Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de activtate didactică

DATA: 27. 11. 2013


CLASA: pregătitoare
OBIECTUL:Dezvoltare personală
SUBIECTUL:Igiena alimentației
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL:Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de igienă a alimentației
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să definească termenii de igienă, alimentație si igiena a alimentatiei
O2-să identifice alimentele prezentate în imagini
O3- să precizeze minim 2 reguli de igienă respectate de către elevi
O3- să găsească răspunsuri la ghicitorile prezentate, numind obiectele de igienă
O4-să efectueze sarcina de lucru de pe fişa de lucru în timp util, motivându-şi alegerile făcute

TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi și deprinderi


METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: explicaţia, conversaţia, observaţia, exerciţiul, problematizarea
MIJLOACE DIDACTICE: Fişă de lucru, alimente, imagini şi planşe
Scenariul activităţii didactice

Nr. Secvenţele activităţii Obiective Conţinutul instructiv-educativ şi strategia Evaluare


crt. didactice didactică
1. Moment organizatoric  Se stabileşte liniştea în clasă.
 Se pregătesc materialele necesare pentru
activitate
Conversaţia; frontal
2. Verificarea conţinuturilor  Se precizează tema săptămânii Apreciez
anterioare ( Prietenia) cunoştinţele
 Se discută despre alimentație elevilor, dar şi
Explicaţia, observaţia, conversaţia; frontal implicarea
activă a
acestora
3. Prezentarea, explicarea
şi valorizarea  Elevilor li se aduce la cunoştinţă că vor face
conţinutului nou: activităţi prin care vor învăţa câteva reguli
a) Introducere în tema despre igiena alimentației, dar şi despre modul
nouă în care influenţează sănătatea
b) Anunţarea temei şi
obiectivelor
c) Dirijarea învăţării  Se definesc termenii de alimentație si igiena
propriu-zise alimentației Apreciez
O1 corectitudinea
d) Fixarea temei  Se prezintă imaginile, se identifică alimentele răspunsurilor.
existente şi se evidenţiază cele care necesită
O2 spălare;
Apreciez
 Se exemplifică modul în care trebuie să implicarea
seefectueze spălatul pe mâini înaite de mese și activă a
să precizeze regulile proprii de igienă elevilor.
 Spun elevilor ghicitori despre alimente
Apreciez
O3  Se discută despre igiena alimentelor, despre răspunsul dar
alimente sănătoase vs alimente nesănătoase şi timpul
se prezintă piramida alimentelor și se necesar
evidențiază alimentația corectă; totodată prezint obţinerii
bolile cauzate de alimentația necorespunzătoare acestuia

 Elevii au o fişă şi li se cere să identifice Apreciez


alimentele sănătose, cele care au nevoie de rezolvarea
O4 spălare integrală a
cerinţelor
 Vor motiva oral alegerea facută
Apreciez
Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, formularea
problematizarea, frontal, individual raspunsului şi
integrarea
argumentelor
potrivite
4. Evaluare În încheiere se fac aprecieri asupra modului în Aprecieri
care au participat elevii la lecţie. generale şi
Conversația, frontal și individual individuale
Ofer
stimulente