Sunteți pe pagina 1din 19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

„ SFÂNTUL MUCENIC MINA”


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

,,Lumea minunată a animalelor de la fermă ”

INSPECȚIE CURENTĂ 2 PENTRU OBȚINEREA GRADULUI


DIDACTIC II

PROF. ÎNV. PREȘC.: PAVEL MARIANA LIVIA

GRUPA MIJLOCIE ,,GĂRGĂRIŢELE”


DATA: 13.02.2019
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grǎdinița cu program prelungit „Sfȃntul Mucenic
Mina”- MUNICIPIUL PLOIEȘTI
GRUPA: Grupa mijlocie ,,Gărgăriţele’’
PROF.ÎNV.PREŞCOLAR: PAVEL MARIANA LIVIA
TEMA ANUALĂ: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Animale domestice”
TEMA ZILEI: „Lumea minunată a animalelor de la fermă”
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare şi sistematizare de cunoștințe, priceperi și
deprinderi
FORMA DE ORGANIZARE: Activitate integrată: ADP+ALA1+ADE (DȘ-
Cunoașterea mediului + DOS- Activitate practică) + ALA2
MIJLOC DE REALIZARE: jocuri si activități didactice alese; joc didactic; activitate
practică; jocuri recreative/distractive cu text și cânt.

SCOPUL ACTIVITĂŢII INTEGRATE:


 Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor despre animalele domestice cunoscute
privind mediul de viață, înfățișare, hrana și foloasele pe care le aduc;

 Consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂTII INTEGRATE:


1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (A.D.P.):
 Întâlnirea de dimineaţă: „Bună dimineața, dragi prieteni de la fermă!”
Salutul. Prezența. Calendarul naturii. Noutatea zilei
 Rutine: ,,Să iubim animalele!”
,,Ne pregătim pentru micul dejun” (deprinderi de igienă
personală)
Tranziţii: ,,Azi, Grivei e mânios!” - cântec
,,Graiul animalelor”- joc cu text și cânt
,,Bat din palme clap, clap, clap!” - joc de mișcare

2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (A.L.A. 1) – CENTRE DE INTERES

 Artă:
 Tema activitătii: ,,Măscuțe haioase”
 Mijloc de realizare: pictură
 Obiective operaţionale:
- Să obţină efecte plastice prin tehnica ştampilării cu dopul de plută și burete în contur dat;
- Să păstreze ordinea și curățenia la locul de muncă;
 Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul;
 Materiale didactice: acuarele, burete, dop de plută, măști de animale decupate, șervețele
umede;
 Forma de organizare: individual
 Joc de masă:
 Tema activităţii: ,,Animale de la fermă ”
 Mijloc de realizare: puzzle
 Obiective operationale:
- Să îmbine piesele de puzzle astfel încât să redea imaginile unor animale domestice;
- Să colaboreze în cadrul grupului;
Metode și procedee: Conversația, explicația, lucrul individual;
 Materiale didactice: puzzle;
 Forma de organizare: Individual

 Știință:
 Tema activitătii: ,,Urme de animale”
 Mijloc de realizare: urme pe nisip
 Obiective operationale:
- Să realizeze urme de animale pe nisip, utilizând animale din plastic pe masa luminoasă;
- Să colaboreze cu colegii în vederea realizării temei propuse;
 Metode și procedee: Conversația, explicația, demonstrația, exercițiul
 Materiale didactice: animale din plastic, masă luminoasă, nisip, scaune;
 Forma de organizare: Pe grupuri

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (A.D.E.):

A. Domeniul Științe (Cunoașterea mediului)


 Tema activitătii: ,,LA FERMĂ NE JUCĂM ȘI RĂSPUNSURI BUNE DĂM!”
 Mijloc de realizare: Joc didactic
 Tipul activitătii: consolidare şi sistematizare de cunoștințe, priceperi și deprinderi

 Obiective operaţionale:
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, toţi copiii vor fi capabili să:
- să formuleze propoziţii simple sau dezvoltate;
- să recunoască animalele domestice, plasându-le în mediul de viață potrivit;
- să identifice foloasele animalelor precizate;
- să răspundă adecvat verbal sau comportamental la ceea ce i se spune/comunică, în
vederea realizării piramidei animalelor.

 Sarcina de joc:
Recunoașterea animalului, denumirea lui și plasarea în mediul de viață din care provine;
Indicarea hranei și foloaselor unor animale aduse omului; identificarea animalului după o
caracteristică enunțată.
 Regulile jocului:
-răspunde copilul desemnat;
-parcurgerea variantelor de joc;
-performanţele copiilor vor fi recompensate prin aplauze;
-copilul care nu reuşeşte să răspundă corect este susţinut de colegi.
 Elemente de joc: surpriza, aplauzele, învârtirea roţii.
 Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, observaţia, problematizarea,
Metoda piramidei
 Materiale didactice: animale domestice din plastic, machetă cu ferma animalelor, cutia
cu surprize de la Dolofănel, jetoane, imagini, roată, recompense.
 Forma de organizare: Frontal, individual

B. Domeniul Estetic și Creativ- Activitate practică


 Tema activitătii: ,,OAIA ȘI VACA”
 Mijloc de realizare: lipire
 Tipul activitătii: consolidare de priceperi și deprinderi
 Obiective operationale:
 Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, toţi copiii vor fi capabili să:
- Să denumească materialele şi instrumentele de lucru puse la dispoziţie;
- Să lipească pe suprafața de lucru (siluete de oaie și vacă) vată și fire textile, respectând
conturul;
- Să-şi exprime părerea despre lucrările personale şi ale colegilor;
- Să lucreze curat și îngrijit;
 Metode și procedee: Explicația, conversația, demonstrația, exercițiul, Turul galeriei.
 Materiale didactice: modelul educatoarei, CD- muzical, planșa suport, aracet, pensule,
vată, fire textile, șervețele umede .
 Forma de organizare: Pe grupuri, individual

4. JOCURI SI ACTIVITĂTI LIBER ALESE (A.L.A. 2)

Tema activitătii: ,,Carnavalul măscuțelor haioase”


 Mijloc de realizare: Joc distractiv
 Tipul activitătii: Activitate recreativă
 Scopul activitătii:
Antrenarea copiilor într-o activitate plăcută, relaxantă, care să satisfacă nevoia de mişcare
şi recreere a acestora.
 Obiective operaţionale:
- Să perceapă componentele spaţio-temporale (durată, localizare);
- Să-şi dezvolte atenţia şi capacitatea de organizare;
- Să se raporteze corect la un reper dat;
- Să respecte regulile jocului propus;
 Metode și procedee: Conversația, explicația, demonstrația, exercițiul.
 Materiale didactice: CD-player, CD-ul cu muzică, măști;
 Forma de organizare: Frontal, individual

BIBLIOGRAFIE:
 *** (2008). Curriculum pentru învăţământul preşcolar. Bucureşti: Didactica Publishing
House;
 Glava, A., Tătaru, L., Chiş, O., Chiş, V. (2014), Piramida cunoşterii:repere metodice în
aplicarea curriculumului, Piteşti, Editura Diamant;
 Culea, L., (2008), Activitatea integrată din grădiniță, Ghid pentru cadrele didactice, Editura
Didactica Publishing House, București,
I. Activități de Dezvoltară Personală (A.D.P.)
Activitatea va debuta cu Întâlnirea de dimineață: „Bună dimineața, dragi prieteni de la fermă!”
Salutul și prezența: Salutul între copii, care se va realiza prin tehnica comunicării rotative, porneşte de la
educatoare şi este continuat de toţi copiii, de la stânga la dreapta, folosind apelativ numele acestora. Se va face
prezența prin așezarea fotografiilor copiilor prezenti, pe panou. Se numără pozele rămase, stabilindu-se astfel
numărul absenților.
,,Astăzi este o nouă zi
Bine aţi venit,copii
Sunteti veseli sănătoşi
Şi la fel de curioşi?
Calendarul naturii : Se va completa astfel: copiii sunt rugaţi să privească pe fereastră, să spună ce fel de
vreme e afară, să aleagă jetonul potrivit şi să-l aşeze la locul care indică starea vremii. Se precizează ziua în care
ne aflăm, se amintește ce zi a fost ieri , ce zi va fi mâine, luna și anul în care ne aflăm.
Împărtășirea cu ceilalți: Se poartă o discuţie cu copiii referitoare la animalele domestice, la foloasele pe care
le primim de la acestea, anunţându-se astfel tema activităţii: „Astăzi ne vom juca și ne vom distra în lumea
minunată a animalelor de la fermă.”
Noutatea zilei: Preșcolarii primesc o cutie frumos împachetată și o scrisoare de la purcelușul Dolofănel
prin care sunt rugați să-l ajute să-și recapete prietenii de joacă, animalele de la fermă. El ne-a pregătit multe
surprize şi dacă suntem asculători, cuminți și răspundem corect la activități, ne va răsplăti.
Tranziţia de la întâlnirea de dimineaţă la activităţile liber alese, se va face prin cântecelul: ,,Bat din palme
clap, clap, clap’’.

II. Desfășurarea activităților liber alese (A.L.A. 1)

Eveniment Conținutul științific Strategia Evaluare


didactic didactică
1.Moment Organizarea spațiului și a climatului educațional într-un mod Conversația
organizatoric optim desfășurării activității de învățare.
2.Captarea Descoperirea unei scrisori și cutia cu surprize din partea purcelușului
atenției Dolofănel. Conversația Orală
După o scurtă conversație, copiii se
vor duce la centre pentru desfășurarea activităților.
3.Anunțarea Se anunță tema pentru fiecare centru și se enunță obiectivele .
temei și a Artă – ,,Măscuțe haioase”
obiectivelor  Copiii vor picta cu buretele și dopul de plută conturul măștii.
Joc de masă – ,,Animale de la fermă”
 Copiii vor îmbina piesele de puzzle astfel Orală
încât să redea imaginile unor animale domestice.
Știință - ,,Urme de animale ” Explicația Frontală
 Copiii vor realiza urmele animalelor pe nisip cu ajutorul
unor animale din plastic.
4.Dirijarea Înainte de începerea lucrului pe centre se vor face câteva exerciții
învățării de încălzire a mâinilor:
,,Umerii îi vom mișca Conversația Pe grupe și
Spatele vom îndrepta individual
Degetele-mi sunt petale
Se deschid ca la o floare, Explicația
Iar apoi le răsfirăm
Ca la pian noi cântăm.
Lebedele-n jur privesc Demonstra-
Mâinile mi le rotesc ția
Morișca o învârtesc
Și la lucru eu pornesc.”
Se reamintește copiilor comportamentul așteptat în cadrul Conversația Pe grupe și
activităților pe centre: se va vorbi în șoaptă pentru a nu deranja individual
colegii de la alte centre, fiecare sarcină de lucru trebuie terminată,
colaborând la realizarea sarcinilor.
În momentul în care un copil termină sarcina primită, el este liber
să-și aleagă un alt centru.
Se va interveni cu mici explicații dacă ei vor solicita ajutorul.
5. Obținerea După ce copiii au îndeplinit sarcinile, voi face împreună cu ei o Conversația Pe grupe și
scurtă evaluare a activității. Se face un tur de galerie, trecând pe la Turul individual
performanței
toate centrele, împreună cu copiii, pentru a vedea în ce măsură au Galeriei
îndeplinit sarcinile primite.

6. Încheierea Se fac aprecieri asupra desfășurării activității, asupra Orală


activității comportamentului copiilor.

Tranziția de la activitățile liber alese la activitățile pe domenii


experiențiale se face cu ajutorul cântecului ¨Azi Grivei e mânios!¨.

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE – SCENARIUL DIDACTIC


ETAPELE CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE
ACTIVITĂȚII METODE MIJLOACE EVALUARE
ȘI PROCEDEE DE
ÎNVĂȚĂMÂNT
1. Pregătirea materialelor necesare Observarea
Moment pentru fiecare activitate. comportamen-
organizatoric Asigurarea unui climat educațional tului copiilor
favorabil, în concordanță cu tema
zilei: aerisirea sălii de grupă,
aranjarea mobilierului, pregătirea
materialului didactic, intrarea în mod
ordonat a copiilor în sala de grupă.
2. Se face prin intermediul unei scrisori Conversația Scrisoarea și Observarea
Captarea atenției din partea purcelușului Dolofănel și a cutia cu surprize comportamen-
unei cutii cu surprize. El este supărat de la Dolofănel tului verbal şi
că prietenii lui de la fermă nu se mai Explicația nonverbal
joacă cu el și solicită ajutorul copiilor
de la grupa mijlocie.
3.  Educatoarea citeşte scrisoarea:
Anunțarea temei "Dragi copii din grupa mijlocie
și enunțarea Gărgărițele,
obiectivelor  Numele meu este Dolofănel și v-am
trimis această scrisoare în speranța
că mă veți ajuta. Eu sunt tare trist
pentru că animalele de la fermă nu
se mai joacă cu mine. Am greșit față
de ei și îmi pare tare rău. Un vânt
puternic a dărâmat ferma unde
locuiam, iar eu, în loc să-i ajut, m-
am jucat în noroi în timp ce ei
lucrau. Pentru a le câștiga din nou
prietenia, m-am gândit să cer
ajutorul unor copii ca voi pentru a
îndrepta greșeala. Am auzit că
sunteți copii ascultători și
muncitori.Trebuie să terminați de
reconstruit ferma, să recunoașteți
animalele domestice, să le descrieți
și să le așezați la mediul lor de
viață, să găsiți intrusul de la fermă,
să identificați foloasele animalelor
domestice pentru om, să lipiți vată
pe oaie și fire textile pe vacă, iar în
încheiere să petrecem la un
carnaval cu măști haioase. Sunteți
de acord să mă ajutați? V-am trimis
și materialele de care aveți nevoie,
trebuie doar să acceptați și să vă
apucați de lucru.
 Vă mulțumesc frumos, dragii mei
prieteni!"

 Pentru că Dolofănel a venit cu atâtea


surprize, haideţi să-i faceţi şi voi o
bucurie, arătându-i ce isteţi şi
pricepuţi sunteţi.
4. Se realizează printr-o scurtă
Reactualizarea conversație: Conversația Aprecieri
cunoștințelor - Vă mai amintiți despre ce verbale
animale am discutat?
(animale domestice) Explicația
- Unde trăiesc aceste animale?
- Ce animale domestice
cunoasteți?

5. Dirijarea Explicarea jocului și prezentarea


învățării regulilor și a sarcinilor ce urmează
să fie îndeplinite:
În această etapă voi preciza
indicaţiile metodice, voi explica clar Explicația
regulile şi sarcinile de joc, voi face
precizari legate de bunul mers al Conversația
jocului, exprimate prin reguli: se
păstrează liniştea şi disciplina, este Observarea
necesară atenţie sporită, spirit de comportament
competiţie, va răspunde doar copilul ului copiilor
numit, iar ceilalţi vor aplauda
răspunsurile corecte.
Le prezint copiilor surprizele lui
Dolofănel și macheta cu ferma
animalelor. În cutie se află plicurile
cu sarcinile domeniului experienţial
Științe şi domeniului Om şi
Societate. Pe rând, câte un copil va
ieşi în faţă, va răspunde la întrebare
şi va rezolva sarcina.
Jocul didactic se va desfăşura pe
baza unui algoritm cu variante de la
simpu la complex.

a) Demonstrarea Jocul de probă:


jocului În cutia cu surprize se află un animal.
Copiii au ca sarcină să recunoască și Animal
să descrie animalul, apoi îl vor așeza
pe machetă, la locul potrivit. Evaluare
Explicația orală:
Varianta 1: "Săculețul Aplauze identifica-
fermecat" Conversația, rea
b) Jocul propriu- La semnalul sonor al educatoarei, Explicația "Săculețul răspunsurilor
zis săculețul va merge din mână în mână, Demonstra- fermecat" corecte
iar la următorul semnal, se va opri. ția Mulaje în
Educatoarea va rosti o formulă miniatură cu Analizarea și
ritmată : „Săculeţul s-a oprit! animale corectarea
Ce-ai găsit? Ce-ai găsit?” domestice răspunsurilor
Copilul la care a ajuns săculeţul,
scoate din el un mulaj în miniatură al
unui animal domestic, îl denumeşte şi
emite onomatopeea corespunzătoare, Exprimarea
adăugând caracteristici, prin corectă în
formulare de propoziţii simple şi propoziții
dezvoltate, apoi îl va așeza pe
machetă, la locul potrivit.

Varianta 2: "Roata" Explicația


"Roata noastră se-nvârteşte, oare Aplauze Roata foloaselor Evaluare orală
unde se opreşte ?" Copilul va denumi Conversația, Imagini cu individuală
imaginea (ouă, lapte, lână, căruță) și Explicația animale și
va preciza animalul care ne dă acel Demonstra- foloasele lor
bun. ția

Varianta 3: "Intrusul"
În complicarea jocului, copiii sunt
rugați să-și acopere ochii și
educatoarea plasează un animal lângă
c) Complicarea un mediu de viață greșit (ex. Ursul
jocului trăiește în curtea omului). Problematizarea Ursul
Copiii trebuie să sesizeze greșeala
sau să atribuie greșit onomatopeea
reprezentând glasul unui animal altui
animal.

6. Obținerea
performanței Varianta 4: "Piramida Explicația Piramida Evaluare orală
animalelor domestice" animalelor individuală
Conversația Imagini cu
Copiii vor veni, pe rând, vor animale
răspunde la o ghicitori și vor Demonstrația
completa piramida cu animale
domestice, în funcție de răspunsurile
date.

7. Asigurarea DOS: Pentru a-l ajuta pe purceluș să Expunerea Modelul


retenţiei şi a se își recapete prietenii, trebuie să Conversația educatoarei
transferului realizăm două echipe. Veți lipi pe
siluete de vacă și oaie fire textile, Siluete de vacă
respectiv vată. și oaie
Prezentarea modelului educatoarei şi Fire textile
intuirea materialului didactic Vată Observarea
Copiii identifică şi denumesc Aracet modului de
materialele distribuite pe măsuţa lor: Explicația Pensulă lucru al
siluete de vacă și oaie, vată, fire Coșulețe copiilor
textile, lipici, pensulă, șervețele. Șervețele
Se prezintă modelul educatoarei.
Explicarea şi demonstrarea tehnicii
de lucru
Se explică şi se demonstrează
tehnicile de lucru, precum şi etapele
de realizare a lucrării. Demonstrația
Exerciţii de încălzire a muşchilor
mici ai mâinii:
“Umerii îi vom mişca
Spatele vom îndrepta
Sus-jos, sus-jos,
Ca să pictăm frumos.
Mâna lebădă o fac
Care dă mereu din cap
Lebedele-n jur privesc
Mâinile eu le rotesc.
Palmele nu stau deloc
Şi se pregătesc de joc
Degetele-mi sunt petale
Se deschid ca la o floare.
Boboc-floare
Boboc-floare"
Executarea temei de catre copii Analiza
Supraveghez modul de execuţie, produselor
corectând eventualele greşeli sau activitatii şi
dând unele indicaţii. aprecierea
Atenţionez asupra păstrării poziţiei argumentari-
în timpul lucrului, urmăresc modul în Munca lor
care lucrează copiii, îi ajut pe cei care independentă
întâmpină greutăţi şi explic încă o Aprecieri
dată, dacă e necesar. privind modul
de lucru
Copiii realizează tema propusă
îndrumați și supravegheați Se observă
îndeaproape de educatoare. respectarea
7. Evaluarea Văcuțele și oile vor fi așezate pe Conversația indicațiilor
activității machetă, alături de celelalte animale. date
Educatoarea analizează și apreciază Explicația Se evaluează
lucrările copiilor, ghidându-se după lucrările după
anumite criterii: Observația criteriile
-respectarea temei; stabilite
-acuratețea lucrărilor;
-originalitate;
-finalizarea lucrărilor. Turul galeriei
Se va face turul galeriei şi copiii vor
fi îndrumați să aprecieze și ei
lucrările colegilor.

Se fac aprecieri generale şi Aprecieri


8. Încheierea individuale asupra modului de Recompense verbale
activității desfăşurare a activităţii şi implicării Aplauze frontale şi
copiilor în activitate. Purcelușul Feliciări individuale
Dolofănel le mulţumeşte pentru
efortul depus şi le oferă recompense.

Tranziția de la activitățile pe domenii experiențiale la activitățile liber


alese (A.L.A 2) se face cu ajutorul cântecului ¨Graiul animalelor ¨.

Desfășurarea activităților liber alese (A.L.A. 2)


II.Activități Liber Alese (A.L.A 2):
Eveniment Conținutul științific Strategia Evaluare
didactic didactică
1.Moment Organizarea spațiului și a climatului educațional
organizatoric
2.Captarea Le voi prezenta copiilor măscuțele animalelor domestice pictate în
atenției cadrul activităților liber alese. Conversația Stimularea
interesului
pentru joc
3.Anunțarea Le voi spune că ne vom juca jocul distractiv ”Carnavalul Repeta
temei măscuțelor haioase” și vom realiza o paradă a măscuțelor. Expunerea denumirea
jocului

4. Desfăşurarea
activităţii „Carnavalul măscuțelor haioase” – joc distractiv Explicaţia
Explicarea şi Voi prezenta jocul de probă, explicându-le copiilor regulile și Aprecieri
demonstrarea totodată demonstrându-le modul în care ne vom juca. Exerciţiul verbale
jocului În sala de clasă va fi marcată o linie pe care fiecare copil va merge
cu măscuța pe față și va defila pe ritmul muzicii. Jocul
Fiecare copil dansează cu măscuța pe față, salută colegii
transformați în animale domestice și se vor bucura că au reușit să Obsevarea
aducă prietenia la fermă, dar și la ei în grupă. comporta-
mentului

5.Incheierea În încheiere voi face aprecieri asupra modului în care au participat Aprecieri
activităţii la activitate și primesc recompense de la purceluș. verbale

A
N
E
X
E

ANEXA 1

SCRISOAREA PURCELUȘULUI DOLOFĂNEL


Dragi copii din grupa mijlocie,

Numele meu este Dolofănel și v-am trimis această scrisoare în speranța


că mă veți ajuta. Eu sunt tare trist pentru că animalele de la fermă nu se mai joacă
cu mine. Am greșit față de ei și îmi pare tare rău. Un vânt puternic a dărâmat
ferma unde locuiam, iar eu, în loc să-i ajut, m-am jucat în noroi în timp ce ei
lucrau. Pentru a le câștiga din nou prietenia, m-am gândit să cer ajutorul unor
copii ca voi pentru a îndrepta greșeala. Am auzit că sunteți copii ascultători și
muncitori.Trebuie să terminați de reconstruit ferma, să recunoașteți animalele
domestice, să le descrieți și să le așezați la mediul lor de viață, să găsiți intrusul
de la fermă, să identificați foloasele animalelor domestice pentru om, să lipiți vată
pe oaie și fire textile pe vacă, iar în încheiere să petrecem la un carnaval cu măști
haioase. Sunteți de acord să mă ajutați? V-am trimis și materialele de care aveți
nevoie, trebuie doar să acceptați și să vă apucați de lucru.
Vă mulțumesc frumos, dragii mei prieteni!

Vă îmbrățișează,
purcelușul Dolofănel!

ANEXA 2
Versuri: Azi Grivei e mânios

Azi Grivei e mânios


Ham, ham
Nu răzbește cu un os
Ham, ham
Mârâie și se frământă
Zici că s-ar lua la trântă

Azi Grivei e mânios


Ham, ham
Se zbârlește dacă-l chemi
Ham, ham
Pe ciolan se aruncă ghem
Ham, ham
Din privire parcă spune
Stai să vezi că-l voi răpune

Azi Grivei e mânios


Ham, ham
Azi Grivei e mânios
Ham, ham
Nu răzbește cu un os
Ham, ham
Mârâie și se frământă
Zici că s-ar lua la trântă

Azi Grivei e mânios


Ham, ham
Mârâie și se frământă
Zici că s-ar lua la trântă
Azi Grivei e mânios.

ANEXA 3

Versuri: Graiul Animalelor

Vaca zice mu-mu-mu


Mu-mu-mu
Când își cheamă vițelul
Mu-mu-mu.

Calul face iha-ha-ha


Iha-ha-ha
Prin livezi bună-i iarba
Iha-ha-ha.

Oaia zice be-he-he


Be-he-he
Cum ați tuns voi lâna mea
Be-he-he.

Capra face me-he-he


Me-he-he
Ce frumoasa-i iada mea!
Me-he-he.

Porcul zice gui-gui-gui


Gui-gui-gui
N-am mâncare niciun pic
Gui-gui-gui.

Rața face mac-mac-mac


Mac-mac-mac
Bine e sa înoți pe lac
Mac-mac-mac.

ANEXA 4
PIRAMIDA ANIMALELOR DOMESTICE
CURTEA OMULUI

LAPTE OUĂ

CAL PISICĂ PORC

III. GHICITORI DESPRE ANIMALE DOMESTICE:


1.Este un prieten bun,
El mă duce unde-i spun
Cu căpăstru şi cu şa
Iarna-mi plimbă sania.
(calul)

2.Are blană mătăsoasă,


La caldură toarce-n casă;
La labuțe-are gheruțe -
Stau ascunse în pernuțe.
(Pisica)

3. Butoiaș cu patru bețe,


Ce mai carne de ospețe!
De nas poartă un inel
Și drept coadă, un cârcel. (Porcul)

II. Vaca ne dă …………LAPTE…………………….


Găina de dă……………OUĂ……………………….

I.Animalele domestice locuiesc la ……CURTEA OMULUI…………………

S-ar putea să vă placă și