Grădiniţa cu P. P. Nr.

3 “Ţara Piticilor”Vaslui
GRUPA „CAMPIONILOR”

ACTIVITATE INTEGRATA

INSTIT. ANA MARIA SCÎNTEIE

1

DURATA:1 ZI ACTIVITATI DE INVĂŢARE: 1. priceperilor şi deprinderilor referitoare la relaţia om prieten al animalelor.ACTIVITATE INTEGRATA TEMA ANUALA: ”Ce şi cum exprimăm ceea ce simţim” TEMA PROIECTULUI: ”Ferma de animale” SUBTEMA : ”Animale din curtea omului” TEMA ZILEI : ”Micul fermier” MIJLOC DE REALIZARE: Activitate cu conţinut integrat TIPUL ACTIVITATII: Sistematizarea cunostiinţelor şi a deprinderilor insuşite. lipire şi asamblare machetă. micii fermieri!”  Rutine:”Ordonaţi suntem la masă”-deprinderea de a fi liniştiţi la masă.exerciţii cu material individual) FINALIATEA ZILEI: Expoziţie cu lucrarea realizată de copii pe parcursul întregii zile. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP)  Întâlnirea de dimineaţa: „Bună dimineaţa. 2.ACTIVITATI PE DOMENII EXPERENTIALE (ADE): (DS+DOS)”Ferma de animale”(tăiere. SCOPUL ZILEI: consolidarea şi verificarea cunoştinţelor. rezolvare de probleme.  ARTĂ: „Animale din ogradă -pictură cu pensula”  JOCURI DE MIŞCARE:”Animăluţe. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):  BIBLIOTECĂ: „Cartea cu animale domestice”-citire de imagini „Codiţa purceluşului”-noduleţul-exerciţii grafice  STIINŢĂ: „Găseşte mama puiului „ labirinturi. 2 .  Tranziţii:Joc cu text şi cant:”Graiul animalelor”. la căsuţa voastră!” 3.

Vă plac animalele? De ce? Astăzi vom pătrunde în lumea animalelor. fiecare făcând câte un compliment colegilor. unde vom descoperi multe surprize.? 5. -„Să vedem câţi sunteţi de vioi. Copiii răspund. apoi cu activitatea interdisciplinară “La fermă” (secvenţă ce va cuprinde DS şi DOS) In scenariul zilei urmează activitatea desfăşurata la centrele de interes.aşez jos la podea Acesta-i doar un început. Impărtăşirea cu ceilalţi Scurte conversaţii despre materialul adus la grupă. -Ia priviţi . Vom discuta aspecte legate de Calendarul naturii: -In ce zi suntem ?Ce dată?Cum ne imbrăcăm? Obişnuiam ca in zilele de sărbătoare să aşezam o floare in dreptul acelei zilei .Vreţi ca şi astăzi să aşezăm o floare pentru doamnele care sunt prezente la noi in clasă? 4. 2. vor trasa grafic „Codita purceluşului”noduleţul-exerciţii grafice . Solicit copiilor să-si imagineze „Dacă a-şi fi un animal (cal. Gimnastica de înviorare: Dacă vreau sa fiu voinic Fac gimnastică de mic Merg in pas alergător. 1. cât am crescut! 3. oaie).Salutul – porneşte de la educatoare prin recitarea unei poezii : „Dimineaţa a sosit Toţi copii au venit In cerc să ne aşezăm Cu toţii să ne salutăm Bună dimineaţa. La centru Biblioteca copiii vor citi imagini din cărticica „Cartea cu animale domestice”.SCENARIUL ZILEI Activitatea zilei va începe cu Întâlnirea de dimineaţa. pici! Mă bucur că sunt aici A început o noua zi Bună dimineaţa. Activitea de grup. aş fi…. Apoi sar intr-un picior Mă opresc. Toata lumea e a mea Când m. STIINTA: „Găseşte mama puiului „ labirinturi „ARTA: „Animale din ogradă -pictură cu pensula” 3 . vaca. Întind braţele şi zbor. Noutatea zilei a. copiii. vor rezolva corect sarcinile date in fisele cărţii. respir uşor. Tranziţia spre următoarea etapă a activităţii integrate se realizează prin intermediul jocului cu text si cant “Graiul animalelor ” Ziua continuă cu activitatea de la centrele de interes (secvenţă ALA).

foarfece. STRATEGIA DIDACTICĂ: METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia. RESURSE: Umane: copiii şi educatoarea Temporale: 30 minute BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru invăţamânt preşcolar(3-6/7 ani) 4 . Afective: . realizarea unor lucrări practice inspirate din viata reala.05. individual. in grup. 3. explicaţia.să lucreze individual şi in grup pentru realizarea colajului. Cognitive: .PROIECT DE ACTIVITATE PE DOMENIUL EXPERENTIAL (DOS) DATA :12. exerciţiul. observaţia.să utilizeze corect materialele puse la dispoziţie -să lucreze ordonat -să utilizeze tehnicile de lucru invăţate -să lucreze individual şi in grup pentru realizarea colajului. lipire şi asamblare) TEMA: „Micul Fermier” TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor SCOPUL ACTIVITATII: Consolidarea deprinderii de a tăia după contur. lipici. cultivarea spiritului de echipă. 2. -să-şi dezvolte muşchii mici ai mâinii prin folosirea corectă a foarfecului şi a tubului de lipici. OBIECTIVE OPERATIONALE: 1. MATERIAL DIDACTIC: fişe cu animale. coală de hârtie FORME DE REALIZARE: frontal. Motrice: -să execute corect exerciţii de încălzire a mâinilor.2010 GRUPA: MARE –PREGATITOARE DOMENIUL EXPERENTIAL :Om si societate (DOS) CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică MIJLOC DE REALIZARE:Lucrul manual (tăiere .

Moment organizatoric Tranziţie 1 Amenajarea spaţiul educaţional şi pregătirea materialului didactic.Evenimentul didactic Conţinut ştiinţific Metode si procedee Mijloace didactice Forme de organiz are Forme Metode si instrumente 1. la activitatea practică Demonstraţi a . Pregătirea climatului psihoafectiv necesar desfăşurării activităţii. vaca. Se va realiza “trenuleţul animalelor” (copiii se deplasează spre centrele de interes pe melodia “Azi Grivei e mânios”) . Introducerea în activitate se realizează în cadrul întâlnirii de dimineaţă.? . aş fi…. să Observaţia lucraţi in echipă. În cadrul întâlnirii de dimineaţă copiii vor juca un joc. Întâlnirea debutează cu salutul de dimineaţă urmat de un scurt dialog realizat între educatoare şi copii.va trebui să respectaţi indicaţiile mele. conversaţ ia observaţia Astăzi. vom realiza împreună o machetă „Ferma de animale”. Intuirea materialului didactic Ecusoane Coşuleţe Foarfece Evaluare frontala Imagini de decupat Evaluare in Observaţia sist grupuri mici Explicarea si 5 .„Dacă a-şi fi un animal (cal. Frontal Conversaţia calendaru l naturii Frontal explicaţia jocul fotografiil e copiilor Observaţia Captarea atenţiei conversaţ ia Frontal Educatoarea prezintă copiilor Anunţarea o mică poveste in care temei si a fermierul Ion le cere copiilor obiectivelor să-i aducă înapoi animalele pe care acesta le-a pierdut uitând poarta deschisă. oaie). Copiii vor fi aşezaţi în semicerc.

stoarcem rufe. urmărind succesiunea logică a etapelor: decupare şi lipire. Individual va trebui să le decupaţi şi apoi să le lipiţi pe suporturile gata făcute. Pentru început vom face câteva exerciţii de încălzire a degetelor. ploua. Se vor forma trei lucru grupe. Aceştia executa lucrarea. Se ajută cu explicaţii sau demonstraţii acolo unde este nevoie. răsare soarele). mâinilor si braţelor( pianul. 6 .demonstrarea Copii se vor grupa pe baza modului de ecusoanelor alese. tuna. La sfârşit veţi aşeza pe macheta animalele pe care le aţi făcut realizând prin colaj o ferma de animale. Cer fiecărui grup de copiii să identifice şi să denumească materialele distribuite pe masa lor. Se cere unui copil să explice care a fost tema lucrării. La finalul activitaţii după ce toţi copiii au terminat de decupat şi lipi animalele le vor aşeza pe machetă asfel incât fermierul nostru să nu mai fie supărat. . suflă vântul. Fiecare ati primi jetoane cu animale. Munca individuala Munca in grup Grupuri Explicaţia Evaluare Aprecieri verb Încheiere Conversaţia frontal stimulente Se realizează o expoziţie cu lucrările realizate. Explicaţia Practic executa mişcăril e de încălzire Executarea temei Asigurarea conexiunii inverse „Ce aţi găsit voi pe măsuţe?” Copiii se împart in trei grupe.frământam aluatul. Se urmăreşte activitatea copiilor. modalitatea de lucru si procedeele folosite la realizarea temei Conversaţia Grupuri Exerciţiul.

Afective: . explicaţia.să numere corect in concentrul 1-10.+. STRATEGIA DIDACTICA: METODE SI PROCEDEE:conversaţia. observaţia.2010 GRUPA: MARE –PREGATITOARE DOMENIUL EXPERENTIAL :Activitate matematică (DS) MIJLOC DE REALIZARE: Exerciţiu cu material individual (exerciţii şi probleme) TEMA: „Micul Fermier”rezolvăm probleme TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare -verificare SCOPUL ACTIVITATII: Consolidarea deprinderii de a formula probleme şi rezolva prin raţionamentul de tip ipotetico-deductiv.dezvoltarea gândirii logice. prin rezolvarea sarcinilor stabilite de educatoare. PROIECT DE ACTIVITATE PE DOMENIUL EXPERENTIAL (DS) DATA :12. Motrice: -să mânuiască materialele puse la dispoziţie.=. exerciţiul.05.Se fac aprecieri asupra implicării copiilor in activitate şi a colaborării in vederea realizării temei. -să asocieze numărul la cantitate şi inves.demonstraţia 7 . -să formuleze probleme după imagini şi exerciţii date in concentrul 1-10. 3. 2. -să rezolve probleme prin raţionament de tip ipotetico –deductiv. -să recunoască semnificaţia simbolurilor matematice:-.să participe conştient şi activ la activitate. Cognitive: . OBIECTIVE OPERATIONALE: 1.

Polirom 8 . jetoane cu simboluri matematice. fişă de lucru. cifre de la 1-10. in grup RESURSE: Umane: copiii si educatoarea Temporale: 30 minute BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru invatamant preşcolar(3-6/7 ani) Metodica activităţilor matematice in grădiniţă. individual. edit. FORME DE REALIZARE: frontal.MATERIAL DIDACTIC: plicuri care conţin imagini cu probleme ilustrate şi jetoane cu exerciţii pentru a formula probleme. flanelograf.

fiecare echipă va număra câte animale mari şi mici sunt la fermă. planşe cu probleme ilustrate . Fiecare grup va primi cate un plic unde vor găsi imaginile si jetoanele cu exerciţii şi probleme date. Copii se vor grupa pe baza ecusoanelor alese. a Astăzi la activitatea de matematica veţi formulaşi rezolva probleme „Copiii intuiesc materialul primit „Ce aveţi pe mese ?” Copiii vor fi întrebaţi până la cât am învăţat să numărăm. Se vor forma trei grupe. Cer fiecărui grup de copiii să identifice şi să denumească materialele distribuite pe masa lor. cifre Frontal orala Observarea sistematica Intuiesc materiale ce vor fi utilizate Reactualizarea cunoştiinţelor conversaţia 9 .Evenimentul didactic Conţinut ştiinţific Metode si procedee Mijloace didactice Forme de organiza re Forme Metode si instrumente Indicatori Captarea atenţiei Se realizează prin versurile: Noi micii campioni Suntem fermieri iscusiţi Si indată vă vom arăta Cum probleme ştim a rezolva. Fiecare echipa va formula problema Conversaţia Frontal explicaţia jocul Evaluare frontala Observaţia Răspund corect la întrebări Anunţarea temei si obiectivelor Intuirea materialului didactic Jetoane cu exerciţii.

Desfăşurarea folosind datele de pe flanelograf. matematice conversaţia Manifesta interes Evidenţiez efortul fiecărui grup pentru rezolvarea problemelor. pe care le citesc. apoi vor rezolva planşele cu probleme activităţii ilustrate. apoi pe rând vin observaţia Coşuleţe in sa si prezinte rezolvarea la panou. exerciţiul ajutorul simbolurilor matematice . care sunt rezolvând exerciţiul problemei cu cifre. cer copiilor sa si exprime opiniile personale prin metoda Turul galeriei. conversaţia Se lasă timp de gândire. Încheierea activităţii Se fac aprecieri asupra implicării copiilor in activitate si a colaborării in vederea realizării temei Conversaţia stimulente Grupuri Aprecieri verbale Răspund corect la întrebări Grupuri Evaluare in grupuri mici Evaluare frontala Aprecieri verbale 10 . simboluri .

11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful