Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ:
Clasa: Pregătitoare
Data: 15.02. 2018
Propunător:
Aria curriculară: Consiliere şi Orientare
Unitatea tematică: Forme și culori
Subiectul lecţiei: Emoţii şi sentimente
Tipul lecţiei: Dobândire de noi cunoştinţe
Forma de realizare: Activitate integrată
Discipline integrate: Dezvoltare personală
Comunicare în limba română
Muzică și mișcare

 Dezvoltare personală
Competențe generale
° Manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine și față de ceilalți
° Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiune cu copii și adulți cunoscuți
Competențe specifice
1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare
2.1. Recunoașterea emoțiilor de bază în situații simple, familiare
2.3. Explorarea caracteristicilor ființelor și obiectelor preferate și a interacțiunii simple cu acestea

 Comunicare în limba română


Competențe generale
° Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
Competențe specifice
2.1. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar;
 Muzică și mișcare
Competențe generale
° Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
Competențe specifice
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mișcarea sugerată de text

Obiective operaționale:
Pe parcursul și la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1 – să identifice emoţiile în funcţie de indicii nonverbali;
O2 – să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale;
O3 - să identifice propriile emoţii în diverse situaţii;
O4 - să verbalizeze diferite situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, jocul didactic, exerciţiul, problematizarea, expunerea;
Mijloace didactice: calendarul naturii, anotimpurile, cutia tristă, cutia fericită, eşarfă, imagini, baloane, CD-Player, laptop, boxe;
Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual.

Bibliografie:
 Adriana Băban, 2003 – Consiliere educaţională, Editura ASCR, Cluj-Napoca;
 Silvia Breben, 2010 – Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară, Editura Reprograph,
Craiova;
 Viorica Pârâială (coord.) – Activităţi în completarea programului din ciclului primar, Editura Euristica, Iaşi, 2003;
 ***Curriculum Naţional, Programe Şcolare pentru învăţământul primar, M.E.N., Bucureşti, 2013.
SCENARIU DIDACTIC
Nr. Momentele Conţinutul învăţării Metode Resurse Forma de Evaluare
Crt. lecţiei şi procedee materiale organizare
1. Moment Asigurarea unui climat educaţional favorabil:
organizatoric -aerisirea sălii de clasă;
- pregătirea materialului didactic necesar;
- aranjarea mobilierului.

Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, Conversaţia Calendarul Frontală Observarea


calendarul naturii,ştirea zilei; naturii sistematică
,,Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit.
În cerc noi ne aşezăm,
Şi frumos ne salutăm:
Bună dimineaţa, copii!
După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Oare cine n-a venit?”
Completăm calendarul naturii iar un copil
spune cum este vremea.
Elevii vor interpretata cântecul Cântare în Frontală
“Anotimpurile” colectiv

2. Captarea atenţiei Se realizează prin audierea Legendei


Anotimpurilor. Expunerea Laptop Frontal Observarea
Boxe sistematică
3. Anunţarea temei Elevii sunt anunţaţi că astăzi vor învăţa să
şi a recunoască diferite emoţii, să le denumească
competenţelor şi apoi să le interpreteze. Explicaţia Frontal
vizate

Dirijarea S-au decupat din reviste imagini cu persoane


4. învăţării care exprimă una dintre emoţiile descrise la Conversaţia Imagini Frontal
obiective. Câţiva elevi vor alege o imagine,
după ce în prealabil a fost legat la ochi cu o
eşarfă. Se cere elevilor să identifice emoţia Eşarfă Observare
persoanei din imagine "Cum crezi că se sistematică
simte?".
Încurajez copiii să găsească posibile
explicaţii pentru modul în care se simte Aprecieri
persoana respectivă: verbale
"Ce crezi că s-a întâmplat?"
"De ce e bucuros /furios/trist/ îi este