Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT

DE
ACTIVITATE

EDUCATOARE
RADU ICA
GR. MIJLOCIE
GRADINIŢA NR.56
BRĂILA
PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:24 MARTIE,2011
NIVELUL I : Grupa mijlocie
EDUCATOARE :RADU ICA
TEMA ANUALA: “Cu ce si cum exprimăm ceea ce simţim’’
TEMA PROIECTULUI : Lumea poveştilor
TEMA ZILEI : Carnaval, carnaval, vesel carnaval
TIPUL ACTIVITATII : verificare si consolidare de cunoştinţe

SCOPUL :- cultivarea şi prfecţionarea capacităţii de exprimare corectă, cursivă prin


exersarea actului vorbirii şi pe baza dialogului, a capacităţii de ordonare logică a
momentelor de închegare a unei naraţiuni, de întindere limitată.
-dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii lmbajului oral.
-consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

ACTIVITĂŢI INTEGRATE:

I.ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALA ( A.D.P)


Întâlnirea de dimineaţă :”Dimineaţa a venit, toţi copiii au sosit”
Rutine : salutul, prezenţa, calendarul naturii, data,mă pregătesc pentru activitate – exersarea unor deprinderi
de muncă gospodărească.
Tranziţii : exerciţii de înviorare, deplasarea pe centre, joc cu text şi cânt Câte unul pe
cărare, Cântecul animalelor, Ursul păcălit,Scufiţa Roşie, Din pădurea fermecată, Eu sunt
iepuraşul ţup.

II.ACTIVITĂŢI LIBER LESE( A.L.A. I.)

BIBLIOTECA – joc de recunoaştere – „La carnaval cu personaje din poveşti”


ARTA ( DOS) – activitate practică: aplicaţie „Măşti pentru carnaval”
NISIP ŞI APĂ – „Ursuleţii pescari”
ŞTIINŢĂ - Puzzle : „Povestea mea preferată”

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE

1. DOMENIUL LIMBA ŞI COMUNICARE: Joc didactic: „Ghici ce poveste este?”

IVACTIVITĂŢI LIBER ALESE II (A.L.A.II)


1. „Carnaval, carnaval, vesel carnaval”
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE(A.L.A.I)

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

BIBLIOTECA: Joc de recunoaştere : “La carnaval cu personaje din poveşti”;


1.să definească povestea din care face parte personajul prezentat, precizându-i titlul;
2. să enumere toate personajele din povestea prezentată, precizând unele însuşiri
caracteristice;
3.să sorteze imaginile în funcţie de povestea din care face parte, aşezându-le în ordinea
cronologică a acţiunilor;

ARTĂ(DOS):aplicaţie: ”Măşti pentru carnaval”;


1.să lipească materiale din natură ( seminţe de mac, fire de lână, hârtie lucioasă, hârtie
creponată răsucită) pe contururile decupate;
2.să întindă uniform pasta de lipit pe întreaga suprafaţă;
3.să aleagă pentru fiecare mască materialul care se potriveşte, ţinând cont de culoarea
materialului;
4.să lucreze curat şi îngrijit;

NISIP ŞI APĂ: ”Ursuleţii pescari”;


1.să folosească undiţa cu magnet;
2.să grupeze peştişorii pescuiţi după culoare, mărime;
3.să verbalizeze acţiunile efectuate utilizând un limbaj matematic adecvat;

ŞTIINŢĂ:Puzzle:”Povestea mea preferată”;


1.să reconstituie din bucăţi imagini reprezentând scene din cele 4 poveşti;
2.să definească povestea din care face parte imaginea;
3.să colaboreze în cadrul grupului, verbalizând acţiunile intreprinse;

RESURSE:
Procedurale: povestirea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia.
Materiale :- imagini cu scene din cele 4 poveşti: Scufiţa Roşie, Capra cu trei iezi,
Ursul păcălit de vulpe, Puf alb şi Puf gri;
-contururi de măşti ale personajelor din cele 4 poveşti, materiale din
natură, seminţe de mac, fire de lână, hârtie lucioasă,pastă de lipit, lopăţele;
-suport pentru apă, undiţe cu magnet, găletuşe, peştişori diferit coloraţi;
-imagini ale celor 4 poveşti, imagini din bucăţele;
Organizatorice: pe centre de interes, individual, frontal, pe grupuri;

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE


1.DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE:Joc didactic: ”Ghici ce poveste este”

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Cognitive:
O1-să recunoască, denumind corect povestea după mai multe modalităţi: personaje
prezentate, un fragment audiat la casetofon,după tema povestirii, o păţanie
(povestioară) prezentată pe scurt.
O2-să enumere corect toate personajele celor 4 poveşti.
O3-să răspundă corect la întrebări legate de conţinutul poveştilor.
O4-să reproducă cu usurinţă fragmente din cele 4 poveşti.
O5-să sesizeze şi să corecteze greşelile făcute de educatoare.
O5-să se exprime coerent, corect şi expresiv, respectând formele gramaticale ale limbii
române.
Afective:
O6-săparticipe cu interes la actvitate.
O7-să colaboreze cu colegii de grup.
O8-să accepte punctele de vedere ale celorlalţi.
Psiho-motrice:
O9-să mânuiască materialul în mod organizat.
O10-să execute sarcina primită.
Metode: povestirea, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul,cubul,jocul,
problematizarea.
Materiale: siluete ale personajelor din poveşti, imgini din poveşti, bilete
cu întrebări,un zar mare, casetofon, ecusoane.
Sarcina didactică: să recunoască şi să denumească corect cele patru poveşti şi
pesonajele din acestea ;să reproducă anumite fragmente din poveşti;
Regulile jocului: Copiii aruncă cu zarul. În funţie de această aruncare ei vor extrage din
cutia „Comoara cu poveşti” întrebarea potrivită fiecărei poveşti. Răspunsurile la
întrebare se punctează cu o bulină roşie pentru fiecare răspuns corect.
Elemente de joc: surpriza, întrecerea, aplauzele,bagheta fermecată,închiderea şi
deschiderea ochilor,mimica,imitarea personajelor din poveşti,mânuirea materialelor.
.
Organizarea activităţii: În decorul de pădure realizat în sala de grupă, se vor aşeza lucrările
realizate de copii pe centre, iar copiii se vor aşeza pe perniţe.

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE(A.L.A.II)

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1-.să recite versuri în legătură cu personajul care îl reprezintă, respectând tonul, intonaţia,
în concordanţă cu mesajul transmis.
2.-să cânte cântecele din poveşti învăţate, respctând linia melodică a acestora.
3.-să participe cu interes şi plăcere la activitate.
Metode: povestirea, explicaţia, conversaţia, exerciţiul.
Materiale:măştile realizate la activitatea practică, casetofon.
Organizarea activităţii:se va amenaja un decor specific de pădure în anotimpul primăvara

Bibliografie:

1. ANA, Aurelia; CIOFLICA Smaranda Maria; Jocuri didactice pentru educarea


limbajului, Editura Tehno-Art, Petroşani, 1999
2. BREBEN, Silvia; GONGEA, Elena; RUIU Georgeta; FULGA Mihaela; Metode
interactive de grup, Editura Arves, Craiova,
3. CULEA, Laurenţia, coord., Activitatea integrată din grădiniţă, Didactica Publishing
House, Bucureşti, 2008.
4. CULEA, Laurenţia, coord., Aplicarea noului curriculum, Editura Diana, Piteşti, 2009.
5. DIMA, Silvia, PACLEA Daniele, Veniţi să ne jucăm copii!, Antologie de jocuri editată
de Revista Învăţământului Preşcolar, Bucureşti, 1995.
6. Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005.
7. Revista Învăţământului Preşcolar, nr. 1-2/2010, Editura Arlequin, Bucureşti, 2010.

SCENARIUL ZILEI

Pentru a motiva copiii pentru activităţile pe care urmează să le desfăşoare pe parcursul


zilei, se va prezenta următorul scenariu :
Copiii vor intra dimineaţa în sala de grupă interpretând cântecelul “Câte unul pe cărare”.
În timp ce le vor fi prezentaţi oaspeţii din sală, întru-n decor de pădure în anotimpul
primăvara, vom începe cu întâlnirea de grup între copii şi educatoare, prin intermediul
salutului de dimineaţă.
Salutul între copii se va realiza utilizând strategia de învăţare prin cooperare ”Cerc
interior, cerc exterior” combinată cu metoda “Amestecă, îngheaţă, formează perechi”.
Educatoarea salută copiii spunând : “Dimineaţa a venit,/ Toţi copiii au sosit,/ În cerc să
ne adunăm,/ Cu toţi să ne salutăm” !, apoi împarte ecusoane cu personaje din
poveşti.Fetiţele formează un cerc interior, iar băieţeii un cerc exterior, formând două
cercuri cocentrice.
La semnalul ”Amestecă” dat de educatoare, copiii se rotesc în cerc cântând cântecul
“Bună dimineaţa”, se opresc la semnalul “Îngheaţă”, iar la semnalul “Formează perechi”,
copiii din cercul interior se întorc către cei din exterior, salutându-se şi împărtăşind
sentimente.
Se vor repeta comenzile de mai multe ori, dând astfel posibilitatea formării mai multor
perechi. După salutul de dimineaţă, voi iniţia o discuţie cu copiii referitoare la Calendarul
naturii, unde un copil va fi meteorolog de serviciu, se va face prezenţa, un copil la panou
va numi pe cei prezenţi şi pe cei absenţi. Având în vedere tema săptamânii şi faptul că au
avut ca sarcină să-i roage pe părinţi să le citească sau să le spună povestioare, împărtăşirea
cu ceilalţi se va axa pe schimbul de poveşti. Acest moment solicită întregul colectiv al
grupei şi contribuie la realizarea unei intercunoaşteri, la exprimara liberă în faţa celorlalţi,
învăţând să asculte, să-şi exprime trăirile, fie verbal fie non-verbal(mimică şi gestică).
Activitatea de grup – Se va interpreta cu întreaga grupă ‘’Cântecul animalelor’’ .
Urmeză apoi surpriza zilei îşi face apariţia Florentina, o fetiţă, o mai veche prietenă de-a
lor, care le va povesti copiilor că a fost invitată la Carnavalul din pădure, şi va citi invitaţia
primită de la Zâna pădurii cea care a initat-o la carnaval. Aceasta îi cerea să îşi pregătească
o costumaţie a unuia dintre personajele cărţii trimise de ea. Dar, venind la noi la grădiniţă
s-a oprit într-o poieniţă să se odihnească. Stând şi odihnindu-se în poieniţă s-a stârnit un
vânt puternic care i-a împrăştiat toate foile din carte şi acum ea nu mai ştie nimic despre
aceste poveşti. Educatoarea o va anunţa că a sosit poştaşul şi a lăsat un pachet mare şi un
plic destinat Florentinei. Se va deschide plicul şi se dă citire scrisorii :
Dragă Florentina,
Am aflat că eşti în mare necaz şi aş dori să te sjut. Dar, din păcate nu pot să vin la tine,
aşa că m-am gândit că te-ar putea ajuta un grup de copii harnici. Eu am auzit că în grupa
mijlocie de la gradiniţa nr. 56, sunt copii tare harnici şi sunt sigură că vor să te ajute. Îţi
timit într-un pachet tot ceea ce au nevoie copiii pentru a te ajuta.
Te aşteptăm cu drag la Carnaval,
Zâna Pădurii

După ce voi descoperi toate materialele primite, voi îndruma copiii spre cele patru centre,
alegându-şi locul în funcţie de ecusonul primit în piept, urmând să se rotească pe la toate
centrele. Tranziţia se realizează printr-un cântecel numit “Câte unul pe carare” (copiii
vor cânta şi vor gesticula ). Se vor anunţa obiectivele pentru fiecare centru(fiecare centru
având în mijoc câte o mascotă: la centrul nisip şi apă va fi un urs, la centrul bibliotecă un
iepuraş, la centrul ştiinţă o scufiţă, la artă o capră cu trei iezi).În funcţie de ecusonul din
piept copiii se vor grupa pe poveşti şi se vor îndrepta către centrul corespunzător intonând
un cântecel specific poveştii: “Ursul păcălit”, “O scufiţă roşioară”, “Eu sunt iepuraşul ţup”,
“Din pădurea fermecată”.Copiii vor lucra independent sau în echipă, la grupuri de
măsuţe.La încheierea lucrului copiii vor face ordine şi vor duce lucrările în pădure.După
rotirea tuturor grupurilor pe la toate centrele, copiii sunt invitaţi să ia loc pe perniţe în
pădure, unde se va desfăşura jocul didactic “Ghici ce poveste este?”.După desfăşurarea
jocului didactic, urmează un moment de rutină, după care copiii vor intra în sala de grupă
pe melodia” Carnaval, carnaval, vesel carnaval”, se vor îndrepta catre măştile
confecţionate de ei, vor recita poezii, vor cânta şi vor dansa împreună cu Florentina. La
final vor fi apreciaţi şi se vor înmâna diplome pentru cea mai frumoasă mască.
Florentina mulţumită de strădania lor va pleca în lumea ei promiţându-le că se va mai
întoarce.

ETAPELE CONŢINUTUL STRATEGII EVALUARE /


ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFIC DIDACTICE INDICATORI
I
1. Moment Se vor asigura condiţiile necesare pentru povestirea
organizatoric desfăşurarea optimă a activităţii.
-se va aerisi sala de grupă;
-materialele didactice vor fi distribuite în
fiecare centru.
Se va completa calendarul naturii şi
prezenţa copiilor la grădiniţă in ziua
respectivă.
-Întâlnirea de dimineaţă: „Dimineaţa a
venit, toţi copiii au sosit”.
Tranziţie „Câte unul pe cărare”

2.Captarea Pentru a motiva copiii pentru activităţile Conversaţia


atenţiei întregii zilei, pentru a le capta atenţia, examinatoare
într-un decor specific, se vor introduce observaţia
copiii în lumea mirifică a poveştilor, prin
apariţia personajului Florentina, care are
surprize pentru copii. Copiii vor discuta
cu aceasta şi îşi vor exprima diferite
puncte de vedere în ceea ce priveşte
pregătirea lor pentru carnaval.
3.Enunţarea Se va prezenta tema şi obiectivele expunerea
scopului şi a activităţii pe înţelesul lor: “Astăzi o vom
obiectivelor ajuta pe Florentina să cunoască cât mai
multe lucruri despre aceste poveşti”.
Jucându-se vor realiza lucruri care i-ar
putea fi de folos . Vor fi foarte atenţi să nu
greşească pentru ca Florentina să nu
înveţe lucruri greşite.
4.Prezentarea Prezentarea centrelor de lucru şi a Capacitatea
optimă a materialelor pregătite astfel încât oferta să de a raporta
conţinutului fie atractivă pentru copii. numărul la
La centrul : ”Nisip şi apă”, copiii vor cantitate
pescui peştişori după criteriul: peşti mici,
de culoare roşii, galben, albastru,în
găleata mică respectiv roşie, galbenă,
albastră, peşti mari de culoare roşii,
galbeni, albaştri , în găleata mare
respectiv,roşie, galbenă, albastră.
La centrul: ”Bibliotecă”, fiecare copil va
primi un personaj de poveste, apoi vor
căuta imaginile din povestea al cărui
protagonist este personajul primit. Se vor
aşeza în ordine, astfel încât să formeze o
poveste.
La centrul:”Artă”,vor realiza măşti pentru
carnaval, fiecare copil îşi va alege masca
corespunzătoare ecusonului primit în
piept,îi va lipi ochii, mustăţile, urechile,
blăniţa din lână; se va urmări modul de
lucru se vor da explicaţii, vor fi ajutaţi
dacă va fi nevoie.
La centrul:”Ştiinţă”,din bucăţile puzzle
vor reconstitui intregul pentru a obţine
imagini din cele patru poveşti; vor
povesti despre ceea ce este vorba în
imaginile reconstituite.
5.Dirijarea Se va face tranziţia intonându-se jocul cu Explicaţia, Observarea
învăţării şi text şi cânt „Câte unul pe cărare”, copiii sistematică a
obţinerea vor fi invitaţi pe perniţe în pădure, pentru comporta-
performanţei desfăşurarea jocului didactic. mentului
Se va prezenta copiilor un zar (cub) pe Cubul ,
feţele căruia sunt imagini din cele patru
poveşti. Se va face o scurtă reactualizare a
cunoştinţelor şi se va anunţa tema :
<<astăzi ne vom juca jocul ,,Ghici ce
poveste este?”>> Conversaţia,
Se vor prezenta regulile jocului, după care
se execută jocul de probă unde se vor da
unele indicaţii, dacă va fi nevoie. Se va
trece la executarea jocului de către copii. Exerciţiul.
Din cutia trimisă de Zâna pădurii, se vor
scoate pe rând plicurile cu întrebări.
Varianta I:
Se vor adresa următoarele întrebări:
1. Cum se numeşte povestea în care
un animal a fost păcălit şi a rămas
fără coadă?
2. În ce poveste o fetiţă nu şi-a
ascultat mama şi a stat de vorbă cu
străinii?
3. Cum se numeşte povestea în care
cineva şi-a minţit mama că fratele
lui a spart borcanul cu dulceaţă?
4. În care poveste unul din fraţi nu şi-
a ascultat mama şi a lăsat străini în
casă?
Varianta a II a
Recunoaşterea poveştilor după
audierea unor fragmente citite din:
„Scufiţa Roşie”,
„Capra cu trei iezi”,
„Ursul păcălit de vulpe”,
„Puf alb şi Puf gri”.
Varianta a III a
Întrebări problemă
-Ce ar fi trebuit să facă Scufiţa Roşie
pentru a nu păţi ceea ce a păţit?
-Ce ar fi trebiut să facă iezii când a
bătut lupul la uşă?
-A procedat corect vulpea cănd l-a
trimis pe urs la baltă?
-Ce ar fi trebuit să facă Puf gri pentru
ca mama să nu-l pedepsească pe Puf
alb?
În complicarea jocului, se va pune la
casetofon câte un fragment din câte
una din poveşti, când intenţionat va fi
greşit titlul, copiii având sarcina de
sesiza greşeala.
Copiii vor fi apreciaţi pentru felul cum
s-au comportat la activitate, cum au
răspuns, fiind recompensaţi cu buline
roşii.
Tranziţie: „Bat din palme”.

6.Asigurarea Copiii vor intra în sala de grupă


feed-back-ului fredonând cântecul „Carnaval, carnaval,
Evaluarea vesel carnaval”; o întâlnesc pe Florentina,
cu care poartă o conversaţie referitoare la
invitaţia ei la Carnavalul din pădure,
rugând-o să-şi aleagă masca care i se
potriveşte. Copiii îşi vor lua măştile
lucrate de ei şi se vor grupa după cele
patru poveşti. Pe melodia „Să vină
povestea” îşi vor prezenta fiecare mască,
recitând poezii şi cântând cântecele.
În încheiere, copiii vor primi aprcieri din
partea Florentinei şi câte o diplomă pentru
cea mai frumoasă mască .

S-ar putea să vă placă și