Grădiniţa cu P. P. Nr.

3 “Ţara Piticilor”Vaslui
GRUPA „CAMPIONILOR”

ACTIVITATE INTEGRATA

INSTIT. ANA MARIA SCÎNTEIE

1

exerciţii cu material individual) FINALIATEA ZILEI: Expoziţie cu lucrarea realizată de copii pe parcursul întregii zile. 2. lipire şi asamblare machetă. DURATA:1 ZI ACTIVITATI DE INVĂŢARE: 1. micii fermieri!”  Rutine:”Ordonaţi suntem la masă”-deprinderea de a fi liniştiţi la masă. priceperilor şi deprinderilor referitoare la relaţia om prieten al animalelor. 2 . ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP)  Întâlnirea de dimineaţa: „Bună dimineaţa. SCOPUL ZILEI: consolidarea şi verificarea cunoştinţelor.  Tranziţii:Joc cu text şi cant:”Graiul animalelor”.ACTIVITATI PE DOMENII EXPERENTIALE (ADE): (DS+DOS)”Ferma de animale”(tăiere. rezolvare de probleme.  ARTĂ: „Animale din ogradă -pictură cu pensula”  JOCURI DE MIŞCARE:”Animăluţe. la căsuţa voastră!” 3. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA):  BIBLIOTECĂ: „Cartea cu animale domestice”-citire de imagini „Codiţa purceluşului”-noduleţul-exerciţii grafice  STIINŢĂ: „Găseşte mama puiului „ labirinturi.ACTIVITATE INTEGRATA TEMA ANUALA: ”Ce şi cum exprimăm ceea ce simţim” TEMA PROIECTULUI: ”Ferma de animale” SUBTEMA : ”Animale din curtea omului” TEMA ZILEI : ”Micul fermier” MIJLOC DE REALIZARE: Activitate cu conţinut integrat TIPUL ACTIVITATII: Sistematizarea cunostiinţelor şi a deprinderilor insuşite.

STIINTA: „Găseşte mama puiului „ labirinturi „ARTA: „Animale din ogradă -pictură cu pensula” 3 . vaca. pici! Mă bucur că sunt aici A început o noua zi Bună dimineaţa. -„Să vedem câţi sunteţi de vioi. 2. Copiii răspund. La centru Biblioteca copiii vor citi imagini din cărticica „Cartea cu animale domestice”. vor rezolva corect sarcinile date in fisele cărţii. Vom discuta aspecte legate de Calendarul naturii: -In ce zi suntem ?Ce dată?Cum ne imbrăcăm? Obişnuiam ca in zilele de sărbătoare să aşezam o floare in dreptul acelei zilei . Noutatea zilei a. 1. unde vom descoperi multe surprize. Apoi sar intr-un picior Mă opresc. apoi cu activitatea interdisciplinară “La fermă” (secvenţă ce va cuprinde DS şi DOS) In scenariul zilei urmează activitatea desfăşurata la centrele de interes.? 5. oaie).SCENARIUL ZILEI Activitatea zilei va începe cu Întâlnirea de dimineaţa. respir uşor. Vă plac animalele? De ce? Astăzi vom pătrunde în lumea animalelor. cât am crescut! 3. Tranziţia spre următoarea etapă a activităţii integrate se realizează prin intermediul jocului cu text si cant “Graiul animalelor ” Ziua continuă cu activitatea de la centrele de interes (secvenţă ALA). Întind braţele şi zbor. Impărtăşirea cu ceilalţi Scurte conversaţii despre materialul adus la grupă. vor trasa grafic „Codita purceluşului”noduleţul-exerciţii grafice .Vreţi ca şi astăzi să aşezăm o floare pentru doamnele care sunt prezente la noi in clasă? 4. fiecare făcând câte un compliment colegilor. Activitea de grup. -Ia priviţi .Salutul – porneşte de la educatoare prin recitarea unei poezii : „Dimineaţa a sosit Toţi copii au venit In cerc să ne aşezăm Cu toţii să ne salutăm Bună dimineaţa.aşez jos la podea Acesta-i doar un început. Solicit copiilor să-si imagineze „Dacă a-şi fi un animal (cal. copiii. Toata lumea e a mea Când m. Gimnastica de înviorare: Dacă vreau sa fiu voinic Fac gimnastică de mic Merg in pas alergător. aş fi….

coală de hârtie FORME DE REALIZARE: frontal. individual. MATERIAL DIDACTIC: fişe cu animale. 2. Cognitive: . lipici. lipire şi asamblare) TEMA: „Micul Fermier” TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor SCOPUL ACTIVITATII: Consolidarea deprinderii de a tăia după contur. -să-şi dezvolte muşchii mici ai mâinii prin folosirea corectă a foarfecului şi a tubului de lipici. exerciţiul.2010 GRUPA: MARE –PREGATITOARE DOMENIUL EXPERENTIAL :Om si societate (DOS) CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică MIJLOC DE REALIZARE:Lucrul manual (tăiere . Afective: .să utilizeze corect materialele puse la dispoziţie -să lucreze ordonat -să utilizeze tehnicile de lucru invăţate -să lucreze individual şi in grup pentru realizarea colajului.să lucreze individual şi in grup pentru realizarea colajului. foarfece.PROIECT DE ACTIVITATE PE DOMENIUL EXPERENTIAL (DOS) DATA :12. 3. explicaţia. in grup. observaţia. OBIECTIVE OPERATIONALE: 1. cultivarea spiritului de echipă. realizarea unor lucrări practice inspirate din viata reala.05. RESURSE: Umane: copiii şi educatoarea Temporale: 30 minute BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru invăţamânt preşcolar(3-6/7 ani) 4 . Motrice: -să execute corect exerciţii de încălzire a mâinilor. STRATEGIA DIDACTICĂ: METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia.

Copiii vor fi aşezaţi în semicerc. la activitatea practică Demonstraţi a .? . Întâlnirea debutează cu salutul de dimineaţă urmat de un scurt dialog realizat între educatoare şi copii. vom realiza împreună o machetă „Ferma de animale”. Pregătirea climatului psihoafectiv necesar desfăşurării activităţii. aş fi….„Dacă a-şi fi un animal (cal. să Observaţia lucraţi in echipă. vaca.va trebui să respectaţi indicaţiile mele. Intuirea materialului didactic Ecusoane Coşuleţe Foarfece Evaluare frontala Imagini de decupat Evaluare in Observaţia sist grupuri mici Explicarea si 5 . oaie).Evenimentul didactic Conţinut ştiinţific Metode si procedee Mijloace didactice Forme de organiz are Forme Metode si instrumente 1. În cadrul întâlnirii de dimineaţă copiii vor juca un joc. Se va realiza “trenuleţul animalelor” (copiii se deplasează spre centrele de interes pe melodia “Azi Grivei e mânios”) . Introducerea în activitate se realizează în cadrul întâlnirii de dimineaţă. Moment organizatoric Tranziţie 1 Amenajarea spaţiul educaţional şi pregătirea materialului didactic. Frontal Conversaţia calendaru l naturii Frontal explicaţia jocul fotografiil e copiilor Observaţia Captarea atenţiei conversaţ ia Frontal Educatoarea prezintă copiilor Anunţarea o mică poveste in care temei si a fermierul Ion le cere copiilor obiectivelor să-i aducă înapoi animalele pe care acesta le-a pierdut uitând poarta deschisă. conversaţ ia observaţia Astăzi.

modalitatea de lucru si procedeele folosite la realizarea temei Conversaţia Grupuri Exerciţiul.demonstrarea Copii se vor grupa pe baza modului de ecusoanelor alese. . Se vor forma trei lucru grupe. 6 . Se cere unui copil să explice care a fost tema lucrării. urmărind succesiunea logică a etapelor: decupare şi lipire. ploua. La sfârşit veţi aşeza pe macheta animalele pe care le aţi făcut realizând prin colaj o ferma de animale. La finalul activitaţii după ce toţi copiii au terminat de decupat şi lipi animalele le vor aşeza pe machetă asfel incât fermierul nostru să nu mai fie supărat. Fiecare ati primi jetoane cu animale. Aceştia executa lucrarea. răsare soarele). Cer fiecărui grup de copiii să identifice şi să denumească materialele distribuite pe masa lor. Se urmăreşte activitatea copiilor. mâinilor si braţelor( pianul. Explicaţia Practic executa mişcăril e de încălzire Executarea temei Asigurarea conexiunii inverse „Ce aţi găsit voi pe măsuţe?” Copiii se împart in trei grupe. tuna. stoarcem rufe. Individual va trebui să le decupaţi şi apoi să le lipiţi pe suporturile gata făcute. Pentru început vom face câteva exerciţii de încălzire a degetelor. Munca individuala Munca in grup Grupuri Explicaţia Evaluare Aprecieri verb Încheiere Conversaţia frontal stimulente Se realizează o expoziţie cu lucrările realizate.frământam aluatul. suflă vântul. Se ajută cu explicaţii sau demonstraţii acolo unde este nevoie.

Motrice: -să mânuiască materialele puse la dispoziţie. explicaţia.demonstraţia 7 . 2. Afective: . PROIECT DE ACTIVITATE PE DOMENIUL EXPERENTIAL (DS) DATA :12.dezvoltarea gândirii logice. -să formuleze probleme după imagini şi exerciţii date in concentrul 1-10. STRATEGIA DIDACTICA: METODE SI PROCEDEE:conversaţia.Se fac aprecieri asupra implicării copiilor in activitate şi a colaborării in vederea realizării temei. -să asocieze numărul la cantitate şi inves. -să rezolve probleme prin raţionament de tip ipotetico –deductiv.să numere corect in concentrul 1-10. observaţia. Cognitive: .2010 GRUPA: MARE –PREGATITOARE DOMENIUL EXPERENTIAL :Activitate matematică (DS) MIJLOC DE REALIZARE: Exerciţiu cu material individual (exerciţii şi probleme) TEMA: „Micul Fermier”rezolvăm probleme TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare -verificare SCOPUL ACTIVITATII: Consolidarea deprinderii de a formula probleme şi rezolva prin raţionamentul de tip ipotetico-deductiv.05. -să recunoască semnificaţia simbolurilor matematice:-. prin rezolvarea sarcinilor stabilite de educatoare. OBIECTIVE OPERATIONALE: 1.să participe conştient şi activ la activitate. exerciţiul.+.=. 3.

in grup RESURSE: Umane: copiii si educatoarea Temporale: 30 minute BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru invatamant preşcolar(3-6/7 ani) Metodica activităţilor matematice in grădiniţă.MATERIAL DIDACTIC: plicuri care conţin imagini cu probleme ilustrate şi jetoane cu exerciţii pentru a formula probleme. edit. fişă de lucru. FORME DE REALIZARE: frontal. cifre de la 1-10. individual. flanelograf. jetoane cu simboluri matematice. Polirom 8 .

Fiecare grup va primi cate un plic unde vor găsi imaginile si jetoanele cu exerciţii şi probleme date. Cer fiecărui grup de copiii să identifice şi să denumească materialele distribuite pe masa lor. cifre Frontal orala Observarea sistematica Intuiesc materiale ce vor fi utilizate Reactualizarea cunoştiinţelor conversaţia 9 . fiecare echipă va număra câte animale mari şi mici sunt la fermă. a Astăzi la activitatea de matematica veţi formulaşi rezolva probleme „Copiii intuiesc materialul primit „Ce aveţi pe mese ?” Copiii vor fi întrebaţi până la cât am învăţat să numărăm. planşe cu probleme ilustrate . Se vor forma trei grupe.Evenimentul didactic Conţinut ştiinţific Metode si procedee Mijloace didactice Forme de organiza re Forme Metode si instrumente Indicatori Captarea atenţiei Se realizează prin versurile: Noi micii campioni Suntem fermieri iscusiţi Si indată vă vom arăta Cum probleme ştim a rezolva. Fiecare echipa va formula problema Conversaţia Frontal explicaţia jocul Evaluare frontala Observaţia Răspund corect la întrebări Anunţarea temei si obiectivelor Intuirea materialului didactic Jetoane cu exerciţii. Copii se vor grupa pe baza ecusoanelor alese.

Încheierea activităţii Se fac aprecieri asupra implicării copiilor in activitate si a colaborării in vederea realizării temei Conversaţia stimulente Grupuri Aprecieri verbale Răspund corect la întrebări Grupuri Evaluare in grupuri mici Evaluare frontala Aprecieri verbale 10 . matematice conversaţia Manifesta interes Evidenţiez efortul fiecărui grup pentru rezolvarea problemelor. cer copiilor sa si exprime opiniile personale prin metoda Turul galeriei. pe care le citesc. care sunt rezolvând exerciţiul problemei cu cifre. apoi pe rând vin observaţia Coşuleţe in sa si prezinte rezolvarea la panou.Desfăşurarea folosind datele de pe flanelograf. apoi vor rezolva planşele cu probleme activităţii ilustrate. exerciţiul ajutorul simbolurilor matematice . conversaţia Se lasă timp de gândire. simboluri .

11 .