Sunteți pe pagina 1din 146
 
2006
Program universitar de
 formare
 în domeniul Pedagogie pentru Învăţământ Primar şi Preşcolar adresat cadrelor didactice din mediul rural
DIDACTICA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE
 Vasile MOLAN Maria BIZDUNĂ 
Forma de învăţământ ID
 - s
emestrul
I
II
 
Ministerul Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
rii Proiectul pentru Înv
ăţă
mântul Rural
PEDAGOGIA ÎNV
ĂŢĂ
MÂNTULUI PRIMAR
Ş
I PRE
Ş
COLAR Didactica limbii
ş
i literaturii române
Vasile MOLAN Maria BIZDUN
Ă
 2006
 
 © 2006 Ministerul Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
rii Proiectul pentru Înv
ăţă
mântul Rural Nici o parte a acestei lucr 
ă
ri nu poate fi reprodus
ă
 f 
ă
ă
 acordul scris al Ministerului Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
rii ISBN 10 973-0-04558-5; ISBN 13 978-973-0-04558-1.

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505