Grădiniţa cu P. P. Nr.

3 “Ţara Piticilor”Vaslui
GRUPA „CAMPIONILOR”

ACTIVITATE INTEGRATA

INSTIT. ANA MARIA SCÎNTEIE

1

micii fermieri!”  Rutine:”Ordonaţi suntem la masă”-deprinderea de a fi liniştiţi la masă. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):  BIBLIOTECĂ: „Cartea cu animale domestice”-citire de imagini „Codiţa purceluşului”-noduleţul-exerciţii grafice  STIINŢĂ: „Găseşte mama puiului „ labirinturi.  ARTĂ: „Animale din ogradă -pictură cu pensula”  JOCURI DE MIŞCARE:”Animăluţe. la căsuţa voastră!” 3. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP)  Întâlnirea de dimineaţa: „Bună dimineaţa. 2.ACTIVITATE INTEGRATA TEMA ANUALA: ”Ce şi cum exprimăm ceea ce simţim” TEMA PROIECTULUI: ”Ferma de animale” SUBTEMA : ”Animale din curtea omului” TEMA ZILEI : ”Micul fermier” MIJLOC DE REALIZARE: Activitate cu conţinut integrat TIPUL ACTIVITATII: Sistematizarea cunostiinţelor şi a deprinderilor insuşite. 2 . rezolvare de probleme. priceperilor şi deprinderilor referitoare la relaţia om prieten al animalelor.  Tranziţii:Joc cu text şi cant:”Graiul animalelor”.ACTIVITATI PE DOMENII EXPERENTIALE (ADE): (DS+DOS)”Ferma de animale”(tăiere.exerciţii cu material individual) FINALIATEA ZILEI: Expoziţie cu lucrarea realizată de copii pe parcursul întregii zile. SCOPUL ZILEI: consolidarea şi verificarea cunoştinţelor. DURATA:1 ZI ACTIVITATI DE INVĂŢARE: 1. lipire şi asamblare machetă.

Salutul – porneşte de la educatoare prin recitarea unei poezii : „Dimineaţa a sosit Toţi copii au venit In cerc să ne aşezăm Cu toţii să ne salutăm Bună dimineaţa.SCENARIUL ZILEI Activitatea zilei va începe cu Întâlnirea de dimineaţa. Apoi sar intr-un picior Mă opresc.aşez jos la podea Acesta-i doar un început. STIINTA: „Găseşte mama puiului „ labirinturi „ARTA: „Animale din ogradă -pictură cu pensula” 3 . Activitea de grup.Vreţi ca şi astăzi să aşezăm o floare pentru doamnele care sunt prezente la noi in clasă? 4. Întind braţele şi zbor. pici! Mă bucur că sunt aici A început o noua zi Bună dimineaţa. Copiii răspund. apoi cu activitatea interdisciplinară “La fermă” (secvenţă ce va cuprinde DS şi DOS) In scenariul zilei urmează activitatea desfăşurata la centrele de interes. unde vom descoperi multe surprize. Toata lumea e a mea Când m. vaca.? 5. fiecare făcând câte un compliment colegilor. respir uşor. Solicit copiilor să-si imagineze „Dacă a-şi fi un animal (cal. 2. vor trasa grafic „Codita purceluşului”noduleţul-exerciţii grafice . Gimnastica de înviorare: Dacă vreau sa fiu voinic Fac gimnastică de mic Merg in pas alergător. Tranziţia spre următoarea etapă a activităţii integrate se realizează prin intermediul jocului cu text si cant “Graiul animalelor ” Ziua continuă cu activitatea de la centrele de interes (secvenţă ALA). 1. -„Să vedem câţi sunteţi de vioi. Vom discuta aspecte legate de Calendarul naturii: -In ce zi suntem ?Ce dată?Cum ne imbrăcăm? Obişnuiam ca in zilele de sărbătoare să aşezam o floare in dreptul acelei zilei . Vă plac animalele? De ce? Astăzi vom pătrunde în lumea animalelor. cât am crescut! 3. oaie). -Ia priviţi . Noutatea zilei a. vor rezolva corect sarcinile date in fisele cărţii. La centru Biblioteca copiii vor citi imagini din cărticica „Cartea cu animale domestice”. Impărtăşirea cu ceilalţi Scurte conversaţii despre materialul adus la grupă. copiii. aş fi….

să lucreze individual şi in grup pentru realizarea colajului. foarfece. MATERIAL DIDACTIC: fişe cu animale. 3. realizarea unor lucrări practice inspirate din viata reala. individual. explicaţia. observaţia. coală de hârtie FORME DE REALIZARE: frontal. lipici. exerciţiul. lipire şi asamblare) TEMA: „Micul Fermier” TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor SCOPUL ACTIVITATII: Consolidarea deprinderii de a tăia după contur.să utilizeze corect materialele puse la dispoziţie -să lucreze ordonat -să utilizeze tehnicile de lucru invăţate -să lucreze individual şi in grup pentru realizarea colajului. Cognitive: . RESURSE: Umane: copiii şi educatoarea Temporale: 30 minute BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru invăţamânt preşcolar(3-6/7 ani) 4 . -să-şi dezvolte muşchii mici ai mâinii prin folosirea corectă a foarfecului şi a tubului de lipici.PROIECT DE ACTIVITATE PE DOMENIUL EXPERENTIAL (DOS) DATA :12.05. STRATEGIA DIDACTICĂ: METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia. OBIECTIVE OPERATIONALE: 1.2010 GRUPA: MARE –PREGATITOARE DOMENIUL EXPERENTIAL :Om si societate (DOS) CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică MIJLOC DE REALIZARE:Lucrul manual (tăiere . Motrice: -să execute corect exerciţii de încălzire a mâinilor. 2. Afective: . cultivarea spiritului de echipă. in grup.

la activitatea practică Demonstraţi a . vom realiza împreună o machetă „Ferma de animale”. oaie). Moment organizatoric Tranziţie 1 Amenajarea spaţiul educaţional şi pregătirea materialului didactic.va trebui să respectaţi indicaţiile mele. conversaţ ia observaţia Astăzi.Evenimentul didactic Conţinut ştiinţific Metode si procedee Mijloace didactice Forme de organiz are Forme Metode si instrumente 1. Se va realiza “trenuleţul animalelor” (copiii se deplasează spre centrele de interes pe melodia “Azi Grivei e mânios”) .„Dacă a-şi fi un animal (cal. Frontal Conversaţia calendaru l naturii Frontal explicaţia jocul fotografiil e copiilor Observaţia Captarea atenţiei conversaţ ia Frontal Educatoarea prezintă copiilor Anunţarea o mică poveste in care temei si a fermierul Ion le cere copiilor obiectivelor să-i aducă înapoi animalele pe care acesta le-a pierdut uitând poarta deschisă. Intuirea materialului didactic Ecusoane Coşuleţe Foarfece Evaluare frontala Imagini de decupat Evaluare in Observaţia sist grupuri mici Explicarea si 5 . Întâlnirea debutează cu salutul de dimineaţă urmat de un scurt dialog realizat între educatoare şi copii. Copiii vor fi aşezaţi în semicerc. aş fi…. vaca. În cadrul întâlnirii de dimineaţă copiii vor juca un joc. să Observaţia lucraţi in echipă. Pregătirea climatului psihoafectiv necesar desfăşurării activităţii.? . Introducerea în activitate se realizează în cadrul întâlnirii de dimineaţă.

demonstrarea Copii se vor grupa pe baza modului de ecusoanelor alese. urmărind succesiunea logică a etapelor: decupare şi lipire. ploua. . Explicaţia Practic executa mişcăril e de încălzire Executarea temei Asigurarea conexiunii inverse „Ce aţi găsit voi pe măsuţe?” Copiii se împart in trei grupe. Se ajută cu explicaţii sau demonstraţii acolo unde este nevoie. răsare soarele). Munca individuala Munca in grup Grupuri Explicaţia Evaluare Aprecieri verb Încheiere Conversaţia frontal stimulente Se realizează o expoziţie cu lucrările realizate. Individual va trebui să le decupaţi şi apoi să le lipiţi pe suporturile gata făcute. Pentru început vom face câteva exerciţii de încălzire a degetelor. Aceştia executa lucrarea. La finalul activitaţii după ce toţi copiii au terminat de decupat şi lipi animalele le vor aşeza pe machetă asfel incât fermierul nostru să nu mai fie supărat.frământam aluatul. Se vor forma trei lucru grupe. tuna. suflă vântul. modalitatea de lucru si procedeele folosite la realizarea temei Conversaţia Grupuri Exerciţiul. Cer fiecărui grup de copiii să identifice şi să denumească materialele distribuite pe masa lor. Se urmăreşte activitatea copiilor. stoarcem rufe. Fiecare ati primi jetoane cu animale. La sfârşit veţi aşeza pe macheta animalele pe care le aţi făcut realizând prin colaj o ferma de animale. Se cere unui copil să explice care a fost tema lucrării. mâinilor si braţelor( pianul. 6 .

Se fac aprecieri asupra implicării copiilor in activitate şi a colaborării in vederea realizării temei.dezvoltarea gândirii logice. -să recunoască semnificaţia simbolurilor matematice:-.demonstraţia 7 . Motrice: -să mânuiască materialele puse la dispoziţie.05. -să formuleze probleme după imagini şi exerciţii date in concentrul 1-10. explicaţia. PROIECT DE ACTIVITATE PE DOMENIUL EXPERENTIAL (DS) DATA :12. OBIECTIVE OPERATIONALE: 1.+. -să asocieze numărul la cantitate şi inves. -să rezolve probleme prin raţionament de tip ipotetico –deductiv. Cognitive: . exerciţiul. observaţia. prin rezolvarea sarcinilor stabilite de educatoare.să participe conştient şi activ la activitate. Afective: .=.să numere corect in concentrul 1-10. 3.2010 GRUPA: MARE –PREGATITOARE DOMENIUL EXPERENTIAL :Activitate matematică (DS) MIJLOC DE REALIZARE: Exerciţiu cu material individual (exerciţii şi probleme) TEMA: „Micul Fermier”rezolvăm probleme TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare -verificare SCOPUL ACTIVITATII: Consolidarea deprinderii de a formula probleme şi rezolva prin raţionamentul de tip ipotetico-deductiv. STRATEGIA DIDACTICA: METODE SI PROCEDEE:conversaţia. 2.

Polirom 8 . edit. flanelograf. fişă de lucru. cifre de la 1-10. individual. jetoane cu simboluri matematice. FORME DE REALIZARE: frontal.MATERIAL DIDACTIC: plicuri care conţin imagini cu probleme ilustrate şi jetoane cu exerciţii pentru a formula probleme. in grup RESURSE: Umane: copiii si educatoarea Temporale: 30 minute BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru invatamant preşcolar(3-6/7 ani) Metodica activităţilor matematice in grădiniţă.

planşe cu probleme ilustrate . a Astăzi la activitatea de matematica veţi formulaşi rezolva probleme „Copiii intuiesc materialul primit „Ce aveţi pe mese ?” Copiii vor fi întrebaţi până la cât am învăţat să numărăm. cifre Frontal orala Observarea sistematica Intuiesc materiale ce vor fi utilizate Reactualizarea cunoştiinţelor conversaţia 9 . Fiecare grup va primi cate un plic unde vor găsi imaginile si jetoanele cu exerciţii şi probleme date. Se vor forma trei grupe. Cer fiecărui grup de copiii să identifice şi să denumească materialele distribuite pe masa lor.Evenimentul didactic Conţinut ştiinţific Metode si procedee Mijloace didactice Forme de organiza re Forme Metode si instrumente Indicatori Captarea atenţiei Se realizează prin versurile: Noi micii campioni Suntem fermieri iscusiţi Si indată vă vom arăta Cum probleme ştim a rezolva. Fiecare echipa va formula problema Conversaţia Frontal explicaţia jocul Evaluare frontala Observaţia Răspund corect la întrebări Anunţarea temei si obiectivelor Intuirea materialului didactic Jetoane cu exerciţii. Copii se vor grupa pe baza ecusoanelor alese. fiecare echipă va număra câte animale mari şi mici sunt la fermă.

simboluri . care sunt rezolvând exerciţiul problemei cu cifre. exerciţiul ajutorul simbolurilor matematice . cer copiilor sa si exprime opiniile personale prin metoda Turul galeriei. conversaţia Se lasă timp de gândire. apoi vor rezolva planşele cu probleme activităţii ilustrate. apoi pe rând vin observaţia Coşuleţe in sa si prezinte rezolvarea la panou.Desfăşurarea folosind datele de pe flanelograf. matematice conversaţia Manifesta interes Evidenţiez efortul fiecărui grup pentru rezolvarea problemelor. Încheierea activităţii Se fac aprecieri asupra implicării copiilor in activitate si a colaborării in vederea realizării temei Conversaţia stimulente Grupuri Aprecieri verbale Răspund corect la întrebări Grupuri Evaluare in grupuri mici Evaluare frontala Aprecieri verbale 10 . pe care le citesc.

11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful