Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE LECŢIE

CLASA: pregătitoare

SUSȚINĂTOR : Antoce Andreea-Gabriela

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare

DISCIPLINA: Comunicare în limba română

UNITATEA TEMATICĂ: Vară, vară, dulce vară!

SUBIECTUL: ,,Cipi, acest pitic uriaș`` de Fodor Sandor

TIPUL LECŢIEI: mixtă (predare-învățare)

Competenţe specifice :

Comunicare în limba română

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală

3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar

3.4. Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor redate pe suport vizual sau auditiv, manifestând interes pentru lucrul cu cartea

4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare

Matematică şi explorarea mediului:

3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi
5.1. Sortarea/clasificarea unor obiecte/ materiale etc., pe baza unui criteriu dat

Dezvoltare personală:

2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară

3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară

Arte vizuale şi abilităţi practice:

1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/ colaj/ film/ desen animat, care reflectă un context
familiar

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale

Obiective operaţionale:

Cognitive :

OC1: să ofere răspunsuri la întrebările legate de conținutul textului;

OC2: să precizeze personajele prezente în poveste;

OC3: să formuleze enunțuri folosind cuvintele indicate;

OC4: să precizeze cuvinte cu sens asemănător sau opus celor indicate;

OC5: să precizeze valoarea de adevăr a unor propoziții privind conținutul poveștii;

OC6: să precizeze diminutivele cuvintelor indicate;

Psiho-motorii:

OM1: să îşi coordoneze activitatea oculomotorie, pentru redarea corectă a simbolurilor grafice;
OM2: să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru;

OM3: să adopte o poziţie corectă şi comodă a corpului în timpul scrisului;

Afective:

OA1: vor manifesta interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate;

OA2: vor manifesta interes pentru decodificarea mesajului scris;

RESURSE:

I. Metodologice

Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţie, exerciţiul, analiza, jocul didactic.

Mijloace de învăţământ: auxiliar, fişe, planşă carton.

Forme de organizare: frontală, individuală.

II. Temporale

Ora are o durată de 50 de minute din care 5 minute-activitate în completare.

III. Umane

Clasa are un număr de 27 elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică și fizică normală, corespunzătoare vârstei.
IV. Bibliografice:

● ştiinţifice:

- auxiliar didactic: Comunicare în limba română, Ed. Delta Cart, București, 2015

● oficiale:

- Programe şcolare pentru clasa pregătitoare, nr. 3656/29.03.2012

● metodico – didactice:

- Ioan Şedrean, „Metodica predării limbii române la clasele I-IV”, Bucureşti, editura Didactică şi Pedagogică, 1995;

- Ilinca Anton, „Metodica limbii române în învăţământul primar”, Bacău, Editura „Grigore Tabacaru”, 1999.
Scenariu didactic

Strategii
Conţinut – activităţi de învăţare
Momente Ob.
Metode şi Mijloace de Moduri de Evaluare
Durata Op. Activitatea
Activitatea învăţătorului procedee învăţământ organizare
elevilor
Salutul:

Dimineaţa a sosit Copiii răspund


salutului. Panoul pentru Observarea
Toţi copiii au venit ”Întâlnirea de sistematică a
dimineață” elevilor
Mă bucur că sunteți aici
OA1
- Bună dimineața, copii ! Conversaţia Frontală

Întâlnirea de Prezenţa :
Completează Aprecieri
dimineață calendarul
După ce ne-am adunat
verbale
Și frumos ne-am salutat naturii.
2 min.
Colegii ne-am întâlnit Explicaţia
Oare cine n-a venit?

Se realizează prezența la panou.


OM3 Calendarul naturii:

Se va completa împreună cu copiii


ajutaţi de întrebările: "Ce zi este
astăzi ?", "Ce zi a fost ieri ?", "Ce zi va
fi mâine ?", "Cum este vremea ?" „Ce
anotimp a sosit?”
Captarea OA1 Se va realiza prin prezentarea unui Jucării de pluș Expunerea
atenţiei joben unde este ascuns personajul
principal, Cipi.
2 min. Explicația

Rog elevii să-mi precizeze alte povești Aprecieri


ce au ca personaje pitici sau piticuțe. globale şi
Reactualizarea Precizează alte Conversaţia Povești Frontală individuale.
cunoştinţelor OA1 povești
însuşite anterior

2 min.

Astăzi vom studia un fragment intitulat


„Cipi, acest pitic uriaș” scris de Fodor
Sandor. Colectivă Observarea
sistematică a
Anunţarea Vom afla cum de personajul principal, Explicația elevilor
temei şi a Cipi, este un pitic uriaș.
obiectivelor OM3
Vom discuta pe baza poveștii și vom
2 min. realiza diferite exerciţii şi jocuri.

Este important să fiți atenți pentru că s-


ar putea ca personajele din poveste să
aibă nevoie de ajutorul vostru.

OA1 Voi citi povestea folosindu-mă de Urmăresc cu Lectura Textul poveștii Observarea
Prezentarea inflexiunile vocii, mimica şi gestica interes firul explicativă sistematică a
optimă a corespunzătoare pentru a trezi emoţii şi evenimentelor elevilor
conţinutului Personaje
pentru a asigura motivaţia învăţării. Voi poveştii.
Conversaţia (jucării de pluș)
explica sensul cuvintelor noi.
6 min.
OM3
În același timp, voi indica și personajele.
Explicaţia
Prin intermediul întrebărilor, verific
cunoștințele:
Chestionarea Frontală
- Cine era Cipi și unde trăia?
Răspund
- Cine a venit la el în vizită ? întrebărilor.
Conversaţia
- Ce l-a pus Cipi pe Surzilă să culeagă ?
OC1
- Ce dorea Scânteioara să facă dimineață
după ce s-a trezit ?

- Cum era îmbrăcată Scânteioara ?

- Ce i-a adus Cipi Scânteioarei să Explicaţia Observarea


OM3
mânânce la micul dejun ? sistematică e
elevilor.
- De unde luau Cipi și Surzilă ‘Apa de Individuală
Dirijarea vară’ ?
învăţării
Prin intermediul unui joc, elevii vor
12 min. indica personajele din poveste.Vor
completa numele personajelor pe fișa de
lucru și pe coala de carton. (Anexa 1,
ex. 1)
Jocul didactic Fișă de lucru
OC2
“Cine-a spus\ Cine-a făcut?”

“- Scoală Surzilă, azi avem o zi deosebit


Conversaţia
de încărcată.”
Frontală Aprecieri
‘’ - Numai că mie doctorul Bufniță mi-a
Rezolvă globale şi
interzis categoric spălatul.” sarcinile.
individuale.
‘’- Voi unde țineți apa de vară ?’’

‘’Se trezea și își începea trilurile.’’ Explicaţia


OM3
‘’I-a interzis lui Surzilă
preamultmâncatul, supraalimentarea..’’
Solicit elevilor intuirea sfârșitului
poveștii.
Individuală Observarea
- Copii, deoarece nu am aflat cum se sistematică e
termină povestea noastră și există atâtea Participă cu Explicaţia Boabe de rouă elevilor.
posibilități, m-am gândit să-i ajutăm pe interes și rezolvă
prietenii noștri din poveste cu niște sarcinile.
boabe de rouă și fragi, în caz că
OA1 Scânteioara dorește să mai rămână. Dacă
nu, m-am gândit să o ajutăm pe aceasta Fragi
cu niște păpădii pentru a putea zbura pe
ele și să-și continue drumul.

Așadar, pentru a aduna boabe de rouă,


Obţinerea trebuie să alcătuim propoziții folosind Problematizarea Păpădii
performanţei cuvintele scrise pe acestea. Doar dacă
formulăm corect propoziția, vom putea
10 min. OC3 pune picătura de rouă în găleata pentru
Surzilă. Aprecieri
gloable şi
Coală de carton Frontală
De asemenea, pentru a culege și fragi individuale.
pentru piticul uriaș, vom menționa
cuvintele cu sens asemănător celor scrise
OC4
pe acestea. Jocul didactic

-Acum că l-am ajutat și pe Cipi, trebuie


să o ajutăm și pe Scânteioară.

Pentru a ‘‘planta’’ păpădii, trebuie să


găsim cuvintele cu sens opus celor scrise
OM2 pe aceste flori. Astfel, putem să o ajutăm
pe piticuță să-și continue drumul.

Pe fișa de lucru, elevii vor alinta Recepționează Conversaţia


Feedback-ul OM1 cuvintele indicate din text, totodată, mesajul și
despărțindu-le în silabe: pitic, ciupercă, rezolvă cerințele. Explicaţia Fișă de lucru Frontală Aprecieri
4 min. OA2 găleată, pahar, cântec. (Anexa 1, ex.2) gloable şi
Exerciţiul Individuală individuale.
Se realizează printr-un concurs între fete
și băieți.

Răspundeți cu ADEVĂRAT sau FALS:


Conversaţia
Cipi trăia într-o livadă.
Pe echipe
El era mare cât un deget.

Evaluarea Meșterul Cârtiță era poreclit Ochilă.

activităţii OA1 În vizită a venit piticuța Scânteioară.


Aprecieri
3 min. Aceasta era îmbrăcată într-o rochie din globale şi
petale de floarea-soarelui. Analiza Tablă individuale
OC5
Piticuța nu putea să plece pentru că nu
au apărut păpădiile.

Surzilă a cules boabe de rouă. Rezolvă


Cipi a cules mure. cerinţele.
Frontală
Doctorul Bufniță i-a interzis spălatul Explicaţia
Meșterului Cârtiță.

OM3 Scânteioarea dorea să se spele cu apă


de ploaie.

Cipi era musafirul, iar piticuța gazda.

Retenţia Vor reda dialogul dintre Cipi și Surzilă. Conversația Aprecieri


globale şi
2 min. Frontală individuale

Activitate în Elevii vor primi un desen cu Desen Brainstorming


completare Scânteioara.Aceștia vor trebui să îi
OA1 Frontală Recompense
coloreze hăinuțele conform poveștii.
5 min. (Anexa 2)

S-ar putea să vă placă și