Sunteți pe pagina 1din 19

PROIECTUL

„Familia mea”

1
DATA: 16.05.2013
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr. 16
CLASA: Pregătitoare
ÎNVĂŢĂTOR: Dumitru Mariana
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturi
UNITATEA TEMATICĂ: Familia mea
DISCIPLINA ŞCOLARĂ: Matematică şi explorarea mediului
SUBIECTUL: Adunări şi scăderi în concentrul 0 – 10 cu 1-2 unităţi
Probleme ilustrate
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
DOMENII INTEGRAPE: MEM; CLR; EPS; DP; MM
TIPUL LECŢIEI: consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor
SCOPUL:- Consolidarea capacităţilor de rezolvare a exerciţiilor şi problemelor care solicită operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0- 10 cu
1- 2 unităţi
- Formarea unor gândiri logico-matematice
- Dezvoltarea operaţiilor gândirii prin rezolvare de probleme

COMPETENŢE SPECIFICE:

 MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI


1.3Sesizarea magnitudinii unui număr în concentrul 0 – 10, folosind poziţionarea pe axa numerelor

2
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-2 unităţi în concentrul 0 – 10, cu ajutorul obiectelor
3.1 Manifestarea interesului pentru crearea unor probleme simple de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi în concentrul 0-10, prin explorarea unor
contexte concrete

 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ


1.1. Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar

 EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE


3.1. Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului de apartenenţă, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru

 DEZVOLTARE PERSONALĂ
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară

 MUZICĂ ŞI MIŞCARE
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Cognitive
O1 Să precizeze corect vecinii unui număr dat
O2 Să numere corect crescător şi descrescător în concentrul 0 – 10
O3 Să compare corect două numere naturale mai mici decât 10
O4 Să efectueze corect operaţii de adunare cu 1-2 unităţi în concentrul 0 -10
O5 Să efectueze corect operaţii de scădere cu 1-2 unităţi în concentrul 0 - 10
Afective
OA1 Să manifeste interes pentru lecţie

3
OA2 Să relaţioneze pozitiv cu membrii grupului de apartenenţă (grupul şcolar)

Psiho-motrice
OM1 Să intoneze corect, din memorie, cântece învăţate
OM2 Să execute mişcări sugerate de textul cântecelor

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, munca independentă.
 MIJLOACE DIDACTICE: foi de flip-chart cu exerciţii, marker, fişe de lucru.
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.
DURATA: 30 min + 15 min activitate complementară
BIBLIOGRAFIE:
*** Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, anexa 2 la OMECTS nr. 3656/29.03.2012, Bucureşti, 2012
Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici – program de formare de tip
„blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar, suport de curs METCS, 2012
Dumitru, Alexandrina; Viorel-George Dumitru, Activităţi transdisciplinare pentru grădiniţă şi ciclul primar – jocuri didactice, Editura Paralela
45, Piteşti, 2009.

4
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE
OP ACTIVITATEA METODE ŞI MATERIAL FORME DE EVALUARE
LECŢIEI ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTOAREI PROCEDEE DIDACTIC ORGANIZARE
ELEVILOR
1. MOMENT OA1 Se asigură condiţiile necesare desfăşurării Conversaţia Frontal
ORGANIZA- în condiţii optime a orei de Matematică şi
TORIC
explorarea mediului:
 Aerisirea sălii de clasă
 Amenajarea spaţiului de
desfăşurare a activităţii Elevii intră în sala de
 Pregătirea materialului didactic clasă în mod organizat.
3. OM1 Se realizează prin intonarea Cântecului Elevii intonează Conversaţia Plaşă Frontal Observarea
CAPTAREA Albă-ca- Zăpada cântecul. eursitică sistematică
ATENŢIEI
Elevii vor fii anunţati că Albă-ca- Elevii ascultă explicaţiile
Zăpada s-a rătăcit prin pădure şi nu poate învăţătoarei.
ajunge la casa piticilor . Ajutorul nostru
constă în rezolvarea corectă a sarcinilor.
Acest lucru o va ajuta pe fetiţă să ajungă
cu bine la căsuţa piticilor.Se prezintă o
planşă în care sunt prezentate peripeţiile
Albei -ca-Zapada.Aceasta va trece peste
OA1 fiecare obstacol la fiecare sarcina
rezolvată de copii
4. - Voi anunţa obiectivele Elevii ascultă cu atenţie Explicaţia Frontal
ANUNŢARE operaţionale într-un limbaj explicaţiile învăţătoarei.
A TEMEI ŞI
A
OA1 accesibil.
OBIECTIVE-
LOR
OPERAŢIO-
NALE
5. Exerciţiile vor fi scrise pe foi de flip- Câte un elev este chemat Exerciţiul Certificatul Frontal Aprecierea
CONSILIDA chart. Un elev va rezolva câte un exerciţiu la tablă să rezolve Conversaţia de isteţime calitativă a
REA
CUNOŞTINŢ
la tablă, iar ceilalţi îşi vor completa problemele propuse. euristică pentru răspunsurilor

5
ELOR „certificatul de isteţime.” Exerciţiile Ceilalţi copii rezolvă fiecare copil
DOBÂNDIRE propuse vor reconstitui şi vor îmbogăţi exerciţiile pe cărticele Exerciţiul Foi de flip- Frontal Aprecierea
ANTERIOR
traseul parcurs de Albă –ca- primite. Conversaţia chart calitativă a
Zăpada spre casa piticilor. (Exerciţiile euristică Certificatul răspunsurilor
sunt prezentate în anexa nr. 1) de isteţime
Exerciţiul nr. 1
Piticii locuiesc în casa cu nr. 3. Ce număr
au casele vecinilor din stânga şi din
O1 dreapta lor? Dar castelele vecinilor
mamei vitrege?

Exerciţiul nr. 2
Piticii vor să străngă 8 diamante din mină.
Câte diamante mai au de strâns dacă a
O4 reuşit să strângă până acum 6 diamante?

Exerciţiul nr. 3
Având ochii înroşiţi de plâns, Albă –ca-
Zăpada a rătăcit drumul. Cărarea cea bună
este marcată prin numere ordonate
crescător de la 0 la 10. Colorează pietrele
O2 de la 0 la 10 în ordinea lor crescătoare şi
astfel o vei ajuta pe fetiţă să ajungă la
casa piticilor.
Exerciţiul nr. 4
Ajunsă la uşa căsuţei Albă – ca Zăpada
nu o poate deschide dacă nu dezleagă o
ghicitoare. Ascultă cu atenţie ghicitoarea,
calculează şi ajut-o pe fetiţă să poată intra
încăsuţă. Câte un elev este chemat
O4 la tablă să rezolve
problemele propuse.

6
Socoteşte binişor Ceilalţi copii rezolvă Individual
Dacă Mitu-Miţişor exerciţiile pe cărticele Foi de flip- Frontal Apreciere
Ar bea şase căni cu lapte primite. chart imediată şi
Şi-ncă una….Ar fi….? Certificatul calitativă a
de isteţime răspunsurilor
Exerciţiul nr. 5
O3 În căsuţă, Albă – ca Zăpada a găsit mai
mulţi saci cu diamante strânse de pitici .
Ea trebuie să stabilească ce sac are mai
multe diamante. Ajutaţi-o voi pentru a
termina mai repede pentru a se putea
apuca de curăţenie. Încercuiţi săculeţul cu
mai multe diamante.
Exerciţiul nr. 6
În timp ce Albă ca Zăpada trebăluia , a
apărut o pasăre. Aceasta a dorit ca fata
să-i răspundă la o ghicitoare pentru a o
ajuta la curăţenie. Iată ghicitoare pe care
i-a spus-o pasărea. Ajut-o pe Albă ca
O5 Zăpada să răspundă corect.
Cinci căţei cu botul mic
Jucau fotbal între ei
Doi se iau după pisic
Şi-au rămas acuma…? Exerciţiul
Conversaţia
Exerciţiul nr. 7 euristică
După ce a terminat curăţenia , Albă ca
Zăpada doreşte să meargă la culcare, dar
nu ştie drumul pe scări . Arătaţi voi
O3 drumul, ştiind că pe scări sunt scrise în
ordine descrescătoare numerele de la 10
la 0.

7
6 FEED- Elevii vor rezolva probleme ilustrate Elevii rezolvă o fişă de Exerciţiul Fişă de Individual
BACK prezentate la calculator. lucru în mod individual. Munca lucru
independentă
7. O4 Se va desfăşura prin jocul ,,Cine ştie să Elevii participă la joc şi Conversaţia Frontal
EVALUARE O5 compună cele mai frumoase probleme apoi intonează cântecul.
FINALĂ
„ Pe un cub vor fi scrise numere de la 1la
6 (numărul grupelor în care vor fi
împărţiţi copii). Un copil va roti cubul,
iar un membru al echipei care reprezintă
numărul ce a picat pe cub , va compune o
problemă. Alt membru de la alta echipa
va rezolva problema.
Elevii vor primi o fişă de lucru pe care o
vor rezolva în mod individual.
Activitatea se încheie prin intonarea
OM2 cântecului ,,Noi suntem piticii”

Se fac aprecieri verbale individuale şi Elevii ascultă şi primesc Explicaţia Frontal


colective cu privire la activitatea elevilor. aprecierile, apoi ies în
recreaţie în mod
organizat.

8
6

9
9
+ =

6 + = 8
10
6 4 5 8 1 3 4 7 8 5
2 3 10 5 7 2 5 8 1 7
9 6 3 2 10 5 7 6 9 10
10 2 7 4 8 6 9 3 5 6
5 1 8 9 5 9 1 2 4 3
0 7 4 1 3 4 6 5 7 4

11
6 + 1= ?

+ =
Socoteşte binişor
Dacă Miţu-Miţişor
Ar bea şase căni cu lapte
Şi-ncă una….Ar fi….? 12
1 0
2 3
9 10
6 8
4
13
5 Cinci căţei cu botul
mic
Jucau fotbal între ei
Doi se iau după pisic
Şi-au rămas acuma…?

5 - 14
=
10 4 5 8 1 3 9 78 6
2 9 1 7 6 2 5 84 7
7 6 8 2 0 5 4 69 10
1 2 3 4 8 6 0 35 9
5 10 6 3 7 9 10 2 1 4
0 7 4 10 3 4 6 52 0
15
16
ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 10
- FIŞĂ DE LUCRU -

+ =

- =

17
- =

+ =

- =

- =
18
19