Sunteți pe pagina 1din 9

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII

ACTIVITATE OPȚIONALĂ

“ÎN LUMEA
POVEȘTILOR”

AN ȘCOLAR 2018-2019
CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII

ACTIVITATE OPȚIONALĂ

“ÎN LUMEA
POVEȘTILOR”

AN ȘCOLAR 2018-2019

Domenii implicate: DLC Educatoare: Palcuș Maria


Nivel I Lucineț Maria
Grupa mijlocie
Activitate opțională

Grupa : Mijlocie
Educatoare: Palcus Maria/ Lucinet Maria
An şcolar: 2018-2019
Denumirea opţionalului: „În lumea poveştilor”
Domeniul de activitate: Domeniul Limbă şi Comunicare
Durata: 1 an şcolar ( 2018 – 2019)
Grupa mijlocie
Educatoare: Palcus Maria/ Vîrsta Maria
Număr de ore: 1 / săptămână
Motto : “Copilul se naşte curios în lume şi nerăbdător de a se
orienta în ea.Literatura care îi satisface această pornire îl încantă. Ca să fie
opere de artă, scrierile pentru copii trebuie să intereseze şi pe oamenii
maturi, instruiţi. A ieşi din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta e
secretul marilor literaturi pentru copii.”

(George Călinescu)

” Locuitori ai lumii poveştilor sunt cei care vorbesc


limba poveştilor .”
ARGUMENT
Creativitatea constituie o disponibilitate, o potenţialitate a întregii
personalităţi, fiind una din cele mai mari producătoare de valori umane,
sociale şi educaţionale.
Vârsta preşcolară este perioada care se caracterizează printr-un
remarcabil potenţial creativ. Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi
exprima ideile, impresiile, gândurile, dorinţele într-o formă nouă, inteligentă,
cursivă, creatoare. Dacă această perioadă nu este fructificată, pierderile ce se
produc vor fi mari, iar recuperările ulterioare vor fi parţiale şi adesea
minime.
,,Există, adesea, în prima copilărie – spunea Gaston Berger – o
prospeţime a imaginaţiei, o curiozitate neobosită, un fel de geniu poetic,
pe care savanţii sau artiştii, ajunşi la maturitate, nu le pot regăsi decât cu
mare greutate.”
Limbajul reprezintă modul cel mai direct şi adesea cel mai la
îndemâna preşcolarilor de exprimare a creativităţii. Pornind de la
memorarea, la început mecanică şi apoi tot mai conştientă a cuvintelor,
expresiilor, copiii ajung să le folosească în contexte noi, atât cu sensul lor
real, dar şi cu sens figurat. În acest ultim caz putem vorbi de tendinţa clară a
preşcolarului de a inventa, de a crea în materie de comunicare.
Dar pentru a crea în mod conştient copilul trebuie să aibă exemple, să
trăiască printre poveşti, povestiri, poezie de calitate. Literatura pentru copii
este foarte bogată şi oferă posibilităţi nemăsurate de receptare, de înţelegere
şi interpretare, de influenţare pozitivă
Sarcina prioritară a educatoarei rămâne aceea de a identifica de
timpuriu, din marea masă a copiilor de 5-7 ani, pe aceia care dispun de
potenţial creativ într-o mai mare măsură şi de a-i îndruma, încuraja în
demersul lor, călăuzindu-i într-o lume minunată, aceea a operelor literare
valoroase, din literatura pentru copii.
Tocmai acest lucru îşi propune acest opţional.
METODOLOGIA DESFĂŞURĂRII
ACTIVITĂŢII OPŢIONALE
Activitatea opţională se planifică o dată pe săptămână, iar durata
activităţii nu depăşeşte durata normală a unei activităţi pe domenii
experienţiale (aprox. 30 min.).
Se lucrează cu un grup de 22 preşcolari.
Conţinuturile, obiectivele şi modalităţile de realizare sunt stabilite în
funcţie de resursele materiale existente, de nivelul grupei de copii, durata de
timp pentru care este gândit opţionalul, particularităţile individuale ale
copiilor.
Modalităţile de evaluare prin care se finalizează acest opţional sunt:
* concursuri de creaţie la nivelul grupei, al grădiniţei, al comunităţii locale
sau concursuri naţionale pentru preşcolari;
* spectacole cu dramaţizări după texte literare aparţinând autorilor consacraţi
ori după textele create de preşcolari;
* o culegere de texte create de copii.

DURATA OPŢIONALULUI: 1 an şcolar


GRUPA: mijlocie
TIPUL: opţional la nivelul mai multor domenii: „Domeniul limbă şi
comunicare”, „Domeniul om şi societate”, „Domeniul stetic şi creativ”.

STRATEGII DIDACTICE:
* Metode didactice: conversaţia, expunerea, povestirea, demonstraţia,
exerciţiul, jocul didactic, brainstormingul, dramatizarea, jocul de rol.
* Mijloace de învăţământ şi materiale didactice: cărţi cu poezii, poveşti,
desene ale copiilor, creioane colorate şi acuarele, costumaţie pentru
dramatizări, calculator şi imprimantă, panouri publicitare.
* Forme de organizare: cu întregul grup, pe grupuri mai mici, individual.

PATENERI: educatoare, părinţi, Biblioteca Şcolară.


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Ob.de Nr. de Săptă-


crt. ref. Conţinuturi activ mâna Obs.
1 ● În lumea poveștilor
3.1 ● Povestea unei cărţi: prezentrea 2 I-II
3.2 etapelor de realizare a unei cărţi 17.IX-28.IX
● prezentarea unor cărţi din literatura
pentru copii
2 1.1 Din poveştile lui Ion Creangă:
1.2 ♦ Capra cu trei iezi 8 III-XI
1.3 ♦ Punguţa cu doi bani 1.X-7.XII
2.1 ♦ Ursul păcălit de vulpe
2.2 ● Fata babei și fata moșneagului
2.3 - Audiere;
2.4 - Dramatizare;
3.2 - Realizarea de compozitii plastice;
4.1 - Identificare şi caracterizarea
4.2 personjelor
4.3 - Joc de rol
- Evaluare sumativa.
3 2.2 ● Fulgul de zăpadă, de Nichita
2.3 Stănescu XII-XIII
3.2 - Confectionarea de decorațiuni de 2 10.XII-
4.1 iarnă; 21.XII
4.2 -Pregătirea unui moment artistic
4.3 -Confecţionarea unor felicitări
-Evaluare sumativă
4 1.2 ● Text în proză: Puiul ,de Al.
1.3 Bratescu-Voineşti XIV-XIX
2.1 ● Text în proză:Legenda rândunicii 14.I-22.II
2.2 ● Text liric: Căţeluşul şchiop,de 6
2.3 Elena Farago
3.1 ● Text liric: Zdreanţă, de Tudor
3.2 Arghezi
4.1 - Audiere;
4.2 - Dramatizare;
4.3 - Identificare şi caracterizarea
personjelor
- Joc de rol
- Evaluare sumativa.
5 1.2 ● Toamna (autor necunoscut)
2.1 ● Iarna pe uliţă, de G.Coşbuc 5 XX- XXIV
2.2 ● Primăvara,de Elena Dragoş 25.II-29.III
2.3 ● Somnoroase păsărele-fragment, de
2.4 Mihai Eminescu
3.1 -Memorare
3.2 -Recitare
4.1 -Exprimarea propriilor sentimente şi
4.2 opinii
-Compoziţii plastice
-Evaluare sumativă
6 1.1 ● Poveşti şi basme din literatura
1.2 universală: XXVI-
1.3 ♦ Motanul încălţat de Charles 7 XXXII
2.1 Perrault 25.IV-31.V
2.2 ♦ Cenușăreasa, de Frații Grimm
3.1 ♦ Albă ca Zăpada,după Fraţii Grimm
3.2 ♦ Pinocchio de Carlo Collodi
4.1 - Audierea poveștii;
4.2 - Realizarea de compozitii plastice;
4.3 - Confectionarea de decoruri;
- Teatru de papusi;
- Evaluare sumativa.
7 1.1 ● Gândăcelul, de Elena Farago
1.2 ●Roua, de Mălina Cajal 3 XXXIII-
2.1 -Memorare XXXV
2.2 -Recitare 3.VI-21.VI
2.3 -Exprimarea propriilor sentimente şi
3.1 opinii
3.2 -Compoziţii plastice
4.1
BIBLIOGRAFIE

1) Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani,


M.E.C.T. 2008 ;
2) Revista Învăţământul preşcolar, nr.3/2007;
3) Revista Învăţământul preşcolar, nr.3-4/2010;
4) * * * Antologie de texte literare, Editura Aramis, Bucureşti, 2005;
5) „Curriculum pentru discipline opţionale”, Bucureşti, 2000;