Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA

GRĂDINIŢA P.N. NR. 3JIBOU


PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR: SAV ADRIANA
DATA: 12/12/2017
NIVELUL I I
ACTIVITATE INTEGRATĂ: DȘ (Cunoașterea mediului) + DEC (Dactilopictură)
Oi- sa descrie jocurile copiilor iarna, redând prin pictura care reprezinta intocmai jocurile descrise

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) :


 Întâlnirea de dimineaţă: Tema zilei : ”Ce-i atâta gălăgie?” - salutul, prezenţa, calendarul
naturii, activitatea de grup, noutatea zilei
 Rutine: ”Suntem harnici! ” - exersarea unor deprinderi de ordine
”Apa, prietena mea!” - exersarea unor deprinderi igienico-sanitare
”Mă pregătesc pentru activități!” - exersarea unor deprinderi de autoservire
 Tranziţii: ”Săniuța fuge”/ ”Noi suntem piticii” / ”Bat din palme” / ”Iarna a sosit în zori”

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA):


I. JOC DE MASĂ: ”Găseşte-mi umbra”
“Alege îmbrăcămintea de iarnă!”
“Din jumătate, întregul”

II. ARTĂ: ”Colorez cum îmi place” – colorare imagini jocurile copiilor iarna, îmbrăcăminte de iarnă
(anexele 5, 6, 7, 8)
”Omul de zăpadă” – modelaj
”Săniuța” – lipire (anexa 9)

III. BIBLIOTECĂ: ”Bulgări de zăpadă” - trasare de elemente grafice (anexa 10)


”Răsfoim imagini despre jocurile copiilor în anotimpul iarna”
”Colorează drumul către săniuță” /
”Colorează drumul de la fetiță la patine, de la băiețel la schiuri”
labirint (anexele 11, 12, 13)
IV. CONSTRUCŢII: “Patinoarul”/ “Săniuța” - construcţii din diferite materiale

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENŢIALE:


Activitate integrată: “Jocurile copiilor în anotimpul iarna”
 DȘ - convorbire
 DEC - dactilopictură
1
ALA 2 : “Zboară fulgule, zboară!” - joc de mişcare

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 12.12.2017
GRĂDINIŢA P.N. NR 3 JIBOU
PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR: SAV ADRIANA
NIVELUL I (3-5 ANI): GRUPA MARE
TEMA ANUALĂ: ”Când, cum și de ce se întâmplă?”
PROIECT TEMATIC: ”Iarna!”
SUBTEMA: “Jocurile copiilor în anotimpul iarna!”
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Ce-i atâta gălăgie???”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
DOMENII EXPERENŢIALE: DȘ/DEC
MIJLOC DE REALIZARE: convorbire / dactilopictură
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare și sistematizare de cunoștințe
SCOPUL ACTIVITĂŢII:

a) INFORMATIV:
 Consolidarea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite de copii despre
fenomenele caracteristice produse în natură iarna şi jocurile copiilor.

b) FORMATIV:

 Dezvoltarea spiritului de observaţie, a rapidităţii în gândire;


 Formarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
 Formarea şi consolidarea unor deprinderi de lucru specifice nivelului de dezvoltare motrică;
 Formarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător.

c) EDUCATIV:

 Educarea spiritului de a exprima verbal idei, opinii, sentimente proprii


 Stimularea interactivităţii şi cooperării.

2
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA):
 JOC DE MASĂ:
Tema activităţii: ”Găseşte-mi umbra”
“Alege îmbrăcămintea de iarnă!”
“Din jumătăți, întregul” – reconsitutire de imagini cu omul de zăpadă, sanie, schiuri, patine
Obiective operaţionale:
 Să găsească umbra obiectelor;
 Să întregească o imagine.
 Să formeze corect din jumătăți un întreg.
Metode didactice: conversaţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, observaţia.
Mijloace de învăţământ: puzzle, jetoane cu imagini reprezentative anotimpului iarna și a jocurilor
copiilor, fişe cu jumătăți de imagini.
 ARTĂ:
Tema activităţii:”Colorez cum îmi place” – colorare imagini jocurile copiilor iarna, îmbrăcăminte de iarnă
”Omul de zăpadă” – modelaj
”Săniuța” – lipire
Obiective operaţionale:
 Să coloreze o imagine la alegere, fără să depășească conturul.
 Să realizeze, cu ajutorul plastelinei, un om de zăpadă.
 Să lipească în contur, după modelul dat.
Metode didactice: conversaţia ,explicaţia, exerciţiul, munca în echipă.
Mijloace de învăţământ: creioane colorate, coli de desen, plastelină, planşete, fişe de lucru, bucățele de
hârtie colorată
 BIBLIOTECĂ:
Tema activităţii: ”Bulgări de zăpadă” - trasare de elemente grafice
”Răsfoim imagini despre jocurile copiilor în anotimpul iarna”
”Colorează drumul către săniuță” /
”Colorează drumul de la fetiță la patine, de la băiețel la schiuri” - labirint
Obiective operaţionale:
 Să coloreze drumul de la copii la săniuța, de la fetiță la patine și drumul de la băiețel la schiuri.
 Să traseze elementele grafice învăţate într-un spaţiu dat, păstrând poziţia corectă a corpului;
 Să accepte şi să ofere sprijin atunci când este nevoie.
Metode didactice:conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea

3
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, creioane colorate, creioane, imagini de iarnă, imagini cu jocurile
copiilor în anotimpul iarna.

 CONSTRUCŢII:
Tema activităţii: “Patinoarul”/ “Săniuța” - construcţii din diferite materiale
Obiective operaţionale:
 Să ansambleze piesele de construcţii pentru a realiza tema propusă;
 Să colaboreze cu colegii pentru a obţine tema propusă.
Metode didactice: conversaţia, exerciţiul, problematizarea
Mijloace de învăţământ: piese de contrucţii mari şi mici de lemn, piese de contrucţii de plastic.

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENŢIALE:


Activitate integrată: “Jocurile copiilor în anotimpul iarna”
 DȘ - convorbire
 DEC - dactilopictură

1. DOMENIUL ȘTIINȚE

Tema activităţii: “Ce-i atâta gălăgie??”


Tipul de activitate: consolidare, sistematizare de cunoștințe
Mijloc de realizare: convorbire
Forma de organizare: frontal, individual
Scopul: Consolidarea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite de copii despre fenomenele
caracteristice produse în natură iarna şi jocurile copiilor.
Obiective operaționale:
O1 – să descrie câteva caracteristici generale ale anotimpului iarna;
O2 – să enumere obiectele vestimentare pe care le poartă în anotimpul iarna;
O3 – să recunoască pe baza imaginilor jocurile copiilor iarna;
O4 – să răspundă corect, în propoziţii simple la întrebările puse;
O5 – să participe cu interes la activitate.
Metode didactice: Convorbirea, explicaţia, demonstraţia, conversaţia
Mijloace de învăţământ: “cutia cu surprize”, scrisoarea de la iarnă, imagini și jetoane cu aspecte de
iarnă şi jocurile copiilor iarna.

4
2. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV

Tema activităţii: “Ce-i atâta gălăgie??”


Tipul de activitate: consolidare, sistematizare de cunoștințe
Mijloc de realizare: dactilopictură
Forma de organizare: în perechi
Scopul: Consolidarea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite de copii despre fenomenele
caracteristice produse în natură iarna şi jocurile copiilor.
Obiective operaționale:
O1 – să denumească corect materialele de lucru puse la dispoziție;
O2 – să parcurgă în ordine etapele de lucru, în vederea realizării temei;
O3 – să urmărească cu atenție explicațiile educatoarei;
O4 – să organizeze spațiul plastic într-o lucrare echilibrată și expresivă;
O5 – să realizeze prin tehnica dactilopicturii tema propusă;
Mijloace de învățământ: șabloane cu imagini reprezentative jocurilor copiilor din anotimpul iarna,
acuarele, șervețele, pahare cu apă, modelul educatoarei.
Metode didactice : Conversația, explicația, demonstrația, schimbă perechea.

ALA 2:
Subiectul activităţii: “Zboară fulgule, zboară!” - joc de mişcare
Obiective operaţionale:
O1 - să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului
O2 - să participe cu plăcere și interes la joc, alături de ceilalți copii
Metode didactice: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația

BIBLIOGRAFIE:
 “Curriculum pentru învățământul preșcolar”- prezentare și explicitări, Editura Didactica Publishink House,
2009
 “Ghid pentru proiecte tematice” , Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Calin, Aureliana Cocoş, Daniel
Oprea, Filoftea Grama

5
 “Metode interactive de grup. Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar”, Silvia Breben, Elena Gongea,
Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga , Editura Arves, Craiova

SCENARIUL ZILEI

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:

Activitatea zilei începe cu Întâlnirea de dimineaţă: copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea
stabili un contact vizual cu toţi membrii grupei: „De mânuțe ne luăm / Ochi în ochi noi ne uităm / Și
frumos ne salutăm!”
Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei:
„ Bună dimineaţa în toi de iarnă,
Mă bucur că aţi revenit cu toţii iară.
Începe - acum o nouă zi...
Bună dimineaţa, dragi copii!”
Împărtăşirea cu ceilalţi – activitatea de grup
Copiii vor primi ecusoane reprezentând fulgi și oameni de zăpadă apoi se va trece la Activitatea
de grup care se va desfăşura printr-un joc intitulat „Spune ceva despre anotimpul iarna!”. Folosind
„Microfonul fermecat” copiii vor spune câte o însuşire a iernii (ex.:În anotimpul iarna vremea se răceşte
şi ne îmbrăcăm mai gros).
Noutăţile zilei – copiii vor fi anunţaţi ce activităţi vor desfăşura pe parcursul zilei, se va desemna un
„copil al zilei” care va completa calendarul naturii şi va face prezenţa la panoul „Aceştia suntem noi!”.
Rutine: ”Suntem harnici! ” - exersarea unor deprinderi de ordine
”Apa, prietena mea!” - exersarea unor deprinderi igienico-sanitare
”Mă pregătesc pentru activități!” - exersarea unor deprinderi de autoservire
Tranziţii: ”Săniuța fuge”/ ”Noi suntem piticii” / ”Bat din palme” / ”Iarna a sosit în zori”

6
7
STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENTUL METODE ŞI MIJLOACE DE EVALUARE
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC
DIDACTIC PROCEDEE ÎNVĂŢĂMÂNT
Moment Se vor realiza:

organizatoric  aerisirea sălii de grupă;


 pregătirea materialului necesar pentru desfășurarea activității;
 crearea atmosferei optime de lucru.
Captarea Se va realiza cu ajutorul “Cutiei cu surprize” care vine însoţită şi de o Conversaţia Cutia cu surprize,

atenţiei scrisoare pe care poştaşul le-a lăsat dimineaţă la grădiniţă pentru grupa scrisoarea
mică. Scrisoarea este de la Zâna Iarnă care ne propune să deschidem cutia, (anexa 1)
pentru a afla ce surprize ne-a pregătit.
Anunţarea Zâna Iarnă ne-a trimis materialele necesare desfăşurării activității care se Explicaţia

temei numește ”Ce-i atâta gălăgie??”. Deci, astăzi vom discuta despre anotimpul Conversaţia
iarna şi despre jocurile copiilor din aceasta perioadă.
Dirijarea Copiii așezați pe scăunele, în semicerc vor fi antrenați în observarea

învăţării materialului didactic: planșe care reprezintă copii la săniuș, pe schiuri, copii Planșe
cu patine, copii care fac oameni de zăpadă. reprezentative
Planul de întrebări:
Conversația
 În ce anotimp suntem? (iarna)
 Cum ne dăm seama că suntem în anotimpul iarna?
 Ce avem iarna și în celelalte anotimpuri nu avem?
 Cum este vremea?

8
PLANȘA 1: Copiii cu săniuțe
 Ce fac copiii din imagine? (se dau cu sania)
 Cum sunt îmbrăcați? (cu haine de iarnă: geaca, căciulă, fular, Planșa 1 : copiii
Conversația la săniuș
mănuși, pantaloni groși, ghete)
 Ce culoare are bluza fetiței? Dar pantalonii? (verde, portocaliu)
PLANȘA 2: Copiii cu patine
 Dar copiii din această imagine ce fac? (patinează) Planșa 2 : copiii

 Cum se numește locul unde patinăm? (patinoar) cu patine

 Pe ce patinăm? (gheață)
Conversația
 Câte patine are în picioare fetița? (2 patine)
Concluzia parțială:
Deci, din imaginile prezentate, am reținut că iarna ne jucăm cu săniuța,
patinăm, ne îmbrăcăm cu haine groase. Voi știți cum ne mai putem juca în
anotimpul iarna? (ne jucăm cu bulgări de zăpadă, schiem, facem oameni de
zăpadă)
Planșa 3 : copiii
PLANȘA 3: Copiii pe schiuri
pe schiuri
 Ce observăm în această imagine? (copiii schiază)
 Cum se numește locul unde schiem? (schiem la munte, pe pârtie)
Conversația
PLANȘA 4: Copiii care fac oameni de zăpadă
 Ce credeți că fac acești copii? (un om de zăpadă)
Planșa 4 : copiii
 Cum facem un om de zăpadă? (din 2 bulgări mari și unul mai mic, îi
care fac oameni
punem o căciulă, un morcov în loc de nas, îi punem o mătură în loc
de zăpadă
de mână, ochii din 2 pietricele, iar nasturii și gura tot din pietricele)

9

 Ce formă au bulgării? (formă rotundă, formă de cerc)

Conversația Machetă, jetoane,


CONCLUZIA FINALĂ: cutia cu surprize
Se va realiza cu ajutorul unei machete și a cutiei cu surprize. Copiii vor
extrage din cutia cu surprize un jeton, vor descrie jocul de iarnă din imagine
și îl vor așeza corespunzător pe machetă.

Obţinerea În timp ce cântăm „Săniuța fuge” / „Iarna a sosit în zori” ne aşezăm la Conversaţia,

performanţei măsuţe, față în față de o parte și de alta, unde sunt pregătite imagini
reprezentând o săniuță, patine, om de zăpadă dar și acuarele, șervețele, Explicaţia, Imagini
pahare cu apă. Copiii vor fi anunțați că vor realiza lucrarea prin metoda reprezentând
„Schimbă perechea”. Fiecare pereche trebuie să picteze timp de 3-5 minute, Demonstraţia, patine (anexa 2), Observare a
fără să depășească conturul. La semnalul educatoarei se schimbă perechile. sanie (anexa 3), modului în
O altă etapă importantă în desfăşurarea activităţii o reprezintă „încălzirea Exerciţiul, om de zăpadă care copiii
mâinilor” şi o voi realiza prin câteva versuri: (anexa 4), realizează
„ Mâna lebădă o fac, acuarele, pahare sarcina
Care dă uşor din cap Învăţarea prin cu apă, șervețele
Lebedele în jur privesc cooperare
Mâinile eu le rotesc
Ploaia cade neîncetat
Vârful degetelor bat
Degetele sunt petale “Schimba
Se deschid ca la o floare”. Spor la lucru! perechea”

10
După ce consider că sarcinile propuse au fost îndeplinite, voi aprecia munca
depusă de către copii şi îi voi ruga să aprecieze reciproc munca celeilalte
echipe.

Asigurarea Trecerea la următoarea etapă se va realiza printr-un cântecel “Iarna a sosit

feed-back-ului în zori!” Conversaţia, Cuburi,fişe,puzzle Observare a


Vom trece la centrele de interes şi copiii vor fi împărţiţi în 4 grupe. Fiecare Creioane colorate, modului în
grupă se va aşeza la un sector. După terminarea sarcinii poate merge la alt Explicaţia, Pastă de lipit, care copiii
sector. Imagini cu realizează
Pentru că azi am aflat multe despre iarnă și despre jocurile preferate de Exerciţiul anotimpul iarna și sarcina
copii în acest anotimp, aceasta ne-a trimis şi un joc care se numeşte : cu jocurile
“Zboară fulgule, zboară”. copiilor Aprecieri
Descrierea jocului:
Copiii vor fi așezați în semicerc iar la semnalul ”Zboară fulgule, zboară” va
trebuie să imite căderea fulgilor de nea și când vor auzi ”Fulgule așează-te
pe pământ” se vor așeza în genunchi, pe covor. Jocul se va repeta.
Evaluarea Activitatea zilei este finalizată cu aprecieri asupra efortului depus de către Conversaţia Diplome (anexa Aprecieri
asupra
activităţii copii. Drept recompensă, copiii primesc diplome și bomboane. 14), bomboane
întregii
activităţii

11