Grădiniţa cu P. P. Nr.

3 “Ţara Piticilor”Vaslui
GRUPA „CAMPIONILOR”

ACTIVITATE INTEGRATA

INSTIT. ANA MARIA SCÎNTEIE

1

ACTIVITATI PE DOMENII EXPERENTIALE (ADE): (DS+DOS)”Ferma de animale”(tăiere. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):  BIBLIOTECĂ: „Cartea cu animale domestice”-citire de imagini „Codiţa purceluşului”-noduleţul-exerciţii grafice  STIINŢĂ: „Găseşte mama puiului „ labirinturi.exerciţii cu material individual) FINALIATEA ZILEI: Expoziţie cu lucrarea realizată de copii pe parcursul întregii zile. rezolvare de probleme. 2 . lipire şi asamblare machetă. SCOPUL ZILEI: consolidarea şi verificarea cunoştinţelor. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP)  Întâlnirea de dimineaţa: „Bună dimineaţa. micii fermieri!”  Rutine:”Ordonaţi suntem la masă”-deprinderea de a fi liniştiţi la masă.  ARTĂ: „Animale din ogradă -pictură cu pensula”  JOCURI DE MIŞCARE:”Animăluţe.ACTIVITATE INTEGRATA TEMA ANUALA: ”Ce şi cum exprimăm ceea ce simţim” TEMA PROIECTULUI: ”Ferma de animale” SUBTEMA : ”Animale din curtea omului” TEMA ZILEI : ”Micul fermier” MIJLOC DE REALIZARE: Activitate cu conţinut integrat TIPUL ACTIVITATII: Sistematizarea cunostiinţelor şi a deprinderilor insuşite. la căsuţa voastră!” 3.  Tranziţii:Joc cu text şi cant:”Graiul animalelor”. priceperilor şi deprinderilor referitoare la relaţia om prieten al animalelor. 2. DURATA:1 ZI ACTIVITATI DE INVĂŢARE: 1.

Tranziţia spre următoarea etapă a activităţii integrate se realizează prin intermediul jocului cu text si cant “Graiul animalelor ” Ziua continuă cu activitatea de la centrele de interes (secvenţă ALA). aş fi…. fiecare făcând câte un compliment colegilor. Vom discuta aspecte legate de Calendarul naturii: -In ce zi suntem ?Ce dată?Cum ne imbrăcăm? Obişnuiam ca in zilele de sărbătoare să aşezam o floare in dreptul acelei zilei .aşez jos la podea Acesta-i doar un început. La centru Biblioteca copiii vor citi imagini din cărticica „Cartea cu animale domestice”. copiii. unde vom descoperi multe surprize. Întind braţele şi zbor.Vreţi ca şi astăzi să aşezăm o floare pentru doamnele care sunt prezente la noi in clasă? 4. -Ia priviţi . -„Să vedem câţi sunteţi de vioi. pici! Mă bucur că sunt aici A început o noua zi Bună dimineaţa.Salutul – porneşte de la educatoare prin recitarea unei poezii : „Dimineaţa a sosit Toţi copii au venit In cerc să ne aşezăm Cu toţii să ne salutăm Bună dimineaţa. Apoi sar intr-un picior Mă opresc. Gimnastica de înviorare: Dacă vreau sa fiu voinic Fac gimnastică de mic Merg in pas alergător.? 5. respir uşor. Noutatea zilei a. Toata lumea e a mea Când m. vor rezolva corect sarcinile date in fisele cărţii. oaie). 2. 1. STIINTA: „Găseşte mama puiului „ labirinturi „ARTA: „Animale din ogradă -pictură cu pensula” 3 . Solicit copiilor să-si imagineze „Dacă a-şi fi un animal (cal. Copiii răspund. Impărtăşirea cu ceilalţi Scurte conversaţii despre materialul adus la grupă. vor trasa grafic „Codita purceluşului”noduleţul-exerciţii grafice . Activitea de grup. vaca. Vă plac animalele? De ce? Astăzi vom pătrunde în lumea animalelor. apoi cu activitatea interdisciplinară “La fermă” (secvenţă ce va cuprinde DS şi DOS) In scenariul zilei urmează activitatea desfăşurata la centrele de interes. cât am crescut! 3.SCENARIUL ZILEI Activitatea zilei va începe cu Întâlnirea de dimineaţa.

cultivarea spiritului de echipă. 3.PROIECT DE ACTIVITATE PE DOMENIUL EXPERENTIAL (DOS) DATA :12. 2.să utilizeze corect materialele puse la dispoziţie -să lucreze ordonat -să utilizeze tehnicile de lucru invăţate -să lucreze individual şi in grup pentru realizarea colajului. lipire şi asamblare) TEMA: „Micul Fermier” TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor SCOPUL ACTIVITATII: Consolidarea deprinderii de a tăia după contur. Motrice: -să execute corect exerciţii de încălzire a mâinilor. Afective: . OBIECTIVE OPERATIONALE: 1.să lucreze individual şi in grup pentru realizarea colajului. foarfece.05. realizarea unor lucrări practice inspirate din viata reala. Cognitive: . explicaţia. observaţia. in grup. individual. STRATEGIA DIDACTICĂ: METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia. coală de hârtie FORME DE REALIZARE: frontal. lipici. MATERIAL DIDACTIC: fişe cu animale. -să-şi dezvolte muşchii mici ai mâinii prin folosirea corectă a foarfecului şi a tubului de lipici. exerciţiul. RESURSE: Umane: copiii şi educatoarea Temporale: 30 minute BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru invăţamânt preşcolar(3-6/7 ani) 4 .2010 GRUPA: MARE –PREGATITOARE DOMENIUL EXPERENTIAL :Om si societate (DOS) CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică MIJLOC DE REALIZARE:Lucrul manual (tăiere .

Evenimentul didactic Conţinut ştiinţific Metode si procedee Mijloace didactice Forme de organiz are Forme Metode si instrumente 1. Întâlnirea debutează cu salutul de dimineaţă urmat de un scurt dialog realizat între educatoare şi copii. Moment organizatoric Tranziţie 1 Amenajarea spaţiul educaţional şi pregătirea materialului didactic.„Dacă a-şi fi un animal (cal.? . Introducerea în activitate se realizează în cadrul întâlnirii de dimineaţă.va trebui să respectaţi indicaţiile mele. vom realiza împreună o machetă „Ferma de animale”. În cadrul întâlnirii de dimineaţă copiii vor juca un joc. conversaţ ia observaţia Astăzi. oaie). vaca. Copiii vor fi aşezaţi în semicerc. Pregătirea climatului psihoafectiv necesar desfăşurării activităţii. să Observaţia lucraţi in echipă. aş fi…. Frontal Conversaţia calendaru l naturii Frontal explicaţia jocul fotografiil e copiilor Observaţia Captarea atenţiei conversaţ ia Frontal Educatoarea prezintă copiilor Anunţarea o mică poveste in care temei si a fermierul Ion le cere copiilor obiectivelor să-i aducă înapoi animalele pe care acesta le-a pierdut uitând poarta deschisă. Se va realiza “trenuleţul animalelor” (copiii se deplasează spre centrele de interes pe melodia “Azi Grivei e mânios”) . Intuirea materialului didactic Ecusoane Coşuleţe Foarfece Evaluare frontala Imagini de decupat Evaluare in Observaţia sist grupuri mici Explicarea si 5 . la activitatea practică Demonstraţi a .

Se cere unui copil să explice care a fost tema lucrării. Individual va trebui să le decupaţi şi apoi să le lipiţi pe suporturile gata făcute. modalitatea de lucru si procedeele folosite la realizarea temei Conversaţia Grupuri Exerciţiul. Munca individuala Munca in grup Grupuri Explicaţia Evaluare Aprecieri verb Încheiere Conversaţia frontal stimulente Se realizează o expoziţie cu lucrările realizate. ploua. La sfârşit veţi aşeza pe macheta animalele pe care le aţi făcut realizând prin colaj o ferma de animale. mâinilor si braţelor( pianul. Se urmăreşte activitatea copiilor. Se vor forma trei lucru grupe. tuna. Aceştia executa lucrarea. Fiecare ati primi jetoane cu animale. Cer fiecărui grup de copiii să identifice şi să denumească materialele distribuite pe masa lor.frământam aluatul. . răsare soarele). urmărind succesiunea logică a etapelor: decupare şi lipire.demonstrarea Copii se vor grupa pe baza modului de ecusoanelor alese. suflă vântul. Se ajută cu explicaţii sau demonstraţii acolo unde este nevoie. Explicaţia Practic executa mişcăril e de încălzire Executarea temei Asigurarea conexiunii inverse „Ce aţi găsit voi pe măsuţe?” Copiii se împart in trei grupe. stoarcem rufe. 6 . La finalul activitaţii după ce toţi copiii au terminat de decupat şi lipi animalele le vor aşeza pe machetă asfel incât fermierul nostru să nu mai fie supărat. Pentru început vom face câteva exerciţii de încălzire a degetelor.

prin rezolvarea sarcinilor stabilite de educatoare.să numere corect in concentrul 1-10. Motrice: -să mânuiască materialele puse la dispoziţie.demonstraţia 7 . -să formuleze probleme după imagini şi exerciţii date in concentrul 1-10.+.dezvoltarea gândirii logice. -să recunoască semnificaţia simbolurilor matematice:-. exerciţiul.Se fac aprecieri asupra implicării copiilor in activitate şi a colaborării in vederea realizării temei. -să rezolve probleme prin raţionament de tip ipotetico –deductiv. 2. Afective: . Cognitive: .să participe conştient şi activ la activitate. observaţia. PROIECT DE ACTIVITATE PE DOMENIUL EXPERENTIAL (DS) DATA :12. -să asocieze numărul la cantitate şi inves.=.05. STRATEGIA DIDACTICA: METODE SI PROCEDEE:conversaţia. explicaţia. 3.2010 GRUPA: MARE –PREGATITOARE DOMENIUL EXPERENTIAL :Activitate matematică (DS) MIJLOC DE REALIZARE: Exerciţiu cu material individual (exerciţii şi probleme) TEMA: „Micul Fermier”rezolvăm probleme TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare -verificare SCOPUL ACTIVITATII: Consolidarea deprinderii de a formula probleme şi rezolva prin raţionamentul de tip ipotetico-deductiv. OBIECTIVE OPERATIONALE: 1.

edit. fişă de lucru. flanelograf. jetoane cu simboluri matematice. cifre de la 1-10. FORME DE REALIZARE: frontal. in grup RESURSE: Umane: copiii si educatoarea Temporale: 30 minute BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru invatamant preşcolar(3-6/7 ani) Metodica activităţilor matematice in grădiniţă.MATERIAL DIDACTIC: plicuri care conţin imagini cu probleme ilustrate şi jetoane cu exerciţii pentru a formula probleme. individual. Polirom 8 .

fiecare echipă va număra câte animale mari şi mici sunt la fermă. planşe cu probleme ilustrate . Fiecare grup va primi cate un plic unde vor găsi imaginile si jetoanele cu exerciţii şi probleme date. cifre Frontal orala Observarea sistematica Intuiesc materiale ce vor fi utilizate Reactualizarea cunoştiinţelor conversaţia 9 . a Astăzi la activitatea de matematica veţi formulaşi rezolva probleme „Copiii intuiesc materialul primit „Ce aveţi pe mese ?” Copiii vor fi întrebaţi până la cât am învăţat să numărăm. Fiecare echipa va formula problema Conversaţia Frontal explicaţia jocul Evaluare frontala Observaţia Răspund corect la întrebări Anunţarea temei si obiectivelor Intuirea materialului didactic Jetoane cu exerciţii. Copii se vor grupa pe baza ecusoanelor alese. Se vor forma trei grupe. Cer fiecărui grup de copiii să identifice şi să denumească materialele distribuite pe masa lor.Evenimentul didactic Conţinut ştiinţific Metode si procedee Mijloace didactice Forme de organiza re Forme Metode si instrumente Indicatori Captarea atenţiei Se realizează prin versurile: Noi micii campioni Suntem fermieri iscusiţi Si indată vă vom arăta Cum probleme ştim a rezolva.

simboluri . care sunt rezolvând exerciţiul problemei cu cifre. conversaţia Se lasă timp de gândire. apoi vor rezolva planşele cu probleme activităţii ilustrate. cer copiilor sa si exprime opiniile personale prin metoda Turul galeriei.Desfăşurarea folosind datele de pe flanelograf. Încheierea activităţii Se fac aprecieri asupra implicării copiilor in activitate si a colaborării in vederea realizării temei Conversaţia stimulente Grupuri Aprecieri verbale Răspund corect la întrebări Grupuri Evaluare in grupuri mici Evaluare frontala Aprecieri verbale 10 . exerciţiul ajutorul simbolurilor matematice . apoi pe rând vin observaţia Coşuleţe in sa si prezinte rezolvarea la panou. matematice conversaţia Manifesta interes Evidenţiez efortul fiecărui grup pentru rezolvarea problemelor. pe care le citesc.

11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful