Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT

DIDACTIC

PROFESOR: Manuela – Simona Bejenaru


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”
Fălticeni
DATA: 27 noiembrie 2017
CLASA: Pregătitoare B
PROFESOR: Manuela – Simona Bejenaru
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere şi orientare
DISCIPLINA: Dezvoltare personală
UNITATEA TEMATICĂ: Trăistuţa cu poveşti
SUBIECTUL:Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine /
Emoţii de bază: bucurie, tristeţe, frică, furie
FORMA DE REALIZARE : activitate integrată ( CLR, MM, AV şi AP)
TIPUL LECŢIEI: de formare de abilităţi şi atitudini

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare
2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare
2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară
2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu
acestea

COMPETENŢE INTEGRATE:
CLR 1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală
2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru
comunicare
MM 2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare
AV şi AP
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/
modelaj/colaj/ film/ desen animat, care reflectă un context familiar
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate
vizual
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care
se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

COMPETENŢE DERIVATE:

CD1 - identificare emoţiilor în funcţie de indicii nonverbali;


CD2 - identificarea propriilor emoţii în diverse situaţii;
CD3 - verbalizarea diferitor situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională;
CD4 - exemplificarea sentimentelor trăite în familie;
CD5 - exprimarea trăirilor prin muzică şi prin mişcare;

RESURSE: umane – 17 elevi


temporale - 35 minute - 15 minute

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, observaţia, munca independentă, jocul,jocul


de rol, conversaţia euristică;

b) Mijloace didactice : textul poeziei:”Cum se face o carte?”de Grigore Vieru, copil


magician, joben cu jetoane,cutii personalizate, , fişă de lucru, creioane, culori
cerate,baloane, textul cântecului: Lumea copiilor ;

c) Forme de organizare : frontală, individuală, independentă;

BIBLIOGRAFIE:

 ***Curriculum Naţional- Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S., 2013;


 ***Suport de curs “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea
competenţelor cheie la şcolarii mici “ – 2013;
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr Momente Competenţ Conţinutul ştiinţific Metode Mijloace Moduri Modalităţi


crt pedagogice e şi de de de
specifice/ procedee învăţământ organiza evaluare
discipline re
- materialul
Se asigură condiţiile optime bunei desfăşurări a didactic
Momentul lecţiei: demonstrativ
1. organizatoric - aerisirea sălii de clasă; Conversaţia şi distributiv; - frontal
- pregătirea materialului didactic necesar pentru lecţie. - caiete, fişe,
jetoane…

CUM SE FACE O CARTE?


CLR
“Da! Cartea a fost copac prima oară, Conversaţia - capacitatea
În zori tăietorii copacul doboară. de receptare a
Fabrica, uite, preschimbă tulpina mesajului
În foile astea subţiri ca lumina. - frontal şi exprimat
Nu dorm scriitorii noapte întreagă, Marionete individual
Pe tipografi sudoarea aleargă. Suport-teatru aşezaţi pe
CD 4
Captarea Oh, cartea îmi are un miez ca de fragă!” de păpuşi covor
2.
atenţiei Grigore Vieru
Cum s-a simţit Gheorghiţă când a primit cartea nouă?
(Fericit) - capacitatea
de a participa
În ce s-a transformat fericirea lui atunci când bunica a activ la dialog
terminat de citit cartea? (Plictiseală)
Dramatizare

Cum s-a manifestat foaia ruptă? (Supărată)


- Copii, astăzi vom călători în Împărăţia poveştilor
unde vom vorbi despre emoţii şi comportamente Conversaţia
generate de acestea, vom recunoaşte emoţiile de bază, - capacitatea
CLR vom împărtaşi situaţii în care am trăit anumite emoţii diverse de receptare a
3. Comunicarea materiale - frontal mesajului
temei şi vom exprima prin mimică şi gesturi emoţiile
sugerate. exprimat
Explicaţia

DP
Conversaţia - capacitatea
de a identifica
Se prezintă elevilor un joben având jetoane cu
personajele
personaje din poveştile cunoscute care exprimă una
- magician din poveşti;
dintre emoţiile de bază. Fiecare copil alege pe rând o
care are în -frontal şi
imagine, după ce în prealabil a fost legat la ochi cu o
mână un individual
CD 1 eşarfă.
joben ce
Transmiterea Se cere elevilor să identifice emoţia personajului din
conţine
4. şi însuşirea imagine "Cum crezi că se simte?".
jetoane cu
de cunoştinţe
Exerciţiul personaje din
Se încurajează copiii să găsească posibile explicaţii
poveşti
pentru modul în care se simte persoana respectivă "Ce
crezi că s-a întâmplat?", "De ce e bucuros /furios/trist/
îi este teamă?"…
CD 3
capacitatea de
a identifica
Jocul trăirile
didactic personajelor;
Conversaţia

DP
- capacitatea
Exerciţiul Cutii de a-şi
CD 1
personalizate Frontal şi exterioriza
Jocul " Cutia pentru supărări, cutia pentru indepen- emoţiile;
CD 2 bucurii" Jocul de rol dent

Explicaţia
AV ŞI AP Fişă şi
creioane
Observaţia colorate
Copiii sunt solicitaţi să-şi amintească, verbalizând,
diferite situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură
CD 4 emoţională. Pe rând, fiecare copil îşi va exprima
verbal o bucurie sau o supărare, apoi o vor simboliza
grafic prin desen. Desenele astfel realizate vor fi puse
de copii în două cutii reprezentative, în funcţie de ceea
Jocul
ce exprimă. În final, vor verifica desenele colegilor şi
DP le vor înregistra numeric pentru fiecare emoţie într-un
didactic
tabel.
Conversaţia
euristică
Jocul ,,Mimează”
Frontal
CD 3
exerciţiul - capacitatea
de a respecta
regulile
Imagini jocului;
Se dă citire unor situaţii însoţite de imagini
îndemnându-se copiii să le mimeze aşa cum pot ei mai
munca
CD 4 bine.
indepen- Individual
Lista de situaţii:
dentă
1. Afară plouă.
2. Bunicii vor veni în vizită.
3. Părinţii pleacă fără tine la cumpărături.
AV AP 4. Ţi s-a furat jocul preferat.
5. Doamna învăţătoare îţi dă muncă Conversaţia
suplimentară.
6. Mâine mergeţi la ştrand.
7. Nu ai fost ales şef al clasei. Frontal - capacitatea
de a transpune
CD 4 Jocul "Baloane vesele şi triste" Jocul în desene
didactic diferite stări şi
Baloane şi trăiri
carioci emoţionale;
CD 5
Individual
Exerciţiul
După ce se umflă câteva baloane cu ajutorul copiilor,
aceştia vor desena pe baloane stări şi trăiri emoţionale
preferate: bucurie, tristeţe, furie. Aşadar, copiii trebuie
să identifice diferite stări emoţionale, să confere
etichete verbale acestor stări şi să interpreteze în faţa
celorlalţi un rol. Baloanele se vor arunca în aer.
Copiii le vor prinde pe rând şi se vor identifica cu ele,
experimentând toate trăirile.

Jocul "Mersul emoţiilor"


MM
Conversaţia Cântece şi - capacitatea
Asigurarea jocuri Frontal de a respecta
retenţiei şi a muzicale regulile
5. transferului CD 2 jocului;
Învăţătoarea stă într-o parte a sălii, iar copiii în Jocul
cealaltă. Câte doi, trebuie să meargă spre învăţătoare, didactic
mergând în funcţie de starea emoţională sugerată de
înfăţişarea ei. Odată ajunşi la destinaţie, ei vor fi cei
care le vor sugera colegilor starea.

Activitatea se încheie în voie bună prin dans. Copiii Cântece şi - capacitatea


Încheierea şi MM formează un cerc unde cântă şi dansează în funcţie de jocuri de a interpreta
6. analiza lecţiei ceea ce transmite muzica. Melodiile alternează de la Conversaţia muzicale Frontal şi executa
cea lentă, romantică, la cea veselă şi ritmată. mişcările
Se vor face aprecieri cu caracter motivant asupra Ecusoane sugerate de
CLR
modului cum s-a desfăşurat lecţia, iar elevii vor primi muzică.
ecusoane cu feţe zâmbitoare.

S-ar putea să vă placă și