Sunteți pe pagina 1din 44

Motto:

Ori de câte ori un copil spune : „Nu cred în zâne!”, undeva o mică zână moare - aşa spunea Peter Pan.
Este de datoria noastră să nu lăsăm zânele să moară.

Institutor – Colonelu Cristian

DATA: 17.02.2010
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala cu cls. I-VIII Nr.8
GRUPA: mare-pregătitoare
EDUCATOR: inst. Colonelu Cristian
TEMA: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim”
SUBTEMA: „În lumea poveştilor”

SCENARIUL ACTIVITĂŢII „ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ”


TEMA ZILEI : „În lumea poveştilor”
TIPUL DE ACTIVITATE : Formare de deprinderi
Durata : 20 minute
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări ;
-să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg cunoscându-i chipul şi în acelaşi timp numele;
-să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-le prin
simbolul adecvat;
SCOP: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării interrelaţionării,
împărtăşirii cu ceilalţi şi formării comportamentului empatic la preşcolari.
SRATEGII DIDACTICE:
a)METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, negocierea, jocul, problematizarea;
b)ELEMENTE DE JOC: mişcarea, surpriza, mânuirea materialelor;
c)RESURSE MATERIALE: Catalogul grupei, Calendarul naturii, jetoane cu caracteristici ale vremii, fotografii,
imagini simbol ale evenimentelor.
d)FORME DE ORGANIZARE: frontal, în perechi, individual;
BIBLIOGRAFIE:- ,,Curriculum pentru invatamantul prescolar” M.E.C.I. 2008
,,Metode intreactive de grup” Editura Arves, 2007
-RIP,NR. 1-2/2009 ,,Curriculum 2008”
-RIP,NR. 3-4/2009 ,,Proiectare”
-Internet

ETAPELE ACTIVITĂŢII:
Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi membrii grupei. Rostesc următoarele
versuri:
„Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit
În cerc să ne adunăm
Cu toţii să ne salutăm.”
-Salutul: „Bună dimineaţa, personaje din poveşti!” Copiii se salută cu numele personajelor preferate.
-Prezenţa: verificarea prezenţei copiilor. Un băiat va numi fetiţele prezente, iar o fetiţă va numi băieţii
prezenţi.
-Completarea calendarului naturii
- Ce zi a săptămânii este astăzi?
- Cum este vremea ?
- În ce anotimp suntem ?
-Noutăţi/evenimente/ştirea zilei: poveşti ale copiilor, momente care i-au impresionat din poveştile
cunoscute.
-Mesajul zilei: „Poveştile raman vesnic!” se transmite copiilor ca povestile nu au varsta
-Activitatea de grup: scurt mesaj despre importanţa poveştilor
RUTINE : „Îmi aştept rândul”- deprinderea de a anunţa prin ridicarea mâinii când solicit un anumit lucru;

TRANZIŢIE : Cu ajutorul cântecului „Noi suntem piticii” se porneşte spre sectoare.


OBIECTIVE DE
OPERAŢIONALE:
BIBLIOTECĂ:

„Selectarea cuvintelor care alcătuiesc titlul poveştii preferate”

Fişa - „Personaje îndrăgite din poveşti”

O1: Să selecteze cuvinte;

O2: Să ordoneze cuvinte pentru a realiza un titlu;

O3: Să realizeze cerinţele fişei.

ARTĂ:

„Colorăm imagini din poveşti”

O1: Să coloreze corespunzător imagini din poveste;

O2: Să-şi păstreze poziţia corectă la masa de lucru.

JOC DE ROL:
„Îngrijim căţeluşa Sfintei Duminici”
O1-Sa se transpuna in diferite roluri in joc,
O2:-Sa desfasoare jocuri de rol , utilizand vorbirea dialogata si nuantarea vocii,
O3-Sa interactioneze activ cu partenerii de joc,

CONSTRUCŢII:
„Construim fântâna”, „Construim cuptorul”
O1-Sa utilizeze corect materialele puse la dispozitie,
O2-Sa imbine formele in scopul realizarii temei propuse,
O3-Sa gaseasca utilitatea potrivita constructiei obtinute,
O4-Sa manifeste spirit de colaborare.

ACTIVITATEA DE GRUP
„Podul de piatră”

O1: Sa ia parte la jocurile de grup;

O2: Sa respecte regulile jocului si partenerii de joc.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, instructajul verbal, exerciţiul, brainstormingul,
proverbul, învăţarea prin cooperare .
Material didactic: imagini din poveşti, trusă de doctor, cuvinte decupate, foarfecă, aţă, capsator.
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE
ACTIVITATE INTEGRATĂ: DLC+DEC „Povestea mea”
 „Fata babei şi fata moşneagului” de Ion Creangă – repovestire
 „Fata babei şi fata moşneagului” – harta poveştii
MIJLOC DE REALIZARE: repovestire + activitae practică
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1. Să participe la activităţile de grup în calitate de vorbitor cât şi în calitate de auditor.
COMPORTAMENTE :
• Ia parte la discuţii în grupuri informale ;
• Întreabă şi răspunde la întrebări
• Întrebuinţează regulile unui dialog
• Prezintă şi face prezentări
2. Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.
COMPORTAMENTE:
• Transmite un mesaj simplu în cadrul jocului sau activităţii de verificare;
• Raspunde adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune ;
• Se exprimă corect pentru a se face inteles ;
• Solicită ajutorul educatorului când nu inţelege un mesaj.
3. Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a inteles.
COMPORTAMENTE:
• Urmăreşte linia unei poveşti, concomitent cu imaginile ori povestea redată de educator, coleg;
• Demonstrează inţelegerea textului apelând la diferite modalităţi de redare a acestuia, repovestire, dramatizare,
desen etc.
4. Să recepteze un text care i se povesteşte, citeşte, întelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice
ale acestuia.
COMPORTAMENTE:
• Realizează dramatizări sau jocuri de rol pornind de la textul unei povestiri, utilizând vorbirea dialogată,
nuanţarea vocii intonaţia cu ajutorul educatorului, folosind indicaţiile sugerate de text;
• Utilizează calităţile expresive ale limbajului oral şi ale celui corporal în transmiterea unor idei şi sentimente.

Metode şi procedee: explicaţia, povestirea, exerciţiul, problematizarea, turul galeriei.


Material didactic: cutii cu materialele pentru joc-planşe din
poveşti, măşti, de desen, culori, plastilină,
foarfecă, hârtie glasată, lipici, beţişoare.
Sarcina didactică: recunoaşterea unor poveşti şi personaje având la dispoziţie planşe ale acestora, răspunsul la
ghicitori, dramatizarea unor scene din poveşti.
Elemente de joc: ghicirea, mişcarea, surpriza, aplauze, folosirea unor onomatopee, mânuirea materialelor.
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare - verificare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri
Bibliografie:
Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3,6/7 ani), M.E.C.T., 2008
Laboratorul preşcolar-Ghid metodologic, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2001
Jocuri didactice integrate pentru învăţământul preşcolar, Editura Humanitas Educaţional, 2005.
Ac
tivi
ati t
p d
Înt
„As lni â ers e dez
on
tăz rea ala volta
i m de re
Ru
tine i -a d i
ş d min
Tra sp : igie or i ea
nzi ăla n să ţă:
ţii: tul; a - t fiu.
Din ”B at g u oa ..”
d sta leta
c
N pic lap in p rea şi
Şi e-nv ioare , clap alme :
la ( ârt cla
ba im, tra, tr , p,
ie, n a
m
no asa asu rap
e r p, t
i po , a ci ,
rni ctiv m,
m! itat
e)

OL:

la
rijim

e
luşa

DE R
g
Du

i t at i
„Îng Sfintei

„Harta p
aleg
Domenii
căţe minici"

JOC

Activ re
tivitate p
oveştii”
INVENTAR DE ACTIVITĂŢI:

ractica:
DEC. Ac ului” =repovesti
DLC: „F experientiale

=lipire=
moşnea ata babei şi fata
r e=
(ALA II):

de poveşti
„Podul de piatra"
Activitati la alegere

Confecţionare de cărţi
JOC DE ROL:
„Carnavalul
poveştilor"
recreative
Activităţi
Activitati la alegere
ARTA:
„Coloram imagini din Activitati la
alegere
poveşti” BIBLIOTEC
Ă:
Fişa – „Pers
onaje îndră
din poveşti” gite
Selectarea
cuvintelor c
alcătuiesc ti are
tlul poveşti
preferate

Etapele Conţinutul activităţii Srategii Evaluare


activităţii didactice
I.1.Moment -aerisirea sălii de grupă;
organizatoric -aranjarea materialului distributiv;
-formarea cercului.
2. Captarea În clasă intră o persoană care aduce 3 pachete şi o -expunerea;
atenţiei scrisoare, sosite pentru grupa de copii. -observaţia
Citesc scrisoarea: „Eu, Albă-ca-Zăpada, v-am adus 3 -explicaţia
pachete pe care le-am numerotat cu nr. 1,2,3, în ele -conversaţia
veţi găsi o mare surpriză, dar ca să ajungeţi la
acestea, va trebui să deschideţi cutiile în ordinea
numerotării de la 1-3. Va trebui să rezolvaţi pe rând
sarcinile pe care le veţi găsi în aceste cutii. Eu vă
doresc, spor la treabă!”
3.Anunţarea Se anunţă tema şi obiectivele în ordinea deschiderii -conversaţia
temei şi a cutiilor. -explicaţia
obiectivelor Anunţ copiii că vor face povestire după imagini, că
vor confecţiona căţeluşa, părul, fântâna şi cuptorul
îngrijite de fata moşului.
4.Dirijarea Deschid prima cutie care în primă fază ascunde
învăţării costumatia unui personaj-surpriză ( magicianul). Unul
dintre copii va fi îmbrăcat în magician care va fi
solicitat să facă câteva scamatorii pentru a sosi
surprizele.
Magicianul va număra până la 10 şi apoi, pe rând, va
scoate din cutie plicuri cu imaginile poveştii şi copiii - individuală
vor descrie momentul din poveste denumind titlul -frontală
acesteia şi personajele din poveste.

Le voi adresa copiilor următoarele întrebări :


- Care sunt personajele din povestea „Fata Copiii răspund:
babei şi fata moşneagului”? Fata babei, fata
- Câte fete sunt în poveste? moşneagului,
- Pe cine întâlneşte în drum cele două fete ? moşneagul, baba,
- Care sunt personajele pozitive din această căţeluşa, părul,
poveste ? cuptorul, fântâna,
- Dar negative ? Sfânta Duminică.
- Cum era fata moşneagului ? Dar a babei ?
- Ce cântecel cunoaşteţi în care o fată stătea
precum fata babei mereu în faţa oglinzii ?
(copiii vor interpreta acompaniati cantecul
« La oglinda » .
Cu ce personaj din poveste aţi dori să semănaţi ? De
ce ?
5. Obţinerea Voi solicita copiiilor să aşeze în ordinea cronologică
performanţei a desfăşurării evenimentelor imaginile din cutie.
Voi chema pe rând câte un copil să povestească -explicaţia
câte un fragment (o imagine) din poveste. -demonstraţia
- Ce concluzie putem desprinde din această -observaţia
poveste?
6.TRANZIŢIE Voi realiza tranziţia prin câteva versuri
ALA rostite cu grupa:
“Către centre ne-ndreptăm Conversaţia
Povestea să o reluăm, Explicaţia Frontală
Meşteri mari astăzi vom fi, Demonstraţia Pe grupe
Povestea o vom reconstitui!”
Se deschide cea de-a doua cutie care va avea în ea
jetoane roşii, galbene, verzi şi maro şi materialele
de lucru.
Fiecare copil va alege câte un jeton de culoarea
dorită şi se va îndrepta spre centrul care
simbolizază culoarea pe care a extras-o.
Jetoanele sunt împărţite în mod proporţionat astfel
încât să nu existe centru cu copii puţini.
Le citesc mesajul de la Albă-ca-Zăpada: „Construiţi
„Harta poveştii FATA BABEI ŞI FATA MOŞULUI”
din materialele existente în cutie. Pentru aceasta va
trebui sa extrageţi din „Trăistuţa poveştilor”
jetoane –cufere in patru culori .
Fiecare copil va alege cate un jeton si se vor grupa
in 4 echipe in functie de culoarea jetonului – cufar
ales.”
• Copiii care au ales culoarea roşie vor
confecţiona fântâna pe care a curăţat-o Fata
moşului, dar şi personajele principale din
poveste.
• Copiii care au ales culoarea galbenă vor
confecţiona cuptorul pe care l-a curăţat Fata
moşului, dar şi personajele principale din
poveste.
• Copiii care au ales culoarea verde vor
confecţiona părul pe care l-a curăţat Fata
moşului, dar şi personajele principale din
poveste.
• Copiii care au ales culoarea maro vor
confecţiona căţeluşa pe care a îngrijit-o Fata
moşului, dar şi personajele principale din
poveste.
Voi prezenta copiilor centrele de activitate
deschise, temele propuse si obiectivele de realizat.
Pe parcursul desfăşurării activităţilor în centre,
voi îndruma copiii în realizarea sarcinilor,voi urmări
îndeplinirea obiectivelor şi gradul de participare al
fiecăruia.
La finalul activitatii copiii vor trece pe la fiecare
centru pentru a putea vedea fiecare lucrare
realizata.
7.Asigurarea Voi solicita copiilor să aşeze elementele realizate în - explicaţia
retenţiei şi centrele de activitate (cuptorul, fântâna, părul, -frontală
transferului căţeluşa) astfel încât să reconstituie traseul dintre Turul galeriei
casa Sf. Duminici şi casa parintească.
8.Evaluarea Le cer copiilor să dea un alt final poveştii. -surpriza -frontal
-explicaţia
9. Încheierea Le ofer copiilor diploma de „Iubitor al poveştilor” -aprecieri verbale
activităţii -recompense

ANEXA 1

SCRISOARE CĂTRE GRUPA „PICILOR ATOMICI”

Eu, Albă-ca-Zăpada, v-am adus 3 pachete pe care le-am numerotat cu nr. 1,2,3. În ele veţi găsi o mare
surpriză, dar ca să ajungeţi la acestea, va trebui să deschideţi cutiile în ordinea numerotării de la 1-3. Va trebui să
rezolvaţi pe rând sarcinile pe care le veţi găsi în aceste cutii.
Eu vă doresc, spor la treabă

Albă-ca-Zăpada

Pachetul nr.1

Aşezaţi în ordine imaginile din cutie ce înfăţişează evenimentele întâmplate


Spor la treabă !
Pachetul nr. 2

Construiţi „Harta poveştii FATA BABEI ŞI FATA MOŞULUI” din materialele existente în cutie. Pentru aceasta va
trebui sa extrageţi din „Trăistuţa poveştilor” jetoane –cufere in patru culori .
Fiecare copil va alege cate un jeton si se vor grupa in 4 echipe in functie de culoarea jetonului – cufar ales.
• Copiii care au ales culoarea roşie vor confecţiona fântâna pe care a curăţat-o Fata moşului şi personajele principale din poveste.
• Copiii care au ales culoarea galbenă vor confecţiona cuptorul pe care l-a curăţat Fata moşului şi personajele principale din
poveste.
• Copiii care au ales culoarea verde vor confecţiona părul pe care l-a curăţat Fata moşului şi personajele principale din poveste.
• Copiii care au ales culoarea maro vor confecţiona căţeluşa pe care a îngrijit-o Fata moşului şi personajele principale din poveste.
Spor la treabă !

Pachetul nr. 3

Alegeţi-vă măştile de carnaval! Fiecare copil îşi alege o mască şi va interpreta rolul pe care îl simbolizează masca
aleasă.
Distracţie plăcută!

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA2 ( Jocuri şi activităţi alese)


TEMA ACTIVITĂŢII: „La carnaval”
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de cunoştinţe, priceperi, deprinderi;
FORMA DE REALIZARE : Divertisment ( program artistic)
DURATA : 20 MINUTE
SCOPUL: Consolidarea cunoştintelor copiilor despre personaje din poveştile cunoscute;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
• O1: Să interpreteze melodic rolurile personajelor din poveste ;
• O2: Să participe activ atât în calitate de spectator cât şi de actor;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, , exerciţiul, , problematizarea, jocul, observaţia;
Mijloace de învăţământ: costume ale personajelor din poveşti prezentate, măşti carnaval, Cd-rom, computer,
decorul de poveste, cărţi de poveşti;

Elemente de joc: surpriza, mişcare, aplauze, folosirea onomatopeelor, versuri, roluri;


Durata: 20 minute
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
o Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani) MECI, 2008;
o Haideţi la serbare. Versuri, scenete, dramatizări pentru programul distractiv- recreativ în grădiniţă. Valeria
Cincă, Anca Ţancu, Gabriela Marinescu, Valentina Nicolae, Mimi Chituleasă, Maricica Stoian. Editura Coba
Educaţional
o Florica Mitu, Ştefania Antonovici, Jocuri didactice integrate pentru învăţământ preşcolar. Editura Humanitas
Educaţional 2005

ANEXA 2

„CARNAVALUL PERSONAJELOR DIN POVEŞTI”


Copiii intră în scenă cântând şi bătând din palme.Ei sunt mascaţi cu diferite măşti,reprezentând personaje din
poveşti şi din lumea copiilor.Ei se aşază în semicerc.
Cântec(refrenul carnavalului):
“Carnaval,carnaval,
Vesel carnaval,
Să vedem,acum ce măşti
Au sosit la bal…”

Se repetă până la aşezarea în semicerc.

Clovnul I:
“Bine-aţi venit,dragi invitaţi,
La carnaval să vă distraţi!
Copiii din clasa noastră
S-au pregătit şi-au învăţat,
Costume frumoase au îmbrăcat!

Tot ce veţi vedea aici,


Din lumea noastră face parte,
În care toţi sunt buni şi sinceri,
Prieteni mulţi cum vrem să fie
Toţi oamenii de pe pământ.”

Clovnul II:
“Cred că cele ce urmează
În basme s-au petrecut,
Într-o lume de demult.
Acolo animalele vorbesc
Şi se poartă ca şi oamenii.”

Refrenul carnavalului.(bis)
Vin în faţa scenei Scufiţa Roşie şi Vânătorul. În timp ce Scufiţa se plimbă prin faţa scenei cu coşuleţul în mână
şi încercând să culeagă flori,ceilalţi copii cântă:

“Tu eşti fetiţă


Şi ai scufiţă.
La bunicuţa
Te-a trimis,mămicuţa.

Să-i duci de mâncare


În coşul mare,
Plăcinte bune ,
Sarmale şi prune.”

Scufiţa Roşie:
“La bunicuţa am plecat,
Aşa cum v-am povestit,
De mama nu am ascultat,
Cu lupul rău m-am întâlnit.”

Vânătorul:
“Eu sunt vânătorul
Ce-n grabă sosesc
La chemarea celor
Care mă iubesc.

Am grijă de prieteni,
De iezi şi de Scufiţă
Şi le ofer o casă
În pădurea deasă.

Am o puşcă mititică,
Trag cu ea fără de frică.
Am venit să vă păzesc
Şi de lup să vă feresc!”

Refrenul carnavalului.

Ies cele două personaje,în timp ce este cântat refrenul carnavalului de copiii şi intră în scenă Capra cu trei iezi:

Capra:
“Dragii mamei iezişori,
Mama pleacă după flori.
Pleacă unde-i iarbă mare
Să v-aducă de mâncare.

Lapte bun am să v-aduc,


Câteva frunze de nuc.
Si-apoi după mâncare,
Vă dă mama nişte sare.

Înainte de culcare,
O să vină-n graba mare
Toţi şcolarii pe cărare
Şi-o s-aducă pentru voi:
Note mari,ghiozdane noi.”

În acest timp cei trei iezi stau retraşi,zburdând;cei mari sunt puţin neastâmpăraţi.
Iedul mare:
“Mie vreau ca să-mi aducă
Cărucior din coji de nucă,
Bicicletă cu rotile,
Să joc şi să cânt îmi vine.”
Iedul mijlociu:
“Şi mie vreau să-mi aducă
Coşuleţe din nuiele
Ca să pun ciuperci în ele.

Şi-o socotitoare mare


Ca să socotesc la soare,
Să rezolv problemele
Tot puşcând din degete.”

Iedul mic:
“Mie vreau să îmi aducă
O vază mare,frumoasă
Să pun florile pe masă.

Să le dau mamei cu drag


Când va trece-al casei prag.
Şi să-i spun că o iubim,
Din suflet îi mulţumim!”

Capra:
“Bine,toate le primiţi,
Însă voi să fiţi cuminţi,
Să nu vă bateţi,
Să nu vă-mpingeţi.

Corniţele să nu le rupeţi,
Uşa să fie încuiată.
Lupul rău de va veni,
O să vă mănânce-ndată.
Voi sunteţi mai mititei
Şi vă-nghite pe toţi trei.
Eu mă întorc în curând
Şi la uşă o să vă cânt:
“Trei iezi cucuieţi,
Uşa mamei descuieţi!
Că mama v-aduce vouă
Drob de sare în spinare
Mălăieş în călcâieş.”

Iedul mare:
“Bine,mamă,las' că ştim
Şi cuminţi noi o să fim.”

Iedul mijlociu:
“Bine,mamă,poţi pleca,
Uşa noi vom încuia.
Şi cuminţi noi la fereastră
Te vom aştepta!”

Iedul mic:
“Vom mătura,vom curăţa,
Vasele le vom spăla!”

Intră în scenă Lupul:


“Cred că mă cunoaşteţi:
Eu sunt lupul cel vestit
Şi pe iezi şi pe Scufiţă
Uneori i-am înghiţit.
Mi-a venit de hac cumătrul,
Vânătorul iscusit,
Şi să ştiţi,de-atunci,prieteni,
Jur pe păr:m-am cuminţit!”

Toţi:
“Lupul îşi schimbă părul,dar năravul ba!”

Refrenul carnavalului.

Toate personajele au ieşit din scenă. Au rămas copiii care cântă. A intrat pe scenă Ursuleţul, care se plimbă
prin faţa scenei,în timp ce copiii cântă:
“Ursuleţul Martinel
A-nvăţat un cântecel,
A-nvăţat şi notele,
Ştie şi duratele,
MOR,MOR,MOR.”

Ursuleţul:
“Ştiţi eu am avut o coadă
Lungă,mare şi stufoasă.
Şi astăzi o mai aveam
Dacă nu mă lăcomeam

Să prind peşte mult din baltă,


Aşa cum vulpea m-a-nvăţat.
De asta am un ciot de coadă
Şi…sunt tare supărat.”

Refrenul carnavalului.
Intră-n scenă Vupea:
“Vai ce greu e să fi vulpe,
Căci toţi mă vorbesc de rău!
Spun că-s hoaţă,că-s vicleană,
Ori că mint.Şi-mi pare rău!

M-aţi văzut,copiii,vreodată
Cu-o găină de furat?
Uite,sacu-i gol acuma,
De trei zile n-am mâncat!”

Toţi Copiii cântă melodia “Vulpea şi gâsca”:


“Vulpe,tu mi-ai mâncat gâsca,
Dă-mi-o înapoi,dă-mi-o înapoi!
Că de nu,eu vin cu puşca
Şi cu doi copoi.(bis ultimele două versuri)

Lele vulpe,fi cuminte,


Nu mai tot fura,nu mai tot fura!
Gâşte fripte şi plăcinte
Nu-s de seama ta.”(bis ultimele două versuri)

Refrenul carnavalului.

Ies Ursul şi Vulpea şi intră Albă-ca-Zăpada:


“În căsuţa din pădure
Eu îndată fac curat!
Farfurii,ceşcuţe,oale
Stau frumos în raft.

Am spălat,am măturat,
Peste tot e-acum curat.
Spre seară piticii acasă vin,
Iar farfuria cu mâncare
Îi bucură pe fiecare.”

Intră în scenă cei 7 pitici cântând şi dansând:


“Aiho,aiho,
În zori voioşi pornim
Şi ziua-ntreagă munţii tari noi scormonim.

Aiho,aiho,
Când seara a venit,
Noi ne întoarcem obosiţi,dar fericiţi.”

Toţi:
“Noi suntem şapte pitici
Meşteri,harnici şi voinici.
Ziua noi umblăm cu spor,
Scoatem aur lucitor.

Ce frumoasă-i viaţa noastră


În căsuţe mici de iască!
Ziua aurul topim,
Seara stăm şi povestim.

Toţi în jurul focului,


Până-n pragul somnului.
Apoi mergem fiecare
În căsuţă la culcare.”

Un pitic:
“Eu sunt Tic-pitic,poştaşul,
Şi-am venit în graba mare
Să vă dau o veste mare!
Noi pe Albă-ca-Zăpada
În căsuţă am primit-o.”

Piticul I:
“Cine a băut din paharul meu?”

Piticul II:
“Cine a mâncat din farfuria mea?”

Piticul III:
“Cine a stat pe scăunelul meu?”

Piticul IV:
“Cine a dormit în pătuţul meu?”

Piticii V,VI şi VII:


“Vă spunem noi:Albă-ca-Zăpada.”

Pe cântecul “Aiho,aiho” piticii şi Albă-ca-Zăpada ies din scenă.

Refrenul carnavalului.

Intră în scenă Cenuşăreasa:


“De-aş putea să fiu albină
Sau o rază de lumină,
Aş pătrunde pe-nnoptat
Prin fereastră la palat.
Să văd dansuri,s-ascult glume!
Doar o clipă de-aş putea
Să-mi astâmpăr inima!

Dar ce fac? Mă pierd pe gânduri


Şi dau inimii avânturi.
Timpul trece,nu te-ntreabă,
Hai degrabă,hai la treabă!

Mama vitregă mi-a spus:


“Tu să nu te mişti de-acasă!
S-alegi boabe-aici pe masă!
Să speli rufe,să faci pâine,
Că de nu e vai de tine!”

Toţi(cântă):
“Cenuşăreasa nu-i o poveste
Nici vis nu este.
E doar o fată frumoasă foc!
Cenuşăreasa mai crede în zâne,
În fapte bune şi în noroc.”

Refrenul carnavalului.

Pe refrenul carnavalului iese Cenuşăreasa şi intră în scenă,îmbrăcate în costume naţionale,Fata moşului şi Fata
babei.

Fata moşului:
“Eu de muncă nu mă sperii!
Curăţ,perii şi gătesc,
Dar mămica mea şi sora
Tot mereu mă necăjesc.

Şi-am să plec acum în lume,


Dar tătuca m-a-nvăţat
Să fiu harnică şi bună
Şi voi urma al său sfat.”

Fata babei:
“Cum să spăl cu mâna-mi fină
Javra asta de căţea?
Cum să-mi rup ia cea nouă
Cocoţându-mă în păr?

Iar fântâna cea murdară


Şi cuptorul cel stricat,
Cu aceste mâini gingaşe,
Cum să le fi curăţat?”

Toţi(cântă):
“Carnaval,carnaval,
Vesel carnaval,
Măştile ce le-aţi văzut
Toate-au fost la bal!”

Pe acest cântec toate măştile revin,fac plecăciunea,după care ies din scenă aplaudând sau făcând semne de
mulţumire cu mâna.

-SFÂRŞIT-
ANEXA 3
SCUFITA ROSIE

ALBA CA ZAPADA

SI CEI SAPTE PITICI

FATA BABEI SI FATA

MOSULUI CENUSAREASA
CEI TREI PURCELUSI

MOTANUL INCALTAT
ANEXA 4
FIŞĂ DE LUCRU
1. Uneşte personajul cu povestea din care face parte. Colorează imaginea din povestea care îţi place cel mai mult.

2. Colorează bulinele din dreptul personajelor pozitive cu roşu, iar cel din dreptul personajelor negative cu negru.

3. Desenează un personaj pe care ai vrea să îl întâlneşti în povestea „Ursul pâcâlit de vulpe”


Fata babei şi fata moşneagului

1. Barează explicaţia falsă!


# slută înseamnă: # ţâfnoasă înseamnă:
- foarte urâtă; - arţăgoasă;
- hidoasă; - supărăcioasă;
- zgârcită. - posomorâtă.
# se alinta cum s- alintă cioara- n laţ înseamnă: - se răsfăţa;
- se fălea fără motiv;
- se văita de oboseală.
# greul înseamnă: - munca; - greutăţile; -povara.
# era „fata mamei” înseamnă: - preferata mamei;
- răsfăţata mamei;
- protejată ce ceea ce era greu.
# joc înseamnă: - horă; - petrecere; - jucărie.
# a spune rele despre cineva înseamnă: - a calomnia; - a minţi;
- a bârfi; - a povesti.

2. Completează grila cu cuvinte opuse ca sens:

1. frumoasă 1
2. harnică 2
3. bună 3
4. modestă 4
5. împăciuitoare 5

3. Motivează însuşirile fetei moşneagului.


Ce a făcut ea?
* bună la suflet ………………………………………………………………………
* harnică ………………………………………………………………………
* miloasă ………………………………………………………………………
* credincioasă ……………………………………………………………………….

4. Descoperă şi motivează însuşirile fetei babei.

5. Completează cu răsplata primită de fiecare:


fetei moşneagului fetei babei
cuptorul …………………………… …………………………….
fântâna …………………………… …………………………….
părul i-a dat …………………………… …………………………….
căţeluşa …………………………… …………………………….
Sfânta Duminică …………………………… …………………………….
 De ce a fost atât de bine răsplătită fata moşneagului?
- pentru faptele ei;
- a ajutat fără să aştepte răsplată;
- pentru sufletul ei bun.
 La ce ne îndeamnă povestea? Încercuieşte explicaţia potrivită.
• să fim buni; • să facem, fără să aşteptăm;
• să fim harnici; • să fim modeşti.

 Ce proverbe se potrivesc cu învăţătura poveştii? Bifează- le pe cele potrivite.


¤ Unde- i minte îi şi noroc.
¤ Toată ziua îl porţi în braţe şi seara tot pe el îl dor picioarele.
¤ Bine faci, bine găseşti.
¤ Pomul se cunoaşte după roade şi omul după fapte.
¤ Ce ţie nu- ţi place, altora nu face.
¤ La plăcinte, înainte,
La război înapoi.
¤ Prietenul la nevoie se cunoaşte.