Sunteți pe pagina 1din 12

DATA: 14.11.

2018
INSTITUȚIA: Grădinița Andrieș Ialoveni
GRUPA: mare
PROPUNĂTOR: Trohin Natalia
TEMA GLOBALĂ: Eu și lumea înconjurătoare
TEMA PROIECTULUI: „Omul și activitățile lui”
SUBTEMA: „Animale mari și mici în ogradă la bunici”
TEMA ZILEI: „În lumea celor care nu cuvîntă-animalele domestice”
DOMENIILE DE ACTIVITATE: Șiințe și tehnologii, Limbaj și comunicare, Arte
Dimensiunile:
 Educația pentru mediu,
 Dezvoltarea limbajului și a comunicării,
 Educația plastică
UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ:
1. Identificarea și descrierea animalelor și a părților componente ale acestora
2. Explicarea relațiilor dintre plante, animale și mediile lor de viață
3. Descrierea detaliată, logică, clară, a unor obiecte, imagini, vietăți, personaje, după
diferite criterii, aspecte.
4. Identificarea și utilizarea conștientă a ustensilelor și a materialelor necesare pentru
a desena,a modela, și a crea colaje,
5. Dezvoltarea motricității fine în cadrul activităților de desen, pictură,
aplicație,modelaj.
.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La finele activitații , copiii vor fi capabili:
a. Cognitiv-informaținale:
 să identifice animale domestice specificând caracteristicile fiecăruia, pronunţând clar şi
corect onomatopeea corespunzătoare animalului denumit
 să cunoasca mediul de viață și hrana animalelor domestice
 să utilizeze corect limbajul oral în contexte variate, pe baza înţelegerii cerinţelor de joc,
alcătuind propoziţii simple/dezvoltate;

b. Psiho-motorii:
 să reconstituie întregul din părţi componente, pe baza analizei şi sintezei;
 să îmbine creativ tehnici (mototolire, lipire, pictură, desen) şi materiale diverse
în vederea realizării unor colaje;
c. Afective
 să interrelaţioneze în cadrul grupului, în vederea executării corecte a sarcinii
primite;
 să execute acţiuni motrice simple, participând activ în spiritul jocului, în
vederea îndeplinirii unei sarcini date.
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, dialogul,
demonstraţia, exemplul, mâna oarbă, expunerea, jocul didactic, exerciţiul,
învăţarea prin cooperare, Tehnica Blazonului, Diagrama Venn, Diamantul
 Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual
 Resurse materiale: puzzle, cuburi, imagini cu animale domestice, coş cu
fân, frunze trifoi, plicuri cu imagini şi cerinţe, hârtie colorată şi creponată,
lipici, fişe interdisciplinare, panouri, calendarul naturii, blazonul (Ferma de
animale), jetoane-Diamant, ghicitori, acuarele, burete, beţişoare urechi,
pensule, ghemotoace hârtie, şerveţele, recipiente apă, plastelina, materiale
din natură, boxe, telefon.

CENTRE DE INTERES
ARTA 1
 Pictează animalul domestic (peliculă)
 Uneaște punctele și pictează în guaș (dactilopictură)
 Decupează și pictează (ștampilare)
ARTA 2
 Aplică materiale din natură (grăunțe)
 Obține efecte plastice (tehnica suflării)
 Decupează hrana animalelor domestice, aplică plastelină și hîrtie creponată
(mototolire)
ARTA 3
 Deseneaze animalul preferat și hrana lui (creion)
 Crează un colaj mozaic (bețișoare igienice și hîrtie colorată
ARTA 4
 Unește și aplică părțile formând întregul

BIBLIOGRAFIE:
 M.E.C. – „Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar” – aprobat O.M.
Nr. 5233, din 01.09.2008
 L. Culea, A. Sesovici, F.Grama, M. Pletea, D. Enescu, N. Anghel, 2008
– „Activitatea integrată din grădiniţă”, Bucureşti, Editura Didactica
Publishing House
 M. Restoiu, G. Toma, M. Anghel, I. Nicolae, D. Petre, 2009 – „Suport
pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Piteşti,
Editura Delta Cart Educaţional
 S. Breben, E. Gorgea, G. Ruiu, M. Fulga, 2007 – „Metode interactive de
grup – ghid metodic” Craiova, Editura Arves
 I.S.J. Suceava, C.C.D., 1984 – „Jocuri didactice pentru dezvoltarea
vorbirii”, Suceava
 Dima Silvia, 1995 – „Veniţi să ne jucăm copii!”, antologie de jocuri
didactice, Bucureşti, Editura Coresi
Copiii intră în sala de grupă, în rând câte unul şi sunt îndrumaţi să rămână în
formă de semicerc. În momentul următor îşi face apariţia un fermier care aduce copiilor, un
coş cu fân, drept hrană pentru animalele domestice de la centrul tematic (noutatea zilei).
Curioşi, copiii se adună în jurul coşului şi observă că în acel coş nu se află doar fân, ci şi
frunze de trifoi, (scrisori) ce conţin diferite mesaje lăsate de fermier. Cu ajutorul
educatoarei, copiii află conţinutul scrisorii:
“ Dragi copii din grupa mare, eu sunt fermierul Sam, vreau să vă invit intr-o excursie la
ferma mea, pentru a vizita diferite animale domestice și mediul lor de viață, dar mai întîi aș
vrea să vă pun niște condiții, și vă aștept cu mare drag.”
 „Răspundeţi corect la întrebările din plic, completând şi formând astfel
diamantul animalelor domestice”
Se cere copiilor să răspundă la cerinţele din plic, pe rând, completându-se de sus în jos
(întâi în ordine crescătoare şi apoi în ordine descrescătoare), compartimentele diamantului.

DIAMANTUL
“ANIMALELE DOMESTICE”
- aplicaţie -

Cerinţe :
1. Cine știe și ghicește
Omul pe cine-ngrijește?
Pentru lapte, pentru pui,
Crescuți lîngă casa lui? ( animale domestice)

2. Coama-și flutură în vînt


Cînd aleargă ca un gînd,
Către casă galopează
Și din cîcd în cînd nechează (calul)

3. E fricosul cel mai mare


Iute aleargă-n depărtare,
Dar la morcovi de îl chemi,
Vine chiar de-i faci un semn. (iepurele)

4. Numiţi puiul caprei, al oii şi al calului.


5. Numiţi două animale care se duşmănesc!
6. Unde trăiesc animalele domestice?
OBSERVAŢIE: Se completează cu ajutorul imaginilor, de sus în jos.
ANIMALELE
DOMESTICE
CALUL IEPURELE

IEDUȚ MIEL MÂNZ

CÂINELE PISICA

CASA
OMULUI

Următoarea cerință a fermierului:


 „Să vorbiţi politicos,
Căci veţi juca un joc frumos!
Despre animale voi,
Să îmi spuneţi lucruri noi!”
Educatoarea anunţă denumirea jocului didactic: „Spune ce ştii despre mine!”.
Se prezintă elementul surpriză al jocului: săculeţul cu animale. Se denumeşte
jocul pe care îl vor desfăşura, se explică regulile jocului şi se demonstrează. (jocul de
probă)
Se prezintă copiilor sarcina didactică a jocului:
-identificarea animelelor domestice
-emiterea corectă a onomatopeelor și a diminuativelor specifice
-argumentarea unor caracteristici ale acestora (hrană, foloase,mediul de trai, etc.).
Jocul didactic se va desfăşura astfel:
- la semnalul sonor al educatoarei (clopoţelul), săculeţul va merge din mână în mână, iar la
un alt semnal se va opri. Educatoarea va rosti o formulă ritmată (un lait-motiv al jocului):
„Săculeţul s-a oprit!
Ce-ai găsit? Ce-ai găsit?”
- copilul la care a ajuns săculeţul, scoate din el un mulaj în miniatură al unui animal
domestic, îl denumeşte şi emite onomatopeea, diminuativul corespunzătoare, adăugând
caracteristici, prin formulare de propoziţii simple şi dezvoltate.
- jocul va continua până ce vor fi antrenaţi toţi copiii.

Pauza dinamică:
Purcelușu-i amărît /Spinarea i-a amorțit
Curajos s-a ridicat /Și pe loc s-a tot mișcat!
S-a sucit, s-a învîrtit /Ba chiar și s-a covrigit!
Dar simțind că-a obosit /În băltoacă s-a trintit!
La finalul jocului didactic, se aplică metoda activă Diagrama Venn.
Se pun în discuţie două animale domestice: oaia şi vaca. Se cere primului grup să găsească
caracteristicile oii şi să le aşeze sub formă de imagini, pe cercul din faţa lor; cel de-al doilea
grup trebuie să găsească caracteristicile vacii şi să le aşeze în cercul din faţa lor, iar cel de-
al treilea grup, să găsească asemănările dintre cele două animale şi să le aşeze pe cercul din
mjiloc, ce reprezintă partea comună celor două cercuri laterale.. Se dă semnalul începerii
completării Diagramei Venn, folosindu-se tot clopoţelul.

OAIA VACA
E MICĂ -mănâncă iarbăE MARE
ARE LÂNĂ -sunt domestice ARE PĂR
FACE „BEEE!” -dau lapte FACE „MUUU!”
FACE MIEI -rumegă FACE VIŢEI
BERBEC -foloase (lapte, BOU
COADA E carne-brânză, COADA E LUNGA
SCURTĂARE caş)
LÂNĂ -traiesc lânga
VENN casa omului
ul corespunzător. vor fi
încurajaţi şi stimulaţi
prin aplauzele
colegilor.punzător.
parte cuvântul în silabe,
se

În coşul cu fân, copiii vor găsi un alt trifoi cu o nouă cerinţă a fermierului:
 „Împărţiţi-vă în grupuri, şi realizaţi diferite lucrări, prin diferite tehnici, să
rezolvaţi sarcinile fişelor primite, utilizând materialele de pe măsuţe, apoi să le
discutați și analizați !”

Tranziţie: Bat din palme clap, clap, clap

Lucru in centre.
Copiii se grupează după rugămintea fermierului, intuiesc materialele aflate pe
măsuţe (beţişoare cu vată, hârtie creponată, plastelină, hîrtie colorată, pensule,
recipiente, apă, şi fișe de lucru), apoi execută sub îndrumarea educatoarei, câteva
exerciţii simple pentru încălzirea musculaturii fine a mâinilor.
Se explică sarcinile de lucru pentru fiecare grupă în parte. Se supraveghează
cu atenţie munca fiecărui copil, oferind sprijin diferenţiat.
Lucrările realizate de copii, vor umple compartimentele blazonului „Ferma de
animale” ( Tehnica Blazonului), stabilite anterior de către educatoare. Se apreciază
activitatea copiilor. Acest blazon va fi un nou element al centrului tematic.

Cuprinşi de entuziasmul activităţilor, copiii caută în coşul cu fân, un alt trifoi.


De data aceasta,ultimul trifoi fermierul îi trimite pe copii la joacă:
 „Vă invit să vă jucaţi
Şi bine să vă distraţi!”
Educatoarea anunţă denumirea jocului distractiv: „Câinele ciufulit”. Ea
delimitează un spaţiu ce reprezintă „cuşca câinelui”. Unul dintre copii este „câinele
ciufulit” şi stă în această „cuşcă”. Ceilalţi copii se plasează în alt loc, marcat la o
distanţă mai mare de „cuşcă”, denumit „casa copiilor”. Ţinându-se de mâni, copiii se
apropie tip-til de „câine”, recitând următoarele versuri:
„Câinele cel ciufulit
S-a culcat în cuşcă.
Stă cuminte, liniştit,
Nu latră, nu muşcă.
Doarme?
Haide să-l trezim,
Să vedem ce face
Ş-apoi să fugim!”
La atingerea „câinelui” de către copii, acesta începe sî latre şi să alerge
după ei. Copilul prins îi ia locul, iar ceilalţi se întorc la „casa copiilor” şi jocul se reia.
După finalizarea sarcinilor fiecărui grup, se apreciază activitatea copiilor
printr-o discuţie şi se completează centrul tematic cu lucrările realizate de ei.
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE CONŢINUTUL ŢTIINŢIFIC
ACTIVITĂŢII Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare/met./
procedee învăţământ organizare indicatori
Amenajarea spaţiului educaţional şi
pregătirea materialului didactic.
Evocarea Pregătirea climatului psiho- afectiv Conversaţia
necesar desfăşurării activităţii. Frontal
Întroducerea în activitate se realizează
în cadrul întâlnirii de dimineaţă. Copiii
vor fi aşezaţi în semicerc. Coş cu fân
Întâlnirea debutează cu salutul de -Frunze de trifoi
dimineaţă urmat de un scurt dialog Dialogul -Scrisoarea
realizat între educatoare şi copii.
Captarea atenției se va face prin
elementul surpriză (noutatea zilei) –
fermierul şi coşul cu fân şi frunze de Surpriza
trifoi în care se află diferite mesaje
(cerinţe) pentru copii ce trebuie să le
relizeze pe parcursul derulării
activităţii.

- Se anunţă tema activităţii integrate: Explicaţia Probă orală:


Realizarea „Din lumea celor care nu cuvântă” şi se -imagini tematice Frontal -verbalizarea
explică expresia folosită („nu -jetoane cunoștințelor;
sensului cuvântă”), apoi obiectivele activității.
-Introducerea în activitate se realizează metoda
prin dezlegare de ghicitori despre Diamantul
animale domestice formînd un
diamant. Pauză
“Dacă vrei să fii voinic/ Fă gimnastică dinamică Individual
un pic” -săculeţ cu animale -interrelaţionarea
Joc didactic -clopoţel în grup;
Se prezintă jocul didactic “Spune ce
știi despre mine”. Proba orală:
Apoi se complică jocul didactic cu Exerciţiul Frontal -alcătuirea de
următoarele sarcini: Conversaţia propoziţii
- numirea familiei animalelor simple/dezv.
domestice; -creativitate
- identificarea diminutivelor verbală.
corespunzătoare, -identificarea
-pronunțarea onomatopeelor Pauză animalelor dom.
„Iepurașu-n cararușă” dinamică -emiterea
onomatopeei

Caracteristica a 2 animale domestice Diagrama Proba practică:


Reflecția ( oaia și vaca) Venn -completarea
Se realizează prin aplicarea metodei Expunerea Frontal diagramei Venn
Venn.

“Hai copile hai la joc” Tranziție

Se propune o pauză copiilor pentru Demonstraţia


diverse necesități. -fişe individuale
Exerciţiul
Se explică sarcinile de lucru pentru Conversaţia -guaș
fiecare grup, utilizând tehnici diverse . Munca -pahare,pensule Individual
1. ARTA : individuală -peliculă
 Pictează animalul domestic (pictura) alimentară
(peliculă) Proba practică:
-aplicarea unor
 Uneaște punctele și pictează în guaș
-semințe de tehnici de pictură.
(dactilopictură)
porumb -interrelaţionare
 Decupează și pictează (ștampilare) -pai de la suc în grup.
2. ARTA : -realizare colaje
 Aplică materiale din natură -hîrtie creponată -completare fişe
(grăunțe) Aplicație -hârtie mototolită interdisciplinare
-plastelină Individual
 Obține efecte plastice (tehnica
suflării)
 Decupează hrana animalelor Desen Creioane colorate
domestice, aplică plastelină și hîrtie Aplicație -hîrtie colorată
creponată (mototolire) - bețișoare igienice
3. ARTA: -clei
 Deseneaze animalul preferat și hrana
lui (creion)
 Crează un colaj mozaic (bețișoare Puzlle
igienice și hîrtie colorată

4. ARTA :
 Unește și aplică părțile formând
întregul

Explicaţia
Extensia Se urmăreşte modul de interrelaţionare -jetoane,marker
în cadrul grupului prin dezvoltarea
spiritului de fair-play, în cadrul jocului
distractiv „Câinele ciufulit”, după Jocul
explicarea şi demonstrarea acestuia. -realiz. Blazon
Se realizează metoda Blazonului Blazonul Foaia A1
„Ferma de animale” . Clei -expoziţia
Se apreciază comportamentul tematică
copiilor pe întreg parcursul zilei, Analiza
analizându-se împreună cu ei toate Aplauze
lucrările realizate şi subliniind utilitatea
acestora.
ARTA :

 Să picteze animalul domestic (peliculă)


 Să unească punctele și să picteze în guaș (dactilopictură)
 Să decupeze și picteze (ștampilare)

ȘTIINȚA:

 Să aplice materiale din natură (grăunțe)


 Să obțină efecte plastice (tehnica suflării)
 Să decupeze hrana animalelor domestice și să aplice plastelină
și hîrtie creponată (mototolire)
BIBLIOTECA :

 Să deseneze animalul preferat și hrana lui (creion)


 Să creeze un colaj mozaic (bețișoare igienice și hîrtie colorată

CONSTRUCȚII :
 Să decupeze și să unească părțile formînd întregul (puzzle)