Sunteți pe pagina 1din 25

GRUPA MICĂ “IEPURAȘI”

INSPECŢIE DEFINITIVAT
PROF. INV.PRIMAR ȘI PREŞCOLAR : LUNGU DENISA ADRIANA

PROIECT DE ACTIVITATE

”Povestea Omului
de Zăpadă ”
DATA: 11.01.2022
GRĂDINIȚA PLANETA COPIILOR
GRUPA: MICĂ ”IEPURAȘI”
PROPUNĂTOR: PROF. LUNGU DENISA ADRIANA
TEMA ANUALĂ: CÂND, CUM ȘI DE CE SE INTÂMPLĂ?
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: “PE CĂRĂRILE IERNII”
TEMA ZILEI: ,,OMUL DE ZĂPADĂ”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Limbă și Comunicare (D.L.C.): “Povestea Omului
de Zăpadă” - povestire, Domeniul Estetic și Creativ (D.E.C. 1): “Tablou de iarnă” – activitate
practică (dactilopictură)
FORMA DE ORGANIZARE: FRONTAL, INDIVIDUAL, PE GRUPURI MICI
TIPUL DE ACTIVITATE: CONSOLIDARE ŞI SISTEMATIZARE DE CUNOŞTINŢE
LOCUL DE DESFĂȘURARE: SALA DE GRUPĂ
DURATA:1 ZI
SCOPUL ACTIVITĂȚII: DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE EXPRIMARE ORALĂ,
VALORIFICÂND CUNOŞTINŢELE ACUMULATE, PRECUM ŞI EXERSAREA UNOR
DEPRINDERI PRACTICE PRIN APLICAREA LOR ÎN CONTEXTE VARIATE
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

1. ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (A.D.P)


 Rutine: „Singurel mă îngrijesc!” – deprinderi igienico-sanitare
 Întâlnirea de dimineață: Tema :”Bună dimineața,iepurași!”(salutul, prezența,
calendarul naturii, noutatea zilei)
 Tranziții: ,,Bat din palme clap, clap, clap
Din picioare trap, trap, trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Către centre noi pornim!”
2. Activități Liber Alese (A.L.A)

ALA 1:
JOC DE MASĂ: “Omulețul de zăpadă”- încastrare puzzle
CONSTRUCȚII: “Căsuța omului de zăpadă” –cuburi din lemn
BIBLIOTECĂ : “Iarna magică ”- “citire” de imagini
ALA 2: „Aruncare la țintă” – joc de miscare
3. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (A.D.E)

Domeniul Limbă și Comunicare (DLC): Educarea limbajului: “Omul de zăpadă” –


povestirea educatoarei;
Domeniul Estetic și Creativ (DEC 1): Activitate practică: “Tablou de iarnă” – dactilopictură

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să asculte cu atenție povestea educatoarei, concentrându-se asupra conținutului și acțiunii
personajului;
O2: să redea conținutul poveștii, cu ajutorul unor întrebări sistematizate;
O3: să denumească corect toate materialele folosite pentru realizarea temei;
O4: să picteze cu ajutorul degețelelor tabloul de iarnă;
Obiectivele au fost atinse dacă 90% dintre copii au reușit să asculte povestea și să finalizeze
lucrarea practică.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, exercițiul, jocul, explicația, problematizarea, demonstrația,
munca în echipă, observația;
Mijloace de învățământ: calendarul naturii, tabel cu prezența, imagini cu elemente caracteristice
anotimpului iarna, siluetă om de zăpadă, siluetă Zâna Iarna,scrisoare,cuburi din lemn,imagini
poveste, planșă model, carton colorat, tempera,servețele umede,tablă,magneți,recompense.
Forme de organizare: individual, frontal, pe grupe.

BIBLIOGRAFIE:
 Aplicații ale noului curriculum pentru învățământul prescolar, 2019;
 Dumitrana M., „Educarea limbajului în învățământul preșcolar – Comunicarea orală”,
Editura Compania, București, 2001;
 Oprea, C.L., „Strategii didactice interactive”, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 2007;
 Silvia Breaben, „Metode interactive de grup”, ed. Arves, Craiova, 2002.
SCENARIUL ACTIVITĂȚII

Activitatea începe cu întâlnirea de dimineață: „Bună dimineața, iepurași!”

SALUTUL: După sosirea tuturor copiilor, aceștia se vor așeza în semicerc pentru întâlnirea de
dimineață: ,,Dimineaţa a sosit
Iepurașii au venit
În cerc noi ne adunăm
Și frumos ne salutăm:
- Bună dimineaţa, iepurași !”

PREZENȚA COPIILOR: Cu ajutorul catalogului și al fotografiilor preșcolarilor, se va stabili


cine este prezent și cine nu a venit astăzi la grădiniță.

Privind pe fereastră, copiii observă starea vremii (cer acoperit de nori, soare, ninsoare,
etc.), aspecte ale anotimpului curent, îmbrăcămintea adecvată vremii de afară, făcându-se apoi
referire la ziua săptămânii, lună și an, completându-se astfel, calendarul naturii.
Pentru ca totul să decurgă bine, în ceea ce privesc activitățile noastre, se vor aminti
regulile grupei, pe care copiii le respectă zilnic: împărțim materialele/jucăriile; vorbim pe rând,
fără să țipăm; facem ordine la jucării și suntem politicoși, spunând „te rog” și „mulțumesc”.

NOUTATEA ZILEI
Îi voi anunța pe copii că în această dimineață, am primit o scrisoare de la Zâna
Iarnă ,prietena cea mai bună a omului de zăpadă,care a venit însoțită de câțiva prieteni
pufoși,fulgii de zăpadă.
Bună dimineața,dragi copii!Am auzit că iarna este unul dintre anotimpurile voastre
preferate și de aceea m-am gândit să trec pe la grădinița voastră împreună cu prietenii mei care
vă vor explica ceea ce aveți de făcut. Pentru a realiza activități frumoase trebuie să ascultați cu
atenție indicațiile doamnei educatoare.
Vă doresc mult succes!

Le mulțumesc copiilor pentru implicare, le spun că va trebui să ne pregătim fizic pentru


următoarele activități și îi invit la un joc de mișcare: “Dansează hopa-hopa!”

Trecerea la centre se face prin tranziția “Bat din palme!” – joc recitativ
“Bat din palme clap, clap, clap
Din picioare trap, trap, trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Către centre noi pornim!”
Se va explica și demonstra modul de lucru la fiecare centru în parte:

JOC DE MASĂ: „Omulețul de zăpadă”- încastrare puzzle


Acest centru este reprezentat de fulgușorul PUFOȘEL care le spune preșcolarilor că vor
reconstitui omulețul de zăpadă cu ajutorul pieselor de puzzle.
CONSTRUCȚII:’’Căsuța omului de zăpadă’’-cuburi
La acest centru fulgușorul CONSTRUCTOR le spune iepurașilor că au la dispoziție
cuburi din lemn ,ei vor construi cu ajutorul imaginației o căsuță pentru umul de zăpadă.
BIBLIOTECĂ:,,Iarna Magică’’-citire de imagini
La centrul BIBLIOTECĂ,fulgușorul ALBIȘOR îi ajută pe copii să,,citească’’ imagini
legate de anotimpul iarna si de jocuriile specifice acestuia.

Tranziție: Copiii merg la baie recitând versurile :


“Rândul iute să-l formăm
Către baie să plecăm
Mâinile să le spălăm
Fructul să-l mâncăm!”.
După activitatea pe centre, copiii sunt așezați în semicerc în jurul siluetelor ce reprezintă
cadrul pentru poveste.
D.L.C. (Educarea limbajului)
Atenția copiilor le este captată de silueta unui om de zăpadă, pe nume Bulgăraș, care îi
roagă să fie foarte atenți la povestea pe care a pregătit-o pentru ei. Acesta vrea să le povestească
întâmplarea unui băiețel și a unui om de zăpadă care după ce a primit viață de la Zâna Iarnă a
mai primit un dar special :dragostea tuturor copiilor.
După încheierea povestii, se realizează fixarea conținutului prin utilizarea imaginilor din
poveste, vor fi solicitați să răspundă și la câteva întrebări adresate de către omul de zăpadă
Bulgăraș, iar acesta le mulțumește și le promite că le va rămâne prieten pentru totdeauna.

DEC 1 (Activitate practică):


Omul de zăpadă, Bulgăraș îi roagă pe copii să îi realizeze și lui câțiva prieteni (oameni de
zăpadă) aducându-le materialele necesare pentru a-i picta. Cer copiilor să identifice și să
denumească materialele distribuite pe măsuțele lor, le explic și le demonstrez tehnica de lucru,
precum și etapele realizarii lucrarii. Se repetă de catre 2 copii etapele realizării lucrărilor și se
execută exercițiile pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii. Copiii vor fi ajutați acolo unde
întâmpină dificultăți. După ce au terminat de pictat cu ajutorul degețelelor, lucrările vor fi
așezate la centrul tematic, analizand corectitudinea executării lor.
Jocuri și activități liber alese (ALA2 )
Pentru că astăzi copiii au lucrat foarte frumos și au fost foarte cuminți și de mare ajutor
omului de zăpadă, acesta îi poftește la joc prin versurile: ” Bulgăraș mult va multumește, la joc
acum vă poftește!”
Copiii vor juca jocul de mișcare “Aruncare la țintă” cu ajutorul unor bulgări de zăpadă.
1. Explicarea și demonstrarea jocului
- Copiii sunt așezați într-un cerc, având în mijlocul lor, o planșă reprezentând omul de zăpadă.
- Pe rând, vor fi chemați unul câte unul, să arunce la țintă, prin aruncarea cu bulgări.
2. Jocul de probă
Se execută jocul de probă pentru a se înțelege mai bine sarcinile și regulile.
3. Jocul propriu-zis
Se trece la desfășurarea efectivă a jocului. Se urmărește corectitudinea executării mișcărilor,
respectarea sarcinii și a regulilor de joc, punându-se accent pe participarea activă și afectivă a
copiilor la activitate.
PROIECT DIDACTIC
ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

DATA: 11.01.2022
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița „Planeta copiilor”
EDUCATOARE: Lungu Denisa Adriana
GRUPA: Micǎ „Iepurași”
TEMA ANUALĂ: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Pe cărările iernii”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (A.D.P.)
ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII DE DEZVOLTARE
PERSONALĂ: întâlnirea de dimineață (salutul, prezența, regulile grupei, completarea
calendarului naturii, noutatea zilei, momentul de mișcare)
TEMA ACTIVITĂȚII: „Bun venit în lumea magică a iernii!”
MIJLOC DE REALIZARE: convorbire
SCOPUL ACTIVITĂȚII: dezvoltarea capacității de comunicare, de împărtășire a ideilor și
experiențelor proprii cu ceilalți, precum și dezvoltarea unor deprinderi practice, prin activitatea
concretă a copilului.
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
1. Activități de Dezvoltare Personală (A.D.P.)
 Rutine: „Singurel mă îngrijesc!” – deprinderi igienico-sanitare
 Întâlnirea de dimineață: Tema :”Bună dimineața, iepurași!”(salutul, prezența,
calendarul naturii, noutatea zilei, momentul de mișcare)
 Tranziții: ,,Bat din palme clap, clap, clap
Din picioare trap, trap, trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Către centre noi pornim! ”

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 – să utilizeze formule de salut specifice;
O2 – să descrie caracteristici ale vremii, specifice zilei;
O4 – să răspundă „prezent” când este menționat;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, exercițiul, jocul, explicația, problematizarea
Mijloace de învățământ: calendarul naturii, tabel cu prezența, jetoane cu elemente specifice
iernii
Forme de organizare: individual, frontal
SCENARIUL DIDACTIC

Activitatea începe cu întâlnirea de dimineață: „Bună dimineața, iepurași!”

SALUTUL: După sosirea tuturor copiilor, aceștia se vor așeza în semicerc pentru întâlnirea de
dimineață:
,,Dimineaţa a sosit
Iepurașii au venit
În cerc noi ne adunăm
Şi frumos ne salutăm:
- Bună dimineaţa, iepurași !”

PREZENȚA COPIILOR:
Cu ajutorul catalogului și al fotografiilor preșcolarilor, se va stabili cine este prezent și
cine nu a venit astăzi la grădiniță.
Privind pe fereastră, copiii observă starea vremii (cer acoperit de nori, soare, ninsoare,
etc.), aspecte ale anotimpului curent, îmbrăcămintea adecvată vremii de afară, făcându-se apoi
referire la ziua săptămânii, lună și an, completându-se astfel, calendarul naturii.
Pentru ca totul să decurgă bine, în ceea ce privesc activitățile noastre, se vor aminti
regulile grupei, pe care copiii le respectă zilnic: împărțim materialele/jucăriile; vorbim pe rând,
fără să țipăm; facem ordine la jucării și suntem politicoși, spunând „te rog” și „mulțumesc”.
NOUTATEA ZILEI
Îi voi anunța pe copii că în această dimineață, am primit o scrisoare de la Zâna
Iarnă ,prietena cea mai bună a omului de zăpadă,care a venit însoțită de câțiva prieteni
pufoși,fulgii de zăpadă.
Bună dimineața,dragi copii!Am auzit că iarna este unul dintre anotimpurile voastre
preferate și de aceea m-am gândit să trec pe la grădinița voastră împreună cu prietenii mei care
vă vor explica ceea ce aveți de făcut. Pentru a realiza activități frumoase trebuie să ascultați cu
atenție indicațiile doamnei educatoare.
Vă doresc mult succes!
Le mulțumesc copiilor pentru implicare, le spun că va trebui să ne pregătim fizic pentru
următoarele activități și îi invit la un joc de mișcare: “Dansează hopa-hopa!”
PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 11.01.2022
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița “Planeta Copiilor”
EDUCATOARE: Lungu Denisa Adriana
GRUPA: mică “Iepurași”
TEMA ANUALĂ: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Pe cărările iernii”
TEMA ACTIVITĂȚII: „Bun venit în lumea magică a iernii”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri și activități didactice alese

Activități Liber Alese (A.L.A)

ALA 1:
JOC DE MASĂ: “Omulețul de zăpadă”- încastrare puzzle
CONSTRUCȚII: “Căsuța omului de zăpadă”- cuburi
BIBLIOTECĂ: “Iarna Magică”- citire de imagini

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
 Dezvoltarea capacităților intelectuale ale preșcolarilor prin metode active de stimulare a
învățării, de cunoaștere, bazate pe acțiune liberă, independentă.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să denumească materialele și instrumentele de lucru specifice centrelor deschise ;
O2: să utilizeze corespunzător materialele de lucru, respectând indicațiile educatoarei;
O3: să realize din piesele date omul de zăpadă;
O4: să așeze piesele,în diferite poziții,pentru a realiza casuța omului de zăpadă;
O5: să ,,citească,, imaginile specifice temei.
Obiectivele au fost atinse dacă 90% dintre copii au reușit să formeze puzzle-ul,să construiască
căsuța omului de zăpadă și să ,,citească,,imaginile specifice anotimpului iarna.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea,
experimental.
DEMERS DIDACTIC

SECVENȚA CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTICĂ
METODE ȘI MIJLOACE DE
TEHNICI ÎNVĂȚĂMÂNT
1.CAPTAREA ȘI Silueta omului de zăpadă îi Conversația Silueta omului Probă orală:
MENȚINEREA orientează pe copii spre elementul de zăpadă -acuritate
ATENȚIEI surpriză, având menirea de a le crea o vizuală-
stare afectivă prin noutatea situației și
trezirea interesului pentru
descoperirea ofertei de lucru și
împărțirea pe centre.
Se intuiesc materialele pregătite și se
solicită copiilor să realizeze diferite
lucrări cu ceea ce au la dispoziție.
2.ANUNȚAREA Se anunță tema și obiectivele Conversația
TEMEI ȘI A activității în termeni accesibili Expunerea
OBIECTIVELOR copiilor.
3.PREZENTAREA După prezentarea materialelor, a Conversația
NOULUI centrelor de interes și a obiectivelor,
CONȚINUT ȘI copiii vor fi repartizați inițial pe Demonstrația
DIRIJAREA centre, fiecare dintre ei putând să
ÎNVĂȚĂRII treacă pe la fiecare centru. Exercițiul
Se vor reactualiza, prin conversație
examinatoare, tehnicile de lucru,
precum și modul în care se vor utiliza Probă orală:
materialele și instrumentele de lucru. Recunoașterea
Conversația
Se va explica și demonstra modul de si identificarea
Demonstrația
lucru la fiecare centru în parte: Piese de puzzle
Exercițiul
Anexa
JOC DE MASĂ: „Omulețul de
zăpadă”-piese puzzle Probă orală:
La acest centru, preșcolarii vor -observarea
reconstitui omul de zăpadă cu sistematică a
ajutorul pieselor de puzzle. comportament
Cuburi din lemn ului copiilor.
CONSTRUCȚII: ,,Căsuța omului
de zăpadă,,-cuburi
Copiii vor avea la dispoziție cuburi
din lemn.Cu ajutorul imaginației ,ei
trebuie să realizeze forma căsuței Imagini
omului de zăpadă. anotimpul iarna
BIBLIOTECĂ:,,Iarna magică;-
citire de imagini
Copiii vor,,citi,, imagini legate de
anotimpul iarna și de jocurile
specifice acestuia.

Se urmărește rezolvarea corectă a


sarcinilor, modul de implicare al
copiilor, precum și disponibilitatea de
a finaliza lucrul început.
Activitatea copiilor va fi
supravegheată, stimulându-se
comunicarea între copii, inițiativa și
buna dispoziție.
4.OBȚINEREA La finalul activității se realizează o Conversația -lucrările -observarea
PERFORMANȚEI expoziție cu produsele realizate de Turul galeriei realizate de copii sistematică a
copii la fiecare centru în parte. Expunerea la centre; comportament
Lucrările vor fi expuse în sala de ului copiilor
clasă și analizate pentru a vedea dacă
au respectat etapele de lucru.

5.ÎNCHEIEREA Se va solicita copiilor să-și Conversația stimulente Probă orală:


ACTIVITĂȚII autoevalueze și evalueze activitatea - capacitatea de
per ansamblu, după criterii autoevaluare;
comunicate de educatoare. - analiza
Se va aprecia gradul de implicare și produselor
participare al copiilor în desfășurarea activității;
activității.
PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 11.01.2022
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița “Planeta Copiilor”
EDUCATOARE: Lungu Denisa Adriana
GRUPA: Mică “Iepurași’
TEMA ANUALĂ: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Iarna”
TEMA ACTIVITĂȚII: „Ajutoarele lui Bulgăraș”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ADE-DEC 1 (povestirea educatoarei), DEC 1
(dactilopictură)
ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII:
DLC: „Povestea omului de zăpadă” – povestirea educatoarei;
DEC 1: Activitate practică “Tablou de iarnă”- dactilopictură
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
 Formarea deprinderii de a asculta o poveste, reținând ideile acesteia și demonstrând că a
înțeles-o
 Exersarea unor deprinderi practice prin aplicarea lor in contexte variate, stimulând
imaginația creatoare.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să asculte cu atenție povestea educatoarei, concentrându-se asupra conținutului și acțiunii
personajului;
O2: să-și exprime propriile idei, atitudini, sentimente cu privire la prietenie
O3: să redea conținutul poveștii, cu ajutorul unor întrebări sistematizate;
O4: să picteze cu ajutorul degețelelor tabloul de iarnă;
O5: să evalueze și să autoevalueze lucrarile obtinute, din punct de vedere estetic și creativ.
Obiectivele au fost atinse dacă 90% dintre copii au ascultat cu atenție povestea și au reușit să
finalizeze activitatea practică.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercitiul, expunerea, munca în
echipă ;
Mijloace de învățământ: siluete elemente specifice anotimpului iarna, imagini, siluetă om de
zăpadă, imagini poveste, carton colorat, imagine simbol Zâna Iarna,tempera.
Forme de organizare: frontal, individual

DURATA: 30 minute
BIBLIOGRAFIE:
 Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela, „Metode interactive de
grup – ghid metodic”, editura Arves; Craiova 2002
 Coord. Dr. Mihaela Ionescu „Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a
copilului de la naștere la 7 ani”, Ed. Vanemonde, Bucuresti, 2010;
 Boca-Miron, Elena, (2001) – „Documentar metodic pentru activitatea de educarea
limbajului la preșcolari”, Ed. Integral, București;

SCENARIUL DIDACTIC

După activitatea pe centre, copiii sunt așezați în semicerc în jurul siluetelor și imaginilor
ce reprezintă cadrul pentru poveste. Atenția copiilor le este captată de silueta unui om de zăpadă,
pe nume Bulgăraș, care îi roagă să fie foarte atenți la povestea pe care a pregătit-o pentru ei.
Acesta vrea să le povestească cum a apărut prima data,întâmplările lui și a prietenilor ,pe
care îi câștigă cu bunătatea lui.
Din poveste copiii află că, odată cu venirea anotimpului iarna, un băiețel se juca în
grădina din spatele casei. Deși nu avea multe jucării ,acesta nu se plângea pentru că avea multă
zăpadă.A început să facă bulgări ,și mari,și mai mici ,apoi i-a așezat unul peste altul ca un turn.L-
a decorat cu ce a găsit prin curte:câțiva cărbuni,un morcov înghețat rămas prin grădină rătăcit
din toamnă,o căciulă veche și un ciot de mătură din magazie.Pe înserat, copilul a intrat în casă,
lăsând turnul de zăpadă singur, în grădina înghețată.
Zâna Iarna, care colinda lumea în sania ei trasă de cal alb, a zărit turnulețul din grădină
care semana foarte bine cu un om şi s-a gândit să îi dea viaţă pentru o noapte.Așa a apărut primul
om de zăpadă. Când s-a aşternut liniştea, din pădurea din apropiere au început să sosească
musafirii nopţii. Două căprioare înfometate s-au apucat să scormonească prin zăpadă, căutând
frunze de varză sau ştiuleţi uitaţi prin grădină de gospodari. Hrana era greu de găsit iarna. Omul
cel alb le-a zărit şi s-a gândit să le ofere nasul său cel potocaliu.,,Eu nu am nevoie de el, iar
pentru voi poate fi o cină gustoasă…,,Căprioarele au primit bucuroase darul omului de zăpadă.
Mai târziu, câteva păsărele s-au aşezat pe capul omului de nea,aveau nevoie de câteva fire
de lână ca să-şi mai căptuşească cuiburile reci.
,,Cu mare drag! ,,le-a răspuns omul de zăpadă şi s-a grăbit să împartă toată lâna din
căciula cea veche cu păsările cerului.
Cât a fost noaptea de lungă, omul de nea a făcut cadouri celor din jur: firele de paie din
mătură le-a dat unor  iepuraşi, iar cărbunii unor pitici ai pădurii.Spre dimineață, Zâna Iarnă l-a
văzut stând cu totul despuiat. A înțeles ce s-a întâmplat și atunci, pentru bunătatea lui s-a gândit
să-i ofere și ea un dar special: dragostea tuturor copiilor.
De atunci, omul de zăpadă este un simbol nelipsit al iernii. Când zăpada acoperă în strat
pufos  pământul, toţi copiii se grăbesc să ridice oameni de zăpadă:pe străzi, în grădini sau în
curţile caselor.

După încheierea poveștii, se realizează fixarea conținutului prin utilizarea imaginilor din
poveste, vor fi solicitați să răspundă și la câteva întrebări:
În ce anotimp se petrece povestea?
Ce a construit băiatul ?
Cine i-a dat viață omului de zăpadă?
Cui i-a dăruit omul de zăpadă morcovul?
Cui i-a dăruit omul de zăpadă căciula?
Cui i-a dăruit omul de zăpadă cărbunii și mătura?
Care a fost darul special pe care Zâna Iarnă i l-a dăruit omului de zăpadă?
Reușind să răspundă la toate întrebările omului de zăpadă, acesta le mulțumește și le
promite că le va rămâne prieten pentru totdeauna, așa cum s-a întâmplat și cu personajele noastre
din poveste, având pentru ei și o surpriză: Materialele necesare pentru a-i realiza cu ajutorul
degețelelor lor și lui câțiva prieteni (oameni de zăpadă).

Tranziția se realizează prin jocul de mișcare:


“Bat din palme clap, clap, clap
Din picioare trap, trap, trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
La măsuțe noi pornim!”
1.Cer copiilor să identifice și să denumească materialele distribuite pe măsuțele lor.
2. Se explică și se demonstrează tehnica de lucru, precum și etapele realizarii lucrarii.
3. Se repetă de către 2 copii etapele realizării lucrărilor.
4. Se execută exercițiile pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii.
5. Executarea temei de către copii, vor fi supraveghiați și ajutați cei care întâmpină dificultăți.
După ce au terminat lucrările,le așezam la centrul tematic, analizând corectitudinea executării
lor.

DEMERS DIDACTIC

SECVENȚA CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTICĂ
METODE MIJLOACE
ȘI DE
TEHNICI ÎNVĂȚĂMÂN
T
Crearea condițiilor necesare bunei desfășurări
1.MOMENT a activității:
ORGANIZATORIC - Aerisirea sălii de grupă;
- Aranjarea mobilierului;
Pregătirea materialelor pentru activități
Atenția copiilor le este captată de silueta unui Conversația Silueta omului
2.CAPTAREA ȘI om de zăpadă, pe nume Bulgăraș, care vrea să de zăpadă
MENȚINEREA le povestească întamplarea unui băiețel și a Bulgăraș
ATENȚIEI omului de zăpadă.
Copiii sunt anunțați că în cadrul acestei Conversația
3.ANUNȚAREA activități, vor asculta povestea ,,Povestea
TEMEI ȘI A omului de zăpadă”
OBIECTIVELOR
Copiii sunt introduși în lumea poveștilor, prin „Povestea Proba orală:
4.PREZENTAREA povestirea educatoarei a poveștii: „Povestea Explicația omului de audierea
NOULUI omului de zăpadă” zăpadă” povestirii
CONȚINUT ȘI Se va reda continutul poveștii cât mai Povestirea Anexa educatoarei
DIRIJAREA expresiv și nuanâat folosindu-se o mimică Siluetă om de
ÎNVĂȚĂRII adecvată. Se vor explica cuvintele și zăpadă
expresiile necunoscute.
Se va urmări succesiunea momentelor
principale:
“Odată cu venirea anotimpului iarna,
un băiețel se juca în grădina din spatele casei.
Deși nu avea multe jucării ,acesta nu se
plângea pentru că avea multă zăpadă.A
început să facă bulgări ,și mari,și mai Observarea
mici ,apoi i-a așezat unul peste altul ca un Povestirea sistematica a
turn.L-a decorat cu ce a găsit prin copiilor
curte:câțiva cărbuni,un morcov înghețat rămas
prin grădină rătăcit din toamnă,o căciulă Conversația
veche și un ciot de mătură din magazie.Pe
înserat, copilul a intrat în casă, lăsând turnul
de zăpadă singur, în grădina înghețată.
Zâna Iarna, care colinda lumea în
sania ei trasă de cal alb, a zărit turnulețul din
grădină care semana foarte bine cu un om şi s-
a gândit să îi dea viaţă pentru o noapte.Așa a
apărut primul om de zăpadă. Când s-a aşternut
liniştea, din pădurea din apropiere au început
să sosească musafirii nopţii. Două căprioare
înfometate s-au apucat să scormonească prin
zăpadă, căutând frunze de varză sau ştiuleţi
uitaţi prin grădină de gospodari. Hrana era
greu de găsit iarna. Omul cel alb le-a zărit şi
s-a gândit să le ofere nasul său cel
potocaliu.,,Eu nu am nevoie de el, iar pentru
voi poate fi o cină gustoasă…,,Căprioarele au
primit bucuroase darul omului de zăpadă.
Mai târziu, câteva păsărele s-au aşezat
pe capul omului de nea,aveau nevoie de
câteva fire de lână ca să-şi mai căptuşească
cuiburile reci.
,,Cu mare drag! ,,le-a răspuns omul de
zăpadă şi s-a grăbit să împartă toată lâna din
căciula cea veche cu păsările cerului.
Cât a fost noaptea de lungă, omul de
nea a făcut cadouri celor din jur: firele de paie
din mătură le-a dat unor  iepuraşi, iar cărbunii
unor pitici ai pădurii.Spre dimineață, Zâna
Iarnă l-a văzut stând cu totul despuiat. A
înțeles ce s-a întâmplat și atunci, pentru
bunătatea lui s-a gândit să-i ofere și ea un dar
special: dragostea tuturor copiilor.
De atunci, omul de zăpadă este un
simbol nelipsit al iernii. Când zăpada acoperă
în strat pufos  pământul, toţi copiii se grăbesc
să ridice oameni de zăpadă:pe străzi, în
grădini sau în curţile caselor.

- se realizează prin adresarea unei serii de Conversația Imagini Probă orală:


5.OBȚINEREA întrebări pe baza poveștii ascultate. Răspunderea
PERFORMANȚEI corectă la
întrebări
6.ASIGURAREA Reușind să răspundă la toate întrebările Surpriza
RETENTIEI SI A omului de zăpadă Bulgăraș, el le mulțumește
TRANSFERULUI copiilor și are pentru ei o surpriză : Observația
Materialele necesare pentru a-i realiza și lui
câțiva prieteni (oameni de zăpadă). Exercițiul

Tranziția se realizează prin jocul recitativ:


“Bat din palme clap, clap, clap
Din picioare trap, trap, trap Observația
Ne-nvârtim, ne răsucim
La măsuțe noi pornim!”
Conversația
1.Cer copiilor să identifice și să denumească
materialele distribuite pe măsuțele lor. Demonstrația
2. Se explică și se demonstrează tehnica de
lucru, precum și etapele realizării lucrării.
3. Se repetă de către 2 copii etapele realizării
lucrarilor.
4. Se execută exercițiile pentru încălzirea
mușchilor mici ai mâinii.
5. Executarea temei de către copii, vor fi
supraveghiați și ajutați cei care întâmpină
dificultăți.
Dupa ce au terminat lucrările, le asezam la
centrul tematic , analizand corectitudinea
executarii lor.

7.ÎNCHEIEREA - se fac aprecieri verbale individuale și Conversația Recompense Aprecieri


ACTIVITĂȚII colective asupra desfășurării activității. individuale si
colective
PROIECT DE ACTIVITATE
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE

DATA: 11.01.2022
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița “Planeta Copiilor”
EDUCATOARE: Lungu Denisa Adriana
GRUPA: Mică “Iepurași”
TEMA ANUALĂ: “Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Pe cărările iernii”
TEMA ACTIVITĂȚII: „Omul de zăpadă” –aruncare la tintă
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA 2
MIJLOC DE REALIZARE: joc de mișcare
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
 Recreerea și destinderea organismului, dezvoltarea atenției și crearea unei atmosfere de
bună dispoziție prin activități dinamice, distractive;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să respecte indicațiile educatoarei;
O2: să se orienteze in spatial dat;
O3: să arunce cu bulgării la țintă;
O5: să respecte regulile jocului;
Obiectivele au fost atinse dacă 90% dintre copii au reușit să arunce cu bulgării la țintă.

SARCINA DIDACTICĂ: aruncarea bulgărelui de zăpadă la țintă.

REGULILE JOCULUI: un copil numit de educatoare, începe jocul, își alege câțiva bulgări de
zăpadă cu care aruncă pe rând la țintă, în gura omului de zăpadă.
ELEMENTE DE JOC: siluetă om de zăpadă, aruncarea bulgărelui de zăpadă

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, jocul ;
Mijloace de învățământ: siluetă om de zăpadă, recompense;
Forme de organizare: frontal, individual.

DURATA: 30 minute
BIBLIOGRAFIE:
 Răileanu, D., Bujor, L., Seredenciuc, N.L., „Jocuri potrivite pentru profesori inspirați și
preșcolari voioși”, Ed. DPH, București, 2019.
 Leigh, Anderson, „Marea carte a jocurilor. Peste 200 de jocuri pentru toate vârstele”,
Ed. Litera, 2019.
DEMERS DIDACTIC

SECVENȚA CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTICĂ
METODE ȘI MIJLOACE
TEHNICI DE
ÎNVĂȚĂMÂN
T
1.CAPTAREA ȘI Se realizează prin prezentarea planșei, Conversația planșă
MENTINEREA pe care este desenat omul de zapada.
ATENȚIEI
2.ANUNȚAREA Copiii sunt anunțați că, în cadrul acestei Conversația
TEMEI ȘI A activități, vor fi solicitați să arunce la Explicația
OBIECTIVELOR țintă cu bulgări de zăpadă.
3.PREZENTAREA 1. Explicarea și demonstrarea jocului Explicația Planșă Anexa Probă practică:
NOULUI - Copiii sunt așezați într-un cerc, având - aruncarea
CONȚINUT ȘI în mijlocul lor, o planșă reprezentând Demonstrația bulgarelui
DIRIJAREA omul de zăpadă. siluetă om de
ÎNVĂȚĂRII - Pe rând, vor fi chemați unul câte unul, Conversația zăpadă
să arunce la țintă, prin aruncarea cu
bulgări.
2. Jocul de probă
-Se execută jocul de probă pentru a se Jocul
înțelege mai bine sarcinile și regulile. Explicația

3. Jocul propriu-zis
-Se trece la desfășurarea efectivă a Jocul
jocului. Se urmărește corectitudinea Conversația
executării mișcărilor, respectarea
sarcinii și a regulilor de joc, punându-se
accent pe participarea activă și afectivă
a copiilor la activitate. Jocul continuă
pana când omul de zăpadă se umple cu
bulgări.
4.EVALUARE Se fac aprecieri generale și individuale Conversația Recompensă
asupra modului de comportare a evaluativă
copiilor la activitate.

ANEXA DLC (EDUCAREA LIMBAJULUI) :


POVESTEA OMULUI DE ZĂPADĂ
Într-o iarnă friguroasă, cu mult omăt, un copil se juca singur în curtea din spatele casei.
Nu avea prea multe jucării, dar avea multă zăpadă, așa că nu se plângea. A început să facă
bulgări: unu, doi, trei, mai mari, mai mici, apoi i-a așezat unul peste altul, ca la un turn. S-a
gândit apoi să decoreze turnul, dar tot ce a găsit prin curte au fost câțiva cărbuni, un morcov
înghețat rămas rătăcit prin grădină din toamnă, o căciulă veche și un ciot de mătură de prin
magazie. Pe înserat, copilul a intrat în casă, lăsând turnul de zăpadă singur, în grădina înghețată.
Zâna Iarna, care colinda lumea în sania ei trasă de cal alb, a zărit turnulețul din grădină
care semana foarte bine cu un om şi, în glumă, s-a gândit să îi dea viaţă pentru o noapte.Și așa a
apărut primul om de zăpadă. Când s-a aşternut liniştea, din pădurea din apropiere au început să
sosească musafirii nopţii. Două căprioare înfometate s-au apucat să scormonească prin zăpadă,
căutând frunze de varză sau ştiuleţi uitaţi prin grădină de gospodari. Hrana era greu de găsit
iarna. Omul cel alb le-a zărit şi s-a gândit să le ofere nasul său cel potocaliu.
– Eu nu am nevoie de el, iar pentru voi poate fi o cină gustoasă…Căprioarele au primit
bucuroase darul omului de zăpadă.
Mai târziu, câteva păsărele s-au aşezat pe capul omului de nea. Ar fi avut nevoie de câteva fire de
lână ca să-şi mai căptuşească cuiburile reci.
– Cu mare drag! le-a răspuns omul de zăpadă şi s-a grăbit să împartă toată lâna din
căciula cea veche cu păsările cerului.
Cât a fost noaptea de lungă, omul de nea a făcut cadouri celor din jur: firele de paie din
mătură le-a dat unor  iepuraşi, iar cărbunii unor pitici ai pădurii.Spre dimineață, Zâna Iarnă l-a
văzut stând cu totul despuiat. A înțeles ce s-a întâmplat și atunci, pentru bunătatea lui s-a gândit
să-i ofere și ea un dar special: dragostea tuturor copiilor.
De atunci, omul de zăpadă este un simbol nelipsit al iernii. Când zăpada acoperă în strat
pufos  pământul, toţi copiii se grăbesc să ridice oameni de zăpadă:pe străzi, în grădini sau în
curţile caselor.
ANEXA : D.E.C. (ACTIVITATE PRACTICA)
ANEXA (A.L.A 1)- JOC DE MASA

ANEXA (A.L.A 1) - CONSTRUCȚII


ANEXA (A.L.A 1) - BIBLIOTECĂ
ANEXA (A.L.A 2) “ARUNCARE LA ȚINTĂ!” – JOC DE MIȘCARE

S-ar putea să vă placă și