Sunteți pe pagina 1din 10

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.

SIGHETU MARMAȚIEI

EVALUARE SUMATIVĂ
SEMESTRUL I
“SĂ VEDEM CE-AM ÎNVĂŢAT!”
GRUPA BUBURUZELOR (MICĂ)

EDUCATOARE: prof. înv. preşc. Balogh Mariana

Virsta Maria

2017
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Obiective de referinţă:
 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât şi în calitate de auditor.
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea.
 Să audieze cu atenţie un text, să retina ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.
Itemi:
1. Recita relativ fluent o poezie scurta;
2. Recita clar o poezie scurta;
3. Pronunta corect sunete si grupuri de sunete integrate in cuvinte;
4. Asculta si reactioneaza adecvat la povesti, alcatuieste propozitii despre obiecte, fiinte,
personaje din poveste;
5. Asaza jetoanele peste umbra potrivita.

Punctaj maxim acordat: 1 = 2p; 2 = 4p; 3 = 2p; 4 = 4p; 5 = 3p

Baraj de punctaj:
10- 15 p. CA
6 – 9 p. = CPA
1 – 5 p. = CD

CA-COMPORTAMENT ATINS
CPA-COMPORTAMENT PARȚIAL ATINS
CD-COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE
DOMENIUL ŞTIINŢE

Obiective de referinţă:
 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare
la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de
grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în
considerare separate sau mai multe simultan;
 Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date
ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare,
apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă.
 Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu
datorisă se plaseze corect el însuşi înraport cu un reper dat.
 Să cunoască unele elemente componente ale lumii în âconjurătoare (obiecte, aerul, apa,
solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii),
precum şi interdependenţa dintre ele.

 Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din


mediul apropiat.
 Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elemental uman ca
parte integrantă a mediului;

ACTIVITATE MATEMATICĂ CUNOAŞTEREA MEDIULUI


Itemi: Itemi:
1. Percepe grupa cu mai multe ( mai 1. Denumeste 2 momente ale zilei.
putine) obiecte. 2. Denumeste un anotimp din doua
2. Aseaza papusa in fata sa( in spate, reprezentate in imagine.
langa picior). 3. Identifica cel putin doua elemente
3. Ordoneaza obiectele in doua grupe (
specifice momentului prezentat.
mari si mici).
4. Sorteaza grupe dupa formă; 4. Denumeste obiecte de uz personal.
5. Recunoaste grupa de mai multe 5. Precizeaza utilitatea a cel putin 3
obiecte. obiecte (prosop, pieptene, periuta de
dinti).
Punctaj maxim acordat: 1 = 2p ; 2 = 3p; 6. Denumeste partile componente ale
3 = 2p; 4 = 2p; 5 = 2p; 6 = 3p. corpului uman.
Baraj de punctaj: Punctaj maxim: 1 = 2p; 2 = 2p; 3 = 4p;
10 – 14 p CA 4= 6p; 5 = 6p;6- 2p
6-9p. = CPA
1 – 5p. = CD Baraj de punctaj :
15- 22 p CA
8 – 14 p CPA
1 – 7p CD
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
Obiective de referinţă:

 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli


de securitate personală (ex.: importanţa alimentelor sănătoase pentru organismul uman;
reguli ale activităţii şi ale jocului, în vederea evitării unor situaţii periculoase; reguli de
minimă protecţie a naturii şi pericolul încălcării lor; reguli privind protecţia vieţii proprii
şi a celor din jur etc.)
 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie,
grădiniţă, grupul de joacă)
 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.
 Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice
 Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice
 Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei
propuse în cadrul activităţilor practice.

EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE ACTIVITATI PRACTICE


Itemi:
1. Sa descrie in 2-3 propozitii. Itemi:
2. Se joaca impreuna cu alti copii, 1. Executa cu usurinta actiunea de lipire
acceptand colaborarea. 2. Se dezbraca si se spala pe maini
3. Cunoaste reguli de igiena care singur.
trebuie respectate inainte de masa. 3. Mototoleste hartia.

Punctaj maxim acordat:1 = 2p; 2 = 2p; 3 Punctaj maxim acordat: 1 = 2p.; 2 = 2p.;
= 4p; 3 = 2p.

Baraj de punctaj: Baraj de punctaj :


6– 8 pCA 5-6 p CA
3-5 pCPA 3-4p CPA
1-2 pCD 1-2 p CD
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV
Obiective de referinţă:

 Să redea teme plastice specifice desenului.


 Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specific picturii.
 Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice.
 Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul
înconjurător.
 Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului.
 Să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiatşi al sunetelor muzicale.
 Să diferenţieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale.
 Să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor
muzicale
 Să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale.
 Să intoneze cântece pentru copii.

EDUCAŢIE MUZICALĂ EDUCAŢIE PLASTICĂ

Itemi: Itemi:
1. Asculta cu atentiecantece. 1. Recunoaste si denumeste cel puţin
2. Interpreteaza , fara ajutor din partea două dintre culorile primare si
educatoarei un fragment melodic secundare ( r.g.a.p. v. w).
audiat. 2. Utilizeaza corect creionul .
3. Canta incet sau tare, potrivit cerintei. 3. Pregateste materialul de modelat prin
rupere si framantare conform
Punctaj maxim acordat:1 = 2p.; 2 = 4p.; indicatiilor educatoarei.
3 = 2p. Punctaj maximal acordat:1= 2p.; 2 = 2p.;
Baraj de punctaj: 3 = 4p.; 4 = 2p.; 5 = 3p.;
6-8 p CA
4-6 p CPA Baraj de punctaj:
1-3p CD 9 - 13pCA
5- 8 pCPA
1- 4pCD
DOMENIUL PSIHOMOTRIC
Obiective de referinţă:

 Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri,
căţărări.
 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului.
 Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.
 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).

Itemi:
1. Merge corect in cerc.
2. Alearga in directia indicata.
3. Respecta regulile stabilite.
4. Punctaj maxim acordat:

Punctaj maxim acordat: 1 = 2p. ; 2 = 2p. ; 3 = 4p.;

Baraj de punctaj :
6 – 8 pCA
4 – 5p CPA
1- 3 p CD

BIBLIOGRAFIE:

 www.didactic.ro
 L.Culea, “Ghid orientativ-Planificarea activităţilor de învăţare în grădiniţă”-3-4 ani, Ed.
Diana;
PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ (01.02.2016-05.02.2016)TURA I
TEMA:EVALUARE SUMATIVĂ
SUBTEMA:”SĂ VEDEM CE-AM ÎNVĂŢAT!”

ALA ADE ADP

SEMNĂT
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LA ALEGERE ACTIVITĂŢI PE DOMENII ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
DATA

URA
EXPERIENŢIALE

ALA 1 ACTVITATE INTEGRATĂ: ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: “Să ne amintimce am


BIBLIOTECĂ:”Citim imagini despre oameni şi “Răspunde repede şi bine”- concurs învăţat!”
natură DŞ1- întrebări Salutul/Prezenţa/Calendarulnaturii
LUNI

JOC DE ROL:“Cu păpuşa la doctor!” DEC1-repetarea cântecelor învăţate RUTINE:”Fiecare cu numelelui!” (deprinderea de a
utilizanumele)
ALA2 TRANZIŢII: “TrenuleţulŞu-cu-tu-cu”
“Deschideurechea, bine!”- joc cu text şicânt
ALA 1 DŞ2- “Săculeţulfermecat”-joc didactic ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: “Cine-i harnic şi cinstit va
ŞTIINŢĂ:”Spune ceva despre mine!”- discuţii (-grupare formă/culoare, recunoaşterea fi răsplătit!”- retrospectivă (caieteşifişe)
MARŢI

pe baza imaginilor cercului, multe/puţine şi poziţii spaţiale) Salutul/Prezenţa/Calendarul naturii


JOC DE MASĂ:”Alege şi potriveşte!”-incastră
ALA2”Huţa, huţa!”-jocmuzical RUTINE:”Să nu uităm salutul acasă! (deprinderea de a saluta)
TRANZIŢII:”Am o căsuţă mica!”- jocmuzical
ALA 1 ACTVITATE INTEGRATĂ: ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:“Alege forma de salut!”
BIBLIOTECĂ: “Ghici, ghici, ghici!”- ghicitori “Căsuţapiticilor” RUTINE:”Fiecarejucărie la loculei!” (deprinderea de a păstra
MIERCURI

despre lucrurile învăţate DLC- recitarepoeziiînvăţate ordinea)


NISIP ŞI APĂ: “Urmăreşte modelul!- -recunoaştereapersonajelor din Salutul/Prezenţa/Calendarul naturii
grafismeîntăviţe cu mălai poveştileaudiate
ALA2“Ghici cefacemnoi?”- jocmim TRANZIŢII:” Bat din pame!” “Dacă vessel se trăieşte!”

ALA 1 DEC2“În lumea poveştilor”- activitate ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:”Măprezint!”


ARTĂ: “Colorează în contur!”- imagini la colectivă Salutul/Prezenţa/Calendarul naturii
alegere (desen, dactilopictură, modelaj) RUTINE:”Cuvinte fermecate eu le folosesc pe toate!”
JOI

JOC DE MASĂ:”Puzzle”- la alegere (deprinderea de a fi politicos)

ALA2“Săurmărimsăgeata!”- joc de atenţie TRANZIŢII:”Luaţiseama bine!”


ALA 1 ACTVITATE INTEGRATĂ: ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:“Scaunul povestitorului”
JOC DE ROL:”În lumea poveştilor!” “Adună cât mai multe recompense!” Salutul/Prezenţa/Calendarulnaturii
VINERI

CONSTRUCŢII:”Castelul” DPM-parcurs aplicativ (variante de RUTINE:”Mânuţe curate!” (deprinderea de a se spălapemâini)


mers şi alergare, sărituri)
ALA2”Statuile”-joc distractiv DOS1-reguli de politeţe şi de igienă TRANZIŢII:”Alunelul”
personală
PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ (01.02.2016-05.02.2016)TURA II
TEMA:EVALUARE SUMATIVĂ

ALA ADE ADP

SEMNĂ-
JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LA ALEGERE ACTIVITĂŢI PE DOMENII ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
DATA

TURA
EXPERIENŢIALE
RECUPERATORII

ALA 1 ACTVITATE INTEGRATĂ: RUTINE:”Fiecare cu numelelui!” (deprinderea de a


ARTĂ:”Jucăriapreferată”- desen liber “Răspunderepedeşi bine”- concurs utilizanumele)
LUNI

DŞ1- întrebări
ALA2”Jocul mut!”- joc de relaxare DEC1-repetarea cântecelorînvăţate TRANZIŢII: “TrenuleţulŞu-cu-tu-cu”

ALA 1 JOC DE ROL: ”La magazinul de ACTVITATE INTEGRATĂ: RUTINE:”Să nu uitămsalutulacasă! (deprinderea de a saluta)
jucării” “Căsuţapiticilor”
MARŢI

DLC- recitarepoeziiînvăţate
ALA2”Joacă, joacă!”- jocdistractiv -recunoaştereapersonajelor din
poveştileaudiate TRANZIŢII:”Am o căsuţă mica!”- jocmuzical
DOS2- aplicaţie(ruperefărăcontur,
mototolire, netezire, lipire)
ALA 1 ACTVITATE INTEGRATĂ: RUTINE:”Fiecarejucărie la loculei!” (deprinderea de a
MIERCURI

JOC DE MASĂ:”Puzzle din lemn”-la alegere “Adunăcâtmaimulte recompense!” păstraordinea)


DPM-parcursaplicativ (variante de
ALA2”Scaunele muzicale!” mersşialergare, sărituri) TRANZIŢII:” Bat din pame!” “Dacă vessel se trăieşte!”
DOS1-reguli de politeţeşi de
igienăpersonală
ALA 1 DŞ2- “Săculeţulfermecat”-joc didactic RUTINE:”Cuvintefermecate,eu le folosescpetoate!”
BIBLIOTECĂ:“Citimimagini din poveşti!” (-grupareformă/culoare, (deprinderea de a fi politicos)
JOI

ALA2“Suntemmici, suntemmari!”-joc de recunoaştereacercului, TRANZIŢII:”Luaţiseama bine!” “Ghicicefacemnoi?”-


mişcare multe/puţineşipoziţiispaţiale) jocmim
ALA 1 DEC2“În lumea poveştilor”- activitate RUTINE:”Mânuţe curate!” (deprinderea de a se spălapemâini)
VINERI

NISIP ŞI APĂ:”Desenămîntăviţe cu mălai” colectivă


(desen, dactilopictură, modelaj)
ALA2”Arată-mi ceîţi spun!”- jocdistractiv TRANZIŢII:”Alunelul”
SUBTEMA:”SĂ VEDEM CE-AM ÎNVĂŢAT!”
INTERPRETAREA REZULTATELOR

DOMENIUL Numar Numar de copii Numar de copii Numar de copii Nu s-au


de copii cu cu cu prezentat
evaluati COMPORTAMENT COMPORTAMENT COMPORTAMENT in perioada
ATINS PARȚIAL ATINS ÎN DEZVOLTARE evaluarii
DLC


ACTIVITATE MATEMATICĂ


CUNOAŞTEREA MEDIULUI

DOS
EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE

DOS
ACTIVITATI PRACTICE

DEC
EDUCAŢIE MUZICALĂ

DEC
EDUCAŢIE PLASTICĂ

DPM
EVALUARE SUMATIVĂ GRUPA MICA EVALUARE SUMATIVĂ GRUPA MICA
NUME SI PRENUME................................................................. NUME SI PRENUME.................................................................
CALIFICATIV CALIFICATIV
ACORDAT............................................................. ACORDAT.............................................................
N DomeniuExperietial Punct Califica N DomeniuExperietial Itemul Punct Califica
r. aj tiv r. aj tiv
cr cr
t t
I I
Domeniulimbasicom Comunicareoral Domeniulimbasicom Comunicareoral
unicare a unicare a
II Activitatimatem II Activitatimatem
atice atice
Domeniustiinte Domeniustiinte

Cunoastereame Cunoastereame
diului diului
III Educatie moral III Educatie moral
Domeniuomsisocietat civica Domeniuomsisocietat civica
e e
Educatiepractic Educatiepractic
a a
I Educatiemuzica I Educatiemuzica
V Domeniuesteticsicrea la V Domeniuesteticsicrea la
tiv tiv
Educatieplastica Educatieplastica
V V
Domeniupsihomotric Domeniupsihomotric
Calificativeacordate: Calificativeacordate:

CA-COMPORTAMENT ATINS CA-COMPORTAMENT ATINS


CPA-COMPORTAMENT PARȚIAL ATINS CPA-COMPORTAMENT PARȚIAL ATINS
CD-COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE CD-COMPORTAMENT ÎN DEZVOLTARE

S-ar putea să vă placă și