Sunteți pe pagina 1din 11

ŞCOALA GIMNAZIALǍ “SFINŢII ÎMPǍRAŢI” BALTA DOAMNEI

CLASA PREGǍTITOARE
PROF. ÎNV. PRIMAR PREDA GEORGETA

Proiect didactic
UNITATEA DE ÎNVǍŢǍMÂNT: Şcoala Gimnazialǎ “Sfinţii Împǎraţi” Balta Doamnei
DATA: 28.01.2016
CLASA: pregătitoare
PROFESOR ÎNV. PRIMAR: Preda Georgeta
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ: Fenomene ale naturii
SUBTEMA: Crăiasa Zăpezii
SUBIECTUL LECŢIEI: Adunarea şi scăderea numerelor în concentrul 0-30
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor
DOMENII INTEGRATE: Matematică şi explorarea mediului
Comunicare în limba română
Arte vizuale şi abilităţi practice
Muzică şi mişcare
ŞCOALA GIMNAZIALǍ “SFINŢII ÎMPǍRAŢI” BALTA DOAMNEI
CLASA PREGǍTITOARE
PROF. ÎNV. PRIMAR PREDA GEORGETA

COMPETENŢE GENERALE:
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
2. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date

COMPETENŢE SPECIFICE:
* Matematică şi explorarea mediului
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea/extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată;
5.1. Sortarea / clasificarea unor obiecte / materiale etc., pe baza unui criteriu dat;
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor.
* Comunicare în limba română
1.1 Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme accesibile, rostit clar şi rar;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare;
3.1. Recunoasterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari si mici de tipar;
3.4. Articularea de enunţuri folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare.
*Arte vizuale și abilități practice
2.3. Realizarea de aplicaţii/construcţii folosind material uşor de prelucrat şi tehnici accesibile.
*Muzică și mișcare
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm;
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare.
ŞCOALA GIMNAZIALǍ “SFINŢII ÎMPǍRAŢI” BALTA DOAMNEI
CLASA PREGǍTITOARE
PROF. ÎNV. PRIMAR PREDA GEORGETA

OBIECTIVE FUNDAMENTALE:
o Consolidarea capacităţilor de rezolvare a exerciţiilor şi problemelor care solicită operaţii de adunare în concentrul 0- 31
o Formarea unei gândiri logico-matematice

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
a) Obiective cognitive:
O1 să opereze cu terminologia matematică, specifică operaţiilor de adunare şi scădere;
O2 să efectueze corect adunări şi scăderi fără trecere peste ordin cu numere naturale în concentrul 0 - 31;
O3 să formeze mulţimi de obiecte, după criterii date;
O4 să efectueze exerciţii de numărare cu paşi daţi;
O5 să verbalizeze operaţiile efectuate , motivând alegerile făcute în rezolvarea exerciţiilor.

b) Obiective afective:
O6 să manifeste interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate;
O11 să manifeste o atitudine pozitivă faţă de muncă;
O12 să colaboreze în rezolvarea sarcinilor;
O13 să exprime trăiri personale prin intermediul dansului.
c) Obiective psiho – motorii
O14 să-şi dirijeze activitatea oculomotorie spre centrul de interes propus de învăţător;
O15 să utilizeze mijloacele de învăţământ în mod corespunzător;
O16 sǎ adopte o poziţie corectă în timpul lucrului, în bancă, în faţa clasei.
ŞCOALA GIMNAZIALǍ “SFINŢII ÎMPǍRAŢI” BALTA DOAMNEI
CLASA PREGǍTITOARE
PROF. ÎNV. PRIMAR PREDA GEORGETA

RESURSE:
I. METODOLOGICE
STRATEGII DIDACTICE:
1) METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, expunerea, jocul didactic, problematizarea

2) MIJLOACE DE ÎNVǍŢǍMÂNT: videoproiector, laptop, fulgi, auxiliar, flipchart, planşe


3) FORME DE ORGANIZARE: frontală, în perechi şi individuală.
4) FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluarea, aprecieri
verbale.
II. TEMPORALE: 45 minute
III. UMANE: 21 elevi
IV. SPAŢIALE: sala de clasă
V. BIBLIOGRAFICE:
„Programa pentru disciplinele Matematică şi explorarea mediului, Comunicare în limba română, Dezvoltare personală, Muzică
şi mişcare, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013
Curs formare: ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele
I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar
Ghid metodologic pentru clasa pregătitoare – “Prietenul meu pe drumul cunoaşterii” – Editura Explorator
ŞCOALA GIMNAZIALǍ “SFINŢII ÎMPǍRAŢI” BALTA DOAMNEI
CLASA PREGǍTITOARE
PROF. ÎNV. PRIMAR PREDA GEORGETA

SECVENŢELE
ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ
INSTRUIRII COMPE
NR.
TENŢE CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI DEMERSUL DIDACTIC RESURSE RESURSE FORME DE
CRT. EVALUARE
SPECIFICE PROCEDUR MATERIALE ORGANIZA
ALE RE

1. Moment Se creează condiţiile optime pentru buna Conversa Materiale Frontal Observarea
organizatoric desfăşurare a activităţii propuse (spaţiu educaţional, ţia necesare sistematică
materiale didactice, climat psihoafectiv). activităţii
2. Captarea Se desfăşoară jocul “Descoperă mesajul” în Conversa Observarea
atenţiei pereche. ţia În sistematică
Elevii trebuie să calculeze operaţiile date şi să Fişă de pereche
potrivească în căsuţe literele pentru a afla ce vor face Explicaţi lucru
în ora de matematică. a Planşă
Frontal
2+3=C 1+2=L Exerciţiul

4–2=O 3–2 =I Jocul Aprecieri


didactic verbale
5 + 4 =Ă 6–2=T

3 + 4 =R 6+2=E

5 9 3 9 4 2 7 1 8

C Ă L Ă T O R I E

3. Anunţarea Pornind de la acest cuvânt, elevii sunt anunţaţi că Expune Frontal Observarea
temei şi a personajul Crăiasa Zăpezii îi va purta într-o călătorie rea sistematică
obiectivelor a numerelor, că vor avea de rezolvat operaţii de
urmărite adunare şi scădere cu numere cuprinse în intervalul
0-31.
ŞCOALA GIMNAZIALǍ “SFINŢII ÎMPǍRAŢI” BALTA DOAMNEI
CLASA PREGǍTITOARE
PROF. ÎNV. PRIMAR PREDA GEORGETA

4. Dirijarea Sarcina 1 – Citeşte propoziţiile! Numără cuvintele Conversa Auxiliar ex. Frontal Observarea
învăţării din fiecare propoziţie! Numără toate cuvintele! ţia 4 pag. 142 sistematică
MIRUNA IESE CU SANIA. Planşă
EA SUIE ALENE DEALUL Explicaţi Flipchart
NEAUA E MOALE. a

Sarcina 2 – Grupează câte cinci fulgi de nea! Jocul Auxiliar ex.


Poveste didactică ( spusă de învăţător ) didactic 5 pag. 143
“În timpul zborului cu sania, de pe rochia Crăiesei Planşă
Zăpezii s-au desprins mai mulţi fulgişori. Sarcina Exerciţiul Flipchart Aprecieri
voastră este de a grupa fulgişorii câte 5 şi de a verbale
preciza câţi fulgişori sunt în total.”
Exerciţiul se lucrează şi la flip-chart. Problema
tizarea Auxiliar ex.
Sarcina 3 – Calculează repede şi bine! 6 pag. 143
Poveste didactică Planşă
“Lui Key îi plăcea tare mult matematica. În ziua Flipchart
răpirii sale el avea de scris ca temă câteva exerciţii la
matematică. Din păcate tema a rămas nerezolvată, iar
prietena lui, Gerda, vă roagă să o ajutaţi şi să îi lucraţi
voi această temă prietenului său.

Sarcina 4 – Găseşte drumul corect! Auxiliar ex.


“Gerda vă mulţumeşte pentru că aţi rezolvat tema 7 pag. 143
lui Key, dar acum are o altă problemă. Fiindu-i foarte Planşă
dor de prietenul său, a plecat să-l caute. A găsit însă Flipchart
trei cărări spre castelul de gheaţă în care este ascuns
Key, dar nu ştie care este drumul corect. Ajut-o să
calculeze exerciţiile înşirate de-a lungul celor trei
cărări pentru a descoperi calea corectă. La finalul
călătoriei trebuie să obţineţi suma 30.”
ŞCOALA GIMNAZIALǍ “SFINŢII ÎMPǍRAŢI” BALTA DOAMNEI
CLASA PREGǍTITOARE
PROF. ÎNV. PRIMAR PREDA GEORGETA

5. Obţinerea Sarcina 5 – Descoperă culorile castelului! Conversa Auxiliar Frontal Observarea


performanţei “După ce Gerda a ajuns la palat, Key a rezolvat ţia ex. 8, pag. sistematică
puzzle-ul, iar blestemul a fost înlăturat. Imediat Explicaţi 143
întregul Palat de Gheaţă a prins culoare. Calculaţi În Aprecieri
a
operaţiile pentru a descoperi culorile sale! Rezolvaţi Planşă pereche verbale
în pereche!” Exerciţiul Flipchart
6. Activitate Mişcări libere pe diverse melodii: “Am o căsuţă Videoproiec Frontal Observarea
recreativă mică”, Just dance kids tor sistematică
Laptop
7. Încheierea Se fac aprecieri generale şi individuale asupra Conversa Frontal
lecţiei participării elevilor la lecţie, precum şi asupra ţia
comportamentului lor pe parcursul orei.
ŞCOALA GIMNAZIALǍ “SFINŢII ÎMPǍRAŢI” BALTA DOAMNEI
CLASA PREGǍTITOARE
PROF. ÎNV. PRIMAR PREDA GEORGETA

ANEXA 1

SARCINA 1

GRUPEAZĂ CÂTE CINCI FULGI DE NEA!


ŞCOALA GIMNAZIALǍ “SFINŢII ÎMPǍRAŢI” BALTA DOAMNEI
CLASA PREGǍTITOARE
PROF. ÎNV. PRIMAR PREDA GEORGETA

ANEXA 2

SARCINA 2

CALCULEAZǍ, NUMǍRÂND FULGII DE NEA!

5+5= 20 + 10 = 15 + 10 =

10 + 5 = 25 + 5 = 15 + 12 =
ŞCOALA GIMNAZIALǍ “SFINŢII ÎMPǍRAŢI” BALTA DOAMNEI
CLASA PREGǍTITOARE
PROF. ÎNV. PRIMAR PREDA GEORGETA

ANEXA 3

SARCINA 3

AJUT-O PE GERDA SǍ GǍSEASCǍ DRUMUL CORECT PÂNǍ LA PALATUL DE GHEAŢǍ!

+2 +2 +5
+10
5 5 5 5
+5
+1 5
+1 +1 +2 +2
+10 +2
5 5 5 5 5 5

+2 5
5 +2
5 5 5 +2
+1 +2 +10
ŞCOALA GIMNAZIALǍ “SFINŢII ÎMPǍRAŢI” BALTA DOAMNEI
CLASA PREGǍTITOARE
PROF. ÎNV. PRIMAR PREDA GEORGETA

ANEXA 4

SARCINA 4

COLOREAZǍ PALATUL DE GHEAŢǍ, FOLOSIND SIMBOLURILE!

11 12 - 1 10 + 1

12 14 - 1 11 + 2

13 10 + 2 11 + 1

14 13 - 2 15 - 4

15 15 - 2 14 - 1

15 - 1 13 + 1

13 + 2 14 + 1