Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

DATA: 09.11.2011 CLASA: a IV-a B PROFESOR INV. PRIMAR : Anghel Simona ARIA CURRICULARA :Matematica DISCIPLINA: Matematica UNITATEA DE INVATARE :Inmultirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 SUBIECTUL LECTIEI: Inmultirea cand unul dintre factori este o suma TIPUL LECTIEI: invatare-consolidare TIMP DE LUCRU : 50 minute OBIECTIVE DE REFERINTA: s efectueze operaii de nmulire i mprire cu numere naturale mai mici dect 100 s exprime clar i concis semnificaia calculelor fcute n rezolvarea unei probleme OBIECTIVE OPERATIONALE:

O1. sa cunoasca termenii operatiilor de calcul :adunare,scadere si inmultire O2. sa inteleaga termenii : de atatea ori mai mult O3. sa rezolve oral si in scris exercitii de inmultiri, adunari si scaderi O4. sa raspunda corect la intrebari teoretice O5. sa cunoasca ordinea operatiilor intr-un exercitiu O6. sa rezolve fisa de lucru individuala RESURSE :
METODE SI PROCEDEE : conversatia,

explicatia, exercitiul, problematizarea, demonstratia


MIJLOACE DE INVATAMANT :planse cu

intrebari,planse cu exercitii, fise de lucru individuale


TIPURI DE ACTIVITATE : frontala,

independenta Bibliografie :

~Aurel Maior, Angelica Calugarita, Elena Maior, Manual pentru clasa a IV-a , Editura Aramis 2006 ~ www.didactic.ro

Nr . Etapele Cr lectiei t.

O b. O p.

Activitat ea invatato rului

Activit atea elevilo r

Strategii didactice Metod e Mijlo ace

Evalua re

1. Organiza rea clasei

2. Reactuali zarea structuril or invatate anterior O 1

Asigur conditiil e optime pentru desfasu rarea lectiei. Pregate sc material ul didactic necesar. Verific tema pentru acasa.

Copiii se pregat _____ esc pentru ora de matem atica

_____

_____

Copiii isi verific a tema pentru acasa. Conver satia

Frontal a

Pe o plansa confecti onata vor fi scrise cateva intrebar i la care copiii vor raspund e.

Aduna re, scader e, inmulti re, impart

Plan sa cu intre bari

Individ uala

O 4

-Ce ire operatii matema tice cunoast Terme em ? ni ai adunar ii -Cum se numesc Suma numerel sau e care le total adunam ? -Cum se numest e rezultat ul adunarii ? Descaz ut, Scazat Conver or satia

Individ uala Plan sa cu intre bari

-Cum se factori numesc numerel e pe care le scadem ? Deimp artit -Cum se Impart numesc itor numerel
5

3. Enuntare a scopurilo r si a obiective lor

e pe care le inmulti m? - Dar cele pe care le imparti m?

Produs

Cat Copiii rezolv Conver a cu satia atentie exercit iile

___ ____

- Cum se numest e rezultat ul inmultiri i? - Dar al Copii impartir ascult ii ? a Se vor rezolva o serie de exercitii orale . ( Anexa 1) Voi anunta subiectu Copiii

4.

Dirijarea invatarii 5.

O 2 O 3 O 5

Fisa Conver de satia lucru Explica indiv tia iFrontal Exercit dual iul a Proble mati6

Obtinere a performa ntei si 6. evaluare a

Incheiere a activitati i

l lectiei : Azi vom face exercitii si problem e recapitu lative si de consolid are din lectia trecuta dar si din celelalte . Scriu titlul pe tabla : Inmult irea cand unul dintre factori este o suma exercitii si problem

rezolv Zarea a exercit iile propus e

copiii ascult a cu atentie explica tiile Conver satia

Copiii isi noteaz a tema

e Voi propune spre rezolvar e exercitii de diferite tipuri(A nexa 2). Voi imparti fise de lucru individu ale si voi da explicati i acolo unde e cazul. (Anexa 3) Se va da tema pentru acasa : Exerciti ul 8 si problem
8

a 11 de la pagina 30 din manual. Voi face aprecier i ascupra lectiei desfasu rate.

10

11

12

13