Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

GRĂDINIŢA MIHEŞU DE CÂMPIE


DATA:20.februarie.2009
GRUPA:mare
EDUCATOARE:Meder Eniko
CATEGORIA ACTIVITĂŢII:Educarea limbajului-Activitate integrată
TEMA ACTIVITĂŢII:„Petrecere în curtea bunicii”
MIJLOC DE REALIZARE:joc didactic
TIPUL ACTIVITĂŢII:consolidare
DURATA:30-35 min.
SCOP:-consolidarea cunoştinţelor dobândite despre animalele domestice şi sălbatice;
-consolidarea capacităţii de diferenţiere perceptiv-fonematică a grupurilor de
sunete(silaba);
-îmbogăţirea vocabularului activ,ca urmare a experienţei cognitive proprii şi a
transferului de informaţii în comunicrea dintre copii;
-cultivarea interesului pentru activitatea de învăţare prin joc;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Cognitive:
-să denumească animalele domestice şi sălbatice;
-să precizeze modul de viaţă,hrana şi foloasele animalelor;
-să aşeze înaintea animalelor mâncarea preferată a acestora;
-să despartă în silabe animalele domestice şi sălbatice;
-să alcătuiască propoziţii cu câteva animale;
-să-şi dezvolte vocabularul activ;
Psiho-motorii:
-să coreleze numărul de silabe cu bătaia ritmică din palme,sau cu mişcarea palmei
aşezată sub bărbie;
-să rezolve fişa prin reprezentarea grafică a silabelor din cuvinte,folosind simbolul
cunoscut-liniuţa;
Afectiv-atitudinale:
-să manifeste interes pentru activitate;
-să aprecieze răspunsurile colegilor şi pe cele proprii;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Mijloace şi procedee didactice:povestirea,conversaţia,explicaţia,exerciţiul,feed-back
Mijloace de învăţământ:animale de pluş,jetoane cu hrana animalelor,fişe de lucru.
Evenimen- Conţinutul activităţii Acţiuni ale copiilor Metode
tul didactic
Moment Asigur condiţiile bunei desfăşurări a
organizatori activităţii:aranjarea scăunelelor,
pregătirea materialului,obţinerea li-
niştii.
Captarea A fost odată ca niciodată,o casă care
atenţiei avea o curte foarte mare,dar nu era o
casă oarecare,ci era tocmai casa Copiii ascultă cu atenţie
bunicii mele.Într-o zi m-am gândit s-o povestirea.
vizitez,pentru că ea avea o mulţime de
animale,şi mie îmi plac foarte mult povestirea
animalele.
Când am ajuns la poartă,am auzit că
animalele şi păsările din curte vor să
facă o petrecere,şi să invite şi câţiva
prieteni din pădure.Au adunat toate
mâncărurile preferate ale animalelor şi
păsărilor,dar găina bucătăreasa fiind
puţin uitucă,a încurcat toate mâncăruri
le.La petrecere nici unui animal nu i-a
plăcut mâncarea,pentru că lupul avea
morcovi,câinele-porumb,vulpea-lapte.
Anunţarea Şi pentru că eu eram lângă poartă,am
temei auzit tot ce s-a întâmplat,şi m-am Copiii ascultă
gândit să aduc aici animalele,ca să conversaţia
discutăm cu ele şi să le ajutăm să
primească fiecare mâncarea preferată.
Dirijarea -Bună ziua copii!Ştiţi cine sunt eu? -Bună ziua!Tu eşti lupul.
învăţării (lupul vorbeşte copiilor) Lupul este un animal sălbatic.
-Ce fel de animal este lupul?Ce Are culoarea gri,corpul îi este conversaţia
culoare are?Ce îi acoperă corpul?Câte acoperit cu păr,are patru picioa
picioare are?Cum face lupul?Să re.Copiii imită lupul,despart în
despărţim în silabe cuvântul lup. silabe-are o singură silabă.
-Să vină cineva să-l întrebe,ce Raluca întreabă:Lupule tu ce ai
mâncare a primit la petrecere. primit de mâncare la petrecere.
-Eu am primit morcovi,şi mie nu-mi Lupul vânează animale mici:ie explicaţia
plac morcovii.Ajută-mă te rog să puri,căprioare.
găsesc mâncarea care-mi place! Raluca caută jetonul care repre
-Ce mănâncă lupul copii? zintă iepurele şi îl pune
-În ce poveşti ne-am întâlnit cu lupul? înaintea lupului.
-Salut copii,cine sunt eu? În Scufiţa Roşie,Capra cu trei
-Ce fel de animal este câinele?Să-l iezi,Iedul cu trei capre.
întrebăm ce mâncare a primit la -Salut!Tu eşti câinele.
petrecere. El este un animal domestic.
-Eu am primit porumb şi voi ştiţi că eu -Ce ai primit la petrecere?
nu mănânc porumb. Copiii caută jetonul cu ose şi îl
Despărţim în silabe cuvântul câine şi aşează înaintea câinelui.
alcătuim o propoziţie. Darius:câi-ne,are două silabe;
Ce cântec cunoaştem despre căţei? Câinele este în curte.
Haideţi să cântăm împreună. Noi cunoaştem cântecul„Azi
La fel procedăm cu toate animalele.La grivei e mânios”
petrecere au mai participat:vulpea-care Copiii au precizat felul anima-
a primit lapte,şi noi am ajutat-o să lelor,modul de viaţă,hrana lor,
primească găină friptă;ursul-care a cum se numesc puii,ce le
primit tulei,şi noi l-am ajutat să acoperă corpul,ce culoare
primească miere şi zmeură;iepurele- au,câte picioare au,au imitat
care a primit la petrecere găina glasul animalelor,au despărţit conversaţia
friptă,şi noi i-am dat morcovi;oaia- în silabe şi au alcătuit propozi-
care a primit os,şi noi am ajutat-o să ţii.
primească tulei;pisica-care a primit
lucernă,şi noi am ajutat-o să
primească lapte;scroafa-care a primit
iepure,şi noi am ajutat-o să primească
sfeclă;raţa-care a primit sfecla,şi noi Copiii cântă cântecele învăţate
am ajutat-o să primească porumb;şi despre animale. exerciţiul
calul-care a primit miere,şi noi l-am
ajutat să primească lucerna.
În timp ce povestim cu toate animalele
şi le ajutăm să primească mâncarea
preferată,cântăm şi cântecele: „Vulpe
tu mi-ai furat gâsca”, „Ursul doarme”,
„Eu sunt iepuraşul Ţup”, „Răţuştele
mele”, „Graiul animalelor”.
Dar în timp ce animalele erau la
petrecere s-au pierdut câţiva
pui,haideţi să-i ajutăm să-şi găsească
fiecare mama.
-Pe cine avem aici? -Răţuşca.
-La cine trebuie să meargă ea? -La raţă.Mihaela pune răţuşca
-Dar purcelul? lângă raţă.
-Dar ursuleţul lângă cine îl punem? -Andras pune purcelul lângă
-Mieluţul şi el a rămas singur,să-l scroafă.
pună cineva lângă mama sa. -Lângă ursoaică.
Am pregătit pentru voi câteva ştampile -Adelina îl pune pe miel lângă
care reprezintă animale,păsări domesti oaie.
ce şi sălbatice,şi am să vă rog să-mi Copii rezolvă fişele,între ştam-
despărţiţi în silabe,iar sub fiecare pile găsesc un fermier pe care
animal să scrieţi atâtea liniuţe,câte îl taie cu o linie.
silabe are cuvântul.După aceea
coloraţi animalele domestice şi
încercuiţi animalele sălbatice.Fiţi
atenţi că între ştampile este ceva care
nu este un animal,pe acesta îl tăiaţi cu
o linie.
Fixarea -Cine au participat la petrecerea
cunoştinţelor organizată în curtea bunicii?
-Care au fost animalele domestice?
-Dar păsările domestice? -Animalele şi păsările domesti- Conversaţia
ce,şi câteva animale sălbatice.
-Şi animalele sălbatice? -Câinele,oaia,pisica,scroafa,şi
-Din care animale au fost mai calul.
multe,sălbatice sau domestice? -Raţa.
-Cu ce am ajutat noi animalele? -Ursul,vulpea,iepurele şi lupul.
-Au fost mai multe animale
-Care au fost mâncărurile preferate ale domestice şi mai puţine
animalelor? animale sălbatice.
Verific fişele copiilor. -Le-am ajutat să-şi găsească
mâncarea preferată.
Copiii enumeră mâncărurile
preferate ale animalelor.
Încheierea Pentru că aţi fost atenţi,aţi ştiut toate evaluez
activităţii lucrurile despre animale,aţi despărţit răspunsurile
în silabe,aţi alcătuit propoziţii,şi aţi copiilor
fost şi cuminţi,animalele au promis că
vor mai veni la noi în vizită,şi se vor şi
juca cu voi.Eu vă voi recompensa cu
câte o steluţă roz.