Sunteți pe pagina 1din 11

Grădiniţa cu P. P. Nr.

3 “Ţara Piticilor”Vaslui

GRUPA „CAMPIONILOR”

ACTIVITATE INTEGRATA

INSTIT. ANA MARIA SCÎNTEIE

1
ACTIVITATE INTEGRATA

TEMA ANUALA: ”Ce şi cum exprimăm ceea ce simţim”

TEMA PROIECTULUI: ”Ferma de animale”

SUBTEMA : ”Animale din curtea omului”

TEMA ZILEI : ”Micul fermier”

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate cu conţinut integrat

TIPUL ACTIVITATII: Sistematizarea cunostiinţelor şi a deprinderilor insuşite.

SCOPUL ZILEI: consolidarea şi verificarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor


referitoare la relaţia om prieten al animalelor;

DURATA:1 ZI

ACTIVITATI DE INVĂŢARE:

1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP)

 Întâlnirea de dimineaţa: „Bună dimineaţa, micii fermieri!”


 Rutine:”Ordonaţi suntem la masă”-deprinderea de a fi liniştiţi la masă.
 Tranziţii:Joc cu text şi cant:”Graiul animalelor”.

2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):

 BIBLIOTECĂ: „Cartea cu animale domestice”-citire de imagini


„Codiţa purceluşului”-noduleţul-exerciţii grafice
 STIINŢĂ: „Găseşte mama puiului „ labirinturi.
 ARTĂ: „Animale din ogradă -pictură cu pensula”
 JOCURI DE MIŞCARE:”Animăluţe, la căsuţa voastră!”

3.ACTIVITATI PE DOMENII EXPERENTIALE (ADE): (DS+DOS)”Ferma de


animale”(tăiere, lipire şi asamblare machetă, rezolvare de probleme- exerciţii cu material
individual)

FINALIATEA ZILEI: Expoziţie cu lucrarea realizată de copii pe parcursul întregii zile.


2
SCENARIUL ZILEI
Activitatea zilei va începe cu Întâlnirea de dimineaţa.
1.Salutul – porneşte de la educatoare prin recitarea unei poezii :
„Dimineaţa a sosit
Toţi copii au venit
In cerc să ne aşezăm
Cu toţii să ne salutăm
Bună dimineaţa, pici!
Mă bucur că sunt aici
A început o noua zi
Bună dimineaţa, copiii.
Copiii răspund, fiecare făcând câte un compliment colegilor.
-„Să vedem câţi sunteţi de vioi,

2. Gimnastica de înviorare:
Dacă vreau sa fiu voinic
Fac gimnastică de mic
Merg in pas alergător,
Apoi sar intr-un picior
Mă opresc, respir uşor,
Întind braţele şi zbor.
Toata lumea e a mea
Când m- aşez jos la podea
Acesta-i doar un început.
-Ia priviţi , cât am crescut!

3. Activitea de grup.
Vom discuta aspecte legate de Calendarul naturii:
-In ce zi suntem ?Ce dată?Cum ne imbrăcăm?
Obişnuiam ca in zilele de sărbătoare să aşezam o floare in dreptul acelei zilei .Vreţi ca şi
astăzi să aşezăm o floare pentru doamnele care sunt prezente la noi in clasă?

4. Impărtăşirea cu ceilalţi
Scurte conversaţii despre materialul adus la grupă. Solicit copiilor să-si imagineze „Dacă a-şi fi un
animal (cal, vaca, oaie), aş fi….?

5. Noutatea zilei
a. Vă plac animalele? De ce?
Astăzi vom pătrunde în lumea animalelor, unde vom descoperi multe surprize.
Tranziţia spre următoarea etapă a activităţii integrate se realizează prin intermediul jocului
cu text si cant “Graiul animalelor ”
Ziua continuă cu activitatea de la centrele de interes (secvenţă ALA), apoi cu activitatea
interdisciplinară “La fermă” (secvenţă ce va cuprinde DS şi DOS)
In scenariul zilei urmează activitatea desfăşurata la centrele de interes. La centru Biblioteca copiii
vor citi imagini din cărticica „Cartea cu animale domestice”, vor rezolva corect sarcinile date in
fisele cărţii, vor trasa grafic „Codita purceluşului”noduleţul-exerciţii grafice ; STIINTA: „Găseşte
mama puiului „ labirinturi „ARTA: „Animale din ogradă -pictură cu pensula”
3
PROIECT DE ACTIVITATE PE DOMENIUL EXPERENTIAL (DOS)

DATA :12.05.2010
GRUPA: MARE –PREGATITOARE
DOMENIUL EXPERENTIAL :Om si societate (DOS)
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică
MIJLOC DE REALIZARE:Lucrul manual (tăiere , lipire şi asamblare)
TEMA: „Micul Fermier”
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor
SCOPUL ACTIVITATII: Consolidarea deprinderii de a tăia după contur, realizarea unor
lucrări practice inspirate din viata reala; cultivarea spiritului de echipă.

OBIECTIVE OPERATIONALE:
1. Cognitive:
- să utilizeze corect materialele puse la dispoziţie
-să lucreze ordonat
-să utilizeze tehnicile de lucru invăţate
-să lucreze individual şi in grup pentru realizarea colajului.

2. Motrice:
-să execute corect exerciţii de încălzire a mâinilor;
-să-şi dezvolte muşchii mici ai mâinii prin folosirea corectă a foarfecului şi a tubului de
lipici;
3. Afective:
- să lucreze individual şi in grup pentru realizarea colajului.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul,

MATERIAL DIDACTIC: fişe cu animale, foarfece, lipici, coală de hârtie


FORME DE REALIZARE: frontal, individual, in grup.

RESURSE:
Umane: copiii şi educatoarea
Temporale: 30 minute

BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru invăţamânt preşcolar(3-6/7 ani)

4
Evenimentul Metode si
didactic Conţinut ştiinţific procedee Mijloace Forme Forme Metode si
didactice de instrumente
organiz
are
1. Moment Amenajarea spaţiul Frontal
organizatoric educaţional şi pregătirea Conversaţia
materialului didactic.
Pregătirea climatului psiho- calendaru
afectiv necesar desfăşurării l naturii Frontal Observaţia
activităţii.
Introducerea în activitate se explicaţia
realizează fotografiil
în cadrul întâlnirii de e copiilor
dimineaţă. Copiii vor fi jocul
aşezaţi în semicerc.
Întâlnirea debutează cu
salutul de dimineaţă urmat
de un scurt dialog realizat
între educatoare şi copii.
Tranziţie 1 În cadrul întâlnirii de
dimineaţă copiii vor juca un
joc- „Dacă a-şi fi un animal (cal,
vaca, oaie), aş fi….?

. Frontal
Se va realiza “trenuleţul conversaţ
Captarea animalelor” (copiii se ia
atenţiei deplasează spre centrele de
interes pe melodia
“Azi Grivei e mânios”)
.

Educatoarea prezintă copiilor


Anunţarea o mică poveste in care
temei si a fermierul Ion le cere copiilor Evaluare
Ecusoane frontala
obiectivelor să-i aducă înapoi animalele
pe care acesta le-a pierdut Coşuleţe
uitând poarta deschisă. Foarfece
Intuirea
materialului conversaţ
didactic ia
observaţia
Imagini de
decupat Evaluare
Astăzi, la activitatea practică Demonstraţi
a in Observaţia sist
, vom realiza împreună o
grupuri
machetă „Ferma de
mici
animale”,va trebui să
respectaţi indicaţiile mele, să Observaţia
Explicarea si lucraţi in echipă.

5
demonstrarea
modului de Copii se vor grupa pe baza
ecusoanelor alese. Se vor forma trei Practic
lucru
grupe. executa
Cer fiecărui grup de copiii să Explicaţia mişcăril
identifice şi să denumească e de
materialele distribuite pe masa lor. încălzire

Executarea „Ce aţi găsit voi pe măsuţe?”


Copiii se împart in trei grupe.
temei
Fiecare ati primi jetoane cu animale.
Individual va trebui să le decupaţi şi Conversaţia
apoi să le lipiţi pe suporturile gata
făcute. Grupuri
.
La sfârşit veţi aşeza pe macheta Exerciţiul.
animalele pe care le aţi făcut Munca
realizând prin colaj o ferma de individuala
Asigurarea animale.
conexiunii
inverse Pentru început vom face câteva Munca in
exerciţii de încălzire a degetelor, grup
mâinilor si Grupuri
braţelor( pianul,frământam aluatul,
stoarcem rufe, ploua, tuna, suflă
Evaluare vântul, răsare soarele). Explicaţia Aprecieri verb

Se urmăreşte activitatea copiilor.


Aceştia executa lucrarea, urmărind
succesiunea logică a etapelor:
decupare şi lipire. Conversaţia
Încheiere Se ajută cu explicaţii sau frontal
demonstraţii acolo unde este nevoie.

La finalul activitaţii după ce toţi stimulente


copiii au terminat de decupat şi lipi
animalele le vor aşeza pe machetă
asfel incât fermierul nostru să nu
mai fie supărat.

Se cere unui copil să explice care a


fost tema lucrării, modalitatea de
lucru si procedeele folosite la
realizarea temei

Se realizează o expoziţie cu lucrările


realizate.

6
Se fac aprecieri asupra implicării
copiilor in activitate şi a colaborării
in vederea realizării temei.

PROIECT DE ACTIVITATE PE DOMENIUL EXPERENTIAL (DS)

DATA :12.05.2010
GRUPA: MARE –PREGATITOARE
DOMENIUL EXPERENTIAL :Activitate matematică (DS)
MIJLOC DE REALIZARE: Exerciţiu cu material individual (exerciţii şi probleme)
TEMA: „Micul Fermier”rezolvăm probleme
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare -verificare
SCOPUL ACTIVITATII: Consolidarea deprinderii de a formula probleme şi rezolva prin
raţionamentul de tip ipotetico-deductiv;dezvoltarea gândirii logice.

OBIECTIVE OPERATIONALE:
1. Cognitive:
- să numere corect in concentrul 1-10;
-să asocieze numărul la cantitate şi inves;
-să formuleze probleme după imagini şi exerciţii date in concentrul 1-10;
-să rezolve probleme prin raţionament de tip ipotetico –deductiv;
-să recunoască semnificaţia simbolurilor matematice:-,+,=.

2. Motrice:
-să mânuiască materialele puse la dispoziţie.

3. Afective:
- să participe conştient şi activ la activitate, prin rezolvarea sarcinilor stabilite de
educatoare.

STRATEGIA DIDACTICA:

METODE SI PROCEDEE:conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul,demonstraţia

7
MATERIAL DIDACTIC: plicuri care conţin imagini cu probleme ilustrate şi jetoane cu
exerciţii pentru a formula probleme, cifre de la 1-10, jetoane cu simboluri matematice, fişă
de lucru, flanelograf.

FORME DE REALIZARE: frontal, individual, in grup

RESURSE:
Umane: copiii si educatoarea
Temporale: 30 minute

BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru invatamant preşcolar(3-6/7 ani)


Metodica activităţilor matematice in grădiniţă, edit. Polirom

8
Evenimentul Metode si
didactic Conţinut ştiinţific procedee Mijloace Forme Forme Metode si Indicatori
didactice de instrumente
organiza
re

Captarea Se realizează prin versurile: Conversaţia


Noi micii campioni
atenţiei
Suntem fermieri iscusiţi Evaluare
Si indată vă vom arăta Frontal frontala Observaţia Răspund
Cum probleme ştim a rezolva. corect la
explicaţia întrebări
Copii se vor grupa pe baza ecusoanelor
alese. Se vor forma trei grupe.
Cer fiecărui grup de copiii să identifice jocul
şi să denumească materialele distribuite
pe masa lor. Fiecare grup va primi cate
un plic unde vor găsi imaginile si
jetoanele cu exerciţii şi probleme date. Jetoane cu
Anunţarea exerciţii, orala Observarea Intuiesc
temei si a Astăzi la activitatea de matematica veţi planşe cu sistematica materiale ce
obiectivelor formulaşi rezolva probleme probleme vor fi
ilustrate , utilizate
Intuirea „Copiii intuiesc materialul primit cifre
materialului „Ce aveţi pe mese ?”
didactic Frontal
Copiii vor fi întrebaţi până la cât am conversaţia
Reactualizarea învăţat să numărăm, fiecare echipă va
cunoştiinţelor număra câte animale mari şi mici sunt la
fermă.

Fiecare echipa va formula problema

9
Desfăşurarea folosind datele de pe flanelograf, apoi
activităţii vor rezolva planşele cu probleme
ilustrate, pe care le citesc.
conversaţia
Se lasă timp de gândire, apoi pe rând vin observaţia Coşuleţe in Evaluare
sa si prezinte rezolvarea la panou, care sunt frontala
rezolvând exerciţiul problemei cu exerciţiul cifre,
ajutorul simbolurilor matematice . simboluri
. matematice Aprecieri
verbale
conversaţia
Manifesta
interes
Evidenţiez efortul fiecărui grup pentru
rezolvarea problemelor, cer copiilor sa Grupuri Evaluare
si exprime opiniile personale prin in grupuri
metoda Turul galeriei. mici

Se fac aprecieri asupra implicării Conversaţia stimulente


Încheierea copiilor in activitate si a colaborării in Răspund
activităţii vederea realizării temei Aprecieri corect la
Grupuri verbale întrebări

10
11