Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ:Școala Gimnazială Nr. 280, Bucureşti


Clasa: Pregătitoare A
Data: 21. 10. 2019
Propunător: prof. înv.primar Dorina Dinu
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Aria curriculară: Matematică și știinte ale naturii
Unitatea de învăţare: Prietenii necuvântatoare
Subiectul: Plecarea rățuștelor/ Numărul și cifra 5
Tipul lecţiei: mixtă
Forma de realizare: Activitate integrată

Competențe specifice:
1.1.Recunoașterea și scrierea numerelor și cifrelor în concentrul 0-10, respectiv recunoasterea și scriere numarului și cifrei 5;
1.3.Ordonarea numerelor în concentrul 0-10, folosind poziționarea pe axa numerelor;
1.4.Compararea numerelor în concentrul 0-10

Competențe integrate:
MM:
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
CLR
1.1.Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
AVAP
2.3. Realizarea de aplicații/ compoziții/ obiecte/ construcții simple, pe baza interesului direct;

Obiective operaționale:
O1 – să ordoneze numerele naturale în concentrul 0-10, pe baza competențelor dobândite; obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii
ordonează numerele: 1, 2, 3, 4, 5 ;
O2 – să identifice și să stabilească relația dintre elementele unei mulțimi și numărul indicat și să completeze cu tot atâtea elemente pentru a
completa numărul 5;
O3 – să stabilească vecinii numerelor, pe baza competențelor dobândite; obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii numără cu pas dat în
majoritatea cazurilor;
O4 – să stabilească numărul mai mare, prin numărare, pe baza competențelor dobândite; obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii stabilesc
numărul mai mare în majoritatea cazurilor.
Strategia didactică:
Resurse:
Metodologice
a) Metode şi procedee: instructajul verbal, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, munca independentă, jocul didactic
b) Mijloace de învăţământ: videoproiector, laptop, coli albe, culori fișe, auxiliar
c) Forme de organizare: frontal, în perechi, individual
d) Evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale

Temporale
Ora are o durată de 45 minute, din care 35 minute activitatea propriu-zisă şi 10 minute activităţi în completare.

Umane
Clasa are un număr de 28 elevi care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică şi fizică în general normală, corespunzătoare vârstei.

Bibliografice:

- Programe şcolare pentru învăţământul primar, Matematică și explorarea mediului - Clasa   Pregătitoare, Bucureşti, 2013;
- Neagu, Mihaela; Mocanu, Mioara, Metodica predării matematicii la ciclul primar,  Ed. Polirom, 2007
- O CĂLĂTORIE DISTRACTIVĂ prin clasa pregătitoare CAIET DE CREAȚIE 1” , Ed. EDU EDUCRATES
DEMERSUL DIDACTIC

Evenimentul Obiective Conținutul științific Strategia didactică


didactic operaționa
le Metode și Mijloace de Forma de Evaluare
procedee învățământ organizar
e
1.Moment Se creează climatul optim desfășurării
organizatoric activităților propuse.
2.Captarea Elevii au pe banca Fișa 1, in care vor găsi Conversația fișe în perechi observarea
atenției numerele amestecate. euristică Anexa 1 sistematică
instructaj schimb de
Li se cere elevilor să găsească și să fișe
coloreze cu roșu pe vecinul mai mic al autoevaluare
numărului 3. concurs
aprecieri
Li se cere elevilor să găsească și să
verbale
coloreze
concurs pe
cu verde pe vecinul mai mare al numărului
rânduri
3.
3.Reactualizare O1 .Se cere elevilor să ia in mână 4 creioane și Conversația Creioane frontal, aprecieri
a cunoștințelor să numere împreună , cu voce tare. individual, verbale
în perechi
Vor lucra în perechi la compunerea și
descompunerea numărului 4.
Vor descompune numărul 4 în :
1 și 3 4 și 0 Numerele:
3 și 1 0 și 4 1, 2, 3, 4
2 și 2 jetoane
Se numără crescător și secrescător de la 1 la
4.
Joc didactic: Jocul didactic
,, Ghiceste vecinul!,,
Se cere elevilor să răspundă la întrebări:
Cine este vecinul mai mare al numărului 2? frontal Concurs pe
Ce număr urmează după 3? Recompensa – râduri
Care este numărul dintre 2 și 4? o față veselă
pentru rândul pe
Elevii vor ridica numerele care trebuie și pe care îl
care ei le-au colorat ț reprezintă

4.Anunțarea conversaţia Planșe cu frontal observarea


temei și a Ghicitoare: cifrele sistematică
obiectivelor învățate
operaționale ,,În mănușă sau ciorap
Câte degete încap?,,
(Cinci)

Se anunță tema și obiectivele operaționale:


- Vom scrie cifra și numărul 5.
- Vom ști să numărăm corect .
- Vom realiza relația element cu
element între diferite mulțimi.
- Vom scrie corect cifra și numărul 5.

5.Dirijarea ,,5 se pare că mă-nșel Poezia ,, Cifrei Obiecte Frontal observarea


învățării O1 E o seceră de-oțel 5,, , de MARIA concrete: Individual sistematică
O2 Dar, deși unealta-i nouă, BOJNEAG creioane,
Coada ei e frântă-n două.,, penare, aprecieri
caiete verbale
Se afișează planșa cu cifra 5 la tablă. păpuși de
Se intuiește cifra 5, spunând că este mână
formată dintr-o linie scurtă verticală, un
semioval si o linie orizontală.. aprecieri
Se desenează pe tablă elementele grafice verbale
componente. Frontal
O3 Se desenează cifra 5. exercițiul Individual
Se explică elevilor la ce folosește secera..
Se cere elevilor să caute, să găsească și să
coloreze cu albastru în Fișa 1 numărul și
cifra 5.
Vor modela din sârmă plușată cifra 5.
O4
Se deschide laptopul și se va urmări Caietul aprecieri
imaginea din caietul auxiliar, de la pag.56. Exercițiul auxiliar nr Frontal verbale
Elevii vor răspunde la următoarele 1, pag. 56
întrebări:
-Câte rate sălbatice sunt în zbor? exercițiul Frontal
( 4 , prin numărare)
-Câte se pregătesc să zboare?
( 1- RIRI)
-Câte sunt în total?
( 5 )- se numără.

Se va scrie numărul și cifra 5, pe Caietul


auxiliar nr.1, pag.56

6.Obținerea O1 Adaugă sau taie elemente, astfel incât în Exercițiul Caietul Individual observarea
performanței O2 fiecare mulțime să fie 5. Problematizarea auxiliary, sistematică
O3 pag. 56 aprecieri
O4 verbale
7.Aprecieri și Se fac aprecieri asupra activității. Elevii conversația Recompense frontal aprecieri
concluzii care s-au evidențiat pe parcursul activității verbale
vor primi recompense.

8.Activitate în Cântecul: Cântarea frontal observarea


completare ,, A sosit pe dealuri toamna,, vocală, cu individual elevilor
mișcări
specifice aprecieri
verbale