Sunteți pe pagina 1din 16

Școala Gimnazială „Pictor N.

Grigorescu”, Titu
Grădinița cu Program Normal, Sălcuța

PROIECT DIDACTIC
Animale de la fermă

Profesor învățământ preșcolar:


Duțescu Carmen Daniela
PROIECT DE ACTIVITATE

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Normal, Sălcuța


Data: 10.02.2020
Grupa: mică-mijlocie, „Prichindeii”
Profesor învățământ preșcolar: Duțeascu Carmen Daniela
Tema anuală de studiu: Cum este/a fost si va fi aici pe Pamant?
Temă proiect: În lumea celor care nu cuvânta
Tema săptămânală: Animale de la fermă
Tema zilei: „La fermă”
Tipul activității: mixtă (formare și consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi)
Forma de realizare: Activitate integrată, ADP+ADE:DȘ+ALA
Scopul activității: dezvoltarea cunotințelor copiilor referitoare la animalele domestice
Componența activității: Activitate integrată „La fermă”
Activități de dezvoltare personală (ADE):
Întâlnirea de dimineață: „La fermă”
Rutina: „Cum îngrijim animalele”
Tranziții: „Cursa iepurașilor” – joc dinamic
Activități liber alese (ALA) – pe centre de interes:
Bibliotecă: Ghicește animalul (mimă)
Joc de rol: „De-a fermierii”
Nisip și apă: „Urme de animale pe nisip”
Activități liber alese (ALA) – de relaxare, recuperare și recreere:
„Unde s-a ascuns câinele” – joc de atenție
Moment de mișcare: „Iepurașii la morcovi” – joc de mișcare
Moment de poveste: Trăistuța cu povești – La fermă
Activități pe domenii experiențiale (ADE):
Domeniul Știință, cunoașterea mediului.
Subiect: Animale domestice
Mijloc de realizare: lectură după imagini
Obiective operaționale. La finalul activității, copiii vor fi capabili:
O1. Să denumească în mod corect animalele domestice
O2. Să recunoască animalul domestic după sunetul pe care îl fac.
O3. Să reproducă, într-un mod cât mai apropiat, sunetul pe care animalele domestice îl fac.
O4. Să traseze, pe nisip, urmele diferitelor animale de curte.
O5. Să își asume rolul de fermier.
Strategii didactice:
a. Metode, tehnici, procedee: observația, lectura după imagini, conversația, explicația,
demonstrația, jocul de atenție, jocul liber, metoda RAI, joc de mișcare.
b. Mijloace de învățământ: calendarul naturii, imagini cu animale domestice și sălbatice,
fermierul Willy, jucării de pluș, găleată, lopată, nisip, apă, iarbă falsă, laptop, boxe,
recompense, tablă, magneți, hrană pentru animale, băț pentru trasarea urmelor pe
nisip,cățel de pluș, minge, coș cu morcovi.
c. Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
Modalități de evaluare
Continuă-formativă: Aprecieri verbale, capacitatea elevilor de a se concentra asupra
activității ce va urma, aprecierea dorinței elevilor de a se implica în activitate, capacitatea
copiilor de a deosebi animalele sălbatice de cele domestice, capacitatea copiilor de a răspunde
corect în propoziții, capacitatea copiilor de a argumenta de ce unele animale nu sunt sălbatice
și de ce unele sunt domestice, capacitatea copiilor de a identifica corect, după sunete, animale
domestice, capacitatea copiilor de a îngriji animalele și de a-și anuma rolul de fermier,
capacitatea copiilor de a identifica cărui animal îi corespunde urma, capacitatea copiilor de a
găsi animalul ascuns, observarea sistematică a comportamentului copiilor, capacitatea copiilor
de a se folosi de dibăcie pentru a ajunge la coș și de a se feri de fermierul care îi aleargă.
Loc de desfășurare: sala de grupă
Durata: o zi
Bibliografie:
❖ Curriculum pentru educație timpurie, Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului,
anul 2019;
❖ Bocos M. Coord, Antologie de proiecte tematice pentru activitați integrate, Editura
Diana, Pitești, 2010;
❖ Gurlui I., Activitățile integrate în grădiniță- Ghid metodic, Editura Carminis, Pitești,
2014;
❖ Raileanu D., „Proiectarea pas cu pas”, Editura Diamant, Pitesti, 2017.
Scenariul zilei

Activități de dezvoltare personală: sosirea copiilor la grădiniță. Se formează deprinderi


specifice sosirii la grădiniță.
Activități liber alese: joc liber.
Întâlnirea de dimineață: începe cu salutul copiilor de către educatoare, ”Dimineaţa a
venit, /Toţi copiii au sosit. / În cerc să ne adunăm,/ Cu toţii să ne salutăm. Bună dimineața,
Prichindeilor!”. Vom saluta grădinița împreună. Cu ajutorul tehnicii comunicării rotative își
vor saluta colegul din dreapta.
Prezență: Se completează panoul de prezență. Se vor număra de către un baiat fetițele
prezente, iar de către o fetiță baieți prezenți. Un copil va aseza la panoul pozele copiilor absenți.
În continuarea activității se completează Calendarul naturii, verbalizând acțiunea:
„Suntem în anotimpul iarna, în luna decembrie. Astăzi este luni, prima zi a săptămânii. Astăzi
este 10 februarie 2020. Afară este...”
Tema întâlnirii de dimineață este „La fermă” și vom discuta despre animalele
domestice care se regăsesc din curtea omului și la ferme.
Rutina: „Cum să îngrijim de animale”
Noutatea zilei va fi realizată prin venirea în sala de grupă a fermierului Willy. Acesta
este supărat și are nevoie de ajutor pentru a strânge animalele de la ferma sa, care au fost
împrăștiate peste tot. Ferma are nevoie de ajutor, căci niște animale sălbatice au intrat printre
celelalte animale și le-au împrăștiat. Pentru a le strânge, fermierul trebuie să-și identifice
animalele și să le strângă în țarcul lor.
Tranziție: „Cursa animalelor” – joc dinamic.
Pentru început vom desfășura activitatea din cadrul ADE: Domeniul Știință,
cunoașterea mediului, având ca temă: „Animale domestice” – lectură după imagini.
Rutină: „În coloană ne-aşezăm, Trenulețul îl formăm/ Şi spre baie ne-ndreptăm”. Copiii
merg la baie și servesc gustarea.
Jocuri și activități didactice alese
În continuare, copiii se încolonează în șir câte unul și ajutându-se de jocul de mișcare
,,Trenulețul”, pornesc prin sala de grupă, către locul în care sunt pregătite cele trei centre de
activitate deschise.
Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru, invitând
grupa de copii să le viziteze, intuind materialele puse la dispoziţie şi alegând centrul preferat.
Se aminteşte copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestor activităţi – vorbim în
şoaptă pentru a nu-i deranja pe alţii, să lucrăm frumos, să nu pătăm, să utilizăm cu grijă
materialele, apreciem şi protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru realizarea
acestora.
Intuirea materialului didactic
Copiii denumesc materialele și ustensilele aflate pe masă.
Explicarea și demonstrarea procedeului de lucru
Educatoarea explică și demonstrează modul de lucru.
Enunțarea criteriilor de evaluare
Se comunica copiilor care sunt criteriile după care vor fi evaluate lucrările:
✓ respectarea etapelor de lucru;
✓ decorarea spațiului plastic în mod personal şi creativ;
✓ finalizarea lucrărilor.
Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor:
Bate vântul, picură, plouă, tună, iese soarele.
Tranziţie: ,,Bat din palme” – joc cu text și cânt
“Bat din palme:clap-clap-clap,
Din picioare:trap-trap-trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Și la centre noi pornim.”
Realizarea lucrărilor de către copii
Se supraveghează copiii în timp ce lucrează, (poziția corpului în timpul lucrului), se
oferă explicații suplimentare și sprijin celor care necesită, se stimuleză verbal copiii, în vederea
realizării lucrărilor în timpul propus.
Bibliotecă: Ghicește animalul (mimă)
Joc de rol: „De-a fermierii”
Nisip și apă: „Urme de animale pe nisip”
Vom utiliza metoda activ-participativă „Răspunde, aruncă, interoghează”, copiii
împărtăşindu-şi impresii din centrele de activitate. Copiii sunt asezați în cerc. Utilizând metoda
„Răspunde, aruncă, interoghează”, educatoarea răspunde ce i-a plăcut din activitatea
desfășurată, aruncă mingea către un copil și îl interoghează, întrebându-l ce i-a placut cel mai
mult din activitatea desfășurată. Se continua până îşi vor spune părerea despre activitatea
desfăşurată toți copiii. Vom aprecia activitatea copiilor, vom lăuda toţi copiii pentru progresele
făcute.
În continuare, în cadrul ALA, vom desfășura jocul de atenție „Unde s-a ascuns câinele”
și jocul de mișcare „Iepurașii la morcovi.”
Momentul de poveste: La fermă – Trăistuța cu povești se va desfășura într-un moment
al zilei, stabilit în funcție de modul în care decurge activitatea și de starea copiilor din ziua
respectivă.
La sfârșitul zilei se fac aprecieri asupra modului de desfășurare al întregii activități și se
oferă recompense pentru implicarea în activitate a copiilor.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Momentele activității Ob. Durata Conținutul activității Strategii didactice Forme de
Op. Metode și Mijloace de Forme de evaluare
procedee învățământ organizare
1. Moment 5 min Se creează condiţii optime Conversația Frontal Aprecieri verbale
organizatoric pentru desfăşurarea
activităţiilor:
- aerisirea sălii de grupă;
- se aranjează mobilierul;
- se aranjează materialul
didactic în ordinea folosirii lui;
- se organizează colectivul de
copii pentru « Întâlnirea de
dimineaţă »
2. Captarea 10 min Noutatea zilei va fi Conversația Fermierul Frontal Capacitatea
atenției realizată prin venirea în sala de Willy elevilor de a se
grupă a fermierului Willy. concentra asupra
Acesta este supărat și are nevoie activității ce va
de ajutor pentru a strânge urma
animalele de la ferma sa, care au
fost împrăștiate peste tot. Ferma
are nevoie de ajutor, căci niște
animale sălbatice au intrat
printre celelalte animale și le-au
împrăștiat. Pentru a le strânge,
fermierul trebuie să-și identifice
animalele și să le strângă în
țarcul lor.
3. Anunțarea 5 min Ajutându-l pe Willy, vom afla Conversația Frontal Aprecierea
temei și a care sunt animalele domestice și dorinței elevilor de
obiectivelor cum fac acestea. Totodată, vom a se implica în
învăța să deosebim urmele activitate
animalelor domestice de cele Explicația
sălbatice, astfel încât să putem să
îl ajutăm pe fermierul Willy să
își strângă iarăși animalele în
țarc.
Bibliotecă: Ghicește
animalul (mimă)
Joc de rol: „De-a
fermierii”
Nisip și apă: „Urme de
animale pe nisip”
4. Dirijarea 30 min Copiii se vor așeza în semicerc Conversația Imagini cu Frontal Capacitatea
învățării pe scăunele. Se va desfășura Explicația animale copiilor de a
activitatea din cadrul domestice deosebi animalele
Domeniului Știință – Tablă sălbatice de cele
cunoașterea mediului. Tema: Magneți domestice.
„Animalele domestice”. Mijloc
O1 de realizare – lectura după
imagini. Conversația
Imaginea 1. O gospodărie în fața Capacitatea
căreia se află un câine, o pisică și copiilor de a
o găină. răspunde corect în
„Ce observați în imagine?” propoziții.
„Ce puteți spune despre această
imagine?” Explicația
„Unde locuiesc cele două Conversația
animale și pasărea?
Imaginea 2. O oaie, o capră, un
porc și un cal.
„Ce fel de animale sunt
acestea?”
„Unde locuiesc?”
Sinteza parțială
„Deci, din imaginile prezentate Capacitatea
am învățat care sunt animalele copiilor de a
domestice și unde locuiesc.” argumenta de ce
Imaginea 3. Fiecare animal ce ne unele animale nu
oferă. sunt sălbatice și de
„Ce ne oferă animalele?” Conversația ce unele sunt
„La ce îl ajută pe om?” Explicația domestice.
Imaginea 4. Un urs, un lup, o
vulpe.
„Ce fel de animale sunt
acestea?”
„Unde stau ele?”
Sinteza finală
Invit copiii să descrie cu
propriile cuvinte imaginile, dar
să spună și 2-3 propoziții despre
animalele pe care ei le au în
curte.
În încheierea activității fac
ultimele aprecieri asupra
comportamentului copiilor pe
durata activității.
Rutină: „În coloană ne-aşezăm,
Trenulețul îl formăm/ Şi spre
baie ne-ndreptăm.”. Copiii merg
la baie și servesc gustarea.
5. Obținerea O2 25 min Bibliotecă: Ghicește Conversația Fermierul Individual Capacitatea
performaneței O3 animalul (mimă). Pentru că Explicația Willy Pe grupe copiilor de a
animalele sălbatice și cele identifica corect,
domestice de la ferma lui Willy după sunete,
s-au amestecat, copiii vor trebui animale domestice
să recunoască animalele după
sunetul pe care îl fac.
Pentru aceasta, împart Conversația Găleată
copiii în 2 grupe. Cei care vor Lopată
identifica mai multe animale
după sunetul pe care îl emit, vor
primi o recompensă. La rândul Hrană Capacitatea
lor, trebuie să imite sunetul cât pentru În grup copiilor de a îngriji
mai fidel. animale animalele și de a-și
O5 Joc de rol: „De-a Jucării de anuma rolul de
fermierii.” Copiii vor trebui să își Conversația pluș fermier.
asume rolul de fermieri și să aibă Explicația
grije de animalele domestice. Observația Nisip
Vor trebui să le hrănească, să le Apă
îngrijească. Vor avea la Băț pentru Capacitatea
dispoziție hrană pentru ele, o trasarea Individual copiilor de a
găleată, o lopată pentru a le face urmelor Pe grupe identifica cărui
curat. animal îi
O4 Nisip și apă: „Urme de corespunde urma.
animale pe nisip”. Pentru a-l
ajuta pe fermierul Willy, copiii
vor trebui să recunoască urmele
animalelor și să denumească Capacitatea
cărei categorii îi aparțin, în așa Conversația Pe grupă copiilor de a găsi
fel încât fermierul să își poată Explicația animalul ascuns.
aduna iarăși animalele. Demonstrația Cățel de pluș
Joc de atenție
În cadrul ALA, copiii vor Jocul de probă
desfășura jocul de atenție „Unde Jocul propriu-
s-a ascuns câinele?” zis
Elemente de joc: cățel de pluș
Regulile jocului:
- Voi denumi un copil care
să ia cățelul de pluș și să-
l ascundă în sala de
grupă, astfel încât ceilalți
copiii să fie nevoiți să îl
găsească
- Copilul care va găsi
cățelul, va primi o
recompensă din partea
fermierului Willy.
Jocul se va repeta până când
cățelul va fi găsit de cel puțin 4
ori consecutiv. Dacă nu este
găsit, atunci acesta va rămâne în
sala de grupă, iar dacă da, atunci
acesta va pleca împreună cu
fermierul Willy.
Voi face un joc de probă, apoi
voi trece la jocul propriu-zis.
6. Asigurarea 10 min Cu ajutorul metodei activ- Conversația Minge Frontal Observarea
retenției și a participative „Răspunde, aruncă, Metoda RAI sistematică a
transferului interoghează”, copiii își comportamentului
împărtășesc impresii din centrele copiilor
de activitate. Copiii sunt asezați
în cerc. Educatoarea răspunde ce
i-a plăcut din activitatea
desfășurată, aruncă mingea către
un copil și îl interoghează,
întrebându-l ce i-a placut cel mai
mult din activitatea desfășurată.
Se continua până îşi vor spune
părerea despre activitatea
desfăşurată toți copiii.
7. Evaluarea 5 min În continuare, în cadrul ALA, Conversația Coș cu Individual Capacitatea
activității copiii vor desfășura jocul de Explicația morcovi copiilor de a se
mișcare „Iepurașii la morcovi”. Demonstrația Laptop folosi de dibăcie
Elemente de joc: coș cu morcovi Boxe pentru a ajunge la
Regulile jocului: un copil va fi coș și de a se feri
femrierul, iar ceilalți vor fi de fermierul care îi
iepurașii. Fermierul trebuie să-și aleargă.
păzească coșul cu morcovi și să
prindă totodată iepurii care
încearcă să fure morcovii.
- Fermierul va sta cu
spatele către coș. În timp
ce melodia „Iepuraș
coconaș” cântă, iepurașii
se îndreaptă tiptil spre
coșul cu morcovi.
- Când muzica s-a oprit,
fermierul trebuie să
prindă câți mai mulți
iepuri.
- Când muzica pornește
din nou, iepurașii se duc
la coșul cu morcovi.
- Copilul care ajunge la
coș fără să fie prins, va
primi o diplomă pentru
cel mai bun și mai rapid
iepure
Voi face un joc de probă, după Joc de probă
care voi trece la jocul propriu- Jocul propriu-
zis. zis
În încheiere, fermeierul Willy le Joc de mișcare
va mulțumi pentru ajutorul
primit, pentru că a putut să își Recompense
strângă animalele din nou la
fermă și să le alunge pe cele
sălbatice. Drept recompensă,
copiii vor fi premiați cu ceva
dulce.

S-ar putea să vă placă și