru didactic: Şcoala: Clasa: a IV-a Aria curriculară: Om şi societate Disciplina: Educaţie civică Unitatea de învăţare

: Drepturile copilului Titlul lecţiei: Despre drepturile copilului Tipul lecţiei: mixtă Obiective operaţionale: Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili să: O1: Să exemplifice drepturile copilului şi noţiunile referitoare la aceste drepturi din Convenţia Drepturilor Copilului; O2: Să identifice unele drepturi ale copiilor prezentate în imagini, fragmente literare; O3: Să precizeze rolul unor persoane în asigurarea respectării drepturilor copilului; O4: Să exprime opinia personală faţă de modul în care sunt respectate sau nu drepturile copiilor la noi în ţară sau în alte ţări (conform metodei Pălăriile gânditoare). Strategii didactice Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, ciorchinele, brainstorming, metoda pălăriilor gânditoare, joc de rol. Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe. Materiale didactice: planşa despre drepturile copilului, texte-suport, fişe de lucru, markere, coli, manualul, pălării colorate. Forme si tehnici de evaluare: observare sistematică, probă scrisă, probă orală, autoevaluare, evaluare de către colegi, analiza produselor activităţii. Bibliografie: • • • • Convenţia cu privire la drepturile copilului, Bucureşti, 2006 Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru educaţie civică. Clasa a IV-a, Bucureşti, 2006 Dumitra Radu, Educaţie civică. Manual pentru clasa a IV-a, Ed. Aramis, Bucureşti, 2006 Indrumator pentru utilizarea manualului de Educatie civica, Ed.Aramis

EVENIMENTUL DIDACTIC

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC

STRATEGII DIDACTICE METODE ŞI MIJLOACE DE PROCEDEE pentru Conversaţia ÎNVĂŢĂMÂNT Materialul didactic

EVALUARE

Se 1. Moment organizatoric 2. Verificarea temei

asigură

condiţiile

optime

desfăşurarea activităţii. Se pregatesc caietele şi materialul didactic. Se verifică tema scrisă, cantitativ si calitativ. Conversaţia Fişa-fluture Anexa 1 Frontală Frontală Orală

Se fac observaţii, scurte generalizări. Explicaţia Elevii vor avea pe bancă un simbol al Exerciţiul 3. Captarea atenţiei primăverii -un fluture- şi vor completa pe aripi Conversaţia câte un drept al lor şi câte o dorinţă. Voi explica cuvintele : drept, dorinţă. Îi voi ruga, selectiv, să citească ce au scris. Personajul - mascotă adică furnicuţa ne va invita în muşuroiul ei să aflăm despre viaţa pe care o trăiesc acolo, vom afla cum lucrează în echipă şi despre cum se implică toate în creşterea copiilor. Această mascotă este un exemplu referitor la ce înseamnă drepturi şi îndatoriri. Voi sintetizeza, cu ajutorul elevilor, cele văzute cu ei anterior. Vom citi dialogul dintre furnică şi o furnicădoică. Vom utiliza jocul de rol. Jocul de rol

4. Anunţarea temei

Voi anunţa elevii că vom discuta despre Explicaţia ”Drepturile copilului”. Voi scrie titlul lectiei la tablă. La sfârşitul orei va trebui să cunoaşteţi câteva drepturi pe care le au copiii, să le identificaţi în imagini şi fragmente literare,să vă exprimaţi opinia personală privind respectarea drepturilor copiilor în ţară, să precizaţi rolul unor persoane privind respectarea acestor drepturi. Vom intui imaginea din manual/pag. 32 şi Conversaţia Manualul Planşa Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4

Observarea sistematică

Orală Frontală Observarea sistematică

5. Dirijarea învăţării

vom răspunde la întrebări despre asemănările Explicaţia şi relaţiile copiilor din lume. Îi voi intreba: Cine credeţi că vă poate apăra drepturile pe care le aveţi? Întreaga omenire este răspunzătoare de asigurarea drepturilor omului, în general, şi ale copilului, în special. Drepturile copilului reprezintă “ceva” care vi se cuvine şi de care trebuie să vă bucuraţi, ca să puteţi creşte armonios şi să aveţi o copilărie frumoasă. Trebuie să ştiţi că toate aceste drepturi sunt proclamate (stabilite) în Convenţia Exerciţiul Brainstorming

Drepturilor

Copilului,

adoptată

la

20

noiembrie 1989, de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (O.N.U.) Aceste legi sunt internaţionale şi trebuie respectate de fiecare ţară în parte. Şi România a semnat această lege în 1990. Îi voi intreba: Copiii au numai drepturi sau şi îndatoriri ? Daţi exemple. Încerc cu ajutorul elevilor să explic câţiva termeni civici noi, cu ajutorul unui text ,,Copilul şi îngeraşul’’ (Anexa 2). Ilustrez câteva drepturi ale copiilor pe baza unui film power-point şi dezbat cu elevii câteva din aceste drepturi ale lor. Aşezaţi pe 5 grupe, copiii au de completat un ciorchine cu câteva din drepturile ilustrate în film, în timp ce discutăm despre fiecare drept. Apoi le vor enumera oral. Citesc un fragment literar şi îi solicit să recunoască ce drept i-a fost încălcat copilului din text (Anexa 3). Le voi arăta câteva imagini le voi solicita să recunoască de ce drept a fost privat personajul

respectiv (Anexa 3). 6. Obţinerea performanţei şi Se realizează prin metoda PĂLĂRIILOR Problematizarea asigurarea feedback-ului GÂNDITOARE (Anexa 5). Exerciţiul Elevii au de formulat răspunsuri pentru următoarea cerinţă: ,,Ai văzut la televizor un reportaj despre copiii unor vecini rămaşi orfani în urma unor inundaţii catastrofale. Discuţi cu familia despre acest caz şi luaţi o decizie. Care ar putea fi aceasta?’’ GRUPA 1 - pălăria albă (informează): redă pe scurt textul. GRUPA 2 pozitiv). GRUPA 3 - pălăria neagră (aspecte negativeCriticulcel ce dezaprobă atitudinea personajelor). GRUPA 4 - pălăria roşie ( Psihologul cel care exprimă sentimente). GRUPA 5 - pălăria verde (generează idei noiGânditorul- oferă soluţii pentru ieşirea din impas). Propun să fiu moderatorul – pălăria albastrăsă clarific unele aspecte. În ţara noastră, cine şi cum îi ajută pe copiii aflaţi în asemenea pălăria galbenă (gândeşte Conversaţia

Anexa 5 Fişe de lucru Pălării colorate

Evaluare reciprocă Temă de lucru în clasă Observarea sistematică

situaţii? back.

Care

e

rolul

unor

organizaţii

umanitare? Monitorizez activitatea. Ofer feedCredeţi că numai drepturi au copiii? Fiecare copil va scrie pe frunzuliţa decupată: în mijlocnumele, pe primele patru nervuri câteva din drepturile de care se bucură, iar pe o nervură opusă - o îndatorire. 7. Evaluarea 8. Încheierea activităţii Vom verifica oral, selectiv. Se fac aprecieri orale asupra modului de lucru Conversaţia Anexa 6 Aprecieri verbale Aprecieri verbale

şi participării la lecţie. Voi aprecia activitatea elevilor. Furnica, la Conversaţia rândul ei, le oferă nişte sfaturi de la coconii de furnică – referitor la drepturi şi îndatoriri. Tema: de citit parintilor si bunicilor materialul ,,Sunt copil si am dreptul de a fi protejat” (Anexa 6). Explicaţia