Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lectie

Data:11.05.2018
Scoala Gimnazială Sarafineşti
Propunător: Ciobanu Claudia
Clasa a III-a B
Aria curriculara: Om si societate
Obiectul: Educatie civica
Unitatea de invăţare: Raporturile noastre cu ceilalti oameni
Subiectul: Grupul de prieteni
Tipul lecţiei: dobandire de noi cunostinte

Scopul lectiei:
Însuşirea informaţiilor referitoare la grupul de prieteni şi relaţiile existente în cadrul acestuia.

COMPETENȚE SPECIFICE:
Educaţie civică
1.3. Explorarea grupurilor mici și a regulilor grupului
2.3. Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului
3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru
Limba şi literatura română
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia
Arte vizuale si abilitati practice
1.1. Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare
Obiective operationale:
O1: să definească noţiunea de grup şi de prieten;
O2: să identifice elemente specifice grupului de prieteni , utilizând imaginile date;
O3: să citească expresiv, corect, conștient, cursiv, un text la prima vedere;
O4: să îşi exprime opinia despre comportamentele manifestate de personajele din textul dat;
O5: să identifice comportamentele pozitive specifice relaţiei de prietenie
O6: să coopereze in vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru.

STRATEGII DIDACTICE:
1. Resurse procedurale:

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, ciorchinele


 Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală, în perechi.
 Mijloace de învăţământ: manual, caietele elevilor, fişe de lucru

2. Forme şi tehnici de evaluare: Observaţia sistematică, aprecieri verbale

3. Resurse temporale: 45 minute

4. Resurse umane: 14 elevi

BIBLIOGRAFIE:

 Programa şcolară pentru clasa a III-a (2015);


 Educație civică, manual pentru clasa a III-a, Dumitra Radu, Gherghina Andrei, Editura Aramis
Etapele Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse
Ob.
instruirii şi Organizatoric Evaluare
Op. Activitatea învăţatoarei Activitatea elevilor Procedurale Materiale
dozarea e
Stabilesc ordinea şi disciplina în
1. sala de clasă; - se pregătesc pentru conversaţia frontal
Moment Pregătesc materialele necesare în desfăşurarea lecţiei;
organizatoric desfăşurarea activităţii;
1min

2. -se verifică modul în care elevii -elevii prezintă


Verificarea temei au efectuat tema dată tema- fişă portofoliu
şi a cunoştinţelor - se verifică cunoştinţele însuşite cu proverbe şi Conversaţia frontal Evaluare
anterioare O1 în lecţia anterioară zicători despre Exerciţiul individual orală
5 min Grupurile din care facem familia şi respectul
parte.Familia faţă de părinţi
- Răspund la
întrebări referitoare
la conţinutul lecţiei
anterioare

3. - Elevii vor primi câte o floare care


Captarea atenţiei are pe petale cuvinte amestecate ale - descoperă Observare
3min unor proverbe legate de prieteni- proverbul de pe Conversaţia fişe În perechi sistematica
prietenie. Vor descoperi împreună cu floarea primită. Explicaţia
colegul de bancă proverbele şi le vor exerciţiul
scrie pe o fişă.
Prietenul adevărat este o avere
nepreţuită.
Prietenul adevărat la nevoie se
cunoaşte.
Un prieten bun este greu de găsit.
Omul fără prieten este ca stânga fără
dreapta.
Spune-mi cu cine eşti prieten ca să-ţi
spun cine eşti.
Nici o avere mai bună decât prietenul
cel bun.
Niciodată pentru un prieten nou nu
renunţa la cel vechi.

4. Se anunţă tema activității si - ascultă şi reţin


Anunţarea obiectivele urmărite într-o manieră titlul lecţiei ;
titlului lecţiei şi a accesibilă elevilor. frontal Observarea
obiectivelor -deschid caietele şi Conversaţia tabla sistematică
operaţionale Se scrie pe tablă și pe caiete titlul: noteazǎ în caiete Explicaţia caiete
1 min ,,Grupul de prieteni” titlul lecţiei; manualul individual

5. Se cere unui elev să citească


Dirijarea O3 fragmentul Doi prieteni după V. Elevii citesc cu Frontal Observarea
învăţării Sivetidis din manual. atenţie textul şi Manual Individual sistematică
25min O4 Se adresează întrebările: răspund la întrebări
-- Care este titlul povestirii?
-Crezi că cel ce a fugit a demonstrat Conversaţia
că e un bun prieten?De ce? Explicaţia
-Tu cum ai fi procedat? Exerciţiul
-Ce proverb din cele descoperite de
voi credeţi că se potriveşte
povestirii?
Elevii caută exemple
O5 Solicit elevilor , împreună cu colegul de cuvinte legate de Fişe
O6 de bancă , să descopere cât mai multe prietenie- ajutor, Exerciţiul
cuvinte care au legătură cu acest sinceritate, Ciorchinele
cuvânt- PRIETENIE. comunicare,
modestie, apreciere,
dărnicie,colaborare,
loialitate, încredere, Frontal
bunătate, respect, Individual
corectitudine, Caiete
sprijin, cinste etc tabla
Se analizează imaginile din manual Elevii analizează Conversaţia
O2 şi se discută pe marginea lor. imaginile şi răspund Explicaţia
la întrebări.

Se defineşte grupul de prieteni ca Elevii ascultă


fiind acel grup format din persoane explicaţiile date şi
care au pasiuni, preferinţe, preocupări notează definiţia în
comune. caiete.
Acest grup presupune relaţii de Pe grupe
colaborare, ajutor reciproc, respect.
Observare
Elevii vor fi împărţiţi în patru grupe Elevii lucrează în sistematică
şi vor primi sarcini de lucru: grup pentru a
I. Transcrieţi doar termenii care rezolva cerinţele
denumesc relaţii ce se fişelor de lucru. Explicaţia
O1 stabilesc între prieteni. Conversaţia
*respingere *stimă Exerciţiul
O5 *compasiune(înţelegere)
*ajutor *cooperare
O6 *invidie *minciună

II. Completaţi propoziţiile


folosind cuvintele din
coloana alăturată.
*...au preocupări comune.Încredere
*Prietenii se...reciproc. prietenii
*Prietenia se bazează pe... ajută
Minciună
Aprecierea
III. Scrieţi o listă cu lucrurile pe verbală
care ar trebui să le ştiţi despre
prietenii voştri. - Prezintă
rezolvarea
IV. Enumeraţi trei criterii după sarcinilor din
care vă alegeţi prietenii. fişă
Fiecare grupă va numi un
reprezentant care va prezenta
rezolvarea sarcinilor.

6. Fixarea „Copacul prieteniei” În echipă


cunoştinţelor Împreună cu colegul de bancă elevii Elevii notează pe Exerciţiul Planşă Observare
5min vor nota pe frunze cuvinte care jetoanele în forma de Conversaţia copac sistematică
O5 exprimă însuşiri pe care le-ar putea frunze însuşiri ale Aprecierea
avea prietenul lor, apoi le vor lipi în prietenilor. verbală
copac.
7. Obţinerea Fiecare elev va primi un bileţel pe Elevii notează Exerciţiul cartonaşe individual Observare
performanţei care vor scrie numele copilului pe alegerea făcută. sistematică
care îl consideră cel mai prietenos din Aprecierea
verbală
clasă.
2 min

Aprecieri cu privire la modul de


8.Asigurarea participare a elevilor la lecţie. - ascultă aprecierile aprecierea frontal aprecierea
retenției si făcute verbală şi verbală
transferul - notează tema scrisă
2min pentru acasă