Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Data: 04.11.2019
Disciplina: Ştiinţe ale naturii
Unitatea de învăţare: Plantele și animalele
Subiectul lecţiei: Diversitatea lumii vii.
Tipul lecţiei: de recapitulare a cunoștințelor
Unităţi de competenţă:
2.Recunoaşterea diversităţii lumii vii.
2.2 Descrierea unor medii de viaţă, utiliyind terminlogia specifică.
2.3 Desfăşurarea unui demers investigativ privind meiile de viaţă după un plan
dat.
2.4 Clasificarea şi compararea plantelor şi animalelor din diverse medii de viaţă
din diverse grupuri.
2.5 Explicarea relaţiilor dintre organismele diferitor medii de viaţă.
2.6 Propunerea unor acţiuni de protecţie a mediului local.
Obiective operaţionale:

O1- să recunoască animalele din ghicitori;


O2- să clasifice animalele conform cerințelor;
O3- să stabilească caracteristicile generale ale mamiferelor,
păsărilor, reptilelor, peștilor şi insectelor;
O4- să completeze spațiile libere cu cuvinte potrivite;

 Strategia didactică:
 Metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, conversaţia,
problematizarea;
 Material didactic: flipchart, coli de flipchart, fişe de lucru, planse,
markere, creioane colorate;
 Forma de organizare a activităţii: frontal, individual, pe grupe;

1
2
SCENARIUL DIDACTIC
Momentele Ob. Conţinut lecţiei Strategii didactice Evaluare
lecţiei Op. Metode si Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
Evocarea Se creează climatul instructiv – educativ
necesar desfăşurării în condiţii optime a
activităţii didactice
Se verifică tema pentru acasă cantitativ și conversaţia caietele activitate
calitativ. elevilor frontală

Realiyarea O1 Elevii vor primii cartonașe cu ghicitori joc didactic- jetoane cu activitate capacitatea
sensului despre mamifere, păsări, reptile, insecte, exerciţiul ghicitori frontală de a efectua
pești.Pe unele cartonașe apare câte o corect
ghicitoare, pe altele apare desenul sarcina dată
corespunzător. Un elev citește ghicitoarea
primită, ceilalți trebuie să fie atenți pentru a
vedea dacă dețin cartonașul cu răspunsul
corect.(ANEXA 1)
Elevii care au răspunsul corect vor lipi
jetoanele în grupa corespunzătoare: mamifere,
păsări, reptile, insecte, pești.
Se anunţă elevilor titlul lecţiei şi obiectivele Explicația
urmărite.
Se scrie titlul la tabla : Diversitatea lumii vii.
Recapitulare.
Elevii notează titlul pe fișa de lucru.
Extensia O2 Observând ilustrațiile, se stabilește pentru Observația fişe de lucru - activitate capacitatea

3
fiecare grupă de animale caracteristicile și se conversaţia frontală de a efectua
trec în tabelul următor: euristică corect
mamifere păsări reptile pești insecte sarcina dată

Se vor da exemple de alte animale decât cele exerciţiul


menționate în ghicitori. problematizarea
Se vor recapitula cunoştintele despre animale
prin rezolvarea exerciţiilor de pe fișa de lucru.
(ANEXA 2)

O2 Impărțiți pe cinci grupe, elevii vor avea de exerciţiul - fişe de lucru pe grupe, capacitatea
O3 completat un text lacunar, diferit de la o grupă individual de a efectua
O4 la alta. Fiecare grupă de elevi va analiza câte corect
o grupă de animale. După completare, un elev sarcina dată
din fiecare grupă va citi rezolvarea.
(ANEXA 3)
Reflecţia Se fac aprecieri, individuale şi colective conversaţia aprecieri
asupra desfăşurării lecţiei. verbale
Se da tema pentru acasă:
Exercițiu:
Descrie animalul tău preferat. Compune
minim șase enunțuri prin care să motivezi
alegerea făcută.
Elevii vor primi stimulente pentru participarea
la ora.

ANEXA 1

4
GHICITORI Doar cu pușca îl ajungi.
(IEPURELE ) IV. INSECTE
Cui îi place să se-nmbrace Hărnicuța gospodină,
În cojoc cu mii de ace ? Strânge miere din grădină.
I. MAMIFERE
( ARICIUL ) (ALBINA)
Barbă are, popă nu-i!
Coarne are,vaca nu-i!
II. PĂSĂRI Cu rochiţa înfoiată,
(CAPRA)
La trup pepene, Roşie, îmbulinată,
La cap pieptene, Stă pe-o frunză azi la soare
Cine toarce cu mult spor
La coadă secere, Ce insectă este oare?
Fără furcă și fuior?
La picioare rășchitoare !                         (Buburuza)
(Pisica)
( COCOȘUL)
Corabie plutitoare,
Toată ziua stă pe lac V. REPTILE
Pe nisipuri călătoare!
Și ne cere mereu…mac ! Curelușă verde
(CĂMILA)
(RAȚA) Prin iarbă se pierde
(ȘOPARLA)
O sportivă cu renume
III. PEȘTI
Se dă-n vânt după alune.
O buturugă cu mustăţi Cine crezi că este oare ?
( VEVERITA )
Pe fundul lacului găseşti, Cine-ntr-una numai sare ?
Cu un sens este un peşte, Ea trăiește și în lac
Umbla singur prin padure,
Iar cu alt sens ochii aţipeşte. Și tot cântă oac-oac-oac !
Cautand miere si mure.
(SOMN) (BROASCA)
( URSUL )
Lungi urechi, picioare lungi,

5
ANEXA 2 Fişă de recapitulare
1. Taie ce nu se potriveste:
a) vaca, lup, gaina, oaie;
b) urs, râs, cal, cer;
c) vrăbiuţă, cuc, şarpe.
2. Scrie următoarele caracteristici la grupa de animale corespunzătoare:
a) au corpul acoperit cu păr; h) au dinții modificați după modul de hrănire;
b) se înmulţesc prin ouă; i) au corpul acoperit cu pene, fulgi, puf;
c) au corpul acoperit cu solzi; j) sunt animale târâtoare;
d) au două membre transformate în aripi; k) au trei perechi de picioare;
e) nasc pui vii și îi hrănesc cu lapte; l) se deplasează cu ajutorul înotătoarelor;
f) au temperatura corpului constantă; m) au două perechi de aripi.
g) au temperatura corpului variabilă;

MAMIFERE PĂSĂRI REPTILE PEȘTI INSECTE


................................................. ........................................... ........................................ ....................................... ...........................................
................................................. ........................................... ........................................ ....................................... ...........................................
................................................. ........................................... ........................................ ....................................... ...........................................
................................................. ........................................... ........................................ ....................................... ...........................................
................................................. ........................................... ........................................ ....................................... ...........................................
................................................. ........................................... ........................................ ....................................... ...........................................
................................................. ......................................... ........................................ ....................................... ...........................................

6
3. Grupaţi următoarele mamifere, după modul de deplasare:
leul, câinele, balena, liliacul, cangurul, vaca, ursul, delfinul

-mers: ………………………………………
-salturi: ………………….
-înot: ……………………
-zbor: …………………..

4. Alege varianta corectă de răspuns:


o Raţa este o pasăre pentru că: o Iepurele este un mamifer pentru că
a) Are patru membre a) Are patru membre
b) Are corpul acoperit cu pene b) Se hrănește cu plante
c) Se înmulțește prin ouă c) Se înmulțește prin pui pe care îî hrănește cu lapte.
o Gărgărița este o insectă pentru că:
a) are trei perechi de picioare o Șarpele este o reptilă pentru că
b) Se hrănește cu carne a) Se târăște
c) Are două perechi de aripi b) Are corpul acoperit cu solzi
c) Se înmulțește prin ouă

Temă acasă:
Descrie animalul tău preferat. Compune minim șase enunțuri prin care să motivezi alegerea făcută.

S-ar putea să vă placă și