Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Data: 18.01.2016
Propunător:
Domeniul experenţial: DS1 si DOS2
Grupa: mijlocie
Proiect tematic: „Povestea fulgului de zapada”,de T. Banciu
Tipul de activitate: activitate integrata (povestea educatoarei si lipire)
Scopul activităţii: Devoltarea capacit!ț ii de comunicare oral! ș i "nț elegere a te#tului.

!iective operaţionale:
O1$%S! descrie personajul principal& 'oua
O2$ %S! preciee ce i%au interis parinț ii etiț ei
O*$ %S! preinte cum a devenit 'oua ulg de nea
O+$%S! identiice personajele din poveste
O,$%S! redea conț inutul poveș tii pe -aa imaginilor
O6$% S! lipeasca -etisoarele& dupa modelul dat.

Strategia didactică
a" #etode $i procedee: conversaia& demonstratia& povestirea& e#plicaia& e#erciiul& o-servatia.
!" #i%loace de &nvăţăm'nt: povestea& planse& -etisoare.
c" (orma de organizare a activităţii: rontal! /i individual!
Durata activităţii: 2, minute

)i!liografie:
1 urriculum pentru inv!t!mntul pre/colar (*%63ani )% 2004
2 5ctivitati de educatie plastic!  7.opa & 9d :ntegral & Bucuresti & 1444.
* ;iliana&9ec<il& &&;a-orator pre/colar$g<id metodologic= &9diia a ::%a& &9ditura 7>: :nt egral&Bucure/ti& 200+.
Desfă$urarea activităţii
*venimentul Strategia didactică
didactic +onţinutulinstructiveducativ *valuare
#etode si #i%loace de (orma de
procedee invăţăm'nt organizare
7oi asigura condiiile optime pentru -una des!/urare a
activit!ii$
-.#oment • aerisirea s!lii de grup!
organizatoric • aranjarea mo-ilierului su- orm! de semicerc
• preg!tirea materialului didactic necesar des!/ur!rii
activit!ii instructiv%educative
• intrarea ordonat! a copiilor "n sala de grup!

- Captarea atenției se realizează printr-o


/.+aptarea ghicitoare:
atenţiei onversaia g<icitoare ?rontal! 9value
capacitatea
,,Stele reci de vânt purtate copiilor de a
raspunde corect
Au căzut pe drum, pe stradă, la g<icitoare.

Parcă-s stele de mătase;

Şi sunt ale !i u!oare,

Ce să "e oare#$$$%%
(?ulgii de !pad!)
%opii & ast!i v! voi spune o povest e care se nume ște $
0.1nunţarea &&ovestea ulgului de nea=.
temei $i a 7! rog s! i ți oarte aten ți&deoarece la urm! v! voi adresa onversaia ?rontal!
o!iectivelor "ntre-!ri din poveste.
7om realia si cativa ulgi de apada& lipind aceste -etisoare.
&e voi citi povestea ,,Povestea 'ulgului de nea%%
(i le voi arăta imaginile pe parcurs$ onversatia
2.Diri%area )oi povesti, respectând ideile principale:
&nvăţării
*$ +oua era o 'etiă cuminte, harnică !i
'rumoasă$ ?rontal!
Demonstratia
$ .a nu putea ie!i a'ară la soare ca toi
copii pentru că părinii ar " pierdut-o$
/$ +oua prime!te o ro chiă ală de la m ama 9value
ei$ :ndividual! capacitatea
0$ 1e!ind 2n curte +oua simte că plute!te$ :magini din copiilor
poveste %de a descrie
3$ A4unge la palatul lui 5or Cenu!iu !i se O-servatia personajul
2ntâlne!te cu nori!orii$
principal& 'oua
6$ )â4âie-vânt o duce la palatul lui 7er
5ăprasnic, unde-l piaptă-nă pe acesta cu un %de a identiica

pieptene
8$ din ururi
Sărind pe geam de pentru
gheaă$a se 2ntoarce acasă personajele din
poveste
ovestirea
că nu mai putea de dor, vâ4âie-vânt su9ă peste ?rontal!
ea !i o trans'ormă 2n 'ulg de zăpadă %de a reda
$ Se a!ează pe pământ !i 2ntinzându-!i conținutul
rochia 2l apără de 'uria lui 7er-5ăpraznic ca o poveș tii pe -aa
plapumă$ imaginilor
upă ascultarea povestirii, printr-o conversaie
cu copiii voi "<a momentele semni"cative
arătând imagini din poveste$ :ndividual!
&a s'âr(itul pove(tii, le voi pune copiilor 2ntreări
din aceasta,pentru a le veri"ca atenția :
-=n ce anotimp se petrece 2ntâmplarea#
>=ntâmplarea se ptrece 2n anotimpul de iarnă$?
- Cum o cheamă pe 'etia din poveste #
- Cum era 'etia +oua#
- e ce nu putea ie!i +oua a'ară ziua#

-Copii,ce i-au interzis parinții 'etiței#>Părinții i-au 9#ercitiul


interzis 'etiței să nu se apropie de razele
Soarelui?$
- Ce a primit 2n dar +oua #

- e ce a ie!it a'ară din casă #

- Ce s-a 2ntâmplat cu +oua # ovestirea

-=(i mai aduce cineva aminte cum a devenit +oua


'ulg de nea#>+oua a devenit 'ulg de nea după
su9area lui )â4âie )ânt$?%%
7oi numi cte un copil s! "mi spun! cte un personaj din
poveste.

3.!ţinerea
performanţei
ovestirea ?rontal! % de a povesti
Pentru a complica activitatea,voi chema -/ imagini imaginile&
copii, pe rând, 2n 'ața clasei pentru a repovesti Demonstratia lipici :ndividual! pastrand planul
-etisoare de idei
,,Povestea 'ulgului de nea,, , pe aza imaginilor$ 9#ercitiul <artie %de a e#ecuta
corect procedeul
)om reliza 'ulgii de nea, din etisoare$ de lipire

Copii identi"ca materialele de lucru$

&e e<plic copiilor modul de lucru si le arat


modelul realizat de mine$

7oi ace aprecieri ver-ale colective /i individuale cu privire la


4.5nc6eierea modul de participare al copiilor la activitate /i asupra 'ecompense
activităţii comportamentului copiilor pe parcursul activit!ii. onversatia ?rontal!
opiii vor i reco mpensai cu stimulente.

S-ar putea să vă placă și