Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE LECŢIE

Simultan – CP -CLR
-I -CLR
- a II-a-CLR

Scoala Gimnazială ,,Ion Creangă” ALBEŞTI


Structura Şc. Primară Nr. 2 ARSA
Prof. înv. primar PRODAN LENUŢA

1
DATA: 10.03.2020 DATA: 10.03.2020 DATA: 10.03.2020
CLASA: pregatitoare CLASA: I CLASA:a-II-a
ARIA ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DISCIPLINA: Comunicare în limba română DISCIPLINA: Comunicare în limba română
DISCIPLINA: Comunicare în limba română UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:Magia Primăverii UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Poveştile Familiei
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Îmi plac SUBIECTUL: Sunetul şi literele H SUBIECTUL: Prezentarea unei persoane
plantele TIPUL LECŢIEI: predare/ învăţare Mămici şi copii
SUBIECTUL: Sunetul şi litera ş COMPETENŢE GENERALE: TIPUL LECŢIEI: predare
TIPUL LECŢIEI: consolidare 1. Receptarea de mesaje orale în contexte de COMPETENŢE GENERALE:
COMPETENŢE GENERALE: comunicare cunoscute 1. Receptarea de mesaje orale în contexte de
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de 2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare cunoscute
comunicare cunoscute comunicare 2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii 3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în comunicare
de comunicare contexte de comunicare cunoscute 3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în 4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de contexte de comunicare cunoscute
contexte de comunicare cunoscute 4. Redactarea comunicare 4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de
de mesaje în diverse situaţii de comunicare comunicare
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.Comunicare în limba română COMPETENŢE SPECIFICE:
COMPETENŢE SPECIFICE: 1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe 1.Comunicare în limba română
Comunicare în limba română: teme accesibile, rostit cu claritate
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr- 1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în 3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul
un mesaj rostit cu claritate enunţuri rostite cu claritate cunoscut;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse 3.2. Identificarea mesajului unui text în care se
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în
situaţii de comunicare relatează întâmplări, fenomene din universul
enunţuri rostite cu claritate 2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în cunoscut;
3.1 diferite contexte de comunicare 4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise comunicare;
Arte vizuale şi abilităţi practice: cu litere de tipar sau de mână 4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea
2.1 Sesizarea semnificaţiei unui mesaj 4.1. Scrierea literelor de mână convenţiilor de bază;
vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/
modelaj/ colaj/ film/ desen animat, care 3.ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE
reflectă un context familiar
2.6. Participareala activităţi integrate adaptate la
nivelul de vârstă

2
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1- Să identifice cuvinte care conțin O 1 - să formuleze propoziţii după ilustraţii
sunetul „ş” precizând numărul şi poziţia cuvintelor în
O2- Să recunoască literele de tipar „Ş” și propoziţie;
O2 - să formeze cuvinte/ propoziţii care conţin OBIECTIVE OPERATIONALE:
„ş”
litera „ H”;
O3- Să despartă în silabe cuvintele propuse O3 - să scrie şi să citească corect şi conştient O.1 – să identifice semnificația unui mesaj
O4- Să sesizeze poziția sunetului „ş” în litere, silabe, cuvinte, propoziţii ce conţin sunetul H; oral din texte accesibile;
cuvintele date. O4 - să ordoneze cuvintele într-o propoziţie; O.2 – să formuleze enunțuri proprii în
O5- Să formuleze enunțuri proprii cu O5 - să scrie corect litera ”H” ; situații concrete de comunicare;
ajutorul unor cuvinte care conțin sunetul O6- să utilizeze numerele naturale în numerotarea O.3 – să formuleze răspunsuri la întrebări
„ş” cuvintelor date; pe baza textului citit;
O7 - să decoreze litera H; O.4 – să rezolve exerciţii cu informaţii
O6- Să traseze litera Ş pe tablă şi pe caiet.
extrase din text, după modele date;
O7- Să decoreze litera Ş O.5 – să descrie o persoană

Resurse:
Resurse: Resurse:
I. Metodologice
I. Metodologice I. Metodologice
Strategii didactice:
Strategii didactice: Strategii didactice:
Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia,
Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, jocul de rol, exerciţiul de scriere
demonstraţia, jocul de rol, exerciţiul de scriere şi demonstraţia, jocul de rol, exerciţiul de scriere şi
şi citire, jocul didactic,metoda fonetică
citire, jocul didactic,metoda fonetică analitico- citire.
analitico-sintetică.
sintetică. Mijloace de învăţământ : fişe de lucru, culori,
Mijloace de învăţământ : fişe de lucru, caiet
Mijloace de învăţământ : fişe de lucru, fişe de manual, caiet de lucru, lipici, carton colorat, hârtie
special, planşă cu litera predată
evaluare, planşe cu imagini, manualul, caiet de colorată
Forme de organizare : frontală, individuală, pe
lucru, lipici Forme de organizare : frontală, individuală, pe
grupe
Forme de organizare : frontală, individuală, pe grupe .
Metode și tehnici de evaluare: observarea
grupe .
sistematică a elevilor, chestionarea orală,
răspunsurile elevilor, aprecierea verbal.

3
II. Temporale: 35 minute activitate + 15 II. Temporale - 45 minute II. Temporale - 45 minute
minute activitate recreativă
III. Umane - 5 elevi.
III. Umane: 5 elevi. III. Umane - 5 elevi.
IV.Bibliografice:
IV.Bibliografice: IV.Bibliografice: 1. Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în
1. Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română, Aprobată prin ordin al ministrului
1. Programa şcolară pentru disciplina
limba română, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
Comunicare în limba română, Aprobată prin Nr. 3418/19.03.2013
ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 2. G.Bărbulescu, D.Beşliu, D.E. Ioniţă,Manual de
2. M.Mihăescu, Ş.Pacearcă, A.Dulman, 2. C.Mihăilescu, T.Piţilă, Manual de Comunicare în Comunicare în Limba Română pentru clasa a II-a,
C.Alexe, O.Brebenem, Caietul elevului pentru Limba Română, Ed. EDP, 2018 Ed. EDP, 2018
clasa pregătitoare, Ed. Intuitext,

CONŢINUTUL STRATEGIA CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL STRATEGIA CONŢINUTUL STRAT


INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI DIDACTICA AL LECŢIEI DIDACTICA INFORMAŢIONAL AL DIDACT
LECŢIEI
1.Moment organizatoric 1.Moment organizatoric 1.Moment organizatoric
-Se asigură un climat - Se asigură un climat corespunzător - Se asigură un climat
corespunzător unei bune pentru buna desfăşurare a lecţiei de corespunzător pentru buna
desfăşurări a orei de comunicare comunicare în limba română. desfăşurare a lecţiei de
în limba română. (2 minute) comunicare in limba română
(2 minute) (2 minute)

2. Reactualizarea
2.Captarea atenţiei 2. Reactualizarea cunoştinţelor cunoştinţelor
ACTIVITATE DIRECTĂ ACTIVITATE INDIRECTĂ ACTIVITATE INDIRECTĂ
Discuţii pe baza ilustraţiei mari Conversaţia Se vor reactualiza cunoştinţele cu Munca Completează următorul tabel cu Munca
caietul special pag 66. Oferirea de ajutorul ciorchinelui. independentă informaţii despre mămicile din independ
răspunsuri la întrebări de tipul: Completează ciorchinele cu cuvinte textul ,,Mămici şi copii”
Cine?, Ce?, Unde?, Cum? care conţin sunetul „h”. ( ANEXA . ( ANEXA 1)
-Identificarea obiectelor şi fiinţelor 1) (5 minute
a căror denumiri încep lu litera Ş (5 minute)
(5 minute)

4
3. Anunţarea temei şi a
obiectivelor:
Astazi vom vorbi despre sunetul ă
si litera Ş mare de tipar.
Vom spune cuvinte care încheie cu Conversaţia
acest sunet, vom decora litera Ş.
(2 minute)

4.Dirijarea învăţării: 3. Captarea atenţiei Munca 3. Captarea atenţiei Mu


ACTIVITATE DIRECTĂ (5 ACTIVITATE INDIRECTĂ independentă ACTIVITATE INDIRECTĂ indepe
min) Eleviii primesc jetoane cu cuvinte Eleviii primesc o imagine cu un
Le prezint elevilor planşa cu litera care încep cu litera ,,h” şi cuvinte urs polar (ANEXA 2).
Ş care încep cu litera ,,H”. Anexa1 Sarcină de lucru – descrie în trei
Elevii primesc jetoane cu diferite Sarcină de lucru – gruparea cuvinte ursul polar; elevii vor
imagini care sugerează cuvinte ce cuvintelor în funcţie de litera cu care scrie la tablă acele cuvinte
încep cu sunetul Ş, au la mijloc începe ( 5 minute)
sunetul Ş sau au la final sunetul Ş ( 5minute)
-Dupa prezentarea planşei, solicit
elevilor sorteze imaginile care
sugerează cuvinte care au la final,
la început sau la mijloc sunetul
,,ş”, 4. Anunţarea temei şi a
4. Anunţarea temei şi a obiectivelor: Convers
ACTIVITATE INDIRECTĂ obiectivelor: Conversaţia Anunţ tema şi obiectivele lecţiei
(10 minute) Anunţ tema şi obiectivele lecţiei în în mod cât mai accesibil. Le
-Solicit elevilor să deschidă caietul mod cât mai accesibil. Le spun spun elevilor că vom face azi
special la pagina 67 şi să traseze elevilor că vor citi cuvinte, ,,Prezentarea unei persoane”
litera Ş de la exerciţiul 4 şi 5. propoziţii, vor scrie cuvinte şi Se scrie titlul lecţiei pe tablă
Explicaţia propoziţii care conţin litera S. (2 minute)

5
Observaţia Copii, noi astăzi la Comunicare în
Conversaţia limba română vom învăţa sunetul şi
litera „H”.
Se scrie titlul lectiei pe tablă
(2 minute)

5.Obţinerea performanţei: 5.Dirijarea învăţării: 5.Dirijarea învăţării: Expl


ACTIVITATE INDIRECTĂ ACTIVITATE INDIRECTĂ ACTIVITATE INDIRECTĂ Obse
Rog elevii să deschidă cartea la Munca (5minute) Explicaţia (15 minute)
pagina 67 şi să rezolve exerciţiul 6 independenta Le solicit elevilor să deschidă Munca 1. Elevii primesc o fişă (Anexa Munca
. manualul la pagina 81 şi să citească independenta 3) cu un text şi vor fi rugaţi să independ
(5 minute) textul, în gâng. citească textul, în gând, cu mare
atenţie.
2.Le solicit elevilor să
sublinieze
cu verde enunțurile care
ilustrează trăsăturile fizice ale
băiatului și să încercuiască cu
roşu enunțurile care prezintă
însușirile sufletești ale
acestuia

6. Asigurarea retenţiei şi a ACTIVITATE INDIRECTĂ


transferului Conversaţia (6 minute)
ACTIVITATE DIRECTĂ
ACTIVITATE DIRECTĂ Elevii vor primii jetoane cu cuvinte şi Explicaţia Exerciţiu
(4 Minute)
Adresez cateva intrebari. Metoda fonetica, vor ordona cuvintele astfel încât să Convers
Despre ce sunet şi literă am învăţat analitico-sintetică obţină propoziţii Anexa 2. Munca 3. Solicit elevilor să noteze în
azi? Elevii vor transcrie în caiet independenta tabelul de de la ANEXA 4
Rezolvaţi exerciţiul 7 pag 67 propoziţiile descoperite trei însușiri fizice și trei
(4 minute) însușiri sufletești întâlnite în
ACTIVITATE DIRECTĂ exerciţiul text.
7. Activitate recreativă (5 minute) Conversaţia
ACTIVITATE INDIRECTĂ -citirea în lanţ a textului
Copiii aleg o activitate preferată

6
( răsfoire de carte, puzzle, joc de 6.Obţinerea performanţei:
mișcare, desen liber pe caietul cu Munca 6.Obţinerea performanţei: ACTIVITATE INDIRECTĂ Mu
foaie velină ) independenta ACTIVITATE INDIRECTĂ Elevii primesc o fişă, (Anexa indepe
-le sugerez să coloreze imagini Metoda cadranelor Exerciţiul 5) şi o vor descrie pe mama
peisaje de primăvară Grupa de elevi va primi o fişă care Munca urmând instrucţiunile
(10 minute) conţine 4 sarcini de lucru – ANEXA independenta (10 minute)
3
(10 minute)

7. Asigurarea retenţiei şi a
7. Asigurarea retenţiei şi a transferului Munca
transferului Observaţia ACTIVITATE INDIRECTĂ independ
ACTTIVITATE DIRECTĂ exercitiul Descrieţi, în 3-4 enunţuri, un
Toţi elevii vor scrie la tablă un prieten apropiat.
cuvânt care începe cu litera H mare (5 minute)
de mână.
(5 minute) 8.Încheierea activităţii
Conversatia Fac aprecieri individuale şi
8.Încheierea activităţii: 8.Încheierea activităţii colective asupra modului în care Conv
- Fac aprecieri individuale şi Fac aprecieri individuale şi elevii au participat la prima
colective asupra modului în care Conversatia colective asupra modului în care parte a lecţiei (2 minute)
elevii au participat la prima parte a elevii au participat la prima parte a
lecţiei (2 minute) lecţiei
(2 minute)

7
8
Clasa a II-a
ANEXA 1

Mama Informaţii din textul ,,Mămici şi copii”

Mama elefant

Mama urangutan

Mama ghepard

Mama urs polar

Anexa 2

9
ANEXA 3
Descrierea unei persoane

Pentru a descrie o persoană trebuie să evidențiem, atât trăsăturile fizice cât și cele
sufletești. Însușirile sufletești sunt susținute de vorbe, atitudini,fapte.

Citește cu atenție textul de mai jos:

Matei este colegul meu de bancă. Ne cunoaștem încă de la grădiniță,


unde ne jucam adesea împreună. Este cel mai înalt băiat din clasă. Are părul
blond, ochii albaștri și senini, nasul mic și cârn și este mereu cu zâmbetul
pe buze.
Totdeauna se îmbracăîngrijitșipreferăîmbrăcămintea sport, cu tricouri
de culoare deschisă și pantaloni în culori mai închise.
Este un prieten adevărat, fiindcă întotdeauna mă ajută când am nevoie
de sprijin. În tabără a demonstrat că este cel mai curajos, când a îndepărtat
ursul care se apropia de cabană.
Niciodată nu se laudă, dând dovadă de modestie. Este respectuos cu
colegii și cu oamenii mai învârstă.
Cred că are un suflet bun, fiindcă vara trecută a îngrijit doi căței abandonați în spatele blocului.  
  Matei este un foarte bun handbalist, totdeauna își ajută echipa să câștige în competiții,
marcând multe goluri. Este pasionat de istorie și colecționează monede vechi. Fiindcă îi place să
cânte și e foarte talentat, a fost selecționat în corul școlii.

ANEXA 4
REZOLVĂ!
Subliniază cu verde enunțurile care ilustrează trăsăturile fizice ale băiatului și încercuiește
cu violet enunțurile care prezintă însușirile sufletești ale acestuia. Notează apoi în tabelul de mai
jos trei însușiri fizice și trei însușiri sufletești întâlnite în text.

Însușiri fizice Însușiri sufletești

10
ANEXA 5
Descrie-ți mămica, răspunzând la întrebările de pefiecare petală a florii. Citește textul, la final, și
vezi ce ai obținut.

11
CLASA I
ANEXA 1

hotel haină hamac hartă han harnic haiduc horă

pahar arhitect tihnă mâhnit mohair

ceh duh patriarh şah paroh

ANEXA 2

Eu voi merge la hotel.

Maria are un hamac nou.

Mihai este un elev cuminte.

ANEXA 3

Scrie 3 cuvinte care încep cu litera ,,h” Scrie 3 cuvinte care au litera ,,h” în interior

Scrie 3 cuvinte care au litera ,,h” la final Alcătuieşte 3 propoziţii cu cuvintele găsite

12
CP

Ş ş
13
Cuvinte care conţin
litera h

14

S-ar putea să vă placă și