Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 2 ISTORICII

Pe baza surselor geografice de mai jos, completează textul cu cuvintele care lipsesc:

1. Prima atestare* documentară a oraşului datează din timpul domniei


lui VLAD ŢEPEŞ, în anul 1459. A fost menţionat ca cetate, apoi ca oraş
medieval, important centru comercial. *a atesta = a face dovada, a recunoaşte

2. Din 1862, Bucureşti ca şi capital a ţӑrii,ȋn urma unirii de la 1859.


Creşte numӑrul meşteşugarilor, formând bresle, se înalţă locuinţe, Prima _______________ documentară
Curtea Domnească şi biserici. Se înfiinţează prima tipografie şi a orașului București datează din timpul
primele şcoli. domniei lui ____________________ .
Devine capitala României în anul
___________. Se dezvoltă
3. În secolul al XIX – lea apar fabrici şi uzine şi se pune în funcţiune o
_____________________, se înalță
cale ferată, Bucureşti devenind principalul centru feroviar al ţării. ________________, Curtea Domnească
Secolul al XX – lea transformă oraşul în cel mai important centru cultural, și biseici.
economic şi politic al ţării. Secolul al-XX-lea transformă orașul
Se înalţă cartiere moderne, se amenajează locuri de agrement, se în cel mai important centru
___________________ , economic și
construiesc mijloace de transport moderne, se înfiinţează multe şcoli şi spitale.
________________ al țării.
În ceea ce priveşte transportul, oraşul Bucureşti este singurul din România Astăzi, municipiul București este un
ȋn care existӑ metrou. oraș ________________, unde poţi
circula şi cu ____________ .

S-ar putea să vă placă și