Sunteți pe pagina 1din 6

Data: 20-12-2017

Clasa: Pregătitoare C
Învățător: Giurgiu Romelia-Amalia
Școala Gimnazială nr.2, Hunedoara

PLAN DE LECȚIE

Aria curriculară: Consiliere și orientare


Disciplina: Dezvoltare personală
Unitatea tematică: Fantezii de iarnă
Tema/titlul lecției: Trăirea și manifestarea emoțiilor, starea de bine
Tipul lecției: mixtă
Domenii integrate: Dezvoltare personală
Comunicare în limba română
Muzică și mișcare
Arte vizuale și abilități practice
Competențele specifice :
 Dezvoltare personală:
2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal;
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre propriile experiențe de viață;
 Comunicare în limba română:
2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple
 Muzică și mișcare:
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare

 Arte vizuale și abilități practice:


2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea punctului, liniei, culorii și formei.

Scopul/obiectivul fundamental: dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor şcolari, formarea şi menţinerea
relaţiilor cu ceilalţi, adaptarea în mediul școlar, prevenirea apariţiei problemelor emoţionale şi de
comportament.

Obiectivele operaționale:
O1- să identifice emoțiile în funcție de indicii nonverbali, verbali.
O2- să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale;

O3- să identifice propriile emoţii în diverse situaţii;

O4- să verbalizeze diferite situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională


Metode și procedee: conversaţia, observaţia, descoperirea, analiza, explicaţia, jocul.

Mijloace didactice: planșă și jetoane pentru întâlnirea de dimineață, laptop, videoproiector, povestea Ce e mai
ușor?, jetoane cu diferite emoții.
Resurse temporale: 35 minute activitate + 15 minute activitate recreativă
Resurse umane: 27 elevi
Forme de organizare: frontal, individual.
Metode și tehnici de evaluare: observarea sistematică a elevilor, chestionarea orală, răspunsurile
elevilor, aprecierea verbal.
Bibliografie:
 Băban, Adriana, Consiliere educațională, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2003
 Breben, Silvia, Jocuri pentru dezvoltarea inteligenței emoționale la vârsta preșcolară și școlară
mică, Ed. Reprograph, Craiova, 2010
Etapele Ob. Conținutul instructiv-educativ Strategia didactică Evalua
lecției/timpul Opera- re
Metode Mijloace Forme
aferent ționale
și didactice de
procede organiz
e are
1. Moment Asigurarea climatului propice
organiza- desfășurării lecției, pregătirea conver-
toric materialului didactic. sația
1’

Salutul: Întâlnirea de dimineaţă


debutează cu întâlnirea de grup
Întâlnirea de care are loc între elevi şi
dimineață învățătoare. Explica
10’ ția
Fiecare elev se va prezenta și își Planșă
va saluta colegii – Bună întâlnirea Frontal Observa
dimineața, eu sunt spiridușul ... . de re
Calendarul naturii: le voi adresa dimineață sistema-
eleviilor următoarele întrebări: Conver tică
- Ce zi este azi? sația Jetoane
- Care sunt zilele săptămânii?
- Dacă astăzi este miercuri,
ieri a fost .....
- Dacă astăzi este miercuri,
mâine va fi .....
- Cum e vremea azi, copii?
- În ce anotimp ne aflăm?
- În ce lună ne aflăm?
- Cine știe să ne spună câteva
caracteristici ale
acestui anotimp, iarna?
2. Captarea Elevii vor audia un cântecel:
atenției Emoții de păpușă, emoții de
5’ fetiță. (activitate recreativă 5’). Conver- Chestio
O1 Voi adresa elevilor întrebări pe sația Video frontal nare
baza textului din cântec: Explicaț proiector orală
Despre ce este vorba în cântec? ia
O3 Care este emoția trăită de Analiza
păpușică? Dar de fetiță?
Voi ați fi bucuroși dacă ați primi
o păpușică?
3. Anunțarea Copiii sunt anunţaţi că vor învăţa
temei și a să recunoască diferite emoţii, să Conver-
obictivelor le denumească şi apoi să le sația
1’ interpreteze. Explica-
ția
4. Dirijarea Se va citi povestea Ce e mai ușor?
învățării (Anexa 1). Adresez elevilor
15’ întrebări:
Despre ce este vorba în poveste?
Ce s-au hotărât cei doi copii să Conver-
facă ? sația Frontal
O1 Au procedat corect? Poveste
Cum s-a simțit mama primului Analiza Individu
băiat când aceasta aflase că a fost al Chestio-
mințită ? Descope nare
O2 Dar mama celui de-al treilea rirea orală
băiat?
De ce oare a fost fericită și l-a
O3 iertat?

E bine să mințim ?
Suntem fericiți dacă mințim ? Conver-
Voi ați mințit ? sația
euristică Frontal Observa
re
Solicit elevilor să își amintească sistema-
O4 situații în care aceștia au fost tică
fericiți, supărați, speriați, sau
surprinși. La îndemnul meu, pe
rând, aceștia vor verbaliza
întâmplările și vor accentua
emoția pe care au trăit-o.

5. Obținerea Vom juca jocul Mimează și identică Exerciți


performan- emoția potrivită. Elevii vor primi 4 ul
ței jetoane pe care sunt desenate Individu Observa
10’ O1 emoții diferite: fericit, trist, surprins, Descope al re
speriat(Anexa 2). Vor audia diferite rirea Jetoane sistema
situații, dupa care fiecare va mima tică
O2 emoția potrivită textului audiat și va
ridica jetonul corespunzător Jocul
emoției. Repetăm acest joc pentru
5-6 situații.

6. Activitate Vom cânta cântecelul „Dacă Conver


recreativă vesel se trăiește” și cântecul sația Observa
8’ “Am o căsuță mică”. În timpul Frontal re
O3 cântecelor, elevii execută Explica- sistemat
mișcările sugerate de texte. ția ică

7. Concluzii și Voi face aprecieri verbale atât Conver Observa


aprecieri colective cât și individuale.Voi sația re
1’ întreba elevii care este emoția pe sistemat
care ei o trăiesc după această oră, Frontal ică
dacă le-a plăcut sau nu activitatea
și vor alege bulinuța
corespunzătoare.

Voi felicita elevii!

Anexa1

CE E MAI UȘOR?
Într-o bună zi, trei băieţi s-au dus în pădure … să culeagă ciuperci, să se joace şi să prindă păsări. S-au
simţit atât de bine acolo, încât nici n-au băgat de seamă cum a trecut ziua. Se însera când au pornit spre casă şi
…i-a cuprins frica. Erau speriati că-i vor certa părinții!

- Să vezi ce-o să păţim când o să ajungem acasă! S-au oprit în mijlocul drumului şi s-au sfătuit ce să
facă: ... să spună părinţilor lor o minciună, sau adevărul?
Primul băiat zise:
- Eu am să spun c-am fost în pădure şi că mi-a ieşit un lup în cale. Tata o să înțeleagă şi n-o să mă certe!

Al doilea zise:

- Eu am să spun că m-am întâlnit cu bunicul. Mama o să se bucure şi n-o să mă certe!

- Eu am să spun adevărul! zise cel de-al treilea băiat. E mai uşor! Întotdeauna e mai uşor să spui
adevărul, fiindcă nu trebuie să mai scorneşti nimic!

Şi s-au dus fiecare la casele lor. Dar tocmai când primul băiat povestea mai cu foc tatălui său despre lup,
se pomeniră cu pădurarul.
- Nu se află nici un picior de lup prin părţile noastre, spuse el mirat.
Când auzi asta, tatăl băiatului se înfurie. Nu atât pentru că băiatul întârziase cât pentru faptul că minţise.

Cel de-al doilea băiat a spus şi el acasă minciuna cu bunicul. Tocmai atunci sosi bunicul la ei! Când află
mama băiatului adevărul, se supără foc. Întâi pentru că băiatul întârziase, şi , în al doilea rând, pentru că
minţise.

Cel de-al treilea băiat şi-a recunoscut vina, cum a ajuns acasă. E drept că mama-sa se întristase pentru
că a întârziat, dar pe urmă l-a iertat. Băiatul și-a cerut scuze și mama lui a fost fericită!

E mai ușor și mai bine să spui adevărul!


Frica trebuie învinsă, nu trebuie lăsată să genereze o minciună!

Anexa 2