P. 1
CURENTE LITERARE

CURENTE LITERARE

3.0

|Views: 10,958|Likes:
Published by Alina Dumitru

More info:

Published by: Alina Dumitru on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2014

pdf

text

original

CURENTE LITERARE Curentul literar este mişcarea de idei şi principii artistice care reuneţte scriitorii ce adera la aceleasşi concepţii

literare faţa de care se simt atraşi spiritual, înscriindu+se astfel în maniera literară respectivă. De obicei, ideile estetice şi literare ale unei astfel de grupări se fac publice printr-un manifest sau program literar. Umanismul Termenul de Umanism are două semnificaţii: Poziţie filozofică care pune omul şi valorile umane mai presus de orice, orientându-se în special asupra omului ca individ. Omul constituie astfel valoarea supremă, este un scop în sine şi nu un mijloc. Umanismul implică un devotament pentru căutarea adevărului şi moralităţii prin mijloace umane, în sprijinul intereselor umane. Axându-se pe capacitatea de autodeterminare, umanismul respinge validitatea justificărilor transcendentale cum ar fi dependenţa de credinţă, supranaturalul sau textele pretinse a fi revelaţii divine. Umaniştii susţin moralitatea universală bazată pe condiţia umană ca loc comun, sugerând că soluţiile problemelor sociale şi culturale umane nu pot fi provincialiste. 2. Mişcare spirituală care stă la baza Renaşterii, apărută în Italia în secolul al XIVlea şi care s-a extins în mod progresiv în Europa apuseană până în secolul al XVII-lea. Ea este marcată de reîntoarcerea la textele antichităţii greco-romane, care servesc ca modele ale modului de viaţă, de gândire şi de creaţie artistică.
1.

Reprezentanţi în cultura universală: F. Petrarca, G. Boccaccio, Pico della Mirandola, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti - Italia; F. Rabelais, P. Ronsard - Franţa; Martin Luther Germania; Thomas Morus, W. Shakespeare - Anglia; Erasmus din Rotterdam supranumit prinţul umanismului - Ţările de Jos. În cultura română: Nicolaus Olahus - Transilvania, Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu; Udriste Năsturel, Nicolae Milescu, Simion Ştefan, Dosoftei, Antim Ivireanu, Grigore Ureche, Miron Costin, Stolnicul Constantin Cantacuzino, Ion Neculce, Dimitrie Cantemir. Ideile sustinute de cronicari: etnogeneza românească (originea română, unitatea şi continuitatea poporului nostru); lupta pentru independenţa naţională; reflecţia filozofică asupra condiţiei. Permanente ale umanismului în cultura română, după secolul al XVIII-lea: I.H. Rădulescu, M. Kogălniceanu, N. Bălcescu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Titu Maiorescu, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, G. Călinescu. Clasicismul Clasicismul este individualizat prin caracteristici precum: raţiunea domină sentimentele, caracterul moralizator acordând importanţă unor specii literare corespunzătoare (fabula, satira, comedia, tragedia), personajele sunt caractere: caracterul avarului (Arpagon), unitate de timp, loc şi acţiune (un singur cadru, timp scurt, maxim 24h, un singur plan), exces de pudoare, rafinament, personaje oneste, morale.

Curentul se defineşte ca o mişcare artistică şi literară care promovează ideile de echilibru şi armonie a fiinţei umane. estetică. Mumuleanu. Ţările unde se manifestă mai întai sunt Anglia şi Franţa. Anglia . armonia. Maioresc. al perfecţiunii formelor. I. Rousseau. Reprezentanţi în cultura universală: Franţa . Slavici. sobrietatea. complet (ţip social – excepţional. stabil. toleranţă. avariţia. proporţional. concizia şi rigoarea unor exprimări care capătă uneori caracter de sentinţă. Mollire. Budai Deleanu. Se pun în circulaţie concepte ca: egalitatea şi dreptul natural.. stil înalt nu amestecul de stiluri.Daniel Defoe (Robinson . spiritul laic. sistem de guvernare prin monarhia luminată – republica. În Franţa. I. toleranţa religioasă. Helvtius. cultură. E. estetică şi social-politică Enciclopedia. corespunzător frumosului şi concordant cu norme rationale care impun tipuri model. I.. Prin: luminare. S-a manifestat în toate artele – literatură. senin. Eminescu.Montesquieu (Scrisori persane). vitejia. pictură. Cultivă trăsături distincte – curajul. infrumusetarea şi innobilarea naturii (în pictură). Candid tragedii). Zadig. stiinţifică. Boileau. literară care s-a manifestat în Europa în secolul al XVIII-lea. care fundamenteaza libertatea şi drepturile omului. cultul pentru adevăr şi natural (în literatură). Trăsături: regula celor trei unităţi în dramaturgie (de loc. Diderot (Cugetari filozofice. I. dHolbach. iluminismul va cunoaşte împliniri şi progrese deosebite prin realizarea strălucitei lucrări de sinteză filozofică. unic – un model). muzică. Nepotul lui Rameau etc. idealul. Curentul clasicismului.Se mai pot desprinde şi alte trăsături ale operei: simetria şi echilibrul compoziţiei. suveranitatea poporului. Creanga. Reprezentanţi în literatura universală: Corneille. Odobescu. La Bruyere. Începutul se leagă de anul 1688 cand se votează în parlamentul Angliei Declaraţia drepturilor. Beaumarchais (Barbierul din Sevilla. bună-înţelegere şi muncă. naivitatea. perfecţiunea. emanciparea prin cultură şi educaţie a poporului. Racine. natură se subordonează idealului uman – caracter moralizator. în concordanţă cu norme specifice (cele trei unităţi în dramaturgie). Voltaire. Puritatea stilului. acţiune). Diderot.). M. întâietatea raţiunii. dominat de elementele frumosului. În literatura română: T. La Fontaine. Trăsături: raţionalismul. Iluminismul Iluminismul este mişcarea filozofică. echilibrat. Lovinescu. termenul se foloseşte şi pentru a denumi perfecţiunea. Cragiale. la care au colaborat personalităţi ale culturii universale: Montesquieu. cunoscută şi sub denumirea de epoca luminilor sau luminism. definit ca atitudine estetică fundamentală de observare şi realizare a unui sistem armonios. promovarea virtutii – propunând un tip ideal de om virtuos. tinde spre un tip ideal. Termenul comportă sensuri largi. Nunta lui Figaro). Prin extensie. multilateral. omul poate ajunge la o percepere raţională şi universală şi la stăpânirea de sine. Voltaire (Brutus.L. arhitectură.P. V. puritatea genurilor şi a speciilor literare. exprimând o atitudine estetică fundamentală ce se caracterizează prin tendinţa de a observa fenomenele în contextul universului şi de a le închega într-un sistem proporţional şi armonios. generozitatea sau laşitatea. constituite în modele durabile şi care se pot regăsi în timp. timp. imitarea modelelor greco-romane. Alecsandri. Al. B.

N. În cultura română: Şcoala Ardeleană: Samuil Micu. Rădulescu. V. Strasuss au reprezentat şi postromantismul. Delavrancea. Turner. al fanteziei supunându-se genului liric. Andrei Muresanu. A afirmat specificul naţional. I. Negruzzi. Verdi. Lamartine. B. natură . . Brahms. Rusia Radiscev (Calatorie de la Petersburg la Moscova). al pasiunii. în exotism. Alecsandri. V. Petru Maior. patriotic: I. drama Nathan inteleptul etc. Chopin. iar în secolul al XIX-lea în Franţa. Scott (Anglia). Apare liedul. Italia Carlo Goldoni (Badaranii. St. O. C. Al. Heine.Lessig (Laocoon. Romantismul se constituie ca mişcare artistică la sfârşitul secolului al XVIII-lea în Anglia şi Germania. Caracteristici: introduce noi categorii estetice: urâtul.). aspiraţia spre originalitate. mai ales în Anglia. Haşdeu. Schiller. spontaneităţii cu tendinţa de evaziune în vis. Sincai. Germania. Bruckner. arhaismelor. G. Afirma factorul emoţional al imaginaţiei. Odobescu. Bolintineanu. Puskin. În artele plastice: Delacroix. meditaţia. Mahler. Kogălniceanu. Budai. G. inovaţii prozodice. Iosif. Liszt. Gh. Gricault. Grigorescu. Gheorghe Lazar. Paganini. Rude. Swift (Calatoriile lui Guliver). romantismul şi preromatismul scriitorilor de la 1848-1870 . 2. Leopardi (Italia). în Moldova: Gheorghe Asachi. în trecut. O. Schelley. Ecouri ale romantismului se regasesc şi în etapele ulterioare ale literaturii până astăzi. Germania . Lermontov (Rusia). Grimm (Germania). Manzoni. Russo. J.H. Berlioz. în concordanta cu scopul urmărit. afirmându-se ca o reacţie faţa de clasicism. primatul subiectivismului. S-a extins în toată Europa şi aproape în toate ţările lumii. folclor. Schumann. Macedonski. regionalismelor a argoului. poemul filozofic. Reprezentanţi în literatura universală: V. Rosenthal. diferite. istorice opuse tipurilor eterne şi abstracte ale clasicismului.). C. cultivarea specificului naţional prin istorie. drama muzicala wagneriană. Al. Weber. Curentul a fost anticipat de preromantism. Bălcescu. macabrul. romantismul eminescian considerat şi ca ultimă etapă a romantismului universal. al subiectivităţii.D. M. Hangita etc.P. libertatea formelor. Ceaikovski. Carlova. Aman. 3. îmbogaţirea şi lărgirea limbii literare prin includerea limbii populare. considerată ca un manifest al romantismului european. simbolism: Al. Wagner. introducerea de noi specii: drama romantică. nuvela istorică. St. R. Dinicu Golescu. Keats. folosirea antitezei în structura poeziei şi în conceperea personajelor. D. B. romantismul posteminescian identificabil în curentele sămănătorism. fantasticul. Vigny. În literatura română cunoaşte trei etape: 1. N.romantism vizionar. Goga.Crusoe). al sensibilităţii. Romantismul Termenul comportă sensuri largi. David. Th. Byron. Italia. personaje excepţionale în împrejurări excepţionale. Hugo care publica Prefaţa la drama Cromwell (1827). de Nrval (Franţa). Exprimă atitudinea estetică caracterizată prin relevarea aspectelor concrete. grotescul. În muzica Schubert. Musset.

Lacques Prevert si pictorii – Max Ernst. fara controlul actiunii. Caragale. Naum. Ch. Tehnica artistica – dicteul automat – spontan. Suprarealismul A fost teoretizat si practicat la revistele: „Urmuz”. Spirit teribilist. lipsa idealizării. În literatura română: Nicolae Filimon. „Alge”. Caracteristici: obiectivitatea. G. Liviu Rebreanu. Creangă. continuu al subconstientului. negatevist-initiat de poetul francez Andre Breton.arivistul. I. personaje realiste. tendinţa critică. Voronca. Trasaturi:crearea unei alte lumi.a halucinatiilor. complexe .Romatismul poate fi considerat unul din curentele larg reprezentate în cultura universală. inocentul. I.L. a proectiilor onirice. tipicul (împrejurari tipice. Dikens. veridică a realităţii. Flaubert. Reprezentanti din literatura romana: Arghezi. Un rol deosebit l-au avut tezele filozofului francez Henri Bergson. Merime. sceleratul. propune un sistem de cunoastere continuind expresionismul si opunindu-se dadaismului. Giorgio de Chirico etc. Reprezentanţi în literatura universală: Balzac. Stendhal. Se exalta psihanaliza. Salvator Dali. Dostoievski. Pablo Picasso. personaje tipice). la mijlocul secolului al XIX-lea ca o reacţie antiromantică. iar în 1857 de romancierul Jules Hussan (Champfleury). A aparut în Franţa. Bogza. cultivarea lumii tulburi. literară care are ca preocupare reprezentarea obiectivă. . impersonal. Ibsen. Teodorescu etc. care a impus nume referentiale in literatura si arta:scriitorii – Louis Aragon. stil sobru. Călinescu. Thackery. a complexelor. A fost folosit pentru prima dată în 1850 aplicat cu intelesul modern în pictura lui Gustave Courbet. considerat şi teoreticianul realismului. Realismul Termenul denumeşte concepţia artistică. Marin Preda. Gogol. Tolstoi. avarul. Paul Eluard.

Reprezentanţi în literatura universală: E. Delavrancea. A. naturalismul radicalizează principiile estetice ale realismului în direcţia reprezentării aspectelor dure. Impresionismul Impresionismul este o mişcare artistică. asupra mobilităţii fenomenelor. o mişcare literară proeminentă la sfârşitul secolului XIX în Franţa şi în restul Europei. care îl apropie de cel al termenului realism. fidelitatea faţă de realitate a reprezentării artistice. de Maupassant. alcoolici. Joris Karl Huysmans şi fraţii Goncourt. realiştii. Th. Rebreau.L. În timp ce realismul încearcă doar să descrie subiecţii aşa cum sunt ei în realitate. Alţi autori francezi influenţaţi de Zola sunt Guy de Maupassant. în Danemarca. mai târziu şi în muzică.Observaţiile lor în materie de psihologie erau totuşi rudimentare având în vedere că psihologia se dezvoltă abia după apariţia teoriilor lui Sigmund Freud. mai ales în Franţa . sau persoane alterate genetic de un mediu social viciat. în Italia. Adesea termenul naturalism este folosit de către criticii literari cu un sens mai general. Scriitorii naturalişti au fost influenţaţi de către teoria evoluţionistă a lui Charles Darwin. mai mult decât asupra aspectului stabil şi conceptual al lucrurilor. Elementele naturaliste se găsesc în literatura română în unele nuvele ale lui Caragiale şi Delavrancea sau în proza lui Liviu Rebreanu. criminali. Daudet. în Suedia . caracterizată prin concentrarea asupra impresiilor fugitive produse de o scenă sau de un obiect. St. reprezentanţi ai impresionismului au fost Lovis Corinth şi Max Liebermann. Naturaliştii au adoptat de asemenea tehnica descrierii detaliate de la predecesorii lor imediaţi. Giorgio Boldini. În Germania. L. subliniind conformitatea cu natura. Hauptmann (Germaia). . manifestată la început în pictură. Hugo von Hofmannsthal. Aceştia credeau că ereditatea unei persoane şi mediul decid caracterul acesteia. Naturalismul considera că mediul socio cultural exercită o influenţă absolut covârşitoare în apariţia şi dezvoltarea personalităţii umane. şi care marchează desprinderea artei moderne de academismul tradiţional. Principalul susţinător al naturalismului a fost Émile Zola. Arthur Schnitzler. De asemenea studiau elemente umane tarate. Caragiale. preferând pictura în aer liber şi folosind o cromatică pură şi tuşeuri fine de penel pentru a simula lumina reală. Pictura impresionistă s-a dezvoltat în perioada cuprinsă între 1867 şi 1886 . care a scris un tratat despre subiect ("Le roman experimental") şi a folosit stilul în multele sale romane. Simone Lega. B. Anders Zorn. Dreiser (America ). brutale ale realităţii. În Franţa corespondentul impresionismului în literatură este de fapt simbolismul. Rainer Maria Rilke. G. Martin du Gard (Franta) G. În literatura română: I.Naturalism Naturalismul este o ramură a realismului. Zola. Peter Krojer.

Théodore de Banville.) şi a tiparelor prozodice alambicate. cultivarea formelor fixe de poezie (sonetul. Din dorinţa de a elibera poezia din chingile romantismului militau pentru poezia obţinută cu ajutorul meşteşugului. rondelul. Constantin Stere s-a inspirat din doctrina curentului narodnicismului rusesc. Stere argumentează că singura formă socială şi politică viabilă în România sfârşitului de secol XIX nu putea fi decât viaţa rurală. Din cauza unor divergenţe doctrinare. cărora le consacra poezii de virtuozitate formală (sonet. raportată la peisaje exotice. Reprezentanţi: Jean Bart. Parnasianismul european este bine reprezentat de poeţii francezi: Théophile Gautier. Spiridon Popescu. geografia lirică devenind planetară. care a fuzionat cu Partidul Naţional Liberal. Parnasianismul Parnasianismul este denumirea unui curent literar de la sfârşitul secolului XIX. metalele rare. rondel. Théodore de Banville . în timp ce al doilea s-a apropiat de marxism. de poeţii englezi: Austin Hogaş. podoabele de interior). întemeiată în 1890 de avocatul şi jurnalistul Constantin Stere. organică. Constantin Stere şi Constantin Dobrogeanu Gherea s-au despărţit. Gala Galaction. gazelul etc. Ion Agârbiceanu. Publicată între anii 1866 si 1876. tematica lor viza subiecte clasice sau exotice pe care le tratau cu o mare rigiditate a formei si cu o maximă detaşare a emoţiei. Stere a construit o ideologie în jurul conceptului de unicitate a civilizaţiei rurale româneşti. casa Muzelor înmitologia greacă. Parnasienii erau de asemenea influentati de Théophile Gautier si de doctrina acestuia a "artei pentru artă". Parnasianismul promova: impersonalismul. Parnasienii erau o grupare de poeţi din Franţa secolului XIX ce şi-a tras denumirea de la revista în care publicau. Sully Prudhomme. al mitologiilor. pe care o exaltă ca fiind autentică. elogiul civilizaţiilor (arhetipale şi interferenţiale). dar şi la obiecte de artă. SullyPrudhomme. De fapt. în opoziţie cu civilizaţia urbană considerată a fi străină de realitatea românească. a inclus poezii scrise de Charles Leconte de Lisle. glosa. la rândul ei aceasta purtând numele muntelui Parnas. Calistrat Sadoveanu. şi lauda obiectelor sau lucrurilor din sfere înalte (nestematele. Mihail . deci inorganică. Octavian Goga. Elementele acestei detaşări proveneau in foarte mare masura din Estetica lui Arthur Schopenhauer. fiind o civilizaţie de import. de la cele polare la cele ecuatoriale. Paul Verlaine. surprinderea spaţiilor exotice sau luxuriante. religiilor. descriptivă. Catulle Mendès. François Coppée şi José María de Heredia. ornamentală şi cizelată. în care ţăranul şi satul tradiţional trebuiau să fie actorii principali ai dezvoltării. Charles Leconte de Lisle.Poporanismul Poporanismul este o ideologie tradiţională românească. Primul a format Partidul Social Democrat al Muncitorilor. rondo). cultiva expresia impersonală. José-Maria de Hérédia. natura obiectivată – în viziuni întemeiate pe receptarea strict senzorială a lucrurilor. Parnasul contemporan. în spiritul curentelor tradiţionaliste care au debutat cu Junimismulanilor 1860 şi Sămănătorismul lui Nicolae Iorga. Parnasianismul a apărut ca o reacţie (neo-clasică) la romantism. François Coppée.

de poeţii iberici având în frunte pe Ruben Dario. Gabriel Donna. căci bardul de la Mirceşti era la curent cu orice noutate / mişcare literară franceză. Au fost incurajate: pictura abstracta. stilizarea sculpturii.Vinea-milita pentru corespondentele dintre arta si spiritul contemporan al tehnologiei moderne. Alţi parnasieni români sunt Ion Pillat. Iuliu Cezar Săvescu. Literatorul. unde curentul şi-a avut „prima şcoală“ între 1866 şi 1880. Arthur Rimbaud şi Paul Verlaine fac parte din acest curent. Edmund Gosse. Alexandru Obedenaru. cubismul – perceperea obiectelor. de manifestare propriu acestui curent Adesea se consideră că poeţi ca Charles Baudelaire. Gheorghe Orleanu. încă din 1880 şi până în perioada interbelică. Andriţoiu. Mircea Demetriad. Simbolismul Simbolismul a fost o mişcare artistică şi literară de la finele secolului XIX. dar Stephane Mallarmé e cel care îl încarnează cel mai bine în poezie. în «Pasteluri» de Vasile Alecsandri. sincretismul artelor. care se opunea naturalismului şi parnasianismului.a sculpturii. pe care le-a condus şi în primele două decenii ale secolului al XX-lea. Parnasianismul nu s-a limitat doar la teritoriul european. functionalismul arhitectural. cenaclului şi revistei sale. dar prima veritabilă „şcoală“ parnasiano-simbolistă din literatura română se datorează lui Alexandru Macedonski. parnasianismul a reprezentat o notabilă direcţie modernistă a poeziei noui / decadente. armonia de senzatii cromatice. Olavo Bilac e un autor brazilian care a prelucrat versurile şi metrul poetic fara sa elimine complet emoţia poetică. Rarişte. aproape sincron cu cele din Franţa. potrivit căreia valoarea fiecărui obiect şi fenomen din lumea înconjurătoare poate fi exprimat şi descifrat cu ajutorul simbolurilor. mod de exprimare. colajul poetic. alături de simbolism. inventind forme noi. de poeţii germani. Ion Barbu. Constructivismul Grupat in jurul revistei „Contemporanul” condusa de I. Poate cel mai idiosincratic dintre autorii parnasieni . Primele semne ale parnasianismului şi-au făcut apariţia în literatura română. direcţie promovată – în „simbioza parnasianism-simbolism”. . Mircea Ciobanu.Dobson. D. ce concureaza natura. Alexandru Petroff. de la August Graf von Platen la Stefan George . Artistul trebue sa fie creator de valori estetice. Se impune Constantin Brâncusi. În literatura română. Eugeniu Speranţia. Al. pictografia. Ilarie Hinoveanu. Ion Acsan. Eugen Dorcescu. Andrew Lang . între 1866 şi 1869. reprezentată de Kostis Palamas. prin contributia fundamentala la dezvoltarea artei moderne. de „noua şcoală de la Atena“. Nicolae Davidescu.

vizuale). Ultimul a publicat manifestul mişcării în 1886. Pe drumul deschis de simbolism au păşit ulterior Arthur Rimbaud cu experieţa clarviziunii. existenţa sinesteziei (perceperea simultană a unui ansamblu de senzaţii. Trăsăturile simbolismului literar: 1. utilizarea simbolurilor. Manifestul simbolist: În acel articol. arta pentru artă. a didacticismului sau a falsei sensibilităţi şi proclamă că poezia trebuie să sugereze. aflată în faza unei crize acute. Semănătorismul Semănătorismul (sau Sămănătorismul) este un curent ideologic şi literar constituit la începutul secolului XX în jurul revistei „Sămănătorul” (1901-1910). plictiseală. în care natura este definită drept un "templu de simboluri". Principalul teoretician al acestui curent a fost Nicolae Iorga. Alţi reprezentanţi sunt Ştefan Petică. La apariţia semănătorismului a contribuit şi interesul crescând care s-a manifestat în acea perioadă faţă de problema ţărănească. Albert Samain şi Jean Moréas. marcată prin repetate răscoale. nu să descrie. cultivarea elementului muzical. cultivarea sugestiei cu ajutorul căreia sunt puse în evidenţă stări sufleteşti vagi. El a asimilat preocupări mai vechi. care foloseşte poezia simbolistă drept pretext. sintetizat şi . a metaforelor rafinate şi preţioase şi a versurilor impare ce ar permite reînnoirea limbajului poetic. Dintre temele simboliste pot fi citate: impalpabilul. simbolul oferind posibilitatea unei interpretări multiple. La acestea adaugă folosirea cuvintelor rare. 4. pe care le-a definit. care au culminat cu răscoala din 1907. raţionalistă. negând gândirea ştiinţifică.de melancolie. simbolismul pătrunde prin poemele şi textele teoretice ale lui Alexandru Macedonski. s-au născut tema lui Charles Baudelaire a corespondenţelor şi una din temele poeziei lui Stephane Mallarmé în care lumea întreagă e doar o imensă carte. angoasele identitare ale Eului. Deşi simbolismul francez a durat foarte puţin.Definit în sens strict. Ion Minulescu şi mai alesGeorge Bacovia. în ziarul Le Figaro.a sonorităţii verbale. imaginea femeii. confuze. Jean Moréas vorbeşte despre o artă care va fi inamica declamaţiei. decadenta. pentru a crea o poezie metafizică. cu nuanţe expresioniste sau existenţialiste. 3. auditive. simbolismul reprezintă un cerc literar restrâns din care făceau parte poeţi cum ar fi Stuart Merrill. un exemplu perfect de sinestezie literară şi Charles Baudelaire în poemul Correspondances(„Corespondenţe”). Manifestul simbolist a fost ulterior pus în versuri de Arthur Rimbaud în poemul Les Voyelles („Vocalele”). 2. el a fertilizat poezia modernă. În literatura română.

Artiştii abstracţi. a luptei de eliberare naţională etc. Nicolae Iorga a considerat opera lui Alexandru Vlahuţă drept un apogeu al semănătorismului. supunând criticii unele aspecte ale societăţii şi atrăgând atenţia asupra necesităţii culturalizării ţărănimii. muzica şi literatura progresivă care s-a conturat în circa trei decenii înainte de anii 1910 . Arnold Schoenberg a crezut în ignorarea armoniei tonale. Unii istorici ai artei împart secolul al XX-lea în perioada modernă şi cea postmodernă. Dezvoltarea fotografiei a afectat puternic acest aspect al modernismului. Piet Mondrian şi Kazimir Malevich au încercat să redefinească arta ca şi aranjamentul culorii pure. Nici un scriitor remarcabil nu a fost integral sămănătorist. fiindcă nu mai era nevoie de funcţia pur descriptivă ale niciuneia din artele vizuale. arhitectura. Duiliu Zamfirescu. pe când alţii le văd ca două perioade ale aceleiaşi ere artistice. Emil Gârleanu. artistică şi ideatică care include artele vizuale.nu reprezentarea lumii naturale . au pornit conceptual de la presupunerea că atât culoarea cât şi forma . Aceşti artişti modernişti au crezut cu tărie că . astfel încât putem vorbi mai curând despre colaboratori. în prima lor fază şi Mihail Sadoveanu sau Liviu Rebreanu. începând cu cele alesecolului al XIV-lea şi culminând cu rigiditatea şi "osificarea" academismului secolului al 19-lea. Astfel. Prezentul articol prezintă mişcarea care a început la finele secolului al XIX-lea. Poziţia critică era întregită de preţuirea tradiţiilor istorice şi folclorice. Moderniştii au crezut că prin refuzarea tradiţiei ar fi putut descoperi noi şi radicale feluri de a crea "un altfel de artă".1914. a valorilor naţionale. inspiraţi de mişcarea impresionistă şi de lucrările lui Paul Cézanne şi Edvard Munch. tradiţionale – sistemul ierarhic de organizare a muzicii care a ghidat acest domeniu pentru mai bine de două secole şi jumătate – întrucât a descoperit un mod nou de a organiza sunetul. când artiştii s-au revoltat împotriva tradiţiilor academice şi istorice impuse şi considerate standard ale secolelor anterioare. ca: Alexandru Vlahuţă.teoretizat. Ion Agârbiceanu.sunt elementele esenţiale ale artei vizuale. Modernismul Modernismul este o mişcare culturală. sub direcţia lui George Coşbuc şi a lui Alexandru Vlahuţă. Această tehnică a rezultat în creerea muzicii seriale a perioadei de după primul război mondial. George Coşbuc. Ştefan Octavian Iosif. La 2 decembrie 1901 apare la Bucureşti primul număr al revistei „Sămănătorul”. pentru arta după anii 1970. bazat pe gruparea notelor în rânduri de câte douăsprezece. vedeţi articolul despre postmodernism. Wassily Kandinsky.

şi deconstrucţie. se poate face referinţă la arhitectură postmodernă. şi literatura modernă şi cea postmodernă explorează fragmentarismul în narare şi construcţia (exemplele moderniste. pentru a examina stări interioare de conştiinţă (exemplu modernist fiind „fluxul conştiinţei” în maniera Virginiei Woolf sau a lui James Joyce). sau filosofic la condiţia postmodernităţii. Postmodernismul Postmodernismul este termenul de referinţă aplicat unei vaste game de evoluţii în domeniile de teorie critică. I. fluide şi pe cele multiple. tehnologică sau celelalte condiţii care disting Epoca Modernă de tot ce a urmat după ea. Un termen înrudit este postmodernitatea. se poate spune că literatura postmodernă nu se raportează la cea modernă. unde naraţiunea descrie un fir epic tratat dintr-un punct de vedere obiectiv sau omniscient. creaţia modernă a considerat fragmentarea şi extrema subiectivitate drept expresii ale unei crize existenţiale. literatură şi cultură. cele două literaturi explorează subiectivismul. Un alt termen conex este adjectivul postmodern (deseori folosit incorect sub forma „postmodernist”). G. Postmodernismul.Constantinescu. G. Diversele expresii ale postmodernismului provin.Papadat-Bengescu s. literatură postmodernă.prin refuzarea reprezentărilor reale şi materiale. cultură postmodernă. care se referă la toate fenomenele care au succedat modernităţii. ale unui conflict interior. Personajele torturate şi izolate. De exemplu. Spre deosebire de literatura postmodernă. John Barth. H. V. 1984).S. renunţă la realitatea exterioară. postmodernismul se ocupă de modul în care autoritatea unor entităţi ideale (numite metanaraţiuni) este slăbită prin procesul de fragmentare. cultural. arta va trece de faza materialistă şi va intra într-una spirituală.Petrescu. consumism. artă. artistic. postmodernismul atacă ideea unor universalii monolitice şi în schimb încurajează perspectivele fracturate. În anumite privinţe.Steinu.Voronca. literatura modernă şi postmodernă reprezintă o ruptură de realismul de secol XIX. în viziunea acestuia. literatura postmodernă evită această criză. lumea de coşmar al lui T. C. anti-eroii lui Knut Hamsun sau Samuel Beckett. depăşesc sau sânt o reacţie a modernismului. sau Julian . A. filozofie. În schimb. Jean-François Lyotard a descris acest curent drept o „neîncredere în metanaraţiuni” (Lyotard. filosofie postmodernă.Calinescu. Împreună.a. pe măsură ce îşi dezvoltă sau rafinează stilul şi devine conştientă de sine şi ironică. operele dramaturgului suedez August Strindberg sau ale autorului italian Luigi Pirandello). arhitectură. de ordin intelectual.Holban.Braescu. P. Reprezentanti: I. Eliot din Ţara pierdută fac loc în scrierile postmoderne unor naraţiuni deconstruite şi auto-reflexive din romanele scrise de John Fowles. o etică. sunt Virginia Woolf.Barbu. În plus. utilizat pentru a descrie condiţia sau răspunsul la postmodernitate. Dacă modernismul se consideră pe sine o culminare a căutării unei estetici a iluminismului. academic. Sub raportul personajului. pe de altă parte reprezintă un set de răspunsuri. Postmodernitatea include un accent pe condiţia sociologică.

Gândirismul are afinităţi cu alte curente tradiţionaliste din secolul XIX. de joc. de la care îşi trage numele. printre care cel mai relevant este Sămănătorismul lui Nicolae Iorga. satirizează societatea paranoidă a modernismului. Scriitorii generaţiei şaizeciste aveau o libertate interioară şi protestau împotriva realismului socialist. Pamfil Şeicaru şi Nichifor Crainic. naţionalismul şi unitatea naţională sub egida Ortodoxiei. Această nouă formă de manifestare a modernismului ce se prelungeşte până prin anii '60 este îndreptată cu faţa spre un trecut exemplar.Barnes. Curentul gândirist a contribuit. la încurajarea preocupărilor folclorice şi etnografice. în jurul revistei „Gândirea”. însă se deosebeşte de acesta din urmă prin preocuparea excesivă faţă de rolul social şi cultural pe care ar trebui să-l joace credinţa ortodoxă. acesta din urmă fiind liderul generaţiei anilor '60. Expresionismul . Între timp. literar definit de spiritul creator postbelic. s-a dovedit predispus la culminări naţionaliste zise în mod eronat de-a dreapta. Neomodernismul Neomodernismul este un curent ideologic. redeptând tradiţionalismul. Paul Auster sau Thomas Pynchon în Gravity's Rainbow. Literatura neomodernistă este definită printr-un imaginar poetic inedit. ce ascunde însă tragicul. născută din iluminism. Printre reprezentanţii de seamă ai ideologiei neomoderniste se numără Gellu Naum şi Nichita Stănescu. Don De Lillo. limbaj ambiguu. Neomodernismul s-a conturat în doar 7 numere ale revistei "Albatros" editată în 1941 şi condusă de Geo Dumitrescu. Scriitorii neomodernişti doresc să se despartă de "spiritul veacului". caracterizat prin respingerea formelor grave şi prin redarea temelor grave într-o manieră ludică. Orientarea sa este spreOrtodoxie şi autohtonism. Gândirismul Gândirismul este un curent ideologic care s-a format în România primelor decenii ale secolului XX. operele unor autori cum ar fi David Foster Wallace. metafore subtile şi expresie ermetică. care este cel al războaielor şi să recupereze valorile şi modelele. pe de o parte. iar pe de altă parte. Principalii exponenţi au fost trei importanţi colaboratori ai revistei: Radu Dragnea. la revelarea unor elemente de substrat.

Este o revoluţie pur estetică. decât ca o mişcare artistică. în ciuda distrugerilor şi a războiului.1918. deşi nu erau afiliaţi curentului. cei mai cunoscuţi pictori expresionişti sunt norvegianul Edvard Munch. termenul este leagat de operele lui Franz Kafka sau James Joyce (vezi: tehnica fluxului conştiinţei. Rezultatul este o artă spectaculoasă din punct de vedere cromatic şi o estetică revoluţionară. o căutare a unei realităţi psihologice sau spirituale. rareori abordând revendicări politice sau sociale. Mişcarea. În literatură. ţinta atacurilor naziste. au scris opere cu tentă expresionistă. expresionismul este adesea considerat o revoltă împotriva realismului sau naturalismului. iar nu o înregistrare a unor evenimente exterioare surprinse în secvenţa lor logică.şi Franz Marc. cu compozitori ca Arnold Schönberg şi Alban Berg. Reprezentat de artişti foarte diferiţi. s-a reuşit recuperarea multor tablouri. Din fericire. Paul Klee şi Wassily Kandinsky. deşi termenul poate fi aplicat unui grup de dramaturgi germani din primele decenii ale secolului al XX-lea. cu celebrul său tablou Ţipătul.R. Erich Heckel. expresionismul se impune mai mult ca un stil. În roman. Ele au fost redate patrimoniului universal şi iubitorilor de artă. Vor adera mai târziu Emil Nolde. stream of consciousness). majoritatea poeziilor sau pieselor de teatru ale lui Lucian Blaga pot fi afiliate acestui curent.Expresionismul îşi are originea în Germania (vezi: Expresionismul german). incluzând pe Georg Kaiser. Karl Schmidt-Rottluff. În afara Germaniei. Opera lor este caracterizată de o bizară distorsionare a realului. Revolta artiştilor a proclamat libertatea creatoare absolută şi primatul expresiei asupra formei. de exemplu Karel Čapek în R. Acest stil va depăşi de altfel repede graniţele picturii: va cuprinde în sfera sa şi sculptura. Ernst Toller şi Frank Wedekind. începând din 1933. Numeroase opere literare româneşti au intrat în atingere cu expresionismul.U. poezia şi muzica. Alţi dramaturgi. Săptămâna luminată. (1921) şi Eugene O'Neill în Împăratul Jones (1921).acoperind perioada 1905 . În anul 1937 se organizează expoziţia "Arta degenerată": expresioniştii sunt prezentaţi aici ca duşmani ai regimului şi rasei germane. expresionismul nu a fost niciodată o şcoală în adevăratul sens al cuvântului. În teatru. olandezii Lambertus Zijl şi Kees van Dongen. dar şi la autoritarismul celui de-al doilea Reich. de un ritm discontinuu. August Macke . finlandezul Akseli Gallen-Kallela precum şi cehul Bohumil Kubista.din jurul Almanahului Der Blaue Reiter ("Călăreţul albastru") din München . dar păstrează temele tradiţionale. Revolta expresionistă propune o formulă nouă. Expresionismul devine. În pofida programelor şi periodicilor sale. elveţianul Cuno Amiet. Un alt exemplu ar putea fi piesa lui Mihai Săulescu. contrastante. fiind reprezentat de către Ernst Ludwig Kirchner. a dat un avânt substanţial modernizării teatrului european.grupul Die Brücke ("Puntea") dinDresda . Expresionismul este reacţia firească a unui grup de pictori germani la academism şi convenţii estetice rigide. caracterizată de culori ţipătoare. Astfel. de linii frânte şi curbe. Max Pechstein . chiar dacă unele au fost deteriorate. deşi a durat puţin timp. Opera „Săptămâna luminată” de Nicolae Brânzeu pe un libret de Constantin Pavel după . August Strindberg este considerat un precursor al mişcării expresioniste. ca o dovadă că violenţa nu poate învinge niciodată frumosul. Operele lor sunt confiscate şi excluse din muzee.

Vrând să răspundă absurdului prin absurd.piesa lui Mihai Săulescu. etice sau sociale şi promovează o artă a imediatului şi a autenticităţii totale. „75 H. manifestul dadaist a fost publicat într-un prim şi singur număr al revistei Cabaret Voltaire. refugiaţii politici. realizat cu o măiestrie uimitoare. ea reliefează un tragism răscolitor. logice. ei îşi manifestă revolta mai curând prin provocare. pe atunci stat neutru. de pildă. se reunesc în mod regulat în jurul scriitorului român Tristan Tzara. Intelectualii. „Contimporanul”. după 1990.”. parţial. în Zürich. „Punct”. „Integral”. Astfel. integralismul proclamă eliberarea de sub autoritatea oricăror dogme estetice. suprarealism sau futurism. în paginile revistei Integral.P. în unele producţii poetice sau a unora din domeniul artelor plastice. În România. publicate în reviste de avangardă precum: „unu”. expresionism. organizatorul Cabaretului „Voltaire”. Într-un interviu cu Luigi Pirandello. Ideile integralismului se regăsesc. Dadaismul Generaţia de artişti de după primul război mondial. Mihail Cosma(cunoscut şi sub numele de Claude Sernet) defineşte integralismul ca "o sinteză ştiinţifică şi obiectivă a tuturor eforturilor estetice încercate până în prezent (futurism. Aceasta din urmă poate fi considerată prima operă românească de orientare expresionistă.). suprarealism etc. un paradox ce caracterizează şi alte curente de factură avangardistă. dezertorii. toţi revoltaţii împotriva absurdităţii acestui conflict. cu premiera în 1943 la Opera Română din Bucureşti. decât prin idei estetice. ordine-eşentă constructivistă. De aceea un dadaism în stare pură este mai greu de descoperit. capitalaElveţiei. Integralismul Integralismul este un curent literar românesc de avangardă din epoca interbelică bazat pe constructivism ce conţinea şi elemente de dadaism. totul pe fundamente constructiviste şi urmărind să reflecte viaţa intensă şi grandioasă a . confruntată pentru prima dată cu ororile unui război care nu dădea semne că s-ar apropia de sfârşit a fost una din cele mai radicale din istoria umanităţii. nicio Operă din ţară nu a înscris-o în repertoriul ei. Din nefericire. unde alături de elemente suprarealiste se recunosc şi cele futuriste. Caracteristica mişcării româneşti de avangardă literară este chiar eclectismul. Un dadaism mai marcat este vizibil în textele lui Saşa Pană. Integraliştii urmăreau o "ordine-sinteză. dadaismul este vizibil. cubism. Teoretizat de poetul Ilarie Voronca. clasică" (Ilarie Voronca).

dansul maşinilor pe glorii de bitum. publicat în primul număr al revistei Integral. O încrucişare de ere. Benjamin Fondane. uzine. afirma: "Noi trăim definitiv sub semn citadin. Proletarii impun forme".secolului nostru bulversat de vitezele mecanicismului.. economii inedite sunt construite. Clase sociale coboară. Manifestul integralismului. Stephan Roll. Reprezentanţi: Ilarie Voronca. . Mihail Cosma. planetă de stindarde. Ritm-viteză. Ion Călugăru. Filip Brunea-Fox. prin inteligenţa rece a inginerului şi prin triumful sănătos al sportsmanului"..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->