Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Pentru învățământul simultan


CLASA I CLASA A II-A
Unitatea de învățământ:Școala gimnazială Vînători Unitatea de învățământ: Școala gimnazială Vînători
Data:15.04.2018 Data:15.04.2018
Clasa:I Clasa:a II-a
Propunător: Ungureanu Ștefănica Propunător: Ungureanu Ștefănica
Aria curriculară:Comunicare în limba română Aria curriculară:Arte vizuale și abilități practice
Disciplina:Limbă și comunicare Disciplina:Arte și Tehnologii
Unitatea de învățate:Ne jucăm împreună cu prietenii Unitatea de învățare:Secretele naturii
Titlul lecției: Sunetul și litera „j” mic de tipar Titlul lecției:Oul de Paști (decupare, lipire)
Scop: Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunțuri rostite cu Scop: Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin
claritate și formarea de cuvinte și enunțuri folosind sunetul și litera limbaj vizual şi mesajul artistic, precum și explorarea unor
,,j” caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte.
Mod de realizare: activitate integrată Mod de realizare:activitate integrată
Tipul lecției:dobândire de cunoștințe Tipul lecției:consolidare de priceperi și deprinderi

Obiective operaționale: Obiective operaționale:


O1: să realizeze analiza și sinteza unor cuvinte care conțin sunetul O1: să numească materialele, instrumentele și tehnicile de lucru
„j”, sugerate de ilustrația din manual; utilizate;
O2: să pronunțe corect cuvinte care încep/conțin/se termină cu O2: să asocieze forma și culoarea;
sunetul „j”; O3: să exploreze mediul cultural-artistic pentru a identifica forme,
O3: să formuleze corect propoziții simple utilizând cuvintele culori, materiale, tehnici, obiecte artistice;
identificate anterior; O4: să identifice mesajul transmis de lucrarea realizată și să își
O4: să citească în ștafetă și selectiv, în ritm propriu; exprime propriile impresii;
O5: să schimbe sensul unui cuvânt prin schimbarea unei singure O5: să identifice mai multe texturi, forme în mișcare, forme ce au
litere cu litera „j”; suferit deformări minore etc.
O6: să reprezinte prin desen obiecte sau ființe în a căror denumire se
aude sunetul „j”. Strategii didactice:
Metode și procedee:conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia,
Stretegii didactice: exerciţiul
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul, metoda Mijloace de învățare: acuarele/tempera, pensule, foarfece, lipici, hârtie

1
fonetică, analitico-sintetică glasată, vată, pahar cu apă, carioca, imagini cu picturi celebre,
Mijloace de învățare:calculator, videoproiector, manual tipărit, calculator, videoproiector, lucrare-model
materiale pentru desen, textul „Povestea literei «j»”, creioane colorate Forme de organizare:frontal, individual
Forme de organizare:frontal, individual
Resurse
Resurse temporale:45 minute
Umane:9 elevi umane:8 elevi
Temporale: 45minute

Bibliografie:
1. Molan, V., Activitatea didactică în condiţiile de lucru simultan cu două sau mai multe clase, Revista Învăţământ primar nr. 1 -2, 1995
2.Moldovan, I., Învăţământ cu predare simultană între realitate şi expectanţă, Revista Învăţământul primar nr. 3, 1993
3. Gârleanu - Costea, R. Alexandru, G., Activitatea simultană la două sau mai multe clase în ciclul primar, Ed. Gheorghe Alexandru, Craiova,
1996
4. M.E.I., Îndrumări privind predarea simultană la gimnaziu, 1983
5.M.E.I. ,Recomandări metodice privind organizarea procesului de învăţământ şi aplicarea
conţinutului programelor pentru clasele I-IV, în condiţiile activităţii simultane, 1987
6. https://www.didactic.ro/materiale-didactice/1943_povestea-literei-j

2
Proiect de activitate

Nr. Etapele lecției Ob. Op. Timp Continut infotmativ/ Forme de organizare/ Evaluare
Crt. Clasa I Clasa a ll-a
1. Momentul 1’ Elevii se pregătesc pentru lecție. Își pregătesc rechizitele, manualele, caietele. Eu îmi pregătesc
organizatoric materialele necesare și aparatura.
2. Captarea 5’ „Povestea literei «j»”. Citesc povestea, însă în cazul cuvintelor care încep cu litera „j” citesc numai
atenției prima silabă a cuvântului, lăsându-i pe ei să facă previziuni asupra continuării acestuia.
- Resurse materiale: textul „Povestea literei «j”»( anexa 1)
- Resurse procedurale: conversația
3. Precizarea 5’ „Astăzi vom învăța un sunet nou, respectiv o „Astăzi vom lucra oul de Paști. Vom numi
titlului și a literă nouă: „j” mic de tipar. Vom analiza materialele, instrumentele și tehnicile de lucru, vom
obiectivelor cuvinte, vom pronunța cuvinte, vom identifica asocia forma și culoarea, vom identifica forme,
cuvinte în cadrul unor propoziții utilizând diverse culori, materiale, tehnici, obiecte artistice, vom
semnale, vom formula propoziții, vom citi în 2-3 identifica mesajul transmis de lucrarea realizată, ne
moduri textul din manual, vom schimba sensul vom exprima propriile impresii, vom identifica
unor cuvinte prin schimbarea sunetului inițial, texturi, forme în mișcare, forme ce au suferit
vom desena obiecte sau ființe în a căror denumire deformări minore etc.
se aude sunetul „j”.” - Resurse procedurale: conversația
- Resurse procedurale: conversația
4. Reactualizarea 5’ Verificarea temei. Verific tema pentru acasă (dacă există).
cunoștințelor - Despre ce sunet am vorbit ora trecută?
și verificarea - Dați exemple de cuvinte ce conțin ce
temei conțin acea literă
5. 15’ Fișă de lucru (vezi Anexa 2) Discutăm despre materialele, instrumentele și
Dirijarea - Resurse materiale: fișa de lucru tehnicile de lucru utilizate.
învățătii - Resurse procedurale: explicația, exercițiul Copiii răspund la întrebări:
/O1 - Formă de organizare: individual - Ce instrumente vom utiliza astăzi? (acuarele,
- Forme și tehnici de evaluare: scara de pensule, foarfece, lipici)
clasificare - Ce formă are un ou? (ovală)
O2 - Cu ce se aseamănă un ou? (diverse răspunsuri)
- Ce culoare are, de regulă, Oul de Paște? (roșu)

3
- Ce simbolizează culoarea „roșu”? (diverse
răspunsuri: sânge, culoarea macului, culoarea
soarelui la apus etc.- Ce alte culori în afară de roșu
mai putem folosi când pictăm un Ou de Paște?
(diverse răspunsuri)
- Priviți imaginile. Prin ce se aseamănă obiectele
din imagini cu Oul de Paște? (se discută pe baza
O3 imaginilor vizionate)
- Resurse materiale: acuarele, pensule, foarfece,
lipici, calculator, videoproiector etc.
- Resurse procedurale: conversația, explicația
- Formă de organizare: frontal

Copiii au de decupat câteva ouă cu model. Ouăle


trebuiesc pictate în culori diverse, alese de ei.
Pentru o uscare mai rapidă, elevii vor presa ușor
vată peste ouăle pictate, având grijă să nu se
păteze. În timp ce ouăle se usucă, elevii decupează
și lipesc pe coală coșulețul. Dacă este necesar, se
vor face retușuri ouălor pictate cu ajutorul
cariocilor de aceeași culoare. Ouăle se lipesc: 3
sau 4 cu partea de jos sub marginea coșulețului,
Se discută fișa de lucru. restul deasupra lor, după model.
Are loc un dialog între cadrul didactic și elevi. - Resurse materiale: acuarele, pensule, foarfece,
Deschidem manualul la pagina 42. elevii privesc lipici, vată, pahar cu apă, hârtie glasată
cu atenție imaginea din manual. Ce se vede în - Resurse procedurale: conversația, explicația,
imagine? (Niște copii se joacă.) Cu ce se joacă demonstrația, observația, exercițiul
(copiii)? (Cu niște jucării.) Cu ce sunet începe - Formă de organizare: individual.
cuvântul „jucării”? (Cu „j”.) Despărțiți în silabe - Forme și tehnici de evaluare: evaluarea
cuvântul „jucării”. („ju-că-rii”) Câte silabe are tehnicilor utilizate și a produsului finit
cuvântul „jucării”? (Trei.) Care este prima/a
doua/a treia silabă? („ju/că/rii”) Unde se aude

4
sunetul „j”? (În prima silabă.)
Copiii dau exemple de cuvinte care încep
cu/conțin/se termină cu sunetul „j”
(„jurnal/cojoc/curaj/etc.”).
Le citesc elevilor trei propoziții. Ei au sarcina ca
de fiecare dată când aud un cuvânt care conține
sunetul „j”, indiferent de poziție, să bată o dată
din palme. Propozițiile sunt:
- Maria are multe jocuri și jucării.
- Bujorul este o floare frumoasă.
O1 - Alin are mult curaj.
- Japonia este foarte departe.
Elevii formulează corect propoziții simple cu
ajutorul cuvintelor identificate anterior.
O2 Elevii citesc cuvintele de pe coloana din dreapta
imaginii, apoi citesc, în ritm propriu, în ștafetă și
selectiv, textul „Ne place joaca”.
- Resurse materiale: manual tipărit
- Resurse procedurale: conversația, explicația,
exercițiul, metoda fonetică, analitico-sintetică
- Forme de organizare: frontal
- Forme și tehnici de evaluare: calitatea actului
citirii, scara de clasificare

O3

5
O4/

Reactualizarea - Despre ce am vorbit noi astăzi? Elevii aduc ultimele îmbunătățiri lucrărilor.
6. cunoștințelor - Dați exemple de cuvinte ce conțin litera Se discută lucrările:
,,j” „Ce reprezintă culorile pe care le-ați folosit?
„Ce părere aveți / Ce credeți despre lucrarea pe care
- Resurse procedurale: explicația, conversația ați realizat-o? Dar despre lucrările colegilor?”
/O4 7 - Forme de organizare: frontală „Lucrarea cărui coleg vă place cel mai mult?”
- Forme și tehnici de evaluare: evaluarea Elevii răspund la întrebări, își exprimă părerile lor
propriu-zisă a corectitudinii răspunsurilor cu privire la lucrările lor și ale colegilor lor și
votează cea mai bună lucrare.
- Resurse procedurale: conversația, observația
- Forme de organizare: frontal
- Forme și tehnici de evaluare: evaluarea tehnicilor
și a produsului finit
Obținerea Se discută fișa de lucru. Elevii identifică mai multe texturi, forme în mișcare
7. performanței Elevii au de realizat un desen prin care să sau forme ce au suferit deformări minore în picturi
O6 / reprezinte obiecte sau ființe în a căror denumire se celebre.
O5 aude sunetul „j”. - Resurse materiale: imagini cu picturi celebre,
6 - Resurse materiale: creioane colorate calculator, videoproiector
- Resurse procedurale: explicația - Resurse procedurale: conversația
- Forme de organizare: individual - Forme de organizare: frontal
Se discută desenul realizat.
Fac aprecieri și evidențieri verbale globale la adresa elevilor, apoi pentru fiecare clasă. Eventual,
8. Încheierea 1 calificative pentru elevii claselor I-II.
activității - Resurse procedurale: conversația

6
Anexa 1

,,J”

Trăia odată, într-un sat, o familie de oameni săraci. Singurul lor copil, o fetiţă cât un
nod de mare, pe nume Jenica, trebuie să muncească din răsputeri pentru a o ajuta pe biata sa
mamă, când avea nevoie. Deşi nu putea vorbi, fiind mută din naştere, a ajuns totuşi să aibă
grijă de grădiniţa de flori a unei jupânese înstărite. Pentru vrednicia şi bunătatea ei, fata
jupânului, pe nume Janina, a îndrăgit-o mult şi nu dorea să se joace decât cu ea. Chiar şi
jucăriile le împărţea cu ea, mai ales că părinţii Jenicăi nu aveau cu ce să-i cumpere nici măcar
o jucărie. Într-o zi, Janina a încercat să înalţe un zmeu. Tot alergând ea aşa nu a observat că se
apropie de malul lacului. Alerga, alerga, alerga şi….vai! Fetiţa a căzut în lac. A început să
strige din răsputeri după ajutor. A fost auzită doar de Jenica, biata de ea, neputând anunţa pe
nimeni, a rupt-o la fugă spre lac. A intrat în apă şi a început să înoate spre Janina care luase
deja câteva guri de apă. A prins-o de jachetă şi a inceput să o tragă spre mal. Mai mult moartă
decât vie, Janina a leşinat. Abia atunci Jenica a fugit după ajutoare. La auzul acestei veşti,
biata jupăniţă , mama fetei, a început să se jelească şi a jurat că-i va îndeplini Jenicăi orice
dorinţă , deoarece salvase viaţa fetei sale dragi. Întrebată ce doreşte, Jenica a făcut un semn
ciudat pe pământ, care semăna cu un cârlig. Singura care şi-a dat seama a fost Janina, ştiind că
prietena sa îşi dorea o jucărie numai a ei.
De atunci, când cineva a vrut să scrie cuvântul “jucărie” a folosit ca primă literă acel semn
făcut de Jenica.
Şi aşa a apărut litera „J”...

ANEXA 2

1.Înlocuiește câte o literă din fiecare cuvânt cu litera „j”, după model, și vezi ce se întâmplă!

Model: rar – jar

ros - __os

pur - __ur

toacă - __oacă

toc - __oc

roi - __oi

balon - __alon

curat – cura__

coadă – coa__ă

oră – o__ă

7
2. Construiți propoziții simple cu ajutorul cuvintelor subliniate în text.
Jenica -
jupânese -
Janina -
jupânul -
jucării -
jelească -
a jura -
jachetă –

3.Surprindeți într-un desen obiecte sau ființe a căror denumire conține sunetul ,,j”

8
9