PROIECT DIDACTIC

Jocurile copiilor iarna Data : 8 – 12.01.2007 Grupa: Mare – pregătitoare Educatoare: Domeniul de cunoastere: Natura – Iarna Tema activitatii: “Jocurile copiilor iarna” Categoria de activitate: Jocuri si activitati alese, libere si creative Forma de realizare: individual, in grup si pe echipe Tipul de joc: mixt Durata: 70 min Scopul activitatii: Cultivarea capacităţii copiilor de a desfăşura, un timp din ce în ce mai îndelungat, activitatea aleasă de ei şi a stabilităţii intereselor proprii; Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere gramatical, a relaţiilor de prietenie şi colaborare între membrii grupului precum şi a sentimentelor şi calităţilor volitivmorale; respectarea regulilor stabilite de comun acord cu grupul, a iniţiativei, perseverenţei şi curajului în desfăşurarea şi finalizarea acţiunilor de joc. Stimularea imaginaţiei creatoare. I. Sectorul „ŞTIINŢĂ” Teme: „Ce este gerul?” – convorbire bazată pe imagini „ Rece – cald” – pipăirea ţurţurilor şi a bulgărilor de zăpadă ( joc senzorial) „Îngheţul şi dezgheţul” – experienţe simple Obiective operaţionale: O1. – să cunoască / înţeleagă unele fenomene caracteristice anotimpului iarna; O2. – să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvintele: „streaşină”, „ţurţur”, „omăt”; O3. – să poarte dialoguri punând întrebări, să răspundă la întrebări în termeni ştiinţifici adecvaţi; O4. – să facă experienţe simple cu ţurţuri, bulgări de zăpadă, să observe ce se întâmplă dacă apa stă în congelator – la frig – (la îngheţat ) Strategii didactice: Metode şi procedee: - conversaţia - explicaţia - povestirea - problematizarea - observaţia Material: Boluri cu apă , frigiderul, fierbătorul, ibricul, ţurţuri, bulgări de zăpadă, farfurii din plastic. II. Sectorul „ARTĂ” Teme: „Oameni de zăpadă” – colaj; „Oameni de zăpadă mari şi mici” – modelaj; „Mănuşi pentru schiori” – festonare, şnuruire;

secţionate în jumătăţi sau în diferite părţi (pentru puzzle). O5. mănuşi. – să manifeste spirit cooperant în activitatea de grup comunicând cu partenerii.Diferite imagini reprezentând elemente din jocurile copiilor iarna.demonstraţia . „Jocurile copiilor iarna” – pictură. Obiective operaţionale: O1.conversaţia . 2 . – să mânuiască corect instrumentele de lucru specifice (acul. etc. aţă colorată. borcane cu apă. desen. – să identifice/ clasifice elemente de îmbrăcăminte specifică iernii . – să reconstituie din jumătăţi întregul. III. Strategii didactice Metode şi procedee: .explicaţia . roşie. bobul.plastilină. O4. O2. cunoscute. neagră şi lipici. O3. – să modeleze utilizând tehnicile învăţate. şerveţele .fişe de muncă independentă conturate cu imaginea unor elemente specifice: oameni de zăpadă.Jetoane din trusele „Răspunde repede şi bine” şi „Alege şi grupează” . pensule de diferite mărimi.„Peisaj de iarnă”. sania. O3. – să prepare culorile şi tonurile de culoare pe care le vor utiliza.conversaţia . – să trăiască emoţii pozitive ca urmare a finalizării lucrului. – să realizeze o lucrare prin tehnica ruperii şi lipirii fără să depăşească conturul.instrumente de lucru: acuarela.explicaţia . expoziţie ) Strategii didactice Metode şi procedee: . Obiective operaţionale: O1.ace cu urechi mari. Sectorul „JOC DE ROL” Tema : „De-a iarna” Obiective operaţionale: O1. – să găsească utilitate lucrării efectuate (decor. schiul. O4.instructajul verbal . . pensula ). O2.instructajul verbal . O6. hârtie glasse albă. – să manipuleze cu grijă jetoanele puse la dispoziţie. planşete . IV. cartoane pe fond bleau.jocul Material didactic: . O5. – să dialogheze cu partenerii de joc. – să realizeze mini-dramatizări sau jocuri de rol pornind de la conţinuturi literare despre iarnă . Sectorul „JOC DE MASĂ” Teme: „Alegem şi grupăm îmbrăcămintea de iarnă” „Din jumătăţi – întregul” – reconstituiri de imagini cu omul de zăpadă.jocul – exerciţiu Material utilizabil: .

jocul Material didactic: Costum pentru Zâna Iarnă. conversaţia. O4. – să relaţioneze cu partenerii de grup.jocul Material didactic: diferite truse existente : LEGO. – să interacţioneze cu partenerii de joc.conversaţia . Sectorul „CONSTRUCŢII” Teme: „Orăşelul copiilor”. „Cabana sportivilor” (cu trusele ARCO. pliante cu imagini de iarnă. rochiţe pentru fulgii de zăpadă. Combiplast) „Oameni de zăpadă” (cu trusele de tip MOZAIC) „Trambulina schiorilor” ( cu trusa mecanoplast) Obiective operaţionale: O1.explicaţia . nuanţarea vocii. O4. cu sprijinul educatoarei.exerciţiul verbal . ARCO. caseta „Anotimpurile” de Vivaldi. decor specific iernii. respectând succesiunea logică a ideilor principale. – Să redea cu ajutorul construcţiei modele apropiate de realitatea înconjurătoare în plan tridimensional. imagini sugestive din poeziile menţionate. Strategii didactice Metode şi procedee: . LEGO. corectă având ca suport imaginile date. V. O3. o baghetă fermecată. casetofonul. Strategii didactice Metode şi procedee: . – să utilizeze calităţile expresive ale limbajului oral în transmiterea unor idei şi sentimente în recitarea pe roluri – poeziile „Iarna pe uliţă” de G. – să construiască modele originale. LOGI II. VI. – să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei. O3.exerciţiul oral . – să utilizeze vorbirea dialogată. O2. Coşbuc. O5.conversaţia . – să redea un text (în proză sau în versuri). Teme: Sectorul „BIBLIOTECA” „Bucuriile iernii” – citire şi descrieri de imagini „Întâmplări hazlii de la derdeluş” – povestiri create de copii „Să recităm frumos” – repetarea poeziilor învăţate despre iarnă Obiective operaţionale: O1.explicaţia . O3. exerciţiul practic . Strategii didactice Metode şi procedee: .O2. dovedind că a înţeles mesajul transmis de autor. mimica şi gestica. O2. MOZAIC – PIONEZE şi MOZAIC – FIGURI GEOMETRICE.explicaţia. COMBIPLAST şi MECANO PLAST 3 . – să descrie verbal modelele create. – să se exprime într-o înlănţuire logică. – să-şi consolideze deprinderile de conduită civilizată în timpul jocului. „Baba iarna” de Ana Ardelean.povestirea Material didactic: cărţi ilustrate. reviste. intonaţia.

Voi face aprecieri stimulative referindu-mă la fiecare grup în 4 Aplauze Captarea atenţiei Expunerea narativă Ghicirea Anunţarea temei şi enunţarea obiectivelor Observaţia. Copiii se organizează în centrul dorit. Vă întreb. povestiri. Ediţia a II – a revizuită şi adăugită 2. nr. Introducerea în activitate se va realiza printr-o ghicitoare: „A venit baba din munţi. 3 – 4 / 2005 Scenariul didactic Evenimentul didactic CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Strategii didactice Evaluare (instrumente şi indicatori) Momentul organizatoric Se va pregăti sala de grupă şi materialele necesare pentru fiecare centru de interes Se va atrage copiii într-un dialog referitor la domeniul tematic şi la etapa anotimpului – potrivit calendarului naturii – dirijând discuţiile către tema proiectată care se urmăreşte: „Jocurile copiilor iarna” – fenomene caracteristice anotimpului. colorează. 2003 3. Şi a prins. spunând poveşti. Bucureşti. Revista „Învăţământul preşcolar”. sortează imaginile – asociindu-le după criteriul cerut. Ed. Bucureşti. Peste râuri făcând punţi. MEC. invitând grupa de copii să le viziteze şi să-şi aleagă tema dorită. basme şi legende 4. jetoane Desfăşurarea jocului individual pe echipe în grup Asigurarea feed-backului Încheierea .Material bibliografic: 1. tablouri (fişe). Flori de gheaţă pe fereşti. povestea „Baba iarna face pozne” de I. conversaţia. aţi ghicit? Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru de interes. Viorica Preda. Se cere copiilor să facă aprecieri şi autoaprecieri exprimând opinii referitoare la modul cum s-au jucat.. „Povestea anotimpurilor” de Ortansa Tancu. Grădiniţa altfel”. îşi asumă rolurile. INTEGRAL. cum au colaborat şi la rezultatele pe care le-au obţinut. 2005. Pentru fiecare centru (sector) voi purta discuţii referitoare le ceea ce vor realiza cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie . cum au comunicat. Pe tot parcursul activităţii se vor asigura condiţiile optime. explicaţia povestirea. că sunt grăbit: . Programa activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii. instructajul verbal exerciţiul jocul Participare activă. modul de utilizare al ustensilelor. de comunicare între parteneri dar şi cu materialele puse în joc. Bogdanov în culegerea de te Poveşti. se va urmări modul de relaţionare.Cine-i anotimpul sosit? Ia să văd. intuiesc şi se familiarizează cu materialele pregătite.

Lucrările realizate ăn sectorul „Artă” vor fi expuse la expoziţie.parte şi voi nominaliza copiii care s-au remarcat în joc. Conversaţia de încheiere evaluarea prin expoziţie 5 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.