Sunteți pe pagina 1din 11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NUMĂRUL 7 SIGHETU MARMAȚIEI

PROIECT DIDACTIC
PROIECT
DIDACTIC

EDUCATOARE: Vîrsta Maria

Proiect didactic

DATA:

UNITATEA

DE

ÎNVÂȚĂMÂNT:

Grădinița

cu

Program

Prelungit

Numărul

7,

Sighetu

Marmației

NIVEL: I

GRUPA: Mică A - ,,Buburuzelor’’

EDUCATOARE: Vîrsta Maria

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,, Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?’’

SUBTEMA: ,,Vine primăvara cu-alaiul ei de flori

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Regatul florilor’’

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată

COMPONENȚA ACTIVITĂȚILOR: ADP+ALA+ADE(DLC+DEC)

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ:

Salutul

Completarea prezenței

Calendarul naturii

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE:

CONSTRUCȚII: „Lădițe pentru flori”

ȘTIINȚĂ: „ Florile din împărăție” - Puzzle

ACTIVITĂȚ PE DOMENII EXPERIENȚIALE:

DLC – Limbă și comunicare „Povestea împărăției rămasă fără flori”

DECactivitate artistico-plastică (pictură) – „Flori pentru împărăție”

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2: „Balul florilor”

TIPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltare de cunoștințe, priceperi și deprinderi

OBIECTIV FUNDAMENTAL: Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului, a fluenței și originalității în vorbire și gândire prin redarea unor conținuturi reprezentative din cadrul acestora prin limbaj oral și prin exersarea unor deprinderi practice de lucru specifice nivelului de dezvoltare motrică.

OBIECTIVE:

Să identifice personajele din „Povestea regatului rămas fără flori”

Să formuleze propoziții corecte din punct de vedere gramatical;

Să așeze imaginile în ordinea desfășurării evenimentelor;

Să recunoască și denumească materialele care urmează a fi utilizate;

Să picteze utilizând degetul arătător sau instrumentele puse la dispoziție;

Să îmbine corect piesele de puzzle, denumind floarea din imagine;

Să îmbine piesele de lego, realizând lădițe pentru flori;

Să participe cu plăcere la balul florilor;

STRATEGII DIDACTIE:

Metode și procedee: conversația, explicația, povestirea, demonstrația, jocul, expunerea, ,,Mână oarbă’’, metoda „Cubului”, observația, jocul

Materiale didactice: Prințesa din împărăția florilor, cutia fermecată, scrisoare, planșe ilustrate, flori, cubul, planșă cu împărăția florilor

DURATA: o zi.

BIBLIOGRAFIE:

Curriculum pentru învățământul preșcolar (3-6/7 ani), M.E.C.I

Ghid pentru proiecte tematice. Activități integrate pentru preșcolari, Editura Didactică și Pedagogie, București, 2008:

Hobjilă Angelica, Elemente de didactică a activităților de educare a limbajului, Editura Institutul European, Iași, 2008;

Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiș, Piramida cunoașterii. Repere metodice în aplicarea curriculumului preșcolar, Editura Diamant, Cluj Napoca, 2014

SCENARIUL ZILEI

Copiii se adună în semicerc pe covor, pregătiți pentru „Întâlnirea de dimineață”. Educatoarea salută copiii cu „Bună dimineaţa, flori gingașe!”. Alături de copii este prezentată și o prințesă care vine tocmai din Împărăția Florilor. Prințesa, spre deosebire de copii, care sunt veseli și se simt foarte bine, este foarte supărată și îngrijorată. O furtună puternică a distrus toate florile din împărăție Aceasta le arată copiilor cum arată țara ei fără flori, toți oamenii de acolo fiind foarte triști. Prințesa cere ajutor copiilor să salveze regatul pentru ca toți oamenii din împărăție să se bucure din nou de flori. Prințesa , lasă o lădiță fermecată lângă scaun și pleacă grăbită din sală. Educatoare va deschide lădița și va citi scrisoare care se află în ea (instrucțiunile și explicațiile necesare desfășurări activității) iar la sfârșitul zilei, dacă vor rezolva toate sarcinile primite, vor participa la Balul florilor organizat în împărăție. Prin metoda mâna oarbă, fiecare copil alege un ecuson. Așadar, educatoarea îndeamnă copiii să participe la salvarea „Regatului florilor”. Se trece la prezentarea celor patru centre de activitate, explicarea sarcinilor specifice. Copiii intuiesc materialele de la fiecare centru, ascultă cerinţele şi sarcinile , aşezându-se la centru în funcție de ecusonul pe care îl poartă, astfel:

DLC – Limbă și comunicare - ALFABETIZARE „Povestea împărăției rămasă fără flori” – povestire pe baza de imagini, evaluată prin povestirea copiilor

DEC activitate artistico-platică - ARTĂ – „Flori pentru împărăție” (pictură)

La sectorul CONSTRUCȚII: vor contrui „Lădițe pentru flori” din cuburi, rotodiscuri

La sectorul ȘTIINȚĂ , prin intermediul jocului de masă, copiii vor descoperi care sunt Florile de primăvară” din împărăție prin asamblarea unor piese puzzle.

TRANZIȚIE : „Vine primăvara, cu alaiul ei de flori”

Copiii se deplasează la măsuțe cântând, pentru a duce promisiunea pe care i-au dat-o prințesei la bun sfârșit. După ce sarcinile sunt finalizate, prințesa îi va invita pe copii să privească cum arată grădina împărăției și îi va felicita pentru modul în care au lucrat. Aceasta le dezvăluie un secret și și anume că în grupa noastră, în cufărul fermecat se află surprize pentru copiii harnici. Îndrumați de către aceasta, copiii deschid cufărul și găsesc măsti pentru a participa la balul florilor. O zi atât de frumoasă nu se poate termina altfel, așa că vor lua parte la Balul Florilor, unde copiii vor cânta și dansa. Copiii vor fi recompensați pentru activitatea desfașurată, primind totodată aprecieri individuale și generale.

Evenimentul didactic

Conținutul științific

Strategii didactice

Evaluare

I.Moment

Organizatoric

Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii:

• aerisirea sălii de grupă;

• aranjarea mobilierului;

• pregătirea materialului didactic;

• introducerea copiilor în sala de grupă.

II. Captarea

atenției

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață, copiii se adună in cer. Urmează prezența, fiecare copil își caută floarea cu numele său și o așează in copacul prezenței. Educatoarea completează prezenții și absenții în catalog. Se prezintă musafirul, Prințesa Florilor care vine tocmai din Regatul Florilor. Prințesa, spre deosebire de copii, care sunt veseli este foarte supărată și îngrijorată. O furtună puternică a distrus toate florilor din împărăție. Această le arată copiilor cum arată țara ei fără flori, grădinarul împărăției fiind foarte trist. Prințesa cere ajutor copiilor să salveze regatul pentru ca toți oamenii din împărăție să se bucure din nou de flori.

Expunerea

Conversația

III. Anunțarea temei

Prințesa cere ajutor copiilor să salveze regatul pentru ca toți oamenii din împărăție să se bucure

și a obiectivelor

din nou de flori. Ați dori să încercăm să o ajutăm? Pentru aceasta, noi trebuie să dovedim că suntem copii harnici și că știm să facem multe lucruri. Prințesa , grăbită, lasă o lădiță fermecată lângă scaun și pleacă grăbită din sală. Educatoare va deschide lădița și va citi scrisoare care se află în ea (instrucțiunile și explicațiile necesare desfășurării activității) iar la sfârșitul zilei, dacă vor rezolva corect toate sarcinile primite, vor participa la Balul florilor organizat în împărăție. La DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE vom afla mai pulte despre Povestea regatului rămas fără flori” – povestire pe baza de imagini, evaluată prin metoda cubului; La DOMENIUL ESTETIC- CREATIV vom realiza „Flori pentru împărăție” (dactilopictură, pictură și picture cu ajutorul buretelui) La sectorul CONSTRUCȚII: vom contrui „Lădițe pentru flori” din cuburi, rotodiscuri La sectorul ȘTIINȚĂ , prin intermediul jocului de masă, vom descoperi care sunt „ Florile de primăvară” din împărăție prin asamblarea unor piese puzzle.

„ Voi va trebui să fiți foarte atenți pe tot

parcursul zilei, să duceți toate sarcinile la bun sfârșit, pentru că la final toți copiii cuminti vor participa la Balul florilor din împărăție unde vom cânta și vom dansa.

Explicația

Conversația

-Copiii rețin și repetă corect tema activității

IV. Dirijarea

EXPUNEREA POVESTIRII

     

activității

 

Se expune povestea de către educatoare, cu accent pe ideile principale. După finalizarea lucrului la un centru, mă voi asigura că fiecare copil va avea posibilitatea să treacă și pe la celelalte centre, în măsura în care va dori.

Povestirea

-Se consideră performanță dacă copii recunosc personajele;

VALORIFICAREACONȚINUTULUI EDUCATIV Copiii vor așeza imaginile din poveste in ordinea succesiunii evenimentelor verbalizând acțiunile și comportamentul personajelor. Folosind metoda CUBULUI, copiii vor avea sarcina de a răspunde la întrebările stabilite.

Explicația

-Se consideră performanță dacă copiii răspund în propoziții,

 

Nu e plăcut să vedem pe cineva atât de trist și cred că noi am putea împreună să o ajutăm pe prințesă să rezolve misterul Cubului.

Observaţia

 

V. Obținerea

-Se consideră performanță dacă copiii răspund corect la intrebarile de pe cub;

performanței

Conversatia

1. Descrie!

Demonstratia

(Ce

se

întâmpla

când

prințesa

intra

în

 

grădina palatului? );

 
 

2. Compară!

   
 

(Compară lalelele și ghioceii);

Metoda cubului

3. Asociază!

 

(Cu ce se asemăna culoarea ghiocelului?);

4. Analizează!

(Care a fost cauza distrugerii florilor din Regatul

Florilor?

5.

Aplică

(Dati-mi exemple de flori prezente în poveste)

6.

Argumentează!

(De ce trebuie să ingrijim florile?)

VI. Evaluarea

Prințesa îi va invita pe copii să privească cum arată grădina împărăției și îi va felicita pentru modul în care au lucrat.

Prin tranziția ,,Vine primăvara” copiii se vor așeza

Conversația

 

activității

în semicerc pe covor , primind mulțumiri de la

prințesa florilor , care ne dezvăluie un secret și ne

-toți copiii participă activ la jocul de mișcare

spune că în grupa noastră, în cufărul fermecat se

Explicația

află surprize pentru toți copiii harnici. Îndrumați

 

de prințesă, copiii deschid cufărul și găsesc măsti

pentru a participa la balul florilor.

VII. Încheierea

activității

O zi atât de frumoasă nu se poate termina altfel, așa că vom lua parte la Balul Florilor, unde copiii vor cânta și dansa La sfârșitul jocului Prințesa își ia rămas bun de la copii, mulțumindu-le pentru tot ajutorul oferit și lăudându-i pentru cunoștințele lor. Se fac aprecierile cu privire la modul de lucru și spiritual cooperant manifestat pe parcursul întregii activității.

Jocul

Conversația

-aprecieri verbale privind

implicarea fiecărui copil la activitate.

„Povestea împărăției rămasa fără flori”

A fost odata ca nicodata o imparatie minunata, al carei imparat se numea "Imparatul Florilor". Se numea astfel pentru ca întregul regat era plin de flori frumos colorare și parfumate. Imparatia era minunata pentru ca fiecare persoana se straduia sa aibă grijă de fiecare floare din împărăție. Imparatul era mândru de supusii lui, in special de fiica sa, care era o adevărată prințesă a florilor. Toate florile din gradina palatului isi deschideau petalele când aceasta le vorbea si le mângâia frunzele. Iarba din aceasta imparatie era mai verde si mai proaspata parca, iar arborii mai puternici si mai vigurosi.

Primvara, Printesa florilor se plimba în fiecare dimineata prin gradina palatului și vorbea cu fiecare floare în parte. Când prințesa se apropia de intrare, ghioceii se miscau usor și iși desfaceau căpsorul în trei petale albe precum zăpada, care începeau să raspandeasca în jur un parfum frumos. Lalelele începeau să se miște în bătaia vântului și străluceau multicolor în lumina soarelui. Narcisele erau de un galben strălucitor precum este soarele iar zambilele parcă îmfloreau și mai tare.

În fiecare zi, aceasta uda florile, le curăța de frunzele uscate, săpa pământul și se asigura că primesc lumina de la soare. Ea făcea toate aceste lucruri pentru ca florile să crească tot mai mari și să înflorească tot mai frumoase pe zi ce trece. De fiecare data cand se lasa seara, florile se inchideau cand ultima raza de soare apunea și înfloreau din noua când prințesa apărea în grădină.

Nu e de mirare ca o vrajitoare invidioasa pe frumusetea imparatiei si pe linistea ce domnea acolo s-a gândit sa trimită o furtună puternică care să distrugă toate florile din împărăție.

Într-o dimineață când Impăratul florilor și Prințesa florilor s-au trezit au zărit pe fereastră că soarele nu mai lumina la fel de puternic precum lumina cu o zi înainte. Când au ajuns la fereastră acestia au văzut că toate florile din împărăție au fost distruse de furtuna puternică trimisă de vrăjitoate.

Prințesa a alergat repede să verifice grădina însă copaciii, iarba si florile distruse incepusera sa se usuce iar copacii isi aplecau crengile uscate. Ea era tot mai trista, pe masura ce înainte în minunata gradina de odinioara. Ba mai mult, incet, incet toti oamenii din imparatie au devenit mai tristi: nu mai aveau copacii vigurosi care sa-i adaposteasca de soare, nu mai aveau florile gingase care sa le infrumuseteze parcurile, casele, gradinile. Iarba era uscata si multi scaieti si multe buruiene ii impiedicau sa mai stea pe iarba ca altadata. De atunci, prințesa ccaută pretutindeni oameni care să o ajute să redea frumusețea de altădată a grădinei.