Sunteți pe pagina 1din 12

An şcolar : 2020-2021

GRUPA MARE

Prof.înv.preșc.............................................
Prof.înv.preșc. ..........................................

1. ANALIZA PROBELOR PENTRU DETERMINAREA REZULTATELOR MINIMALE ALE


COPIILOR;
2. INTERPRETAREA REZULTATELOR INDIVIDUAL ŞI PE DOMENII EXPERIENȚIALE;
3. CONCLUZII, SOLUȚII ŞI MĂSURI PEDAGOGICE AMELIORATIVE.

EVALUARE INITIALA
Grupa mare „ALBINUȚELE”
Domeniul Tema Tipul Material Obiective operationale Itemi de evaluare / punctaj / Data Rezultatul
experiential activităţii / de didactic –comportamente punctaj realizat evalu evaluarii
mijloc de probă masurabile- arii
realizare
Domeniul “Recunoaste -proba Siluetele A.sa recunoască personajul A.-recunoaste personajul si 6p–A
Limba și personajul” orala personajelor si povestea din care face povestea din care face parte: 15.09 3-5 p – D
comunicare joc didactic din povesti, parte: („Alba ca Zapada”, („Alba ca Zapada”, „Scufiţa .2020 1-2 p - S
imagini din „Scufiţa Roşie”) Roşie”)-2p
povesti, -reda dialogul dintre lup şi
Scufiţă etc -1p
-povestește cu ajutorul
imaginilor dar fără ajutorul
educatoarei – 2p
-povestește în ordine
cronologică întâmplările din
povești -1p

“Povesti proba Jetoane, B.-sa expună cu propriile B.-denumește titlul poveștii-1p 4p- A
incurcate” orala imagini cu cuvinte ,utilizand un limbaj -expune cu propriile cuvinte 2-3p –D
joc didactic actiuni din corect, fluent, expresiv utilizand un limbaj corect, 1 p –S
povești fluent, expresiv - 2p
-povestește în ordine
cronologică întâmplările din
povești -1p

“Cel mai bun -proba -microfon C.-să recite corect,fluent și C.-recita corect, fluent și 16.09 3p- A
recitator”- orala expresiv poezii cunoscute expresiv două poezii -3p .2020 2p –D
concurs -recită corect, fluent, expresiv 1p-S
o poezie 2p
-recită corect, fluent, expresiv
o strofă dintr-o poezie 1 p
“Saculetul cu -probă -săculeț D-sa recunoască jucăriile, D-recunoaște jucăria 1p 5p –A
surprize” practică -jucării despărțind cuvintele în --despate in silabe cuvantul dat 3-4p –D
- joc didactic silabe, alcătuind propoziții si precizeaza numarul de silabe 1-2 -S
cu ele ce alcatuiesc cuvântul -2p
-alcătuiește propoziții cu
jucăria descoperită 2p
„ Ce poti sa- -probă Imagini A4, A.sa denumeasca 4 A.- grupeaza imagini dupa 6p–A
Domeniul mi spui orală jetoane, animale grupând imaginile criteriul dat – 2p 3-5 p – D
Știinte despre…” in raport cu 4 notiuni - identifica, denumeste cel 1-2 p - S
(CUNOAȘ- Joc didactic generale ( mediul de viață, putin 4 animale specificand
TEREA parti ale corpului mediul de viata -2p
MEDIULUI) animalelor, hrană, foloase) -Precizeaza cel puțin două
foloase 2p

“Aseaza la -probă Imagini A4, B.-sa sorteze imaginile B.- denumește cele 4 16.09 6p - A
anotimpul practică jetoane, anotimpului denumit de anotimpuri 2p; .2020 3-5p –D
potrivit” educatoare,identificând -identifica cel putin 3 elemente 1-2 p –S
Joc didactic caracteristicile specifice unui anotimp -3p
anotimpurilor (toamna, -să precizeze succesiunea
iarna, primavara, vara) anotimpurilor 1p

Domeniul „Ordoneaza - probă Trusa cu A. -să aşeze figurile A.- .- aseaza figurile 5p- A
Științe corect” practica forme geometrice după forma, geometrice după forma, 18.09 3-4p –D
(Activitate ex. cu mat. geometrice culoare si marime (cerc,patrat,triunghi);-1p 1-2 p –S
matematică) indiv. (cerc,patrat,triunghi); -așează figurile geometrice
după culoare și mărime
(cerc,pătrat, triunghi) 2p
-alcatuieste multimi dupa
dupa 2-3 insusiri simultan
(„multimea triunghiurilor
mari , albastre si
„Unde este - probă Jucării B.-să plaseze jucăriile în groase/subtiri”)-2p 5 p -A
locul meu?” orală spațiul dat (poziții spațiale) B.-plasează corect două jucării 3-4p –D
joc didactic 2p 1-2 p –S
-numește corect relațiile
spațiale cu un reper dat 2p
-se plasează corect el însuși în
raport cu un reper dat 1 p
„Cocosul, - probă C.-sa aprecieze global 5-6 p – A
Cloșca si orală / cantitatea (de elemente) C.-apreciaza global cantitatea 17.09 3-4 p – D
puii” practica unei multimi fata de o alta (de elemente) unei multimi .2020 1-2 p - S
Joc didactic multime (« multe », fata de o alta multime
« putine », « totatatea » (« multe », « putine », « tot
-sa compare 2 multimi de atatea »-2p
obiecte prin corespondenta -compara 2 multimi de obiecte
de unu la unu « formare de prin corespondenta de unu la
perechi » unu « formare de perechi »-2p
-sa numere elementele unei -numara in limitele 1-5
multimi de obiecte raportand cantitatea la numar
raportand numarul la si asociaza cifra
cantitate si cifra (1,2,3, 4,5) corespunzatoare -2p

- probă D- să grupeze obiecte după 5 p -A


„Săculețul orală / mărime,lungime, grosime D-denumește obiectul 3-4p –D
fermecat?” practica și lățime descoperit 1p 1-2 p –S
Joc didactic -formează grupe de obiecte
după mărime și lungime2p
-formează grupe de obiecte
după grosime și lățime 2p
Domeniul “Regulile - probă imagini cu A.-sa descrie cu propriile A.- descrie 2-3 reguli ale 14.09 5p–A
Om și grupei” orală regulile cuvinte regulile grupei din grupei 2 p .2020 3-4 p – D
societate convorbire grupei imagini, însușindu-și - aranjează în ordinea 1-2 p - S
(Ed.civică) comportamentul priorităților regulile grupei 2p
-folosește formule de politețe
1p
“Unde au -probă plansa cu B.-să audieze cu atenție un B-.reține ideile principale ale 4-5p- A
fugit jucăriile orală povestea text, să rețină ideile poveștii -2p 2-3p –D
de la un acestuia și să demonstreze -precizează morala textului 1p 1p –S
copil?” că l-a înțeles -povesteste o intamplare hazlie
-lectură după despre el/ea prin 2-4
imagini propozitii/ fraze -2p
Domeniul “Puiul” - probă Hartie albă, A.- să cunoască și să A.- denumeşte instrumentele 17.09 5-6p – A
Om și rupere, lipire, practica colorată și utilizeze tehnicile simple de lucru şi materiale necesare .2020 3-4 p – D
societate lipici de lucru: rupere , lipire; realizării activităţilor practice;- 1-2 p - S
(Activitate .- să analizeze critic şi 2p
practică) autocritic lucrările -utilizeaza tehnicile de rupere,
realizate. lipire -2p
- finalizeaza corect tema în
timpul acordat, analizând critic
şi autocritic lucrările realizate.
-2p
“Mărgele
pentru -probă șnur B.-să cunoască și să B.-înșiră tóate mărgelele puse
păpușă”- practica mărgele utilizeze tehnica înșirării la dispoziție 2p 3p- A
înșirare - să respecte poziţia corecta -înșiră cel puțin jumătate din 2- –D
a corpului fată de suportul mărgelele puse la dispoziție 1p 1–S
de lucru pentru o bună -respecta poziţia corecta a
coordonare oculo-motorie; corpului fată de suportul de
lucru pentru o bună coordonare
oculo-motorie; ;-1p

Domeniul « Personajul/ - probă Planșete, A.-să utilizeze corect A.--recunoaște instrumentele 5p- A
Estetic si animalul practică plastilină deprinderile tehnice de lucru puse la dispoziție 1p 3-4p –D
creativ preferat » specifice modelajului -realizează corect tema 1-2 p –S
(Educație -modelaj - să respecte poziţia corecta propusă 2p
plastică) a corpului fată de suportul .-respecta pozitia corecta a
de lucru pentru o bună corpului fată de suportul de
coordonare oculo-motorie lucru pentru o bună coordonare
oculo-motorie 2p

« Îmi place -probă coli de desen, B-să utilizeze tehnica B.-recunoaște instrumentele de 15.09 5p- A
să pictez» practică acuarele, picturii corect (materiale si lucru puse la dispoziție 1p .2020 3-4p –D
-pictura pensule ustensilele) acoperind -utilizeaza corect instrumentele 1-2p –S
groase si suprafața de lucru si tehnicile picturii - 2p
subtiri, -compune în mod original și
personal spațiul plastic 2p
Domeniul “Cine știe un - probă microfon A.- să intoneze cântece A.-intonează corect un cântec- 5p – A
Estetic și cântecel? ” orală Instrumente cunoscute pentru copii 2p 3-4 p – D
creativ - concurs muzicale de - să execute mişcări - execută mişcări sugerate de 1-3 p - S
(Educație jucărie sugerate de text si de linia text si de linia melodica. 2p
muzicală) melodica, folosind - folosește instrumentul
instrumentul potrivit muzical potrivit 1p

« Cântecul -probă Computer B-sa interpreteze corect B.-interpreteză corect cantecul: 5p- A
preferat» orală Instrumente cantecul: linie melodica, linie melodica, text, ritm 2p 16.09 3-4p-D
- cântec muzicale de text, ritm - execută mişcări sugerate de .2020 1-2p-S
jucărie - să execute mişcări text si de linia melodica. 2p
sugerate de text si de linia -folosește instrumentul
melodica, folosind muzical potrivit 1p
instrumentul potrivit

Domeniul “Ne mişcăm - probă Echipament A.- să răspundă motric la o A.- raspunde motric la o 18.09 5– A
psihomotric şi ne jucăm” practică sportiv, comandă dată; comandă dată -2p 3-4 p – D
(Educație - exerciţii stegulete, - să execute corect - executa corect acţiunile 1-2 p - S
fizică) fizice esarfe, fluier acţiunile motrice învăţate. motrice învăţate. -2p
sau clopotel -deține echipament sportiv 1p

“Campionii” - probă Echipament B.- să execute exerciţii de B.- executa exerciţii de mers, 5p – A
-parcurs practică sportiv, mers, alergare şi săritură, alergare păstrând poziţia 3-4 p – D
aplicativ jaloane păstrând poziţia corectă; corectă;-2p 1-2 p - S
(mers, colorate , -sa participe la jocurile de - executa exerciţii de săritură
alergare, saltea, banca, grup (echipa) păstrând poziţia corectă;-2p
săritură) mingi -participa la jocurile de grup
(echipa) -1p

A - Comportament atins; D – Comportament in dezvoltare; S – Necesita sprijin


CENTRALIZAREA REZULTATELOR:
Nr. Numele şi prenumele Domenii experienţiale
crt.
DLC DŞ DOS DEC DPM
Cun. Act. Ed.pt. Act. Ed. Educ.
med mat. soc practică plast. Music.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
DLC: Educarea limbajului A:……………., D……………….., S………………..
DŞ: Cunoaşterea mediului: A:……………., D……………….., S………………..
Activitate matematică: A:……………., D……………….., S………………..
DOS: Educație civică: A:……………., D……………….., S………………..
Activitate practică: A:……………., D……………….., S………………..
DEC: Educație plastică: A:……………., D……………….., S………………..
Educație muzicală: A:……………., D……………….., S………………..
DPM: Educație fizică A:……………., D……………….., S………………..

EVALUARE INITIALĂ - REZULTATE PROCENTUALE

Nr.crt Domeniul CATEGORIA DE COMPORTAMENT COMPORTAMENT IN COMPORTAMENT


ACTIVITATE ATINS DEZVOLTARE NECESITĂ SPRIJIN
NR.COPII PROCENT NR.COPII PROCENT NR.COPII PROCENT

1. DLC EDUCAREA
LIMBAJULUI

2. DȘ ACTIVITATE
MATEMATICA

3. DȘ CUNOAȘTEREA
MEDIULUI

4. DOS EDUCATIE PENTRU


SOCIETATE

5. DOS ACTIVITATE
PRACTICĂ

6. DEC EDUCATIE
PLASTICA
7. DEC EDUCATIE
MUZICALA

8. DPM EDUCATIE FIZICA

COMPORTAMENT ATINS- ........ %


COMPORTAMENT IN DEZVOLTARE – ........%
COMPORTAMENT NECESITĂ SPRIJIN- .........%

CONCLUZII:
1. DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE:
-au abilitati de comunicare specifice copiilor de 4-6 ani ; formulare cât de cât corectă a propozițiilor; masa vocabularului activ este medie,
memoriere productiva a textelor este medie ;
- majoritatea copiilor au recunoscut cadrul natural al anotimpului precum si personajele/acțiunile lor în povețtile și poeziile solicitate;
- unii copii au recitat poeziile expresiv, clar și corect
-alți copii au dificultăți de pronunție și dificultății în exprimare
-câțiva copii prezintă neatentie la ceea ce au de rezolvat pe fișă și lucră neîngrijit
2. DOMENIUL ȘTIINȚE :
-au formate reprezentări clare despre corpul uman,
-unii copii fac confuzii între fenomenele specifice fiecărui anotimp
-cunosc marile sărbători religioase,
-cunosc îmbrăcămintea specifică fiecărui sezon și unele jocuri și sporturi de sezon
-noțiunile și reprezentările de timp, spatiu, anotimp sunt mai putin clare, pentru cei de grupă mijlocie,datorită vârstei (ex. Anotimpuri, fenomene,
zilele saptamanii, lunile anului, momentele zilei apropiate)
-unii copii prezintă neatenție la ceea ce au de rezolvat pe fișă (distributivitatea atenției, îndemanare, răbdare și perseverență)
-abandonarea sau nefinalizarea sarcinilor datorate egocentrismului se observă mai ales la copiii care un au frecventat cu regularitate grădinița
-majoritatea copiilor au formate reprezentari clare despre acțiunea cu obiecte: formă, cantitate, dimensiuni, grupare, numărare, triere, ordonare,
spațialitate, etc;
-utilizeaza un limbaj matematic adecvat preșcolarii din grupa mare;
-unii copii au nesiguranță în exprimare sau în recunoașterea cifrelor
3. DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE:
- toții copiii au reprezentări despre corpul uman și rolul părților corpului specific copiilor de 4-6 ani;
-majoritatea copiilor sunt extrovertiti dar vorbesc cu ușurinta despre colegi, mai mult decât despre ei;
- câțiva copii sunt introvertiți (timizi) și pot vorbi despre ei sau colegi doar cu ajutorul adultului (punându-le întrebări ajutătoare);
-pentru ca nu se continuă și acasă în aceeați manieră elegantă formulele de politețe, unii copii nu sunt familiarizați cu utilizarea formulelor de
politete: „te rog, aș dori…” ,„mulțumesc”
-încă nu își pot controla volumul vocii și vorbesc toți tare și zgomotos;
-nu toții copiii au reprezentări despre modificarea materialelor și tehnicile de manualitate:rupere, lipire,înșirare;
-majoritatea copiilor nu respectă poziţia corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie.
4. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV:
-au formate reprezentări destul de clare despre utilizarea corectă a instrumentelor și tehnicilor picturii, modelajului;
-au format spiritul de observație concret-situativ și acțional-practic specific activităților artistico-plastice;
-majoritatea utilizeaz un limbaj specific picturii, modelajului,
-neatenție la ceea ce au de făcut (distributivitatea atenției, îndemânare, răbdare și perseverență) este întâlnită la mai mulți copii
- unii copiii interpretează corect cântecele (linie melodica, text, ritm);
- toti copiii cânta în grup , dar un toți recunosc după glas colegii de grupă;
5. DOMENIUL PSIHOMOTRIC:
-majoritatea copiilor au formate deprinderi motrice de bază specifice copiilor de 4-6 ani
- participă la jocurile de grup (echipa),
- executa exerciţii de mers, alergare şi săritură, păstrând poziţia corectă;
- unii copii au un ritm mai lent și greoi în mișcări;
- comoditate și superficialitate, lipsă de perseverență datorită lipsei de mișcare în aer liber, în afara programului grădiniței

MĂSURI PEDAGOGICE:
- întocmirea planificării anuale și săptămânale ținând cont de concluziile evaluării
1. DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE:
-stimularea comunicarii verbale prin lărgirea sferei de reprezentări în plan literar specific: basme, povestiri, fabule, ghicitori, poezii;
-crearea de texte literare (povești și povestiri cu început dat sau create de copii (grup de copii), rime, poezioare cu rime);
-corectarea exprimării și expresivității verbale prin activități specifice;
-recomandarea pentru măsuri ameliorative de specialitate (logoped) pentru câțiva copii
-stimularea auzului fonematic, a articulării corecte a sunetelor și grupurilor de sunete (vocale, consoane): t-d, r-l,v-f, p-b, c-r prin “exerciții –joc de stimulare”
specifice;
-aprecierea unor comportamente pozitive:finalizarea sarcinilor de pe fișă (aplauze, încurajări verbale), jocuri didactice pe echipe cu recompense, aprecierea
lucrărilor de către alții copii și autocorectare;
-teatru de păpuşi – copii actori,
-descurajarea comportamentelor negative.
2. DOMENIUL ȘTIINȚE :
- lărgirea sferei de reprezentări despre mediu, stimulare senzorială, acțiuni și activități cu valențe practice (outdoor);
- observări spontane pentru a antrena toți analizatorii și de a percepe noțiuni complexe de timp, cauză, spațiu;
-aprecierea unor comportamente pozitive:finalizarea sarcinilor de pe fisă (aplauze,încurajări verbale), jocuri didactice pe echipe cu recompense,
aprecierea lucrărilor de către alții copii și autocorectare;
- lărgirea sferei de reprezentări despre măsurarea obiectelor (dimensiuni), stimulare senzorială, acțiuni și activități cu valențe practice,
- observări spontane pentru a antrena toți analizatorii și de a percepe noțiuni complexe de cantitate, însușiri ale obiectelor, cifre și simboluri
-descurajarea comportamentelor negative.

3. DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE:
- consolidarea grupului prin:-ascultarea și prezentarea celorlalți a unor idei, întâmplări trăite sau imaginate
-participarea tuturor copiilor la lucrări și activități de grup/ în perechi, cu valențe casnice sau artistice;
-aprecierea unor comportamente pozitive:finalizarea sarcinilor (aplauze, încurajări);
- aprecierea lucrărilor de către alții copii și autocorectare;
-descurajarea comportamentelor negative;
- determinarea prin activități și jocuri a unor reguli de comportare civilizată: comunicare în grup și ascultarea celuilalt ( nu au răbdare să se
asculte unii pe ceilalți);
4. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV:
- lărgirea sferei de reprezentări despre tehnici și instrumente necesare picturii, modelajului, desenului (materiale naturale, lut, uleiuri sau acuarele
acrilice,dimensiuni-lucrări colective), stimulare senzorială, acțiuni și activități cu valențe practice;
- observări spontane pentru a antrena toți analizatorii și de a percepe linii, forme, nuanțe, noțiuni complexe plastice (simbolul plastic) și
desfășurarea unor activități în aer liber;
-aprecierea unor comportamente pozitive:finalizarea sarcinilor de pe fișă (aplauze, încurajări), lucrări individuale și colective pe echipe cu
recompense, aprecierea lucrărilor de către alții copii și autocorectare;
-amenajarea unor expoziții cu lucrările copiilor și popularizarea lor pe pagina de facebook a grădiniței, dar și prin participarea la únele
concursuri;
-descurajarea comportamentelor negative;
- lărgirea sferei de reprezentări în domeniul muzical prin exersarea deprinderii de a cânta în grup și individual;
-exersarea auzului fonematic și a aparatului fonoarticular necesar perceperii și reproducerii sunetelor muzicale înalte și joase;
-aprecierea timbrului și melodicitatea vocii de către persoanele specializate, la recomandarea educatoarei.
5. DOMENIUL PSIHOMOTRIC:
- dezvoltarea psihomotrică a copiilor și mai ales excutări motrice după îndrumări verbale;
-stimulare psihomotrică, acțiuni și activități cu valențe practice, participare la întreceri și concursuri dar și educarea unor trăsături
comportamentale: voință, perseverență, rigoare, disciplină;
-aprecierea unor comportamente pozitive:finalizarea sarcinilor, jocuri sportive și de mișcare pe echipe cu recompense, aprecierea rezultatelor de
către alții copii și autocorectare;
-descurajarea comportamentelor negative;

S-ar putea să vă placă și