Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Școala Gimnazială Ciochina

Profesor: Petcu Elena

Data: 22.01.2021

Disciplina: Educație socială

Aria curriculară: Om și Societate

Unitatea de învățare: Drepturi și responsabilități ale copilului

Titlul lecției : Dreptul la educatie

Tipul lecției: mixtă

Clasa a V-a A

Timpul: 40 minute

Competențe:
1.1. Manifestarea interesului pentru formularea de întrebări cu privire la propriile drepturi și responsabilități;

1.2. Formularea unor opinii, explicații, argumente simple pentru promovarea propriilor drepturi și responsabilități;

2.1. Formularea unor probleme care vizează drepturile copilului, ca punct de plecare în rezolvarea lor;

2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a unor măsuri de intervenție posibile pentru cazuri semnalate de încălcare a drepturilor copilului sau de
promovare a acestora;

2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de promovare a drepturilor copiilor pentru investigarea / soluționarea unor probleme specifice;

3.1. Exercitarea drepturilor și a responsabilităților în luarea unor decizii personale și de grup, în condițiile respectării drepturilor celuilalt;

3.2. Participarea la decizii de grup privind implicarea în promovarea și apărarea propriilor drepturi;
Strategii didactice
Metode și procedee didactice : conversația, explicația, expunerea, învă țarea prin descoperire,

Mijloace de învăţământ: fişele de lucru,imagini din manual.

Forme de organizare : frontală, individuală.

Bibliografie:

Manualul de Educație socială ,clasa a V-a , autori: Liliana Zascheievici Nicoleta-Laura Cre țu Tamara Mănatu Elena Nedelcu Maria-Dorina Stoica
Desfășurarea lecției
Nr. Momentele lecției și timpul Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii şi procedee Forme şi instrumente
crt afectat didactice de evaluare

1. Momentul organizatoric (2`) Consemnează absenții. Comunică absenții. Conversația

Pregătesc materialele necesare desfăşurării Pregătesc materialele necesare


lecţiei. desfășurării orei.

Captarea atentiei Profesorul prezinta un fragment din carte Elevii raspund intrebarilor Conversația
Cuore-inima de copil scrisa de Edmondo de
(10`) Descopera tema lectiei de azi
Amicis.

Adreseaza intrebari elevilor despre mesajul


acetui text.
2 Anunțarea lecției noi (1`) .
Dreptul la educatie
3 Dobândirea noilor Profesorul începe expunerea invitându-i Sunt atenți la precizările profesorului Explicația
cunoștințe (30`) pe elevi să se gandeasca ce s-ar
Expunerea
întâmpla dacă cineva ne-ar ingradi
dreptul la educatie.

Ulterior, scrie la tablă schița lecției, cu Răspund la întrebări


ajutorul elevilor:

Educația reprezintă ansamblul de


informații, cunoștințe, deprinderi și abilitati
pe care copilul le dezvolta în relația cu
părinții, mediul social și cultural în care
Colaborează pentru rezolvarea
trăiește.
cerințelor
Factorii implicați în respectarea dreptului Aprecierea verbală a
la educatie sunt: Conversația răspunsurilor elevilor
Observă imaginile
-statul;
-parintii; Observarea
sistematică a elevilor
-copilul.

Profesorul deseneaza o diagrama și invita Colaborează pentru rezolvarea Învățarea prin descoperire
copiii sa analizeze și sa deduca cerințelor
Observația
responsabilitatile factorilor implica ți în
respectarea dreptului la educatie.

Statul trebuie sa asigure gratuitatea Observația


invatamantului obligatoriu, sa creeze condi ții
pentru ca invatamantul să fie de calitate și
accesibil pentru toată lumea.

Părinții copilului au obligatia să-l inscrie la


școala și sa asigure frecventarea cu
regularitate de către acesta a cursurilor
scolare.

Copiii au îndatorirea de a învața cât mai mult


și de a-i ajuta și pe alții sa invate.

Ingradirea dreptului la educatie poate duce la


abandon scolar.Cauzele abandonului scolar
pot fi: saracia, părăsirea copiilor de către
părinți, educația insuficienta a părin ților,
diferite cauza medicale, discriminarea.

4 Realizarea feed-back-ului Profesorul invita copiii sa rezolve o fisa de lucru Elevii prezinrăspund întrebărilor Conversația
(5`) pentru a fixa notiunile dobandite pe parcursul orei. profesorului.
Problematizarea
5 Aprecierea activității Se fac aprecieri generale și individuale privind Conversatia
elevilor/ Tema pentru implicarea elevilor în predarea noilor cunoștințe.
acasă. (2`) Subiect de gândire pentru ora următoare:

Exercițiul 1, pag 48.

S-ar putea să vă placă și