Sunteți pe pagina 1din 7

Şcoala Gimnazială ,,ION CÂMPINEANU,, CÂMPINA

Clasa Pregătitoare A
PROPUNĂTOR: PROF. ÎNV. PRIMAR PASCALE ELENA

Proiect didactic
Aria curriculară:Dezvoltare personală
Disciplina: Dezvoltare personală
Unitatea tematică: Jocurile copilăriei
Subiectul lecției: Jocurile copilăriei – activități preferate
Forma de realizare: activitate integrată
Tipul lecției: consolidare și sistematizare de cunoștințe
Discipline implicate:
Comunicare în limba română – Sunetele și literele învățate, povestirea “Albinuța și vioreaua”, jocul cuvintelor
Matematică și explorarea mediului – Numere naturale în concentrul 0 -31
Arte vizuale și abilități practice – Jocul fagurilor
Muzică și mișcare - Interpretarea unor cântece de primăvară, despre albine, jocuri cu mișcare
Competenţe specifice:
*Exprimarea ideilor și trăirilor personale, folosind enunțuri simple, corecte și clare;
*Identificarea activităților preferate, a hobby-urilor lor;
*Identificarea calităților, a emoțiilor și sentimentelor specifice universului copilăriei;
*Desfășurarea unor jocuri simple în spațiul clasei și participarea cu interes în diferitele contexte;
Competențe integrate:
CLR
*Receptarea corectă a mesajelor orale, în contexte de comunicare variate;
*Identificarea semnificației unui text citit;
*Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scris, rostit clar și rar;
*Pronunțarea clară a cuvintelor în enunțuri simple;
MEM
*Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0-31;
*Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea unei probleme;

AVAP
1
Şcoala Gimnazială ,,ION CÂMPINEANU,, CÂMPINA
Clasa Pregătitoare A
PROPUNĂTOR: PROF. ÎNV. PRIMAR PASCALE ELENA

*Observarea unor caracteristici simple ale materialelor;


*Exprimarea ideilor și trăirilor personale, în aplicații simple, specifice artelor vizuale;
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
*Cântarea, individual și în grup, asociind acompaniamentul sugerat de ritm;
*Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare;
Obiective operaţionale:
a. Cognitive :
 să alcătuiască propoziții simple, corecte din punct de vedere gramatical;
 să redea corect informații dintr-un text scurt, pe baza întrebărilor învățătorului;
 să precizeze pluralul unor cuvinte, antonimele lor;
 să continue propozițiile învățătorului, exprimând propriile păreri;
 să rezolve corecte exerciții și probleme;
 să identifice calităților, a emoțiilor și sentimentelor specifice universului copilăriei;
 să traseze corect litere mari de tipar, în scrierea unor cuvinte, care arată însușirile copilăriei lor;
b. Motrice:
 să aplice tehnici de lucru adecvate: lipire, decupare;
 să adopte o poziție corectă în timpul activitătții;
 să interpreteze, cu mișcările adecvate, versurile unor poezii și cântece;
 să exprime prin mișcare plăcerea de a cânta;
c. Afective:

 să identifice calitățile, emoțiile și sentimentele specifice universului copilăriei;


 să manifeste interes pentru înțelegerea și aplicarea regulilor unor jocuri diverse;
 să coopereze în scopul realizării unui produs: stupul clasei noastre;

I. Metodologice:

2
Şcoala Gimnazială ,,ION CÂMPINEANU,, CÂMPINA
Clasa Pregătitoare A
PROPUNĂTOR: PROF. ÎNV. PRIMAR PASCALE ELENA

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee : conversația euristică, explicația, observația, exercițiul, jocul didactic, problematizarea, metoda “explozia stelară“ ,
“ciorchinele“, “mingea călătoare“, munca independentă
b) Mijloace de învăţământ : planșe, text suport, fișe de lucru, plicuri, lipici, foarfecă, suport pentru lucrările copiilor, markere, stickere, flip-chart,
videoproiector, laptop,
c) Forme de organizare : frontală, pe grupuri, individuală.

II. Temporale:
Ora are o durată de 50 minute, din care 35 minute activitatea propriu-zisă și 15 minute activități recreative.

III. Umane:
Clasa are un număr de 28 de elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică și fizică normală, corespunzătoare vârstei. Un elev are
CES, respectiv tulburări din spectrul autismului.

IV: Bibliografice:

● Programa școlară pentru clasa pregătitoare, MEN, 2013;

● “Suport de curs – Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii mici“ – 2013;

DEMERSUL DIDACTIC

3
Secvențele Compe Activități de învățare Metode și Mijloace de Timp
lecției tențe Conținutur procedee învățământ
vizate i: Probleme adiacente
Şcoala Gimnazială ,,ION CÂMPINEANU,, CÂMPINA
Probleme principale
Clasa Pregătitoare A
Moment “Întâlnirea de dimineață“- Pregătirea materialelor necesare
PROPUNĂTOR: PROF. ÎNV. PRIMAR PASCALE ELENA
organizatoric salutul, prezența. desfășurării în condiții bune a
lecției.
Astăzi avem în mijlocul nostru
câțiva musafiri! Să-i salutăm! Conversația Panoul
Calendarul naturii, propoziții Elevii / albinuțele harnice / sunt euristică Calendarul
CLR împărțiți în cinci grupe. naturii 2 min
despre vreme, lunile
Captarea și primăverii.
orientarea Câțiva elevi vor recita versuri
Zâna Primăvară s-ar bucura
atenției dedicate primăverii și lunilor
dacă i-am arăta câteva din acesteia, pe un fond muzical
talentele noastre! adecvat.
Cântecul,,Primăvara,,
Să cântăm cu toții un cântec
MM dedicat anotimpului în care ne
aflăm!

Care este simbolul clasei Noi ne străduim să fim asemeni 3 min


Reactualizarea CLR noastre? albinelor: buni, harnici, atenți,
cunoştinţelor cuminți, disciplinați, serioși etc.
Să ne amintim și astăzi, ce ne Elevii recită colectiv, cu Problematizarea
învață mama natură. exemplificări gestuale,
poezia ,,Obiceiuri bune,,
Obiceiurile bune le au doar
DP elementele naturii? Nu!

Noi, oamenii ființe superioare,


suntem înzestrați cu: gândire și 3 min
voință. Avem posibilitatea de a
comunica, avem sentimente și
Elevii exemplifică cu diverse Conversația
emoții.
activități preferate, pasiuni și Panoul
4
Voi ce activități și preocupări hobby-uri. clasei ,,Hobby-
Prezentarea activităților ul meu,,
preferate aveți în timpul liber?
preferate afișate, pe flori.
Hobby-uri preferate
Formularea răspunsurilor sub
Nouă ne plac și surprizele, deci formă de propoziții complete.
să căutăm în trăistuța
Şcoala Gimnazială ,,ION CÂMPINEANU,, CÂMPINA
Clasa Pregătitoare A
PROPUNĂTOR: PROF. ÎNV. PRIMAR PASCALE ELENA

ANEXE

În grădină

În grădină pe o floare ,

O albină călătoare

Şi un fluturaş vioi

Stau de vorbă amândoi.

-Primăvara asta, frate,

Am treabă pe săturate!

Strâng nectarul, miere fac

Şi deretic stupul drag.

-Iară eu din floare în floare

Duc mireasmă şi culoare

Să îi bucur pe copii,

Care zburdă prin câmpii.

5
Şcoala Gimnazială ,,ION CÂMPINEANU,, CÂMPINA
Clasa Pregătitoare A
PROPUNĂTOR: PROF. ÎNV. PRIMAR PASCALE ELENA

DIN SERIA POVEȘTI MITITELE, JOACĂ-TE CU ELE!

ALBINUȚA ȘI VIOREAUA

ÎNTR-O ZI CALDĂ DE PRIMĂVARĂ, ÎN POIENIȚA ÎNFLORITĂ, ALBINUȚA A MERS LA VIOREA


SĂ IA POLEN. A ÎNCERCAT SĂ APLECE FLOAREA CU FAȚA SPRE EA, DAR ACEASTA A STRIGAT:
- ÎMI RUPI PETALELE! CE FACI, ALBINUȚO?
- IARTĂ-MĂ, NU AM VRUT SĂ TE RĂNESC! VREAU SĂ IAU PUȚIN POLEN!
- CE FACI CU EL?
- AAA! TU EȘTI O VIOREA TÂNĂRĂ ȘI NU ȘTII CĂ NOI, ALBINELE, PREFACEM POLENUL ÎN MIERE
DULCE ȘI AROMATĂ. COPIII O APRECIAZĂ ȘI O AȘAZĂ PE PRIMUL LOC ÎN TOPUL
DULCIURILOR. EI AU ÎNVĂȚAT LA ȘCOALĂ, CĂ MIEREA ESTE UN ALIMENT FOARTE SĂNĂTOS.
CELE DOUĂ AU RĂMAS PRIETENE ȘI SE ÎNTÂLNESC ÎN FIECARE PRIMĂVARĂ.

6
Şcoala Gimnazială ,,ION CÂMPINEANU,, CÂMPINA
Clasa Pregătitoare A
PROPUNĂTOR: PROF. ÎNV. PRIMAR PASCALE ELENA

EU SUNT O
ALBINA ......................

FOTOGRAFIE ELEV