PROIECT DIDACTIC

Jocurile copiilor iarna Data : 8 – 12.01.2007 Grupa: Mare – pregătitoare Educatoare: Domeniul de cunoastere: Natura – Iarna Tema activitatii: “Jocurile copiilor iarna” Categoria de activitate: Jocuri si activitati alese, libere si creative Forma de realizare: individual, in grup si pe echipe Tipul de joc: mixt Durata: 70 min Scopul activitatii: Cultivarea capacităţii copiilor de a desfăşura, un timp din ce în ce mai îndelungat, activitatea aleasă de ei şi a stabilităţii intereselor proprii; Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere gramatical, a relaţiilor de prietenie şi colaborare între membrii grupului precum şi a sentimentelor şi calităţilor volitivmorale; respectarea regulilor stabilite de comun acord cu grupul, a iniţiativei, perseverenţei şi curajului în desfăşurarea şi finalizarea acţiunilor de joc. Stimularea imaginaţiei creatoare. I. Sectorul „ŞTIINŢĂ” Teme: „Ce este gerul?” – convorbire bazată pe imagini „ Rece – cald” – pipăirea ţurţurilor şi a bulgărilor de zăpadă ( joc senzorial) „Îngheţul şi dezgheţul” – experienţe simple Obiective operaţionale: O1. – să cunoască / înţeleagă unele fenomene caracteristice anotimpului iarna; O2. – să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvintele: „streaşină”, „ţurţur”, „omăt”; O3. – să poarte dialoguri punând întrebări, să răspundă la întrebări în termeni ştiinţifici adecvaţi; O4. – să facă experienţe simple cu ţurţuri, bulgări de zăpadă, să observe ce se întâmplă dacă apa stă în congelator – la frig – (la îngheţat ) Strategii didactice: Metode şi procedee: - conversaţia - explicaţia - povestirea - problematizarea - observaţia Material: Boluri cu apă , frigiderul, fierbătorul, ibricul, ţurţuri, bulgări de zăpadă, farfurii din plastic. II. Sectorul „ARTĂ” Teme: „Oameni de zăpadă” – colaj; „Oameni de zăpadă mari şi mici” – modelaj; „Mănuşi pentru schiori” – festonare, şnuruire;

Strategii didactice Metode şi procedee: . Sectorul „JOC DE ROL” Tema : „De-a iarna” Obiective operaţionale: O1. – să trăiască emoţii pozitive ca urmare a finalizării lucrului.Diferite imagini reprezentând elemente din jocurile copiilor iarna.conversaţia . IV.instructajul verbal . – să realizeze o lucrare prin tehnica ruperii şi lipirii fără să depăşească conturul. – să identifice/ clasifice elemente de îmbrăcăminte specifică iernii . O3. 2 . .conversaţia . schiul. – să găsească utilitate lucrării efectuate (decor. etc.demonstraţia . roşie. – să mânuiască corect instrumentele de lucru specifice (acul. aţă colorată.jocul Material didactic: . O6. – să prepare culorile şi tonurile de culoare pe care le vor utiliza. – să manipuleze cu grijă jetoanele puse la dispoziţie. hârtie glasse albă. III. „Jocurile copiilor iarna” – pictură.jocul – exerciţiu Material utilizabil: . borcane cu apă.Jetoane din trusele „Răspunde repede şi bine” şi „Alege şi grupează” . O3. O4.instructajul verbal . – să manifeste spirit cooperant în activitatea de grup comunicând cu partenerii. Sectorul „JOC DE MASĂ” Teme: „Alegem şi grupăm îmbrăcămintea de iarnă” „Din jumătăţi – întregul” – reconstituiri de imagini cu omul de zăpadă. pensula ). bobul. – să dialogheze cu partenerii de joc. O2. O2. mănuşi. expoziţie ) Strategii didactice Metode şi procedee: . Obiective operaţionale: O1. cunoscute.explicaţia . O5. şerveţele . Obiective operaţionale: O1.plastilină. – să realizeze mini-dramatizări sau jocuri de rol pornind de la conţinuturi literare despre iarnă . neagră şi lipici. O4.fişe de muncă independentă conturate cu imaginea unor elemente specifice: oameni de zăpadă. O5. secţionate în jumătăţi sau în diferite părţi (pentru puzzle). cartoane pe fond bleau.ace cu urechi mari. desen. sania. – să reconstituie din jumătăţi întregul. pensule de diferite mărimi. – să modeleze utilizând tehnicile învăţate.instrumente de lucru: acuarela. planşete .explicaţia .„Peisaj de iarnă”.

V. – să utilizeze vorbirea dialogată. – să utilizeze calităţile expresive ale limbajului oral în transmiterea unor idei şi sentimente în recitarea pe roluri – poeziile „Iarna pe uliţă” de G. decor specific iernii. Coşbuc. nuanţarea vocii.jocul Material didactic: diferite truse existente : LEGO. Strategii didactice Metode şi procedee: . imagini sugestive din poeziile menţionate. COMBIPLAST şi MECANO PLAST 3 . cu sprijinul educatoarei. reviste. – să interacţioneze cu partenerii de joc. dovedind că a înţeles mesajul transmis de autor. Sectorul „CONSTRUCŢII” Teme: „Orăşelul copiilor”. mimica şi gestica. O3.explicaţia . ARCO.explicaţia . O2. caseta „Anotimpurile” de Vivaldi. „Baba iarna” de Ana Ardelean. – să relaţioneze cu partenerii de grup. – să descrie verbal modelele create. o baghetă fermecată. – să-şi consolideze deprinderile de conduită civilizată în timpul jocului. conversaţia.exerciţiul oral .O2. corectă având ca suport imaginile date.exerciţiul verbal . O3. – să construiască modele originale. O5. O4.explicaţia. intonaţia.conversaţia . pliante cu imagini de iarnă. – să redea un text (în proză sau în versuri). respectând succesiunea logică a ideilor principale. rochiţe pentru fulgii de zăpadă. casetofonul. O2. Teme: Sectorul „BIBLIOTECA” „Bucuriile iernii” – citire şi descrieri de imagini „Întâmplări hazlii de la derdeluş” – povestiri create de copii „Să recităm frumos” – repetarea poeziilor învăţate despre iarnă Obiective operaţionale: O1. Strategii didactice Metode şi procedee: . O3. O4. Combiplast) „Oameni de zăpadă” (cu trusele de tip MOZAIC) „Trambulina schiorilor” ( cu trusa mecanoplast) Obiective operaţionale: O1.conversaţia . MOZAIC – PIONEZE şi MOZAIC – FIGURI GEOMETRICE. LEGO. exerciţiul practic . – Să redea cu ajutorul construcţiei modele apropiate de realitatea înconjurătoare în plan tridimensional.jocul Material didactic: Costum pentru Zâna Iarnă.povestirea Material didactic: cărţi ilustrate. Strategii didactice Metode şi procedee: . LOGI II. – să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei. „Cabana sportivilor” (cu trusele ARCO. VI. – să se exprime într-o înlănţuire logică.

îşi asumă rolurile. spunând poveşti. Ed. Flori de gheaţă pe fereşti. tablouri (fişe).Material bibliografic: 1.. basme şi legende 4. jetoane Desfăşurarea jocului individual pe echipe în grup Asigurarea feed-backului Încheierea . de comunicare între parteneri dar şi cu materialele puse în joc. modul de utilizare al ustensilelor. că sunt grăbit: . MEC. Grădiniţa altfel”. Bogdanov în culegerea de te Poveşti. Bucureşti. Introducerea în activitate se va realiza printr-o ghicitoare: „A venit baba din munţi. „Povestea anotimpurilor” de Ortansa Tancu. intuiesc şi se familiarizează cu materialele pregătite. sortează imaginile – asociindu-le după criteriul cerut. Viorica Preda. nr. Bucureşti. povestiri. invitând grupa de copii să le viziteze şi să-şi aleagă tema dorită. conversaţia. instructajul verbal exerciţiul jocul Participare activă. 2003 3. Voi face aprecieri stimulative referindu-mă la fiecare grup în 4 Aplauze Captarea atenţiei Expunerea narativă Ghicirea Anunţarea temei şi enunţarea obiectivelor Observaţia. colorează. INTEGRAL. Ediţia a II – a revizuită şi adăugită 2. cum au colaborat şi la rezultatele pe care le-au obţinut. aţi ghicit? Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru de interes. Programa activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii. Pentru fiecare centru (sector) voi purta discuţii referitoare le ceea ce vor realiza cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie . Se cere copiilor să facă aprecieri şi autoaprecieri exprimând opinii referitoare la modul cum s-au jucat. Copiii se organizează în centrul dorit. 2005. explicaţia povestirea. se va urmări modul de relaţionare. cum au comunicat. Şi a prins. Peste râuri făcând punţi. Vă întreb. Revista „Învăţământul preşcolar”.Cine-i anotimpul sosit? Ia să văd. 3 – 4 / 2005 Scenariul didactic Evenimentul didactic CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Strategii didactice Evaluare (instrumente şi indicatori) Momentul organizatoric Se va pregăti sala de grupă şi materialele necesare pentru fiecare centru de interes Se va atrage copiii într-un dialog referitor la domeniul tematic şi la etapa anotimpului – potrivit calendarului naturii – dirijând discuţiile către tema proiectată care se urmăreşte: „Jocurile copiilor iarna” – fenomene caracteristice anotimpului. povestea „Baba iarna face pozne” de I. Pe tot parcursul activităţii se vor asigura condiţiile optime.

Conversaţia de încheiere evaluarea prin expoziţie 5 .parte şi voi nominaliza copiii care s-au remarcat în joc. Lucrările realizate ăn sectorul „Artă” vor fi expuse la expoziţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful