Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 14 OCTOMBRIE 2019

PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR: Filipescu Maria- Luciana

NIVELUL/GRUPA: 4-5 ani/ Grupa mijlocie a Îngerașilor

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?

TEMA PROIECTULUI: “E toamnă iar..”

TEMA SAPTĂMÂNII: “Toamnă, bine ai sosit!”

TEMA ACTIVITĂȚII: “A venit pe dealuri toamna…”

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADE+ADP+ALA

TIPUL ACTIVITĂȚII: Asimilare cunoștințe și deprinderi

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, invididual, în grupuri mici

DURATA: o zi

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:

ADP: Întâlnirea de dimineață: “Cine scutură frunzele?”, Salutul, Calendarul naturii

Rutine: “Mă îmbrac potrivit vremii de afară”- depinderea de a se îmbrăca în ton cu vremea

Tranziții: “Bate vântul frunzele”, ”Bat din palme”

ALA: Bibliotecă: Fisă de lucru: “Toamnă, bine ai sosit!”


Artă: Modelaj: “Copacii toamna”

Construcții: “Coșuri pentru castane”

ADE: “Aspecte de toamnă”- lectură după imagini (DȘ)

“Tablou de toamnă”- desen (DEC)

ALA: Joc de mișcare: “Frunzele muzicale”;

Joc distractiv: “Cine prinde frunza?”

Scopul activității:
Îmbogățirea și sistematizarea cunoștintelor despre caracteristicile anotimpului toamna.
Dezvoltarea deprinderii de a realiza o compoziție plastică.
Dezvoltarea sensibilității cromatice.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării;


Activare și manifestare a potențialului creative;
Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat;

COMPORTAMENTE VIZATE:
Își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii;
Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat
Manifestă creativitate în activități diverse;
Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă);
Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat;

OBIECTIVE:
O1: Să recunoască corect anotimpul prezentat în planșa ilustrativă
O2: Să identifice corect caracteristicile anotimpului toamna cu ajutorul imaginilor prezentate
O3: Să denumească în mod corect materialele și instrumentele de lucru puse la dispoziție
O4: Să mânuiască correct materialele puse la dispoziție, păstrând acuratețea lucrării
O5: Să manifeste interes pentru activitățile desfășurate

Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, observația, lucrul individual, turul galeriei.
Mijloace de învățământ: imagini de toamnă, creioane colorate, fișe de lucru individuale, plastilină, scrisoare, castanet, cuburi, suport,
recompense.

Bibliografie: Curriculum pentru Educație Timpurie- 2019; Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu
care operează Curriculumul pentru Educație Timpurie.

Scenariul activității

Înainte de intrarea copiilor în sala de grupă sunt pregătite materialele și se amenajează sectoarele de activitate. Ziua debutează
cu „Întalnirea de dimineață” unde copiii sunt salutați cu ajutorul poeziei-salut:,, ,, Dimineața a sosit/ Toți copiii au venit/ Un cerc mare
să formăm/Cu toți să ne salutăm/ -Buna dimineața, copii!”
Introducerea în activitate se desfășoară prin recitarea unei poezii numită ,,Balda unui greier mic”. Se completează calendarul
naturii, adresandu-se următoarele întrebări: ,,-În ce anotimp suntem?”; -,,Cum ați observat că este vremea afară?”; ,,-Cum trebuie să ne
îmbrăcăm în acest anotimp?”, apoi se va face prezența. Voi povesti copiilor faptul că am cules din grădină multe fructe și legume, pe
care le-am expus la centrul tematic pentru a putea fi observate. Am interpretat pe urma cantecul ,,Bate vântul frunzele” pentru a ne
aminti caracteristicile anotimpului toamna. Captarea atenției s-a realizat prin primirea unei scrisori din partea Zânei Toamna prin care
ne spune ce activități vom desfășura în această zi. Copiii au fost anunțați că trebuie să fie atenți la activități și să realizeze întocmai
sarcinile transmise de Zâna Toamnă . Surpriza de final reprezintă mica recompensă pe care o vor primi din partea Zânei. Copiii au fost
anuntați care sunt sarcinile pe care trebuie să le realizeze pentru a primi surpriza Zânei Toamna. Cu ajutorul undei tranziții vor pleca
pe centre, unde vor avea de completat o fisă, vor putea construe coșuri pentru castane și partea cea mai interesantă va fi modelajul
unor copaci din platilină, de toamnă. Cu ajutorul tranziției ,,Bat din palme” copiii vor ieși din sala de grupă pentru a servi fructul.
Pe urmă copiii vor intra in sala de grupă în rând, imitând stropii de ploaie: ,,Pic,pic,pic...”. Dacă activitățile pe centre nu au fost
finalizate le vom continua, iar apoi cu ajutorul tranzitiei “Bate vântul frunzele” vom începe activitățile pe domeniile experiențiale. Vor
fi expuse mai multe imagini referitoare la anotimpul toamna, le vom observa și vom discuta despre acestea, aceștia fiind așezați pe
scăunele în semicerc. După observarea caracteristicilor anotimpului toamna, copiii trec la măsuțe, unde vor avea de desenat un
“Tablou de toamnă”. La final vom realiza turul galeriei, și vom aplauda cele mai frumoase tablouri.
Voi realiza aprecieri asupra modului în care s-a realizat activitatea și asupra modului în care copiii au dus la bun sfârșit
sarcinile primite.
La final ne vom distra cu ajutorul jocurilor: “Scaunele muzicale” și “Cine prinde frunza?”, iar copiii vor fi recompensați de
Zâna Toamnă pentru activitățile desfășurate.
DEMERSUL DIDACTIC

Nr. Etapele activității Conținut științific Strategii didactice Evaluare


crt Metode și Mijloace de
procedee învățământ
1. Momentul organizatoric Se pregătește sala de grupă și
materialul necesar pentru buna
desfășurare activității.
2. Captarea și orientarea Zâna Toamnă ne-a trimis o scrisoare Explicația Scrisoare
atenției în care ne anunță ca astăzi vom
discuta despre anotimpul toamna,
având de îndeplinit anumite sarcini.
Pentru îndeplinirea sarcinilor aceasta
de va recompense la finalul zilei cu o
surpriză.
3. Reactualizarea Copiii se îndreaptă către centrele Conversația Platilină
cunoștințelor deschise. Le prezint copiilor cele trei Fișe de lucru
centre şi după ce toţi copiii şi-au Cuburi
ocupat locul, explic pe rând sarcinile Demonstrația Castane
de lucru pentru fiecare centru.

Bibliotecă: Fisă de lucru: “Toamnă,


bine ai sosit!”- copiii au ca sarcină să
completeze fisă de lucru

Artă: Modelaj: “Copacii toamna”-


copiii au ca sarcină să modeleze
copaci de toamnă

Construcții: “Coșuri pentru


castane”- copiii au ca sarcină să
creeze coșulețe din cuburi pentru a
pune castanet în ele
4. Anunțarea temei și a Pentru ca Zâna Toamnă să fie fericită
obiectivelor și mulțumită, haideți să descoperin
împreună aspectele generale legate Conversația
de anotimpul toamna. Se vor preciza
obiectivele într-un limbaj accesibil
copiilor.
-Copii, pentru că aţi lucrat foarte Explicația
frumos la centrele de activitate, v-
am pregătit câteva imagini
referitoare la anotimpul toamna.
Haideți să le descoperim împreună.
5. Prezentarea noului Copiii sunt așezați în semicerc pe Aprecieri verbale
conținut și dirijarea scăunele, iar pe suport voi atașa
învățării imaginile respective. Le vom analiza Imagini
pe rând pe fiecare, le vom discuta și Conversația
vom pune întrebări pentru a afla cât
mai multe lucruri despre anotimpul
toamna. Acest fapt sigur o va bucura
pe Zâna Toamnă care așteaptă să ne Suport
recompenseze. Astfel se va Explicația
desfășura activitatea de cunoaștere a
mediului, denumită “Aspecte de
toamnă”(DȘ).
Cu ajutorul tranziției “Bate vântul
frunzele” vom trece la cea de-a doua
activitate pe domenii experiențiale.
Ne vom muta la masuțe, unde
descoperim planșele ce așteaptă a fi
colorate.
6. Obținerea performanței Se realizează prin colorarea fișei de Explicația Fișă Aprecieri verbale
pe măsuțe, unde este reprezentat un
“Tablou de toamnă”. Demonstrația Creioane colorate
7. Evaluarea Se fac aprecieri verbale individuale Conversația
și generale asupra desfășurării
activității. Turul galeriei Recompense

Se impart recompensele copiilor.

S-ar putea să vă placă și