Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

la educația senzorială
,,Unul-mult-niciunul”

Noiembrie 2018
PROIECT DIDACTIC
Luna: 14 Noiembrie 2018
Grupa: Mică
Aria curriculară: Cunoaşterea lumii, dezvoltarea personală şi socială
Domeniul de activitate: Educaţia senzorială
Tipul activității: predare-învăţare
Forma de realizare: activitate integrată
Timpul: 12 minute
Locul desfăşurării: sala de grupă
Tema proiectului: „În curtea bunicii”
Tema săptămânii: „Familia cocoșelului”
Tema zilei: „Unu-mult-niciunul”
Conţinuturi: „Cantitatea unul-mult-niciunul”
Obiectiv cadru: Dezvoltarea bazei senzoriale, stimularea interacţiunii cu mediul, a cunoaşterii şi
a activismului cognitiv;
Obiectiv de referinţă: Să aprecieze global cantitatea: unul, mult, puțin.
Obiective operaţionale:
Cognitive
- Să identifice cantitatea fiinţelor, utilizând noţiunea niciunul în cadrul exerciţiului-joc: „Cloşca cu
pui”;
- Să utilizeze corect în vorbire termenii matematici unul – mult – niciunul în cadrul jocului
didactic: „Câţi puişori are găina?”.
- Să utilizeze noțiunile de ,,mare” și ,,mic” comparînd cocoșul și puiul în cadrul exercițiului joc:
,,Cum este cocoșul, puiul?”
Socio-afective:
- Să manifeste atitudine pozitivă pe parcursul activității în hrănirea păsărilor.
Psiho-motorii:
- Să plaseze imaginile puilor lîngă găină, în cadrul jocului: ,,Să-i ajutăm pe puișori să-și
găsească măma lor”

- Strategii didactice:
Metode şi procedee: observare, demonstrare, întrebare – răspuns, explicaţie, grupare, joc
didactic ,,Cîți puișori are găina”, exerciţiul – joc „Cloșca cu pui”, joc didactic „Să-i ajutămpe
puișori să-și găsească mama lor”, poezia „Găinușa”, perioade de tranziţie.
Mijloace didactice: Jucării: Cucoșel, găinușă, puișor, imagini cu găinușă, puişori,
cucoșei, fișe de lucru.
Forma de organizare: frontal, în grup, individual.

Bibliografie:

1. Biblioteca Pas cu Pas. Activităţi pentru dezvoltarea copiilor de la naştere la 3 ani.


Epigraf, Chişinău 2011.
2. Bolboceanu, A. şi grupul de autori, Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi
preşcolară (1-7) ani în R.M., Editura Cartier, Chişinău, 2008;
3. Educarea copiilor de vârstă fragedă. Editura Lumina, 1978.
4. Vrânceanu M. şi grupul de autori. 1001 idei pentru o educaţie timpurie de calitate. Ghid
pentru educatori, Tipografia Centrală, Chişinău, 2010;
5. Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere pâna la 7 ani, UNICEF,
2010.
DEMERS DIDACTIC

Strategii didactice
Secvențele Metode,
Conţinutul activităţii Material Forma de Evaluare
activităţii procedee,
didactic organizare
tehnici
Crearea condiţiilor necesare bunei Scaune Pregătirea
desfăşurări a activităţii: pentru copiilor
Moment organizatoric

 aerisirea sălii de grupă (cu fiecare


10 minute înainte de copil
activitate); Materiale
 aranjarea mobilierului. pentru
centre
conform
sarcinilor
proiectate.

Organizarea, introducerea copiilor Frontal


în activitate cu ”Trenuțul la
bunica”
Educatorul le propune copiilor să
Crearea bunei dispoziţiei

plece cu trenuțul în ospeţie la


bunica în ogradă. Observarea
capacităţii de a
“Trenuţul” pronunţa
Trenule, trenuţule, onomatopeele
Unde mergi drăguţule? Tranziţia Poezie tuc-tuc și a
Tuc-tuc-tuc, ,,Trenuțul” mișcărilor
La bunica eu vă duc.

Copiii vor repeta onomatopeele


tuc-tuc.

- Unde ne aflăm? (În ospeţie la Întrebări- Individual Observarea


Bunica) răspunsuri capacităţii de
Ce facem mai întîi de toate cînd menţinere a
venim în ospeție? atenţiei
-Ne salutăm Salutul:
,,Soarele azi s-
Evocare
1 minut

a trezi, Buna
dimineața!”
- Cum credeţi, cine ar putea fi
după gardul bunicuței? Jucăria
-Cucoșul Gard
-Poate-l invităm la noi să ne mai
jucăm cu el? Jucăria
-Da, Să-l invităm, să ne jucăm. Cocoșul
Ne vom juca în jocul ,,Eu arăt –tu Joc didactic: Frontal Observarea
numește”( Cap, cioc, ochi, aripi, ,,Eu arăt –tu modului de
coadă, picioare) numește” îndeplinire a
Dar găini are bunica aici? ( nu acţiunilor
are)
Pentru ca să vină găina trebuie să
cînte cocoșelul... Reproducerea Individual
Copiii îl ajută pe cocoșel să cînte onomatopeelor Frontal
pentru că a răcit și nu poate cînta ,,Cu-cu-rigu!” Jucăria
Cîte găini au venit la cocoș? (una) Găina
Dar cîți pui are găina? (nici unul) Reproducerea Aprecierea
Cloșca noastră și-a pierdut puii, onomatopeelor Individual capacităţii
vreți s-o ajutăm să-i cheme? (Da, o ,,Co-co-co!” copiilor de a
ajutăm să-i cheme) Exercițiul -Joc repeta după
Cine a venit copii? (puiul) ,,Cloșca cu Jucăria educator
pui” Puiul Individual
Dar mama cloșcă nu-l vede , hai
să-l ajutăm să cînte ca să-l audă
mama cloșcă Reproducerea
onomatopeelor
Puișorul dorește să vă ,,Piu-piu-piu!”
mulțumească că l-as ajutat s-o
găsească pe mama lui și vrea să se
Realizarea sensului

joace cu voi într-un joc dacă


doriți? ( Da dorim)
7 minute

Joc verbal:
Cum este puiul copii? (mic) ,,Dezmerdăm Frontal
Observarea
Dar cocoșul cum este? ( mare) cuvintele”
capacităţii de
Ce culoare are puiul? (galben)
menţinere a
Dar cocoșul ce culoare are? (multe
atenţiei
culori)
Dar găina ce culoare are?
(Cafenie)

Cîți pui au venit la cloșcă? (unul) Farfurie


Dar lîngă cocoș cîți pui sînt? Grăunțe de
(niciunul) porumb
Joc didactic:
Copii, păsările bunicuței credcă ,,Cîți pui are
vreau să mănînce, poate le hrănim găina?”
un pic? (Hai să le hrănim)
Copiii presoară
în farfurie Frontal
Pauza dinamică: Copii fiincă găina cîteva grăunțe
noastră are numai un pui noi ne de porumb
prefacem în pui și ciugulim ca
puișorii Copiii imită
,,Ciugulim ca puioșorii” mișcările Frontal
Observarea
Cîți pui am fost acuma? (Mulți) puilor la modului de
ciugulitul îndeplinire a
Tranziție la mese pe scăunele grăunțelor acţiunilor
Explicaţie
,,Bat din palme clap, clap, din Demonstrare
picioare, trop, trop,nen-vîrtim , ne Imagine cu Frontal
răsucim și la mese toți pornim Cocoș
Uitațivă copiii pe tablă avem o
imagine, cine este? (Cocoșul) Observarea
Cîți cocoși sînt pe tablă? ( unul) capacităţilor de
Dar uitațivă cîți cocoși am eu aici apreciere
pe talger? (Mulți) Exercițiul globală a
Veți lua fiecare cite un cocoșel în Frontal cantităților
mînă…
Cîți cocoși ai Felicia? (Unu)
Cîți au rămas la mine? ( Niciunul) Imagine cu
Corect, dar pe acest talger cîți pui Joc didactic: Găină
am eu ? ( Mulți) ,,Ridică Individual
Vî voi împărți și cite un puișor la puișorul mic
fiecare, Cîți pui mi-au rămas mie ? Ridică
(Niciunul) cucoșelul
Dar cîți pui ai Mădălina? mare”
Cum este cocoșul mare sau mic?
(Mare) Jocul didactic:
Dar cum este puiul? ( Mic) ,,Să-i ajutăm Imagini cu Individual
pe puișori să- pui și cu
Dar acuma fiecare luăm puișorul și găsească cucoșei
nostru și-l ducem la cloșcă. măma lor”
Acuma cîți pui are cloșca?( Mulți)
Jocul didactic:
Dar voi cîți pui aveți? (Niciunul) ,,Să-i ajutăm Individual
pe cocoșei să-l
Acuma luăm cucoșelul de pe masa găsească pe Aprecierea
și-l aplicăm lîngă cocoșul de pe fratele lor mai verbală a
tablă. Acum cîți cocoși aveți în mare” copiilor însoţită
mînă? (Niciunul) de aplauze
Dar cîți cocoși sînt pe tablă?
(Mulți)
Tranziţia la centre: Perioada de
Toţi acum ne bucurăm tranziţie
Şi la centre noi plecăm.
Lucrul în centre Fișe de
3 minute
Reflecţia

ȘTIINȚE: lucru Observarea


- Vor încercui mulțimea păsărilor, Grup capacităţii
tăind cu o linie pasărea ce este în copiilor de a
număr de unu realiza sarcinile
ARTA: Plastelină la centre
- Vor modela grăuncioare pentru
puișori
În semn de mulţumire că i s-a găsit Recompensă Bombonele Aprecieri
Extindere
1 minut

puișorul, Găinușa îi servește cu verbale


cîte o bombonică.
La finele activităţii educatorul conduce copiii prin perioada de tranziţie, “Trenuțul” în altă sală de grupă.
Acest proiect se va realiza şi cu a doua subgrupă de copii.

Educator: Porcescu Ludmila, IET “Izvoraș”, s.Hăsnășenii Noi.

S-ar putea să vă placă și