Sunteți pe pagina 1din 1

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ RECAPITULARE

1. Încercuiește litera inițială a fiecărui cuvânt sugerat de imagine.

N M R T V U O C E N R T A L E

2. Scrie în norișor numărul de silabe al fiecărui cuvânt reprezentat în imagine.

3. Realizează corespondența între cuvânt și imagine.

TORT
CARTE
NOR
ȘASE
VIOARĂ

4. „Eu scriu una, tu mai multe!” EXEMPLU – NOR – NORI

ORAȘ - ________________ STEA - ___________

MĂR - _______________ NAS - ______________

5. Completează propozițiile cu denumirile obiectelor din imagini.

COSTEL IA UN _________________ .

LILI ARE UN _________________ ROȘU.